ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 25,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16821
Πόνη Χ.
Σεραφείμη Α.

Στο παρόν έργο επιχειρείται η καταγραφή των νομοθετικών μεταβολών, που έχουν επέλθει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα τελευταία έτη, αναλύεται η διαδρομή από τις εκτεταμένες αλλαγές που επέφερε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010-2011, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών και το σύστημα κρίσης αναπηρίας, έως την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με τον  4387/2016, για την ενοποίηση όλων των Ταμείων και παρατίθενται οι προβληματισμοί, αλλά και η πρόσφατη νομολογία, σχετικά με ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου αυτού.

Η συγγραφέας, αφού πρώτα αποσαφηνίζει βασικές έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης, προχωρά στην ανάλυση των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, με παράλληλη παραπομπή στη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν παρουσιάζει τους κύριους ασφαλιστικούς κινδύνους και τα λοιπά είδη ασφάλισης, τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και την διαδικασία επίλυσης των ασφαλιστικών διαφορών ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων αλλά και των διοικητικών δικαστηρίων. Παράλληλα, σχολιάζει με οξυδέρκεια τις δικαστικές αποφάσεις και επιχειρεί την συναγωγή συμπερασμάτων γενικότερης εφαρμογής. Το έργο συνοδεύεται από χρήσιμο συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Το παρόν πόνημα αποτελεί ένα χρήσιμο και εύχρηστο βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση.

Πρόλογος Σελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 1
2. Ιστορικό πλαίσιο Σελ. 9
Α. Κοινωνική ασφάλιση Σελ. 9
Β. Υγεία Σελ. 14
Γ. Πρόνοια Σελ. 16
3. Συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 17
4. Πυλώνες ασφάλισης Σελ. 24
5. Πληροφοριακά συστήματα Σελ. 28
6. Κοινοτικό δίκαιο Σελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενικές Αρχές του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Εισαγωγή Σελ. 35
2. Αρχή της χρηστής διοίκησης Σελ. 36
3. Αρχή της τυπικής ασφάλισης Σελ. 39
4. Αρχή της εύνοιας του ασφαλισμένου Σελ. 40
5. Αρχή της ισότητας Σελ. 42
6. Αρχή της ανταποδοτικότητας Σελ. 46
7. Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 47
8. Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κύριοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι
1. Εισαγωγή Σελ. 51
2. Υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 55
Α. Μισθωτοί Σελ. 55
Β. Αυτοαπασχολούμενοι Σελ. 59
Γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες Σελ. 62
Δ. Αγρότες Σελ. 64
3. Ασφαλιστικός κίνδυνος γήρατος Σελ. 66
4. Ασφαλιστικός κίνδυνος αναπηρίας Σελ. 70
5. Εργατικό ατύχημα – Επαγγελματική ασθένεια Σελ. 74
6. Ασθένεια Σελ. 76
7. Θάνατος Σελ. 82
8. Μητρότητα Σελ. 83
9. Ανεργία Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΕΤΑΡΤΟ Λοιπά είδη ασφάλισης
1. Επικουρική ασφάλιση Σελ. 85
2. Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 92
3. Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 95
4. Ασφάλιση συνταξιούχων Σελ. 101
5. Προαιρετική ασφάλιση Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Εργοδότης Σελ. 105
Α. Υποχρέωση καταβολής εισφορών Σελ. 105
Β. Ευθύνη λοιπών προσώπων Σελ. 108
Γ. Ιδιωτικά οικοδομικά έργα Σελ. 112
2. Γενικές υποχρεώσεις Σελ. 113
3. Υποχρέωση αναγγελίας πρόσληψης και αποχώρησης εργαζομένου και υποβολής λοιπών εντύπων Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Διοικητική διαδικασία και άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων
1. Διοικητικές πράξεις που γεννούν διαφορές κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 121
2. Εκτελεστότητα Σελ. 121
3. Πράξεις επιβολής εισφορών Σελ. 127
4. Υγειονομικές επιτροπές Σελ. 129
5. Τοπική Διοικητική Επιτροπή Σελ. 131
6. Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης οφειλής έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας Σελ. 136
7. Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Σελ. 137
8. Προσφυγή ουσίας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Σελ. 139
9. Ενδοστρεφής δίκη Σελ. 144
10. Έκταση ελέγχου του δικαστηρίου Σελ. 148
11. Παραγραφή Σελ. 151
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 153
Back to Top