ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 138,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 138,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 00000
Τριανταφυλλάκης Γ.
Κοντοθανάση Α.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1550
  • ISBN: 960-272-104-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το δίτομο αυτό έργο ανήκει στη σειρά "Πρακτική Εφαρμογή Εταιρικού Δικαίου" και ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε επιχείρηση, δικηγόρο, συμβολαιογράφο, σύμβουλο επιχειρήσεων, φοροτεχνικό, ορκωτό ελεγκτή και λογιστή που ασχολείται με κάποια από τις σύγχρονες μορφές εμπορικών εταιριών. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, γίνεται κωδικοποίηση και ταξινόμηση της ισχύουσας νομοθεσίας για Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία, Τραπεζική Εταιρία Κτηματικής Πίστης, Εταιρία Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring - Forfaiting), Ασφαλιστική Εταιρία, Εταιρίες Κεφαλαιαγοράς (όπως Επιχείρηση Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ), Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Εταιρία Αμοιβαίων Επενδύσεων κ.α.), Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία, Ναυτική εταιρία, Αλλοδαπές Εταιρίες, Συνεταιρισμούς, Σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) και Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει Νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες και 34 χρήσιμα υποδείγματα καταστατικών των σύγχρονων εμπορικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αιτήσεων και των σχεδίων σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων, συνοδευόμενα από σύντομα σχόλια. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη υπάρχουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια νομοθεσίας, νομολογίας και υποδειγμάτων. Παράλληλα έχει εκδοθεί cd-rom που περιέχει τα υποδείγματα με τις υποσημειώσεις τους και παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από το χρήστη.
Α΄. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 19
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 19
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΣελ. 19
α. Τραπεζική Ανώνυμη ΕταιρίαΣελ. 19
[1] ΝΟΜΟΣ 2076/1992 "Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις"Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Σκοπός, ορισμοί και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 20
/Αρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 20
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 20
/Αρθ. 3 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 21
/Αρθ. 4 [Απαγόρευση αποδοχής καταθέσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα]Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και ανάκληση αυτήςΣελ. 22
/Αρθ. 5 [Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 22
/Αρθ. 6 [Υποχρεώσεις ιδρυτών πιστωτικών ιδρυμάτων, διαδικασία και συναφείς αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος]Σελ. 23
/Αρθ. 7 [Διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 25
/Αρθ. 8 [Ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 26
/Αρθ. 9 [Ενημέρωση της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνΣελ. 27
/Αρθ. 10 [Ίδρυση υποκαταστημάτων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη των ΕΚ]Σελ. 27
/Αρθ. 11 [Ίδρυση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών μελών των Ε.Κ. στην Ελλάδα]Σελ. 28
/Αρθ. 12 [Εγκατάσταση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες και εγκατάσταση στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων, εκτός Ε.Κ. χωρών]Σελ. 29
/Αρθ. 13 [Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση-Διαφήμιση]Σελ. 30
/Αρθ. 14 [Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος των ΕΚ και είναι θυγατρικά πιστωτικών ιδρυμάτων]Σελ. 30
/Αρθ. 15 [Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των λοιπών κρατών μελών από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα και εποπτεία αυτών]Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Ειδικές συμμετοχέςΣελ. 32
/Αρθ. 16 [Ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις]Σελ. 32
/Αρθ. 17 [Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα]Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Έννοια και έκταση αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 37
/Αρθ. 18 [Αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας]Σελ. 37
/Αρθ. 19 [Αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής-Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των χρηματοδοτικών πρακτικών]Σελ. 38
/Αρθ. 20 [Θέματα συνεργασίας των αρμοδίων αρχών]Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Διάφορα θέματαΣελ. 39
/Αρθ. 21 [Επαγγελματικό απόρρητο-Υπηρεσιακό απόρρητο]Σελ. 39
/Αρθ. 21αΣελ. 41
/Αρθ. 22 [Κυρώσεις]Σελ. 42
/Αρθ. 23 [Μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 43
/Αρθ. 24 [Κατάλογος δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 6, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3]Σελ. 43
/Αρθ. 25 [Διατήρηση αρμοδιοτήτων]Σελ. 44
/Αρθ. 26 [Καταργούμενες-τροποποιούμενες διατάξεις]Σελ. 44
/Αρθ. 27 [Εκτοκισμός δανείων]Σελ. 46
/Αρθ. 28 [Νόμιμο ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος]Σελ. 47
/Αρθ. 29 [Γενική ρύθμιση]Σελ. 47
/Αρθ. 30 [Απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης]Σελ. 47
/Αρθ. 31 [Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου]Σελ. 47
/Αρθ. 32Σελ. 47
/Αρθ. 33Σελ. 47
/Αρθ. 34Σελ. 47
/Αρθ. 35Σελ. 47
/Αρθ. 36 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 47
[2] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 49
/Αρθ. 21 [Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών]Σελ. 49
/Αρθ. 22 [Εποπτεία]Σελ. 50
[3] Ε.Ν.Π.Θ. 80/2000 "Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα"Σελ. 51
β. Τραπεζική Εταιρία Κτηματικής ΠίστηςΣελ. 55
[4] Π.Δ. της 23-30.9.1931 "Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Ν. 3221, 3290, 3778, 4795 και 5154 εις ενιαίον κείμενον"Σελ. 55
/Αρθ. μόνον Σελ. 55
/Αρθ. 1Σελ. 55
/Αρθ. 2Σελ. 56
/Αρθ. 3Σελ. 56
/Αρθ. 4Σελ. 56
/Αρθ. 5Σελ. 57
/Αρθ. 6Σελ. 57
/Αρθ. 7Σελ. 57
/Αρθ. 8Σελ. 57
/Αρθ. 9Σελ. 57
/Αρθ. 10Σελ. 58
/Αρθ. 11Σελ. 58
/Αρθ. 12Σελ. 58
/Αρθ. 13Σελ. 58
/Αρθ. 14Σελ. 59
/Αρθ. 15Σελ. 59
/Αρθ. 16Σελ. 59
/Αρθ. 17Σελ. 59
/Αρθ. 18Σελ. 59
/Αρθ. 19Σελ. 59
/Αρθ. 20Σελ. 60
/Αρθ. 21Σελ. 60
/Αρθ. 22Σελ. 60
/Αρθ. 23Σελ. 60
/Αρθ. 24Σελ. 60
/Αρθ. 25Σελ. 60
/Αρθ. 26Σελ. 61
/Αρθ. 27Σελ. 61
/Αρθ. 28Σελ. 61
/Αρθ. 29Σελ. 61
/Αρθ. 30Σελ. 61
/Αρθ. 31Σελ. 61
/Αρθ. 32Σελ. 62
/Αρθ. 33Σελ. 62
/Αρθ. 34Σελ. 62
/Αρθ. 35Σελ. 63
/Αρθ. 36Σελ. 63
/Αρθ. 37Σελ. 63
/Αρθ. 38 [Ποινικαί διατάξεις]Σελ. 64
/Αρθ. 39Σελ. 64
/Αρθ. 40Σελ. 64
/Αρθ. 41 [Τελικαί διατάξεις]Σελ. 64
γ. Εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)Σελ. 65
[5] NΟΜΟΣ 1665/1986 "Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης"Σελ. 65
/Αρθ. 1 [Έννοια]Σελ. 65
/Αρθ. 2 [Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης]Σελ. 66
/Αρθ. 3 [Διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων]Σελ. 67
/Αρθ. 4 [Τύπος-Δημοσιότητα. Ενέργεια έναντι τρίτων]Σελ. 67
/Αρθ. 5 [Ασφαλιστικές ρήτρες. Ασφάλιση]Σελ. 67
/Αρθ. 6 [Φορολογικές απαλλαγές και άλλες συναφείς ρυθμίσεις]Σελ. 68
/Αρθ. 7 [Προεδρικά διατάγματα]Σελ. 70
/Αρθ. 8 [Εναρξη ισχύος]Σελ. 70
[6] ΝΟΜΟΣ 2520/1997 "Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις"Σελ. 71
/Αρθ. 25 [Χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων]Σελ. 71
[7] ΝΟΜΟΣ 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις"Σελ. 72
/Αρθ. 8 [Χρηματοδοτική μίσθωση]Σελ. 72
[8] ΝΟΜΟΣ 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"Σελ. 73
/Αρθ. 1 [Ορισμός-Πεδίο εφαρμογής-Εξαιρέσεις]Σελ. 73
[9] Π.Δ. 456/1995 "Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων"Σελ. 77
/Αρθ. 19 [Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση]Σελ. 77
[10] Ε.Ν.Π.Θ. 511 της 7/16.12.1992 "Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)"Σελ. 79
[11] Ε.Ν.Π.Θ. 537 της 25.1.1994 "Τροποποίηση της απόφασης της Ε.Ν.Π.Θ. 511/10/29.10.1992 που αφορά στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης"Σελ. 80
[12] Π.Δ./Τ.Ε. 2297 της 12/20.4.1994 "Επέκταση των διατάξεων της Π.Δ./Τ.Ε. 2053/19.3.1992 "Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα" και στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986"Σελ. 81
[13] ΝΟΜΟΣ 1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις"Σελ. 82
/Αρθ. 17 [Εφαρμογή χρηματοδοτικής μίσθωσης]Σελ. 82
[14] Κ.Υ.Α. Α2/40819/7167 (Οικονομικών-Μεταφορών και Επικοινωνιών) της 7/20.11.1991 "Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα"Σελ. 83
[15] ΑΥφυπΓεωργ 131881 της 26.10/7.11.1998 "Εφαρμογή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ν. 1665/1986) στα γεωργικά μηχανήματα"Σελ. 85
δ. Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring-Forfaiting)Σελ. 87
[16] ΝΟΜΟΣ 1905/1990 "Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις"Σελ. 87
/Αρθ. 1Σελ. 87
/Αρθ. 2Σελ. 88
/Αρθ. 3Σελ. 88
/Αρθ. 4Σελ. 89
/Αρθ. 5Σελ. 89
/Αρθ. 6Σελ. 90
/Αρθ. 7Σελ. 90
/Αρθ. 8 [Τροποποίηση του Ν. 1642/1986]Σελ. 90
/Αρθ. 9Σελ. 91
[17] Π.Δ./Τ.Ε. 2168 της 8.1/5.2.1993 "Προϋποθέσεις παροχής αδείας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος"Σελ. 92
[18] Ε.Ν.Π.Θ. 511 της 8.1/1.2.1993 "Ανάθεση διενέργειας πράξεων factoring-forfaiting σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού"Σελ. 96
[19] Ε.Ν.Π.Θ. 507 της 30.9/15.10.1992 "Διευκρίνιση διατάξεων των Π.Δ./Τ.Ε. 1335/22.7.1988 και 1155/5.10.1987 που αφορούν τις καταβαλλόμενες προμήθειες στα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστές μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου"Σελ. 97
[20] Ε.Ν.Π.Θ. 557 της 29.6.1995 "Διευκολύνσεις σχετικές με τη διενέργεια του εξαγωγικού Factoring στην Ελλάδα"Σελ. 98
[21] Π.Δ./Τ.Ε. 2246 της 16.9/23.11.1993 "Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων"Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Ανώτατα όρια χρηματοδοτικών ανοιγμάτωνΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ορίων του Κεφαλαίου Δ΄-Ειδική στάθμιση ανοιγμάτωνΣελ. 100
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 105
[22] Ν.Δ. 400/1970 "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως"Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ-Γενικαί διατάξειςΣελ. 108
/Αρθ. 1Σελ. 108
/Αρθ. 2Σελ. 108
/Αρθ. 2αΣελ. 110
/Αρθ. 3Σελ. 113
/Αρθ. 3αΣελ. 115
/Αρθ. 4Σελ. 116
/Αρθ. 4αΣελ. 121
/Αρθ. 5Σελ. 122
/Αρθ. 5αΣελ. 123
/Αρθ. 6Σελ. 123
/Αρθ. 7Σελ. 124
/Αρθ. 8Σελ. 129
/Αρθ. 9Σελ. 139
/Αρθ. 10Σελ. 140
/Αρθ. 11Σελ. 142
/Αρθ. 12Σελ. 143
/Αρθ. 12αΣελ. 143
/Αρθ. 13Σελ. 145
/Αρθ. 13αΣελ. 151
/Αρθ. 13βΣελ. 151
/Αρθ. 13γΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσειςΣελ. 160
/Αρθ. 14Σελ. 160
/Αρθ. 15Σελ. 160
/Αρθ. 15αΣελ. 162
/Αρθ. 16Σελ. 165
/Αρθ. 17Σελ. 166
/Αρθ. 17αΣελ. 167
/Αρθ. 17βΣελ. 173
/Αρθ. 17γΣελ. 174
/Αρθ. 18Σελ. 175
/Αρθ. 19Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Α΄ Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρώνΣελ. 176
/Αρθ. 20Σελ. 176
/Αρθ. 21Σελ. 179
/Αρθ. 22Σελ. 180
/Αρθ. 23Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Β΄ Αλλοδαποί μεσίτες ασφαλίσεωνΣελ. 181
/Αρθ. 24Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Γ΄ Συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου με τις εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.Σελ. 181
/Αρθ. 24αΣελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-Περί πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και πραγματογνωμόνωνΣελ. 183
/Αρθ. 25-28Σελ. 183
/Αρθ. 28αΣελ. 183
/Αρθ. 29Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ-Περί τιμολογίων, ασφαλίστρων, δικαιωμάτων και προμηθειώνΣελ. 183
/Αρθ. 30Σελ. 183
/Αρθ. 31-32Σελ. 184
/Αρθ. 33Σελ. 184
/Αρθ. 34Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ-Α΄ Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί-Αλληλασφαλιστικά ΤαμείαΣελ. 184
/Αρθ. 35Σελ. 184
/Αρθ. 36Σελ. 185
/Αρθ. 37Σελ. 186
/Αρθ. 38Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ-Β΄ Περί ασκήσεως του κλάδου κεφαλαιοποιήσεωςΣελ. 186
/Αρθ. 39Σελ. 186
/Αρθ. 40Σελ. 186
/Αρθ. 41Σελ. 187
/Αρθ. 42Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ-Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη Παροχή ΥπηρεσιώνΣελ. 188
/Αρθ. 42αΣελ. 188
/Αρθ. 42βΣελ. 190
/Αρθ. 42γΣελ. 193
/Αρθ. 42δΣελ. 193
/Αρθ. 42εΣελ. 194
/Αρθ. 42στΣελ. 194
/Αρθ. 42ζΣελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ-Περί ποινικών διατάξεωνΣελ. 195
/Αρθ. 43Σελ. 195
/Αρθ. 44Σελ. 196
/Αρθ. 45Σελ. 197
/Αρθ. 46Σελ. 197
/Αρθ. 47Σελ. 197
/Αρθ. 48Σελ. 197
/Αρθ. 49Σελ. 198
/Αρθ. 50Σελ. 198
/Αρθ. 50αΣελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ-Συναλλαγματικές και φορολογικές διατάξειςΣελ. 201
/Αρθ. 51Σελ. 201
/Αρθ. 52Σελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ-Μεταβατικές και Τελικές ΔιατάξειςΣελ. 202
/Αρθ. 52αΣελ. 202
/Αρθ. 52βΣελ. 205
/Αρθ. 53Σελ. 206
/Αρθ. 53αΣελ. 206
/Αρθ. 54Σελ. 207
/Αρθ. 55Σελ. 207
/Αρθ. 56Σελ. 209
/Αρθ. 57Σελ. 209
/Αρθ. 58Σελ. 209
/Αρθ. 59Σελ. 209
/Αρθ. 60Σελ. 211
/Αρθ. 61Σελ. 212
ΤΜΗΜΑ Ι-Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 212
/Αρθ. 62Σελ. 212
/Αρθ. 63Σελ. 213
/Αρθ. 64Σελ. 213
ΤΜΗΜΑ ΙΙ-Δομή και διάρθρωση του ΙσολογισμούΣελ. 214
/Αρθ. 65Σελ. 214
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ-Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 65Σελ. 214
/Αρθ. 66Σελ. 214
/Αρθ. 67Σελ. 215
/Αρθ. 68Σελ. 216
/Αρθ. 69Σελ. 216
/Αρθ. 70Σελ. 217
ΤΜΗΜΑ ΙV-Δομή και διάρθρωση των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτωνΣελ. 218
/Αρθ. 71Σελ. 218
ΤΜΗΜΑ V-Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς των υποδειγμάτων αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και χρήσεως του άρθρου 71Σελ. 219
/Αρθ. 72Σελ. 219
ΤΜΗΜΑ VΙ-Κανόνες αποτιμήσεωςΣελ. 220
/Αρθ. 73Σελ. 220
/Αρθ. 74Σελ. 220
ΤΜΗΜΑ VΙΙ-Περιεχόμενο του προσαρτήματοςΣελ. 220
/Αρθ. 75Σελ. 220
/Αρθ. 76Σελ. 222
ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ-Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 222
/Αρθ. 77Σελ. 222
ΤΜΗΜΑ ΙX-ΔημοσιότηταΣελ. 223
/Αρθ. 78Σελ. 223
[23] ΝΟΜΟΣ 2496/1997 "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις"Σελ. 224
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣελ. 226
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-Γενικές διατάξειςΣελ. 226
/Αρθ. 1 [Η έννοια και στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης]Σελ. 226
/Αρθ. 2 [Ασφαλιστήριο]Σελ. 226
/Αρθ. 3 [Περιγραφή του κινδύνου]Σελ. 227
/Αρθ. 4 [Επίταση του κινδύνου]Σελ. 228
/Αρθ. 5 [Μείωση και έλλειψη του κινδύνου]Σελ. 229
/Αρθ. 6 [Καταβολή του ασφαλίστρου]Σελ. 229
/Αρθ. 7 [Πραγματοποίηση του κινδύνου-Καταβολή του ασφαλίσματος]Σελ. 229
/Αρθ. 8 [Διάρκεια και λύση της σύμβασης]Σελ. 230
/Αρθ. 9 [Ασφάλιση για λογαριασμό]Σελ. 231
/Αρθ. 10 [Παραγραφή]Σελ. 231
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-Ασφάλιση ζημιώνΣελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές διατάξειςΣελ. 232
/Αρθ. 11 [Έννοια και αντικείμενο της ασφάλισης ζημιών]Σελ. 232
/Αρθ. 12 [Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση]Σελ. 232
/Αρθ. 13 [Εξαιρέσεις της κάλυψης]Σελ. 232
/Αρθ. 14 [Υποκατάσταση ασφαλιστή]Σελ. 233
/Αρθ. 15 [Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές]Σελ. 233
/Αρθ. 16 [Υπολογισμός του ασφαλίσματος]Σελ. 234
/Αρθ. 17 [Υπασφάλιση-Υπερασφάλιση]Σελ. 234
/Αρθ. 18 [Ανοικτή ασφάλιση]Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Είδη ασφάλισης ζημιώνΣελ. 235
/Αρθ. 19 [Ασφάλιση πυρκαγιάς]Σελ. 235
/Αρθ. 20 [Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων]Σελ. 235
/Αρθ. 21 [Ασφάλιση εσοδείας]Σελ. 236
/Αρθ. 22 [Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων]Σελ. 236
/Αρθ. 23 [Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών]Σελ. 236
/Αρθ. 24 [Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης]Σελ. 236
/Αρθ. 25 [Ασφάλιση αστικής ευθύνης]Σελ. 236
/Αρθ. 26 [Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης]Σελ. 237
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ-Ασφάλιση προσώπωνΣελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές ΔιατάξειςΣελ. 238
/Αρθ. 27 [Έννοια-Ασφαλιστήριο-Ασφάλιση ποσού]Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Ασφάλιση ζωήςΣελ. 238
/Αρθ. 28 [Ασφάλιση ζωής ιδίου ή τρίτου]Σελ. 238
/Αρθ. 29 [Δήλωση στοιχείων του ασφαλισμένου-Εξαγορά]Σελ. 239
/Αρθ. 30 [Αυτοκτονία ή θανάτωση]Σελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειώνΣελ. 239
/Αρθ. 31 [Ασφάλιση ατυχημάτων]Σελ. 239
/Αρθ. 32 [Ασφάλιση ασθενειών]Σελ. 240
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ-Τελικές διατάξειςΣελ. 240
/Αρθ. 33Σελ. 240
/Αρθ. 34Σελ. 240
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 241
/Αρθ. 35Σελ. 241
/Αρθ. 36Σελ. 241
/Αρθ. 37Σελ. 241
/Αρθ. 38-42Σελ. 241
/Αρθ. 43 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 241
Γ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΣελ. 243
α. Επιχείρηση Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)Σελ. 243
i. Γενικές ΔιατάξειςΣελ. 243
[24] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 243
ΜΕΡΟΣ Α΄-Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Σκοπός-ορισμοί-πεδίο εφαρμογήςΣελ. 244
/Αρθ. 1Σελ. 244
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 244
/Αρθ. 3 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις των Ε.Π.Ε.Υ.Σελ. 254
/Αρθ. 4 [Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών]Σελ. 254
/Αρθ. 5 [Εποπτεύουσα αρχή-Επαγγελματικό απόρρητο]Σελ. 255
/Αρθ. 5αΣελ. 258
/Αρθ. 6 [Απαγόρευση χρήσης ξένων κεφαλαίων και τίτλων]Σελ. 259
/Αρθ. 7 [Κώδικας δεοντολογίας]Σελ. 259
/Αρθ. 8 [Τήρηση και υποβολή στοιχείων για πραγματοποιούμενες συναλλαγές]Σελ. 260
/Αρθ. 9 [Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων]Σελ. 261
/Αρθ. 10 [Ασφαλιστική κάλυψη των συναλλαγών]Σελ. 262
/Αρθ. 11Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Ελευθερία εγκαταστάσεως και ελευθερία παροχής υπηρεσιώνΣελ. 262
/Αρθ. 12 [Εγκατάσταση Ελληνικής Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Ελλάδας]Σελ. 262
/Αρθ. 13 [Ελευθερία εγκατάστασης στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος]Σελ. 263
/Αρθ. 14 [Παροχή υπηρεσιών ελληνικής Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Ελλάδας]Σελ. 264
/Αρθ. 15 [Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα]Σελ. 264
/Αρθ. 16 [Εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικό ίδρυμα]Σελ. 265
/Αρθ. 17 [Υποχρεώσεις Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν στην Ελλάδα]Σελ. 265
/Αρθ. 18 [Απόκτηση ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α.]Σελ. 266
/Αρθ. 19 [Κατάλογος οργανωμένων αγορών]Σελ. 268
/Αρθ. 20 [Απαγόρευση διενέργειας εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών]Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 268
/Αρθ. 21-22 [Βλ. ανωτέρω σελ. 49]Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίεςΣελ. 268
/Αρθ. 23-26 [Βλ. κατωτέρω σελ. 357]Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία αξίωνΣελ. 269
/Αρθ. 27Σελ. 269
/Αρθ. 28Σελ. 269
/Αρθ. 29Σελ. 269
/Αρθ. 30 [Βλ. κατωτέρω σελ. 360]Σελ. 270
/Αρθ. 31Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Επάρκεια ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 270
/Αρθ. 32 [Κάλυψη κινδύνων-Υποχρέωση συμμόρφωσης προς κεφαλαιακές απαιτήσεις]Σελ. 270
/Αρθ. 33 [Παρακολούθηση και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων]Σελ. 272
/Αρθ. 34 [Εποπτεία ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ενοποιημένη εποπτεία, υπολογισμός ενοποιημένων απαιτήσεων]Σελ. 275
/Αρθ. 35 [Κίνδυνος θέσης]Σελ. 278
/Αρθ. 36 [Κίνδυνος διακανονισμού αντισυμβαλλομένου]Σελ. 288
/Αρθ. 37 [Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών]Σελ. 290
/Αρθ. 38 [Ίδια κεφάλαια]Σελ. 292
[25] ΝΟΜΟΣ 2843/2000 "Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις"Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Παροχή πιστώσεων για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ.-Μελών του και ειδικοί διαπραγματευτέςΣελ. 295
/Αρθ. 1 [Ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος]Σελ. 295
/Αρθ. 2 [Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών]Σελ. 296
/Αρθ. 3 [Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας]Σελ. 296
/Αρθ. 4 [Όροι για την αγορά μετοχών με πίστωση]Σελ. 297
/Αρθ. 5 [Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύμβαση πίστωσης]Σελ. 297
/Αρθ. 6 [Εξουσιοδοτήσεις]Σελ. 298
/Αρθ. 7 [Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ.-μελών του]Σελ. 299
/Αρθ. 9 [Ειδικός Διαπραγματευτής εντός και εκτός κύκλου και θέματα συναλλαγών]Σελ. 301
[26] Α.Υ. Εθν.Οικ. 12263/11.4.1997 "Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.)"Σελ. 304
/Αρθ. μόνοΣελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Σκοπός-Ορισμοί-Γενικές Αρχές ΔεοντολογίαςΣελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Εξειδίκευση υποχρεώσεων και υπόδειξη μέτρωνΣελ. 306
ii. Ανώνυμη Χρηματιστηριακή ΕταιρίαΣελ. 319
[27] ΝΟΜΟΣ 1806/1988 "Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις"Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΕποπτείαΣελ. 320
/Αρθ. 1Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Μέλη του χρηματιστηρίουΣελ. 320
/Αρθ. 2Σελ. 320
/Αρθ. 3Σελ. 320
/Αρθ. 4Σελ. 323
/Αρθ. 4αΣελ. 327
/Αρθ. 5Σελ. 329
/Αρθ. 6Σελ. 329
/Αρθ. 7Σελ. 330
/Αρθ. 8Σελ. 331
/Αρθ. 9Σελ. 331
/Αρθ. 10Σελ. 331
/Αρθ. 11Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Διοίκηση του χρηματιστηρίουΣελ. 332
/Αρθ. 12Σελ. 332
/Αρθ. 13Σελ. 333
/Αρθ. 14Σελ. 333
/Αρθ. 15-16Σελ. 333
/Αρθ. 17Σελ. 333
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Σύσταση χρηματιστηρίωνΣελ. 334
/Αρθ. 18Σελ. 334
/Αρθ. 19Σελ. 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Χρηματιστηριακές συναλλαγέςΣελ. 335
/Αρθ. 20Σελ. 335
/Αρθ. 21Σελ. 336
/Αρθ. 22Σελ. 336
/Αρθ. 22ΑΣελ. 337
/Αρθ. 23Σελ. 338
/Αρθ. 24Σελ. 341
/Αρθ. 25Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφήΣελ. 342
/Αρθ. 26Σελ. 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Διαφάνεια των συναλλαγώνΣελ. 342
/Αρθ. 27Σελ. 342
/Αρθ. 28Σελ. 343
/Αρθ. 29Σελ. 343
/Αρθ. 30Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄-Δικαιώματα και συνδρομέςΣελ. 344
/Αρθ. 31Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄-Παράλληλη αγοράΣελ. 345
/Αρθ. 32Σελ. 345
/Αρθ. 32αΣελ. 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄-Αποθετήρια-Εταιρία ΑποθετηρίωνΣελ. 346
/Αρθ. 33Σελ. 346
/Αρθ. 33αΣελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄-Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΣελ. 351
/Αρθ. 34Σελ. 351
/Αρθ. 35Σελ. 352
/Αρθ. 36Σελ. 352
/Αρθ. 37Σελ. 352
/Αρθ. 38Σελ. 352
/Αρθ. 39Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄Σελ. 353
/Αρθ. 40Σελ. 353
/Αρθ. 41 [Ισχύς]Σελ. 355
[28] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίεςΣελ. 357
/Αρθ. 23Σελ. 357
/Αρθ. 24Σελ. 358
/Αρθ. 25Σελ. 358
/Αρθ. 26Σελ. 358
β. Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.)Σελ. 359
[29] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 359
/Αρθ. 3 § 1θ [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 359
/Αρθ. 30Σελ. 360
γ. Εταιρία Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΣελ. 361
[30] ΝΟΜΟΣ 1969/1991 "Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις"Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Εταιρίες Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΣελ. 362
/Αρθ. 1Σελ. 362
/Αρθ. 2Σελ. 362
/Αρθ. 3Σελ. 363
/Αρθ. 4Σελ. 364
/Αρθ. 5Σελ. 365
/Αρθ. 6Σελ. 365
/Αρθ. 7Σελ. 366
/Αρθ. 8Σελ. 366
/Αρθ. 9Σελ. 366
/Αρθ. 10Σελ. 366
/Αρθ. 11Σελ. 367
/Αρθ. 12Σελ. 367
/Αρθ. 12αΣελ. 367
/Αρθ. 13Σελ. 368
/Αρθ. 14Σελ. 368
/Αρθ. 15Σελ. 369
/Αρθ. 16Σελ. 370
/Αρθ. 16α [Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών]Σελ. 370
δ. Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων ΚεφαλαίωνΣελ. 375
[31] ΝΟΜΟΣ 1969/1991 "Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις"Σελ. 375
/Αρθ. 26Σελ. 375
/Αρθ. 27Σελ. 376
/Αρθ. 28Σελ. 377
/Αρθ. 29Σελ. 377
/Αρθ. 30Σελ. 377
/Αρθ. 30αΣελ. 378
/Αρθ. 31Σελ. 378
/Αρθ. 31αΣελ. 378
/Αρθ. 32Σελ. 378
/Αρθ. 33Σελ. 380
/Αρθ. 34Σελ. 381
/Αρθ. 35Σελ. 382
/Αρθ. 36Σελ. 382
/Αρθ. 37Σελ. 383
/Αρθ. 38Σελ. 383
/Αρθ. 39Σελ. 383
/Αρθ. 40Σελ. 384
/Αρθ. 41Σελ. 384
/Αρθ. 42Σελ. 385
/Αρθ. 43Σελ. 385
/Αρθ. 44Σελ. 385
/Αρθ. 45Σελ. 386
/Αρθ. 45αΣελ. 386
/Αρθ. 46Σελ. 388
/Αρθ. 47Σελ. 388
/Αρθ. 48Σελ. 389
/Αρθ. 49Σελ. 390
[32] Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 "Κώδικας Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.)"Σελ. 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Ορισμοί-Σκοπός-Γενικές αρχέςΣελ. 391
/Αρθ. 1 [Ορισμοί]Σελ. 391
/Αρθ. 2 [Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας]Σελ. 392
/Αρθ. 3 [Γενικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας]Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Εξειδίκευση των γενικών αρχώνΣελ. 393
/Αρθ. 4 [Εξειδίκευση Πρώτης Αρχής]Σελ. 393
/Αρθ. 5 [Εξειδίκευση Δεύτερης Αρχής]Σελ. 393
/Αρθ. 6 [Εξειδίκευση Τρίτης Αρχής]Σελ. 394
/Αρθ. 7 [Εξειδίκευση Τέταρτης Αρχής]Σελ. 395
/Αρθ. 8 [Εξειδίκευση Πέμπτης Αρχής]Σελ. 396
/Αρθ. 9 [Εξειδίκευση Έκτης Αρχής]Σελ. 397
/Αρθ. 10 [Εξειδίκευση Έβδομης Αρχής]Σελ. 398
ε. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών ΣυμμετοχώνΣελ. 401
[33] ΝΟΜΟΣ 1775 της 23/24.5.1988 "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις"Σελ. 401
/Αρθ. 1Σελ. 401
/Αρθ. 2Σελ. 402
/Αρθ. 3Σελ. 402
/Αρθ. 4Σελ. 403
/Αρθ. 5Σελ. 403
/Αρθ. 6Σελ. 404
[34] ΝΟΜΟΣ 2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις"Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών ΣυμμετοχώνΣελ. 405
/Αρθ. 5 [Έννοια-Υπαγωγή-Εποπτεία]Σελ. 405
/Αρθ. 6 [Μετοχικό κεφάλαιο-Μέτοχοι-Κανόνες αποτίμησης]Σελ. 406
/Αρθ. 7 [Επιχορήγηση]Σελ. 407
/Αρθ. 8Σελ. 408
/Αρθ. 9 [Φορολογικά κίνητρα]Σελ. 409
/Αρθ. 23 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 410
στ. Εταιρία Αμοιβαίων ΕπενδύσεωνΣελ. 411
[35] ΝΟΜΟΣ 2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις"Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Εταιρίες Αμοιβαίων ΕγγυήσεωνΣελ. 411
/Αρθ. 1 [ʼδεια λειτουργίας, Μετοχικό κεφάλαιο, Έλεγχος-Ρυθμίσεις καταστατικού]Σελ. 411
/Αρθ. 2 [Φορολογικές απαλλαγές]Σελ. 413
/Αρθ. 3 [Ταμεία Αντεγγύησης]Σελ. 413
/Αρθ. 4 [Κανονιστικές ρυθμίσεις]Σελ. 415
ζ. Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και Εταιρία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσίαΣελ. 417
[36] ΝΟΜΟΣ 2778/1999 "Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρικών Επενδύσεων"Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίαςΣελ. 418
/Αρθ. 1 [Ορισμός αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας]Σελ. 418
/Αρθ. 2 [Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 418
/Αρθ. 3 [Εκπροσώπηση μεριδιούχων]Σελ. 419
/Αρθ. 4 [Έδρα αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 419
/Αρθ. 5 [Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 419
/Αρθ. 6 [Ενεργητικό και κανόνες αποτίμησης]Σελ. 421
/Αρθ. 7 [Θεματοφύλακας]Σελ. 424
/Αρθ. 8 [Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 424
/Αρθ. 9 [Ενημερωτικό δελτίο, εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 425
/Αρθ. 10 [Διαχειριστική χρήση]Σελ. 428
/Αρθ. 11 [Μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 428
/Αρθ. 12 [Εξαγορά μεριδίων]Σελ. 429
/Αρθ. 13 [Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις]Σελ. 429
/Αρθ. 14 [Η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 430
/Αρθ. 15 [Απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε συγκεκριμένα πρόσωπα]Σελ. 430
/Αρθ. 16 [Συνέλευση των μεριδιούχων-Διάλυση του αμοιβαίου κεφαλαίου]Σελ. 430
/Αρθ. 17 [Συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων]Σελ. 430
/Αρθ. 18 [Ευθύνη και παραίτηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα]Σελ. 431
/Αρθ. 19 [Εποπτεία-Κυρώσεις]Σελ. 431
/Αρθ. 20 [Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων]Σελ. 431
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσίαΣελ. 432
/Αρθ. 21 [Σκοπός και σύσταση της εταιρίας]Σελ. 432
/Αρθ. 22 [Επενδύσεις της εταιρίας]Σελ. 433
/Αρθ. 23 [Εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας σε οργανωμένη αγορά]Σελ. 436
/Αρθ. 24 [Θεματοφύλακας]Σελ. 436
/Αρθ. 25 [Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων]Σελ. 436
/Αρθ. 26 [Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις]Σελ. 437
/Αρθ. 27 [Διανομή κερδών]Σελ. 438
/Αρθ. 28 [Απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα]Σελ. 438
/Αρθ. 29 [Η μετατροπή εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία σε αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας]Σελ. 439
/Αρθ. 30 [Εποπτεία-Κυρώσεις]Σελ. 439
/Αρθ. 31 [Φορολογία εταιριών επενδύσεων ακινήτων]Σελ. 439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ʼλλες διατάξειςΣελ. 440
/Αρθ. 32 § 4Σελ. 440
η. Επενδυτικά κεφάλαια αναδυομένων αγορώνΣελ. 441
[37] ΝΟΜΟΣ 2533/1997 "Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις"Σελ. 441
ΜΕΡΟΣ Β΄-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝΣελ. 441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Σελ. 441
/Αρθ. 34 [Λειτουργία Ε.ΑΓ.Α.Κ.]Σελ. 441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Επενδυτικά Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών ("Ε.Κ.Α.Α.")Σελ. 442
/Αρθ. 35 [Βασικά χαρακτηριστικά Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 442
/Αρθ. 36 [Διαχείριση των Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 442
/Αρθ. 37 [Θεματοφύλακας Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 442
/Αρθ. 38 [Επενδυτική πολιτική]Σελ. 443
/Αρθ. 39 [Διαχειριστική χρήση]Σελ. 444
/Αρθ. 40 [Αύξηση του κεφαλαίου Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 445
/Αρθ. 41 [Δημοσίευση και έλεγχος εκθέσεων]Σελ. 445
/Αρθ. 42 [Διανομή των κερδών]Σελ. 446
/Αρθ. 43 [Γενική Συνέλευση μεριδιούχων]Σελ. 446
/Αρθ. 44 [Φορολογικές διατάξεις]Σελ. 446
/Αρθ. 45 [Δημόσια προσφορά μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 447
/Αρθ. 46 [Ενημερωτικό δελτίο Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 447
/Αρθ. 47 [Εισαγωγή μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.]Σελ. 448
/Αρθ. 48 [Κανόνες διαπραγμάτευσης]Σελ. 449
/Αρθ. 49 [Περιοδική πληροφόρηση]Σελ. 449
/Αρθ. 50 [Οικονομικός έλεγχος των εκδοτών των κινητών αξιών στις οποίες επενδύουν τα Ε.Κ.Α.Α.]Σελ. 449
/Αρθ. 51 [Τροποποιούμενες διατάξεις]Σελ. 450
θ. Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία (Ε.Ε.Π.Ν.)Σελ. 451
[38] ΝΟΜΟΣ 2843/2000 "Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις"Σελ. 451
/Αρθ. 11 [Σύσταση εταιρίας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία]Σελ. 451
/Αρθ. 12 [Ενεργητικό της εταιρίας]Σελ. 452
/Αρθ. 13 [Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις]Σελ. 454
/Αρθ. 14 [Ασφαλίσεις]Σελ. 454
/Αρθ. 15 [Υποχρεωτική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών]Σελ. 455
/Αρθ. 16 [Διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών]Σελ. 456
/Αρθ. 17 [Υποχρεώσεις της Ε.Ε.Π.Ν. μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών]Σελ. 457
/Αρθ. 18 [Σχέσεις πλοιοκτητριών εταιριών και διαχειρίστριας εταιρίας]Σελ. 458
/Αρθ. 19 [Σημαντικές συναλλαγές]Σελ. 459
/Αρθ. 20 [Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων]Σελ. 459
/Αρθ. 21 [Διανομή κερδών]Σελ. 460
/Αρθ. 22 [Εποπτεία-Κυρώσεις]Σελ. 460
/Αρθ. 23 [Φορολογία]Σελ. 460
ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΣελ. 463
[39] Π.Δ. 350/1985 "Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό"Σελ. 463
/Αρθ. 1Σελ. 463
/Αρθ. 2Σελ. 464
/Αρθ. 3Σελ. 464
/Αρθ. 3α [Ευθύνη αναδόχων]Σελ. 469
/Αρθ. 4Σελ. 470
/Αρθ. 5Σελ. 472
/Αρθ. 6Σελ. 474
/Αρθ. 7Σελ. 476
/Αρθ. 8Σελ. 476
/Αρθ. 9Σελ. 477
/Αρθ. 10Σελ. 477
/Αρθ. 11Σελ. 477
/Αρθ. 12Σελ. 477
/Αρθ. 13Σελ. 478
/Αρθ. 14Σελ. 478
/Αρθ. 15Σελ. 478
/Αρθ. 16Σελ. 479
/Αρθ. 17Σελ. 479
[40] Π.Δ. 348/1985 "Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών"Σελ. 480
/Αρθ. 1Σελ. 480
ΜΕΡΟΣ Ι΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 481
/Αρθ. 2Σελ. 481
/Αρθ. 3Σελ. 481
/Αρθ. 4Σελ. 481
/Αρθ. 5Σελ. 482
/Αρθ. 6Σελ. 482
/Αρθ. 7Σελ. 483
/Αρθ. 7αΣελ. 486
/Αρθ. 8Σελ. 486
ΜΕΡΟΣ ΙΙ΄-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΣελ. 487
/Αρθ. 9Σελ. 487
/Αρθ. 10Σελ. 488
/Αρθ. 11Σελ. 488
/Αρθ. 12Σελ. 489
/Αρθ. 13Σελ. 489
/Αρθ. 14Σελ. 489
/Αρθ. 15Σελ. 490
/Αρθ. 16Σελ. 491
/Αρθ. 17Σελ. 491
/Αρθ. 18Σελ. 492
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ΄-ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥΣελ. 492
/Αρθ. 19Σελ. 492
/Αρθ. 20Σελ. 492
/Αρθ. 21Σελ. 492
/Αρθ. 22Σελ. 493
/Αρθ. 23Σελ. 493
/Αρθ. 24Σελ. 493
ΜΕΡΟΣ ΙV΄Σελ. 493
/Αρθ. 25Σελ. 493
/Αρθ. 26Σελ. 494
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΣελ. 494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμώνΣελ. 494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΣελ. 494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό τουΣελ. 497
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του εκδότουΣελ. 498
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότουΣελ. 499
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6-Πληροφορίες σχετικές με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτείαΣελ. 502
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-Πληροφορίες σχετικές με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότουΣελ. 503
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΣελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμώνΣελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-Πληροφορίες σχετικά με το δάνειο και την εισαγωγή ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΣελ. 504
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό τουΣελ. 506
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών -  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΣελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότουΣελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6-Πληροφορίες σχετικές με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτείαΣελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-Πληροφορίες σχετικές με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότουΣελ. 510
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄-Υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τίτλων παραστατικών μετοχώνΣελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-Πληροφορίες σχετικές με τον εκδότηΣελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-Πληροφορίες σχετικές με τους παραστατικούς τίτλουςΣελ. 511
ΜΕΡΟΣ ΙV΄Σελ. 512
/Αρθ. 27Σελ. 512
[41] Π.Δ. 52/1992 "Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ"Σελ. 513
/Αρθ. 1Σελ. 513
ΜΕΡΟΣ Ι-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 513
/Αρθ. 2Σελ. 513
/Αρθ. 3Σελ. 514
/Αρθ. 4Σελ. 515
/Αρθ. 7Σελ. 516
ΜΕΡΟΣ ΙΙ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝΣελ. 517
/Αρθ. 8Σελ. 517
/Αρθ. 9Σελ. 517
/Αρθ. 10Σελ. 517
/Αρθ. 11Σελ. 517
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΣελ. 518
/Αρθ. 12Σελ. 518
/Αρθ. 13Σελ. 520
/Αρθ. 14Σελ. 520
/Αρθ. 15Σελ. 521
/Αρθ. 16Σελ. 521
ΜΕΡΟΣ ΙV-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝΣελ. 521
/Αρθ. 17Σελ. 521
/Αρθ. 18Σελ. 522
ΜΕΡΟΣ V-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣελ. 522
/Αρθ. 19Σελ. 522
ΜΕΡΟΣ VΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣελ. 523
/Αρθ. 20Σελ. 523
/Αρθ. 21Σελ. 523
/Αρθ. 22Σελ. 524
[42] Απόφαση 57/22.9.2000 "Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 20/5.3.99 του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. "Διαδικασίες και δικαιολογητικά εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών", προσθήκη διατάξεων και κωδικοποίηση αυτής σε ενιαίο κείμενο"Σελ. 525
/Αρθ. 1 [Διαδικασίες εισαγωγής μετοχών]Σελ. 526
/Αρθ. 2 [Κατάλογοι δικαιολογητικών]Σελ. 541
/Αρθ. 5Σελ. 558
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΣελ. 559
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Σελ. 568
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Σελ. 568
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Σελ. 569
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣελ. 570
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Σελ. 571
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΣελ. 571
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Σελ. 576
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α.Σελ. 576
[43] ΝΟΜΟΣ 2651/1998 "Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις"Σελ. 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Τροποποίηση και συμπλήρωση της χρηματιστηριακής και συναφούς νομοθεσίαςΣελ. 578
/Αρθ. 1 [Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 350/1985]Σελ. 578
/Αρθ. 3 [Διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή]Σελ. 579
/Αρθ. 5 [Σταθεροποίηση τιμής εισηγμένων μετοχών]Σελ. 580
[44] Π.Δ. 360 της 14.6/9.7.1985 "Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύσουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών"Σελ. 581
/Αρθ. 1Σελ. 581
/Αρθ. 2Σελ. 581
/Αρθ. 3Σελ. 582
/Αρθ. 4Σελ. 582
/Αρθ. 5Σελ. 582
/Αρθ. 6Σελ. 583
/Αρθ. 7Σελ. 583
/Αρθ. 8Σελ. 583
/Αρθ. 9Σελ. 584
/Αρθ. 10Σελ. 584
[45] Π.Δ. 51/1992 "Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/627/ΕΟΚ"Σελ. 585
/Αρθ. 1Σελ. 585
/Αρθ. 2Σελ. 585
/Αρθ. 3Σελ. 586
/Αρθ. 4Σελ. 586
/Αρθ. 5Σελ. 586
/Αρθ. 6Σελ. 587
/Αρθ. 7Σελ. 588
/Αρθ. 8Σελ. 589
/Αρθ. 9Σελ. 589
/Αρθ. 10Σελ. 589
/Αρθ. 11Σελ. 590
/Αρθ. 12Σελ. 590
/Αρθ. 13Σελ. 590
/Αρθ. 14Σελ. 590
/Αρθ. 15Σελ. 591
[46] Π.Δ. 53/1992 "Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/592/ΕΟΚ"Σελ. 592
/Αρθ. 1Σελ. 592
/Αρθ. 2Σελ. 592
/Αρθ. 3Σελ. 593
/Αρθ. 4Σελ. 593
/Αρθ. 5Σελ. 593
/Αρθ. 8Σελ. 594
/Αρθ. 9Σελ. 594
/Αρθ. 10Σελ. 594
/Αρθ. 11Σελ. 595
/Αρθ. 12Σελ. 595
/Αρθ. 13Σελ. 595
/Αρθ. 2 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 597
/Αρθ. 3 [Σκοπός]Σελ. 598
/Αρθ. 4 [Δημόσια Πρόταση]Σελ. 598
/Αρθ. 5 [Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση]Σελ. 598
/Αρθ. 6 [Ικανοποίηση δηλώσεων αποδοχής]Σελ. 600
/Αρθ. 7 [Υποχρέωση δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς]Σελ. 600
/Αρθ. 8 [Περιορισμοί εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας]Σελ. 601
/Αρθ. 9 [Πληροφοριακό Δελτίο]Σελ. 602
/Αρθ. 10 [Σύμβουλος Προτείνοντος]Σελ. 604
/Αρθ. 11 [Δημοσιότητα]Σελ. 604
/Αρθ. 12 [Αποδοχή Δημόσιας Πρότασης]Σελ. 605
/Αρθ. 13 [Ανάκληση της Δημόσιας Πρότασης]Σελ. 605
/Αρθ. 14 [Αιρέσεις-Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης]Σελ. 606
/Αρθ. 15 [Αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης]Σελ. 606
/Αρθ. 16 [Γνώμη της διοίκησης της Υπό Εξαγορά Εταιρίας]Σελ. 607
/Αρθ. 20 [Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων της Υπό Εξαγορά Εταιρίας]Σελ. 609
/Αρθ. 21 [Ανταγωνιστικές προτάσεις]Σελ. 609
/Αρθ. 22 [Υποχρεώσεις μετά την ανάκληση πρότασης]Σελ. 609
/Αρθ. 23 [Κυρώσεις]Σελ. 610
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Πεδίο εφαρμογής-Γενικές Αρχές-Μέσα δημοσιότηταςΣελ. 612
/Αρθ. 2 [Γενικές αρχές]Σελ. 612
/Αρθ. 3 [Μέσα δημοσιότητας]Σελ. 613
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Εξειδίκευση υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Π.Δ. 350/1985Σελ. 613
/Αρθ. 4 [Υποχρεώσεις γνωστοποίησης]Σελ. 613
/Αρθ. 5 [Πρόσθετες υποχρεώσεις]Σελ. 614
/Αρθ. 6 [Κυρώσεις]Σελ. 615
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Εξειδίκευση του περιεχομένου της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 53/1992Σελ. 615
/Αρθ. 7 [Υποχρέωση τήρησης απορρήτου]Σελ. 615
/Αρθ. 8 [Προϋποθέσεις συναλλαγών συγκεκριμένων προσώπων]Σελ. 616
/Αρθ. 9 [Κυρώσεις]Σελ. 617
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Υποχρέωση προαναγγελίας συναλλαγώνΣελ. 617
/Αρθ. 10 [Υποχρέωση προαναγγελίας συναλλαγών]Σελ. 617
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Πρόσθετες υποχρεώσεις των εταιριών και της διοίκησής τουςΣελ. 618
/Αρθ. 11 [Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας]Σελ. 618
/Αρθ. 12 [Τμήμα εσωτερικού ελέγχου]Σελ. 618
/Αρθ. 13 [Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων]Σελ. 619
/Αρθ. 14 [Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων]Σελ. 619
/Αρθ. 15 [Κυρώσεις]Σελ. 619
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Υποχρεώσεις για γνωστοποίηση στοιχείων σχετικών με την κατάσταση και τη εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρίαςΣελ. 620
/Αρθ. 16 [Ετήσιο Δελτίο]Σελ. 620
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-Υπόδειγμα κατάστασης Ταμιακών Ροών για Εμποροβιομηχανικές ΕταιρίεςΣελ. 622
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Υπόδειγμα κατάστασης Ταμιακών Ροών για ΤράπεζεςΣελ. 625
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄-Υπόδειγμα κατάστασης Ταμιακών Ροών για Ασφαλιστικές ΕταιρίεςΣελ. 628
[49] Εγκύκλιος υπ/ αριθ. 9/2000 "Διευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487 Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων"Σελ. 631
[49] Εγκύκλιος υπ/ αριθ. 9/2000 "Διευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487 Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων"Σελ. 633
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- Καταστάσεις Ταμιακών Ροών για Εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις (Παράρτημα Α΄ της Απόφασης)Σελ. 633
[49] Εγκύκλιος υπ/ αριθ. 9/2000 "Διευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487 Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων"Σελ. 644
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- Καταστάσεις Ταμιακών Ροών για Τράπεζες (Παράρτημα Β΄ της Απόφασης)Σελ. 644
[49] Εγκύκλιος υπ/ αριθ. 9/2000 "Διευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487 Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων"Σελ. 653
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- Καταστάσεις Ταμιακών Ροών για Ασφαλιστικές Εταιρίες (Παράρτημα Γ΄ της Απόφασης)Σελ. 653
[50] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 659
ΜΕΡΟΣ Β΄-ΑΫΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣΣελ. 659
/Αρθ. 39 [Έκδοση άυλων μετοχών και τροπή ενσώματων μετοχών σε άυλες]Σελ. 659
/Αρθ. 40 [Εισαγόμενες μετοχές]Σελ. 660
/Αρθ. 41 [Εισηγμένες ενσώματες μετοχές]Σελ. 660
/Αρθ. 42 [Ενσώματες ανώνυμες μετοχές]Σελ. 661
/Αρθ. 43 [Ενσώματες ονομαστικές μετοχές]Σελ. 661
/Αρθ. 44 [Εκποίηση ενσώματων ανωνύμων μετοχών]Σελ. 661
/Αρθ. 45 [Μεταβολές ως προς άυλες μετοχές]Σελ. 662
/Αρθ. 46 [Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση άυλων μετοχών]Σελ. 662
/Αρθ. 47 [Μέτοχος άυλων μετοχών]Σελ. 662
/Αρθ. 48 [Δήλωση μετόχου για πρόθεση μεταβιβάσεως ή σύστασης βαρών]Σελ. 663
/Αρθ. 49 [Σύσταση βαρών επί άυλων μετοχών]Σελ. 663
/Αρθ. 50 [Βεβαίωση γνησιότητας υπογραφών και νομιμοποιήσεως]Σελ. 663
/Αρθ. 51 [Βεβαιώσεις της ΑΕΑΠΟΘ]Σελ. 663
/Αρθ. 52 [Διαγραφή από το Χρηματιστήριο]Σελ. 664
/Αρθ. 53 [Φορολογικές διατάξεις]Σελ. 664
/Αρθ. 54 [Ανακοινώσεις]Σελ. 664
/Αρθ. 55 [Απόρρητο]Σελ. 664
/Αρθ. 56 [Δικαιώματα της ΑΕΑΠΟΘ]Σελ. 665
/Αρθ. 57 [Εξουσιοδοτήσεις]Σελ. 665
/Αρθ. 58 [ʼλλες διατάξεις για την ΑΕΑΠΟΘ]Σελ. 665
/Αρθ. 59 [Ελληνικά πιστοποιητικά]Σελ. 665
/Αρθ. 61Σελ. 668
ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΣελ. 671
Α. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 671
[51] ΝΟΜΟΣ 959/1979 "Περί της Ναυτικής Εταιρείας"Σελ. 671
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ-Ίδρυσις-Κεφάλαιον-ΜετοχαίΣελ. 671
/Αρθ. 1Σελ. 671
/Αρθ. 2Σελ. 672
/Αρθ. 3Σελ. 672
/Αρθ. 4Σελ. 672
/Αρθ. 5Σελ. 672
/Αρθ. 6Σελ. 673
/Αρθ. 7Σελ. 673
/Αρθ. 8Σελ. 674
/Αρθ. 9Σελ. 674
/Αρθ. 10Σελ. 674
/Αρθ. 11Σελ. 675
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-Διοικητικόν ΣυμβούλιονΣελ. 675
/Αρθ. 12Σελ. 675
/Αρθ. 13Σελ. 675
/Αρθ. 14Σελ. 676
/Αρθ. 15Σελ. 676
/Αρθ. 16Σελ. 676
/Αρθ. 17Σελ. 677
/Αρθ. 18Σελ. 677
/Αρθ. 19Σελ. 677
/Αρθ. 20Σελ. 677
/Αρθ. 21Σελ. 678
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Γενικαί ΣυνελεύσειςΣελ. 678
/Αρθ. 22Σελ. 678
/Αρθ. 25Σελ. 678
/Αρθ. 26Σελ. 679
/Αρθ. 27Σελ. 679
/Αρθ. 28Σελ. 679
/Αρθ. 29Σελ. 679
/Αρθ. 30Σελ. 679
/Αρθ. 31Σελ. 680
/Αρθ. 32Σελ. 680
/Αρθ. 33Σελ. 680
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδώνΣελ. 680
/Αρθ. 34Σελ. 680
/Αρθ. 35Σελ. 680
/Αρθ. 36Σελ. 681
/Αρθ. 37Σελ. 681
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ-Έλεγχος και δικαιώματα της ΜειονοψηφίαςΣελ. 681
/Αρθ. 38Σελ. 681
/Αρθ. 39Σελ. 681
/Αρθ. 40Σελ. 681
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ-Λύσις και εκκαθάρισιςΣελ. 682
/Αρθ. 41Σελ. 682
/Αρθ. 42Σελ. 682
/Αρθ. 43Σελ. 682
/Αρθ. 44Σελ. 682
/Αρθ. 45Σελ. 682
/Αρθ. 46Σελ. 682
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ-Μητρώον Ναυτικών ΕταιριώνΣελ. 683
/Αρθ. 49Σελ. 683
/Αρθ. 50Σελ. 683
/Αρθ. 51Σελ. 684
/Αρθ. 52Σελ. 684
/Αρθ. 53Σελ. 684
/Αρθ. 54Σελ. 685
/Αρθ. 55Σελ. 685
/Αρθ. 56Σελ. 685
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ-Τελικαί ΔιατάξειςΣελ. 685
/Αρθ. 57Σελ. 685
/Αρθ. 58Σελ. 686
/Αρθ. 59Σελ. 687
/Αρθ. 60Σελ. 687
/Αρθ. 61Σελ. 687
/Αρθ. 62Σελ. 687
/Αρθ. 63Σελ. 687
Β. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.Σελ. 689
[52] ΝΟΜΟΣ 383 της 14/20.7.1976 "Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων"Σελ. 689
/Αρθ. 3Σελ. 689
IV. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 691
Α. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 691
[53] ΝΟΜΟΣ 27/1975 "Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων κ.λπ."Σελ. 691
ΤΜΗΜΑ Γ΄Σελ. 691
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄-Εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεωνΣελ. 691
/Αρθ. 25 [Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων]Σελ. 691
/Αρθ. 26Σελ. 694
[54] Α.Υ. Εθν. Οικ., Οικ. και Εμπ. Ναυτ. 1246/3.4.1994 "Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή Υποκαταστημάτων αλλοδαπών και ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων"Σελ. 695
/Αρθ. 1Σελ. 695
/Αρθ. 2Σελ. 697
[55] Α.Υ. Εθν. Οικ., Οικ. και Εμπ.Ναυτ. 1246/3.6.1994 "Υποβολή ετησίων στοιχείων δραστηριότητος των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκατέστησαν γραφείο τους στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2234 καθώς και των εξομοιουμένων με αυτές ημεδαπών εταιρειών"Σελ. 698
[56] Α.Υ. Εθν. Οικ., Οικ. και Εμπ.Ναυτ. 1246/3.5.1994 "Καθορισμός τους είδους και του ποσού της εγγυήσεως προς το Δημόσιο των εγκαθισταμένων στην Ελλάδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων"Σελ. 700
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 701
[57] Α.Ν. 89/1967 "Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιριών"Σελ. 701
/Αρθ. 1Σελ. 701
/Αρθ. 2Σελ. 702
/Αρθ. 3Σελ. 703
/Αρθ. 4Σελ. 703
[58] Α.Ν. 378 της 17/17.4.1968 "Περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιριών"Σελ. 704
/Αρθ. 1Σελ. 704
/Αρθ. 2Σελ. 706
/Αρθ. 3Σελ. 706
/Αρθ. 4Σελ. 707
/Αρθ. 5Σελ. 707
/Αρθ. 6Σελ. 707
[59] ΝΟΜΟΣ 1262 της 15/16.6.1982 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων"Σελ. 708
/Αρθ. 22 §§ 1, 2 [Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968]Σελ. 708
[60] ΝΟΜΟΣ 814 της 11/13.9.1978 "Κατάργησις δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών επιβατικών αυτοκινήτων, εισαγομένων υπό υπαλλήλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων"Σελ. 709
/Αρθ. 37Σελ. 709
[61] ΝΟΜΟΣ 2166/1993 "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις"Σελ. 710
/Αρθ. 8 § 11 [Λοιπά κίνητρα]Σελ. 710
V. ΘΕΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 711
Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΣελ. 711
α. Αγροτικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 711
[62] ΝΟΜΟΣ 2810/2000 "Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις"Σελ. 711
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές διατάξειςΣελ. 713
/Αρθ. 1 [Ορισμός-Σκοπός-Νομική μορφή-Διαβάθμιση-Δραστηριότητες]Σελ. 713
/Αρθ. 2 [Περιφέρεια-Έδρα-Επωνυμία]Σελ. 713
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Σύσταση αγροτικού συνεταιρισμούΣελ. 714
/Αρθ. 3 [Όροι σύστασης-Έγκριση-Καταχώριση καταστατικού]Σελ. 714
/Αρθ. 4 [Τύπος-Περιεχόμενο καταστατικού]Σελ. 714
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Μέλη-Δικαιώματα-ΥποχρεώσειςΣελ. 715
/Αρθ. 5 [Μέλη]Σελ. 715
/Αρθ. 6 [Εγγραφή-Αποχώρηση-Διαγραφή μέλους]Σελ. 715
/Αρθ. 7 [Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών]Σελ. 715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Σχέσεις μελών συνεταιρισμούΣελ. 716
/Αρθ. 8 [Συνεταιρική μερίδα]Σελ. 716
/Αρθ. 9 [Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους]Σελ. 716
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Διοίκηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεωνΣελ. 717
/Αρθ. 10 [Γενική Συνέλευση-Αρμοδιότητες-Σύγκληση]Σελ. 717
/Αρθ. 11 [Απαρτία]Σελ. 718
/Αρθ. 12 [Απόφαση]Σελ. 719
/Αρθ. 15 [Αρχαιρεσίες]Σελ. 721
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Εποπτεία-ΈλεγχοςΣελ. 722
/Αρθ. 16 [Κρατική Εποπτεία]Σελ. 722
/Αρθ. 17 [Έλεγχος]Σελ. 723
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Οικονομική διαχείρισηΣελ. 724
/Αρθ. 18 [Διαχειριστική χρήση]Σελ. 724
/Αρθ. 19 [Διαχειριστικό υπόλοιπο-Πλεονάσματα-Κέρδη]Σελ. 724
/Αρθ. 20 [Τηρούμενα βιβλία]Σελ. 725
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄-Συγχώνευση-Μετατροπή-Πτώχευση-Διάλυση-ΕκκαθάρισηΣελ. 725
/Αρθ. 21 [Συγχώνευση-Διαδικασία-Μετατροπή]Σελ. 725
/Αρθ. 22 [Πτώχευση-Διαδικασία]Σελ. 727
/Αρθ. 23 [Λύση]Σελ. 728
/Αρθ. 24 [Εκκαθάριση]Σελ. 728
/Αρθ. 25 [Ενέργειες εκκαθαριστών]Σελ. 728
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄-Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών-Κεντρικές Ενώσεις-Κοινοπραξίες-Συνεταιριστικές Εταιρίες-Πανελλήνια ΣυνομοσπονδίαΣελ. 729
/Αρθ. 26 [Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.)]Σελ. 729
/Αρθ. 27 [Γενικές συνελεύσεις Ε.Α.Σ.]Σελ. 729
/Αρθ. 28 [Διοικητικό συμβούλιο Ε.Α.Σ.]Σελ. 730
/Αρθ. 29 [Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (Κ.Ε.Σ.Ε.)]Σελ. 730
/Αρθ. 30 [Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑ.Σ.Ο.)]Σελ. 730
/Αρθ. 31 [Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων]Σελ. 731
/Αρθ. 32 [Συνεταιριστικές Εταιρίες (Σ.Ε.)]Σελ. 731
/Αρθ. 33 [Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)]Σελ. 731
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄-Ποινικές διατάξειςΣελ. 732
/Αρθ. 34Σελ. 732
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄-Σχέσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Συνεταιριστικών Εταιριών ΚράτουςΣελ. 733
/Αρθ. 35 [Οικονομικές ενισχύσεις-Φορολογικές απαλλαγές]Σελ. 733
/Αρθ. 36 [Κίνητρα]Σελ. 735
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄-Ειδικές και τελικές διατάξειςΣελ. 735
/Αρθ. 37 [Μητρώο-Φάκελοι Αγροτικών Συνεταιρισμών]Σελ. 735
/Αρθ. 38 [Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων]Σελ. 735
/Αρθ. 39 [Ισχύς των άρθρων 31, 44 και 47 του Ν. 2169/1993]Σελ. 736
/Αρθ. 40 [Μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 736
[63] ΝΟΜΟΣ 2169/1993 "Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις"Σελ. 738
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄-Ειδικές μορφές συλλογικής δράσης των συνεταίρωνΣελ. 738
/Αρθ. 31 [Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.)-Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.)]Σελ. 738
/Αρθ. 44 [Παραχώρηση εκμετάλλευσης και βελτίωσης δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς-Συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης δημόσιων εκτάσεων]Σελ. 739
/Αρθ. 47 [Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις]Σελ. 740
[64] Π.Δ. 590/1985 "Τήρηση μητρώου και ειδικών φακέλων των αγροτικών συνεταιρισμών"Σελ. 742
/Αρθ. 1 [Μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών]Σελ. 742
/Αρθ. 2 [Ειδικοί φάκελοι]Σελ. 743
/Αρθ. 3 [Ενημέρωση ειδικών φακέλων]Σελ. 743
/Αρθ. 4 [Ενημέρωση ενδιαφερομένων]Σελ. 744
[65] Π.Δ. 355/1989 "Σύσταση Σώματος Ελεγκτών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων"Σελ. 745
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές ΔιατάξειςΣελ. 745
/Αρθ. 1 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 745
/Αρθ. 2 [Εποπτεία-έλεγχος]Σελ. 746
/Αρθ. 3 [Σώμα Ελεγκτών]Σελ. 746
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Διάρθρωση του ΣώματοςΣελ. 746
/Αρθ. 4 [Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)]Σελ. 746
/Αρθ. 5 [Αρμοδιότητες Δ.Σ.]Σελ. 747
/Αρθ. 6 [Αρμοδιότητες προέδρου του Δ.Σ.]Σελ. 748
/Αρθ. 7 [Υπηρεσίες του Σώματος]Σελ. 749
/Αρθ. 8 [Κεντρική Υπηρεσία]Σελ. 749
/Αρθ. 9 [Περιφερειακή Υπηρεσία]Σελ. 750
/Αρθ. 19 [Ασφάλιση προσωπικού]Σελ. 751
/Αρθ. 20 [Υποχρεώσεις προσωπικού]Σελ. 751
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Ανεξαρτησία Ελεγκτών-Καθήκοντα-Υποχρεώσεις-Διενέργεια ΕλέγχουΣελ. 752
/Αρθ. 45 [Ανεξαρτησία ελεγκτών]Σελ. 752
/Αρθ. 46 [Καθήκοντα]Σελ. 752
/Αρθ. 47 [Υποχρεώσεις]Σελ. 752
/Αρθ. 48 [Διενέργεια ελέγχου]Σελ. 753
/Αρθ. 49 [Διαδικασία και τρόπος ελέγχου]Σελ. 753
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Πειθαρχικό ΔίκαιοΣελ. 753
/Αρθ. 50 [Πειθαρχικά αδικήματα]Σελ. 753
/Αρθ. 66 [Έναρξη εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και εταιριών]Σελ. 754
[66] ΝΟΜΟΣ 1257/1982 "Για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων"Σελ. 755
Γενικές διατάξειςΣελ. 756
Α΄. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 756
V. ΘΕΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 756
Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΣελ. 756
α. Αγροτικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 756
[66] ΝΟΜΟΣ 1257/1982 "Για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων"Σελ. 756
Γενικές διατάξειςΣελ. 756
/Αρθ. 1Σελ. 756
/Αρθ. 2 [Εκλογή αντιπροσώπων]Σελ. 756
/Αρθ. 3 [Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης]Σελ. 757
/Αρθ. 4Σελ. 757
/Αρθ. 5 [Ψηφοφορία στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς]Σελ. 757
/Αρθ. 6 [Πίνακας των μελών του συνεταιρισμού]Σελ. 757
/Αρθ. 7 [Εφορευτική επιτροπή]Σελ. 758
/Αρθ. 8 [Κατάρτιση συνδυασμών και διεξαγωγή ψηφοφορίας]Σελ. 758
/Αρθ. 9 [Εκλογή μελών-αντιπροσώπων]Σελ. 759
/Αρθ. 10 [Ενστάσεις]Σελ. 759
Μεταβατικές ΔιατάξειςΣελ. 759
/Αρθ. 11 [Προσαρμογή καταστατικών]Σελ. 759
/Αρθ. 12 [Υποχρέωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών]Σελ. 760
/Αρθ. 15 [Ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών]Σελ. 761
/Αρθ. 16 [Σύσταση Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής]Σελ. 761
/Αρθ. 17 [Οικονομική ενίσχυση]Σελ. 762
/Αρθ. 18 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 762
/Αρθ. 19 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 763
[67] Α.Υ. Γεωργ. 31551/1985 "Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής αναγκαστικών γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων σε ελεύθερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις"Σελ. 764
/Αρθ. μόνονΣελ. 764
[68] Π.Δ. 36/1986 "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών"Σελ. 766
/Αρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 766
/Αρθ. 2 [Έννοια ομάδων παραγωγών (Ο.Π.)]Σελ. 766
/Αρθ. 3 [Επιτροπές Αναγνώρισης]Σελ. 766
/Αρθ. 4 [Διαδικασία αναγνώρισης]Σελ. 768
/Αρθ. 4α [Συμμετοχή μη παραγωγών σε Ο.Π.]Σελ. 769
/Αρθ. 7 [Διατάξεις που καταργούνται-Έναρξη ισχύος]Σελ. 771
[69] Π.Δ. 126/1986 "Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών, που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, στους δασικούς συνεταιρισμούς"Σελ. 772
/Αρθ. 1 [Πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης]Σελ. 772
/Αρθ. 2 [Ενέργειες αγροτικού δασικού συνεταιρισμού (Α.Δ.Σ.)]Σελ. 774
/Αρθ. 3 [Απόφαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης]Σελ. 774
/Αρθ. 4 [Διάρκεια παραχώρησης-παράταση]Σελ. 775
/Αρθ. 5 [Εγκατάσταση συνεταιρισμού-Εγγυήσεις]Σελ. 775
/Αρθ. 6 [Καταμέτρηση προϊόντων]Σελ. 775
/Αρθ. 7 [Αποδόσεις στο Κ.Τ.Γ.Κ. και δασών και τους δήμους και κοινότητες-ʼδεια αποκόμισης]Σελ. 776
/Αρθ. 8 [Κάλυψη ατομικών αναγκών]Σελ. 777
/Αρθ. 9 [Όροι παραχώρησης]Σελ. 777
/Αρθ. 10 [Δάση νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα]Σελ. 778
/Αρθ. 11 [Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των δασών]Σελ. 778
/Αρθ. 12Σελ. 779
[70] ΝΟΜΟΣ 504/1976 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί επιμελητηρίων, εμπορικών αντιπροσώπων, μεσιτών αστικών συμβάσεων και τινών άλλων διατάξεων"Σελ. 781
/Αρθ. 17Σελ. 781
β. Αστικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 783
[71] ΝΟΜΟΣ 1667/1986 "Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις"Σελ. 783
/Αρθ. 1Σελ. 784
/Αρθ. 2Σελ. 785
/Αρθ. 3Σελ. 786
/Αρθ. 4Σελ. 787
/Αρθ. 5Σελ. 788
/Αρθ. 6Σελ. 790
/Αρθ. 7Σελ. 791
/Αρθ. 8Σελ. 791
/Αρθ. 9Σελ. 792
/Αρθ. 10Σελ. 793
/Αρθ. 11Σελ. 794
/Αρθ. 12Σελ. 794
/Αρθ. 13Σελ. 795
/Αρθ. 14Σελ. 796
/Αρθ. 15Σελ. 796
/Αρθ. 16Σελ. 797
/Αρθ. 17Σελ. 798
/Αρθ. 18Σελ. 798
/Αρθ. 19Σελ. 798
/Αρθ. 20Σελ. 798
/Αρθ. 3 [Γνωστοποίηση καταχώρισης]Σελ. 800
/Αρθ. 4 [Αποτελέσματα καταχώρισης στο μητρώο]Σελ. 800
/Αρθ. 5 [Δημοσιότητα του μητρώου]Σελ. 800
/Αρθ. 6 [Δημοσιότητα ενώσεων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδίας συνεταιρισμών]Σελ. 800
/Αρθ. 7 [Συγχώνευση, διάλυση, αναβίωση συνεταιρισμών]Σελ. 801
/Αρθ. 8 [Μεταβατική διάταξη]Σελ. 801
[73] Π.Δ./Τ.Ε. 2258/1993 "Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986"Σελ. 802
[74] ΝΟΜΟΣ 1416/1984 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης"Σελ. 807
/Αρθ. 43 [Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα]Σελ. 807
/Αρθ. 44 [Ανώνυμες εταιρίες με συνεταιρισμούς]Σελ. 808
/Αρθ. 45Σελ. 809
[75] Π.Δ. 410/1995 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"Σελ. 811
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣελ. 811
/Αρθ. 277 [Σύσταση και νομική φύση]Σελ. 811
/Αρθ. 288 [Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα]Σελ. 812
/Αρθ. 289 [Ανώνυμες εταιρίες με συνεταιρισμούς]Σελ. 813
/Αρθ. 290 [Δημοτικές εταιρίες λαϊκής βάσης]Σελ. 814
/Αρθ. 304 [Φορολογικές απαλλαγές-Ατέλειες-Προνόμια]Σελ. 815
γ. Ασφαλιστικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 817
[76] Α.Υ. Εργ 55575/1965 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων"Σελ. 817
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄-Ασφάλισις αυτοτελώς εργαζομένων και ενίων κατηγοριών προσώπων εκ των παρεχόντων εργασίαν προς μη σταθερόν εργοδότην ή προς πλείονας εργοδόταςΣελ. 817
/Αρθ. 80 [Ασφαλιζόμενα πρόσωπα]Σελ. 817
/Αρθ. 81 [Ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί]Σελ. 818
/Αρθ. 82 [Εγγραφή σε ασφαλιστικό συνεταιρισμό-Διαγραφή εξ αυτού]Σελ. 819
/Αρθ. 83 [Απόδειξη ύπαρξης προϋποθέσεων εγγραφής]Σελ. 820
/Αρθ. 84 [Έναρξη ασφάλισης-Ασφαλιστικά βιβλιάρια]Σελ. 820
/Αρθ. 85 [Εισφοραί]Σελ. 821
/Αρθ. 86 [Ημέρες εργασίας-Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις]Σελ. 821
/Αρθ. 87 [Αναστολή και διακοπή της ασφαλίσεως-Κυρώσεις]Σελ. 821
δ. Οικοδομικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 823
[77] Π.Δ. 93/1987 "Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών"Σελ. 823
Α. Σύσταση-οργάνωση-διοίκηση-λειτουργία οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 825
/Αρθ. 1 [Ορισμός-Σκοπός]Σελ. 825
/Αρθ. 4 [Διαδικασία σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών]Σελ. 826
/Αρθ. 5 [Τύπος, περιεχόμενο και έγκριση καταστατικού]Σελ. 828
/Αρθ. 6 [Μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού]Σελ. 830
/Αρθ. 7 [Συνεταιρική μερίδα-Ευθύνη]Σελ. 834
/Αρθ. 8Σελ. 835
/Αρθ. 9Σελ. 837
/Αρθ. 10 [Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου]Σελ. 838
/Αρθ. 11 [Γενική Συνέλευση των μελών]Σελ. 839
/Αρθ. 12 [Οικονομικά θέματα]Σελ. 842
/Αρθ. 13 [Λύση-Εκκαθάριση]Σελ. 843
ar8. 14 [epopteia-elegxos] 
/Αρθ. 15 [Ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών]Σελ. 846
/Αρθ. 16 [Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων ελλήνων]Σελ. 847
Β. Χωροθέτηση-Απόκτηση έκτασης-Πολεοδόμηση-ΚίνητραΣελ. 848
/Αρθ. 17 [Χωροθέτηση οικοδομικών συνεταιρισμών-οικοδομικών οργανισμών και απόκτησης έκτασης-κατοικιών]Σελ. 848
/Αρθ. 18 [Πολεοδόμηση έκτασης οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών]Σελ. 849
/Αρθ. 19 [Όροι και περιορισμοί δόμησης]Σελ. 851
/Αρθ. 20 [Αναγκαστική συνένωση-συμμετοχή]Σελ. 851
/Αρθ. 21 [Κίνητρα]Σελ. 852
Γ. Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 853
/Αρθ. 22 [Προσαρμογή καταστατικού-Μερίδες]Σελ. 853
/Αρθ. 23 [Πολεοδόμηση υπαρχόντων οικοδομικών συνεταιρισμών]Σελ. 854
/Αρθ. 24 [Υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο]Σελ. 855
/Αρθ. 25 [Οικοδομικοί συνεταιρισμοί Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας]Σελ. 856
/Αρθ. 26Σελ. 856
/Αρθ. 27Σελ. 856
[78] A.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 53586/6312/1988 "Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς"Σελ. 857
/Αρθ. μόνονΣελ. 857
ε. Ευρωπαϊκοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 863
[79] ΚΑΝ (Ε.Ο.Κ.) 2137/1985 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 "Σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.)"Σελ. 863
/Αρθ. 1Σελ. 864
/Αρθ. 2Σελ. 864
/Αρθ. 3Σελ. 864
/Αρθ. 6Σελ. 866
/Αρθ. 7Σελ. 866
/Αρθ. 8Σελ. 867
/Αρθ. 9Σελ. 867
/Αρθ. 10Σελ. 867
/Αρθ. 13Σελ. 868
/Αρθ. 14Σελ. 868
/Αρθ. 15Σελ. 868
/Αρθ. 16Σελ. 869
/Αρθ. 17Σελ. 869
/Αρθ. 18Σελ. 869
/Αρθ. 19Σελ. 869
/Αρθ. 20Σελ. 870
/Αρθ. 21Σελ. 870
/Αρθ. 22Σελ. 871
/Αρθ. 23Σελ. 871
/Αρθ. 26Σελ. 871
/Αρθ. 27Σελ. 872
/Αρθ. 30Σελ. 872
/Αρθ. 31Σελ. 872
/Αρθ. 32Σελ. 873
/Αρθ. 33Σελ. 873
/Αρθ. 34Σελ. 873
/Αρθ. 35Σελ. 873
/Αρθ. 36Σελ. 874
/Αρθ. 37Σελ. 874
/Αρθ. 38Σελ. 874
/Αρθ. 39Σελ. 874
/Αρθ. 40Σελ. 875
/Αρθ. 41Σελ. 875
[80] Π.Δ. 38/1992 "Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού"Σελ. 876
/Αρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 876
/Αρθ. 2 [Εφαρμογή]Σελ. 876
/Αρθ. 3 [Νομική προσωπικότητα]Σελ. 877
/Αρθ. 4 [Αριθμός μελών]Σελ. 877
/Αρθ. 5 [Μητρώο]Σελ. 877
/Αρθ. 6 [Δημοσιεύσεις]Σελ. 878
/Αρθ. 7 [Διαχείριση]Σελ. 878
/Αρθ. 8 [Αναγραφή στοιχείων-Κυρώσεις]Σελ. 878
/Αρθ. 9Σελ. 879
Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣΣελ. 881
[81] Δ. της 19.4/1.5.1835 "Περί του Εμπορικού Νόμου"Σελ. 881
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ-ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΩΝΣελ. 881
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ-Περί των παραγγελιοδόχων εν γένειΣελ. 881
/Αρθ. 90Σελ. 881
/Αρθ. 91Σελ. 881
/Αρθ. 92Σελ. 881
/Αρθ. 93Σελ. 881
/Αρθ. 94Σελ. 882
[82] Π.Δ. 219/1991 "Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"Σελ. 883
/Αρθ. 1 [Σκοπός-Έννοια Εμπορικού Αντιπροσώπου]Σελ. 883
/Αρθ. 2 [Περιπτώσεις μη εφαρμογής]Σελ. 884
/Αρθ. 3Σελ. 884
/Αρθ. 4 [Υποχρεώσεις Εμπορικού Αντιπροσώπου-αντιπροσωπευομένου]Σελ. 884
/Αρθ. 5 [Αμοιβή Εμπορικού Αντιπροσώπου-Έννοια προμήθειας]Σελ. 885
/Αρθ. 6 [Προμήθεια για εμπορικές πράξεις]Σελ. 885
/Αρθ. 7 [Προϋποθέσεις ύπαρξης αξίωσης επί της προμήθειας]Σελ. 886
/Αρθ. 8 [Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας]Σελ. 887
/Αρθ. 9 [Λύση σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας-Αποζημίωση]Σελ. 887
/Αρθ. 10 [Υποχρέωση μη ανταγωνισμού]Σελ. 888
/Αρθ. 11 [Μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 889
/Αρθ. 12 [Κατάργηση διατάξεων]Σελ. 889
[83] Π.Δ. 249/1993 "Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων"Σελ. 890
/Αρθ. 1οΣελ. 890
/Αρθ. 2οΣελ. 890
/Αρθ. 3οΣελ. 890
/Αρθ. 4οΣελ. 891
/Αρθ. 5οΣελ. 891
Γ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)Σελ. 893
[84] ΚΑΝ (Ε.Ο.Κ.) 4087/1988 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1988 "Για την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών Franchise"Σελ. 893
/Αρθ. 1Σελ. 896
/Αρθ. 2Σελ. 898
/Αρθ. 3Σελ. 898
/Αρθ. 4Σελ. 900
/Αρθ. 5Σελ. 900
/Αρθ. 6Σελ. 901
/Αρθ. 7Σελ. 902
/Αρθ. 8Σελ. 902
/Αρθ. 9Σελ. 903
[85] ΚΑΝ (Ε.Κ.) 2790/1999 της Επιτροπής της 22.12.1999 "Για την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών"Σελ. 904
/Αρθ. 1Σελ. 907
/Αρθ. 2Σελ. 907
/Αρθ. 3Σελ. 908
/Αρθ. 4Σελ. 909
/Αρθ. 5Σελ. 909
/Αρθ. 8Σελ. 910
/Αρθ. 9Σελ. 911
/Αρθ. 10Σελ. 911
/Αρθ. 11Σελ. 911
/Αρθ. 12Σελ. 912
B΄. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 957
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 959
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΣελ. 959
α. Τραπεζική Ανώνυμη ΕταιρίαΣελ. 959
β. Εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)Σελ. 963
1. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 963
2. Φορολογικές απαλλαγέςΣελ. 970
B. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 973
1. Νομική μορφήΣελ. 973
2. Τεχνικά αποθέματα, ʼδεια λειτουργίαςΣελ. 974
3. Οδική βοήθειαΣελ. 975
4. Είσπραξη ασφαλίστρωνΣελ. 976
5. Αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρίαΣελ. 976
6. Διάφορα θέματαΣελ. 977
Γ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΣελ. 979
1. Ε.Π.Ε.Υ.Σελ. 980
2. Α.Χ.Ε.Σελ. 982
3. Αμοιβαία κεφάλαιαΣελ. 983
4. Χρηματιστηριακές συναλλαγές-Εποπτεία-Ευθύνη χρηματιστώνΣελ. 984
ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΣελ. 995
ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΣελ. 1003
Α. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 1003
1. Νομική προσωπικότητα-Εκπροσώπηση-ΕυθύνηΣελ. 1003
2. ΠτώχευσηΣελ. 1009
3. Φορολογία εισοδήματοςΣελ. 1009
4. Αλλοδαπές εταιρίεςΣελ. 1009
Β. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.Σελ. 1011
ΙV. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 1013
1. Νομική προσωπικότητα-Εταιρικός τύποςΣελ. 1013
2. Εγκατάσταση-Έδρα-Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 1015
3. ΦορολογίαΣελ. 1018
V. ΘΕΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 1021
Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΣελ. 1021
α. Αγροτικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1021
β. Αστικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1023
γ. Οικοδομικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1025
1. Διοικητικό Συμβούλιο-Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 1025
2. Έξοδος-έκπτωση συνεταίρουΣελ. 1028
3. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 1031
Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)Σελ. 1033
Γ΄. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 1041
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 1043
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΣελ. 1043
α. Τραπεζική Ανώνυμη ΕταιρίαΣελ. 1043
Νο 1. Καταστατικό Ανώνυμης Τραπεζικής ΕταιρίαςΣελ. 1043
Νο 2. Συνεδρίαση για την έγκριση Σχεδίου Καταστατικού Τραπεζικής Α.Ε.Σελ. 1069
Νο 3. Κοινοποίηση Τράπεζας της ΕλλάδοςΣελ. 1070
β. Εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)Σελ. 1071
Νο 4. Καταστατικό Εταιρίας Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)Σελ. 1071
γ. Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring-Forfaiting)Σελ. 1091
Νο 5. Σύμβαση Factoring (N. 1905/1990)Σελ. 1091
B. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 1101
Νο 6. Καταστατικό Ασφαλιστικής ΕταιρίαςΣελ. 1101
Γ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΣελ. 1127
α. Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)Σελ. 1127
Νο 7. Βεβαίωση επωνυμίαςΣελ. 1127
Νο 8. Καταστατικό Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)Σελ. 1128
Νο 9. Αίτηση προς το ΕΒΕΑ για θεώρηση ΚαταστατικούΣελ. 1150
Νο 10. Αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων ΕταιριώνΣελ. 1151
Νο 11. Καταστατικό Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.)Σελ. 1152
Νο 12. Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας ή για μετατροπή Α.Ε. σε Α.Χ.Ε.Σελ. 1177
β. Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.)Σελ. 1191
Νο 13. Καταστατικό Εταιρίας Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.)Σελ. 1191
γ. Εταιρία Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΣελ. 1213
Νο 14. Καταστατικό σύστασης Εταιρίας Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΣελ. 1213
Νο 15. Καταστατικό Εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίωνΣελ. 1238
Νο 16. Αίτηση σύστασης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίουΣελ. 1262
δ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών ΣυμμετοχώνΣελ. 1277
Νο 17. Καταστατικό Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών ΣυμμετοχώνΣελ. 1277
ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΣελ. 1301
Α. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 1301
Νο 18. Καταστατικό Ναυτικής ΕταιρίαςΣελ. 1301
B. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.Σελ. 1311
Νο 19. Σύσταση Ιδιότυπου Μεταφορικής ΕταιρίαςΣελ. 1311
Νο 20. Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού Ιδιότυπης Μεταφορικής ΕταιρίαςΣελ. 1321
ΙΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 1323
Α. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 1323
Νο 21. Καταστατικό σύστασης Εταιρίας στην ΑλλοδαπήΣελ. 1323
ΙV. ΘΕΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 1353
Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΣελ. 1353
α. Αγροτικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1353
Νο 22. Καταστατικό Αγροτικού ΣυνεταιρισμούΣελ. 1353
β. Αστικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1386
Νο 23. Καταστατικό Αστικού ΣυνεταιρισμούΣελ. 1386
γ. Οικοδομικοί ΣυνεταιρισμοίΣελ. 1402
Νο 24. Καταστατικό Οικοδομικού ΣυνεταιρισμούΣελ. 1402
Νο 25. Πρόσκληση σε Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 1424
Νο 26. Ημερήσια διάταξη Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1426
Νο 27. Πρακτικό Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1427
Νο 28. Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1430
Νο 29. Αγωγή ακύρωσης απόφασης Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 1432
Νο 30. Αίτηση διορισμού προσωρινού Εποπτικού ΣυμβουλίουΣελ. 1434
B. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)Σελ. 1437
Νο 31. Σχέδιο Προσυμφώνου Σύμβασης FranchisingΣελ. 1437
Νο 32. Σχέδιο Σύμβασης Franchising ΔιανομήςΣελ. 1439
Νο 33. Σχέδιο Σύμβασης Franchising ΥπηρεσιώνΣελ. 1456
Νο 34. Σχέδιο Σύμβασης Master FranchisingΣελ. 1473
Back to Top