ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11550
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 418
  • ISBN: 960-272-371-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα πορίσματα του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο», που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι 4-6 Νοεμβρίου 2005.

Στο ανωτέρω Συνέδριο, μετά τις γενικές εισηγήσεις σχετικά με τους στόχους του δικαίου της λογιστικής και την ανάγκη μεταρρύθμισης του ελληνικού λογιστικού πλαισίου στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον (Κ. Παμπούκης, Κ. Καραμάνης), αναπτύχθηκαν ζητήματα αναφορικά με το λογιστικό και το ελεγκτικό δίκαιο ως τμήματα της έννομης τάξης (Γ. Μάτσος, Γ. Τριανταφυλλάκης, Ι. Δρυλλεράκης), τις μείζονες εξελίξεις και προοπτικές του λογιστικού και ελεγκτικού δικαίου (Γ. Αληφαντής, Γ. Σωτηρόπουλος, Π. Καραμανώλης, Α. Κουλορίδας, Α. Αυγουλέας, Χρ. Χρυσάνθης) και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις εξουσίες των ελεγκτικών αρχών (Δ. Αυγητίδης, Ι. Βελέντζας, Π. Ζαφειρόπουλος, Α. Μπέλλας, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Η. Σκαφιδάς, Α. Σπυρίδωνος, Θ. Φορτσάκης).

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λ. Γεωργακόπουλος.
ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις 
Οι στόχοι του δικαίου της λογιστικής Σελ. 3
Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ 
Η ανάγκη μεταρρύθμισης του ελληνικού λογιστικού πλαισίου στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον Σελ. 19
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Το λογιστικό και το ελεγκτικό δίκαιο ως τμήματα της έννομης τάξης 
Η λογιστική και η ελεγκτική ως μέσα παράστασης νομικών γεγονότων Σελ. 31
Γεώργιος Μάτσος, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
Δυνατότητες δικαστικής προστασίας σε ζητήματα λογιστικού και ελεγκτικού δικαίου Σελ. 77
Γεώργιος Tριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ 
Φορολογικό Δίκαιο και Λογιστική Σελ. 99
Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Δικηγόρος 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Μείζονες εξελίξεις και προοπτικές του λογιστικού δικαίου 
Οι κανόνες αποτιμήσεως κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Δ.Λ.Π. Σελ. 117
Γεώργιος Στ. Αληφαντής, Partner της ERNST & YOUNG, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο ALBA 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα ΔΛΠ Σελ. 127
Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος 
Αποθεματικά – Προβλέψεις – Αποσβέσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Δ.Λ.Π. Σελ. 179
Πανταζής Ορ. Καραμανώλης, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Μείζονες εξελίξεις και προοπτικές του ελεγκτικού δικαίου 
Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο της ελεγκτικής Σελ. 193
Αθανάσιος Κουλορίδας, Δικηγόρος, LL.M, M.Sc, PhD (LSE), επιστημονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου LSE 
«Θυροφύλακες» ante portas: Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και η αδικοπρακτική ευθύνη των ελεγκτών Σελ. 233
Αιμίλιος Αυγουλέας, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
Τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα Σελ. 267
Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν. 
ΕΝΟΤΗΤΑ V. Πρόσθετες εισηγήσεις – Παρεμβάσεις 
Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς Σελ. 293
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρος 
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στο χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα στο ελληνικό δίκαιο. Συγκριτική θεώρηση ΕΛΠ και ΔΛΠ (από άποψη τραπεζικού, εμπορικού, λογιστικού και φορολογικού δικαίου) Σελ. 313
Ιωάννης Ε. Βελέντζας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Το μέλλον του ελεγκτικού θεσμού στην Ελλάδα Σελ. 353
Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής, Πρόεδρος της ΕΛΤΕ 
Η αξία της λογιστικής τυποποίησης και τα όρια εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ) Σελ. 357
Αθανάσιος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ουσιαστικά και πρόσθετα κριτήρια τραπεζικής εποπτείας για τη θεσμοθέτηση αρχών τραπεζικού εσωτερικού ελέγχου Σελ. 367
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος 
Ηλίας Μ. Σκαφιδάς, Υποδιευθυντής Τράπεζας της Ελλάδος  
Οι εξουσίες των ελεγκτών και η πρακτική σημασία του εκτάκτου ελέγχου του άρθρου 40 Κ.Ν. 2190/1920 Σελ. 385
Αλέξανδρου Π. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.  
Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη δημιουργία ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου και στη μεταβολή της έννοιας του φόρου Σελ. 405
Θεόδωρος Φορτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα 
Καταστιχογραφία και λογιστική, κέρδη και διανομές Σελ. 411
Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Back to Top