Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι εξελίξεις που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ανδρώνη Ε.

Το δίκαιο της αστικής ιατρικής ευθύνης είναι ένα ευρύ αντικείμενο με αυξανόμενη πρακτική σημασία, το οποίο εξελίσσεται νομολογιακά παρακολουθώντας τις σύγχρονες μορφές άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της εν γένει παροχής υπηρεσιών υγείας. Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της αστικής ιατρικής ευθύνης και τους κανόνες δικαίου που ισχύουν καθώς και τις εξελίξεις σε νομολογιακό επίπεδο αλλά και να μελετήσει ειδικότερα ζητήματα που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον. Κομβικό ρόλο στην οριοθέτηση και κατανόηση της ιατρικής ευθύνης έχει η μελέτη της ιατρικής ηθικής, η οποία νομικά αντικατοπτρίζεται στους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας. Το σεμινάριο παρουσιάζει τη σχέση της αστικής ιατρικής ευθύνης και της ιατρικής δεοντολογίας αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης πρακτικής. Ειδική μνεία γίνεται σε επίκαιρα ζητήματα ιατρικής ευθύνης σε συνθήκες νέων πανδημιών.

Εισαγωγή στην αστική ιατρική ευθύνη και στην ιατρική δεοντολογία: (Βασικές έννοιες και κανόνες δικαίου)

Ορισμοί και γενικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
- Ιατρική πράξη
- Ασθενής και οικείοι
- Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο
- Γενικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς
- Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς
- Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης
- Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης
- Εκτέλεση ιατρικής πράξης χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς - αυτόγνωμη ιατρική πράξη

Ιατρικό απόρρητο και τήρηση ιατρικού αρχείου - GDPR
- Το ιατρικό απόρρητο (έννοια και λόγοι άρσης του ιατρικού απορρήτου)
- Η τήρηση ιατρικού αρχείου
- Οι σχετικές νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)

Ιατρική αμέλεια και αστική ιατρική ευθύνη στην ελληνική έννομη τάξη
- Εισαγωγικά: νόμιμοι λόγοι ευθύνης
- Το ιατρικό σφάλμα
- Η συμβατική αστική ιατρική ευθύνη
- Η αδικοπρακτική αστική ευθύνη του ιατρού
- Η ιατρική ευθύνη ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν 2251/1994
- Ειδικά ζητήματα ιατρικής ευθύνης σε συνθήκες νέων πανδημιών

Ευθύνη ιδιωτικών μονάδων υγείας και δημοσίων νοσοκομείων
- Η αστική ευθύνη της Ιδιωτικής Κλινικής και των λοιπών μονάδων υγείας
- Η αστική ευθύνη του Δημοσίου Νοσοκομείου

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που ασχολούνται ήδη με υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης και θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στο αντικείμενο αυτό. Ομοίως το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να ασχοληθούν στο μέλλον με ανάλογες υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης. Επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας και στελέχη διοίκησης υπηρεσιών υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση για το νομικό πλαίσιο της αστικής ιατρικής ευθύνης και της ιατρικής δεοντολογίας

Ελένη Ανδρώνη

Η Ελένη Ανδρώνη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Βρυξελλών και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Παρέχει συμβουλευτικές και δικαστηριακές νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με ειδίκευση στο δίκαιο της υγείας, στο διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο ανταγωνισμού. Από το 2012 είναι η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), μέλους του ευρωπαϊκού συνδέσμου ιδιωτικών κλινικών «European Union of Private Hospitals (UEHP)». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Leiden University School of Law (Λέιντεν, Ολλανδία). Έχει εργασθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συμμετείχε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναδιαμόρφωση του ελληνικού νόμου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17842
8 ώρες
Εισηγητές: Ανδρώνη Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι εξελίξεις που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17842
8 ώρες
Εισηγητές: Ανδρώνη Ε.
Back to Top