Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Αστική ευθύνη - Θεμελιώδη δικαιώματα - Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο - Επίλυση διαφορών

Εισηγητές: Λιανός Γ.

Το Σεμινάριο συμβάλλει στην επικαιροποιημένη και συστηματική παρουσίαση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την πρόσφατη αθλητική νομοθεσία μέχρι και το Ν 4964/2022 καθώς και ορισμένων ειδικότερων ζητημάτων αθλητικού δικαίου, για τα οποία διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ο σκοπός του Σεμιναρίου εντοπίζεται στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες και σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο αθλητικό δίκαιο, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί ιδίως από την πρόσφατη νομολογία για εφαρμογή διατάξεων υπέρτερης τυπικής ισχύος (Συντάγματος, ΣΛΕΕ, ΕΣΔΑ) και από την ευρύτερη τάση για διεθνοποίηση και ψηφιοποίηση, που αναδιαμορφώνουν συνεχώς τα εγγενώς ρευστά όρια της αθλητικής έννομης τάξης και υπαγορεύουν την αναπροσαρμογή παραδοσιακών νομικών εννοιών και μεγεθών.

 • Αθλητική αστική ευθύνη
  • Παραβίαση κανόνων παιδιάς
  • Παραβίαση υποχρέωσης ασφάλειας και προστασίας
  • Ευθύνη από πταίσμα των προστηθέντων (αθλητών, φιλάθλων)
  • Αστική ευθύνη του Δημοσίου
 • Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στον αθλητισμό
  • Αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης διακρίσεων
  • Ελευθερία φυλετικού αυτοπροσδιορισμού
  • Οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία
  • Ελευθερία συνεταιρίζεσθαι
  • Δικαίωμα στη δίκαιη δίκη
 • Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο
  • Συνεδριάσεις με ψηφιακά μέσα
  • Ηλεκτρονικά μητρώα και προσωπικά δεδομένα
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές (smart contracts, e-tickets, tokens)
  • Αλγόριθμοι (Πρόγραμμα Χίλων, βιολογικό διαβατήριο)
  • Ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports)
 • Επίλυση αθλητικών διαφορών
  • Νομική φύση διεθνών οργάνων (TAS/CAS, FIFA DRC, BAT)
  • Νομική φύση εθνικών οργάνων (ΑΣΕΑΔ, ΜΠΔΟ, ΕΕΟΔ, ΕΦΙΠΗΔ)
  • Εφαρμοστέο δίκαιο
  • Ένδικα μέσα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε αθλητικούς φορείς (αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες), σε μέλη της διοίκησής τους και εν γένει διοικητικούς παράγοντες, σε αθλητές, σε προπονητές καθώς επίσης και σε μέλη αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων (ΑΣΕΑΔ, ΜΠΔΟ, ΕΕΟΔ, ΕΦΙΠΗΔ) και σε Δικηγόρους και θεωρητικούς ερευνητές του αθλητικού δικαίου.

Γεώργιος Λιανός

Ο Γεώργιος Λιανός είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, Διδάκτωρ και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εγκεκριμένος Καθηγητής του Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αθλητικό αυτοδιοίκητο». Έχει 11ετή πρακτική εμπειρία ως Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων και αθλητών, συμπεριλαμβανομένων Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης και των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 19604
5 ώρες
Εισηγητές: Λιανός Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αστική ευθύνη - Θεμελιώδη δικαιώματα - Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο - Επίλυση διαφορών

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Κωδ. 19604
5 ώρες
Εισηγητές: Λιανός Γ.
Back to Top