ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17182
Μάλαμας Φ.

Η συγγραφή του βιβλίου Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας υπαγορεύθηκε από τον προβληματισμό που δη­μιουργείται από την ολοένα εντονότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτής. Φορολογικές αρχές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως σταθερές στην οικονο­μία (όπως για παράδειγμα η φορολογική κατοικία, ο τόπος που προκύπτει το ει­σόδημα) φαίνεται να επαναπροσδιορίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις να γί­νονται μεταβλητές σε μία εξίσωση που ίσως δεν έχει λύση παρά μόνο με την εφαρμογή κάποιων υποθέσεων.

Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δραματικά το τοπίο στο χώρο λειτουργίας της οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των κρατών. Αναμφίβολα, επηρεάζεται και ο τομέας της φορολογίας τόσο σε επίπεδο κανό­νων δικαίου όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Στην αρχή του βιβλίου προσδιορίζονται τα νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία. Κατόπιν αναλύονται βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος, όπως η φορολογική κατοικία, το φορολογητέο εισόδημα, οι πηγές του εισοδήματος, το αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και τη σύνδεσή του με την ψηφιακή τεχνολογία. Περαιτέρω, το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Τελωνείο. Στη συνέχεια, βάρος δίνεται στα ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία και στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών και κερδών από παίγνια. Ειδικότερα, αντικείμενο της ως άνω ενότητας αποτελεί το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation).

Το βιβλίο Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας περιλαμβάνει επίσης τους ψηφιακούς φόρους και εισφορές, το Blockchain και την Tεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence - Αl) και αναδεικνύει τη σχέση τους με τη φορολογία.

To έργο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που πραγματεύεται τις φορολογικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας και φιλοδοξεί να προβληματίσει ιδιαίτερα σε ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταβάλλονται συνεχώς.
Πρόλογος Σελ. IX
Εισαγωγή Σελ. 1
Ι. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα
Α. Νέα κριτήρια φορολόγησης Σελ. 3
Β. Νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία Σελ. 4
ΙΙ. Φορολογία εισοδήματος Σελ. 6
Α. Φορολογική κατοικία Σελ. 7
Β. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα Σελ. 10
Γ. Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 12
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία Σελ. 12
2. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 14
3. Εισόδημα Φυσικών Προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 15
i. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 16
ii. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας Σελ. 16
iii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 17
iv. Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 18
v. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων Σελ. 20
vi. Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 20
vii. Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων Σελ. 22
viii. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 22
4. Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 23
5. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 26
6. Μεταβίβαση τίτλων Σελ. 35
7. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 38
8. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 39
i. Υποκείμενα του φόρου Σελ. 39
ii. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 39
iii. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Σελ. 40
iv. Υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 41
v. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 42
vi. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 42
vii. Φορολόγηση στην πηγή Σελ. 42
viii. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 43
ix. Υπόχρεοι σε παρακράτηση Σελ. 43
x. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές Σελ. 44
xi. Συντελεστές παρακράτησης φόρου Σελ. 46
xii. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) Σελ. 47
xiii. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων Σελ. 49
9. Η έννοια της Μόνιμης Εγκατάστασης («ΜΕ») Σελ. 50
i. Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 52
ii. Οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τη ΜΕ Σελ. 56
iii. Η περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου Σελ. 60
iv. Η πρόταση για την έννοια της ΜΕ που δεν υλοποιήθηκε Σελ. 64
v. Οι παρακρατούμενοι φόροι Σελ. 68
III. ΦΠΑ και ψηφιακή τεχνολογία
Α. Τόπος παροχής και καθεστώς ΦΠΑ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες Σελ. 69
Β. Ειδικό Καθεστώς Φορολόγησης των Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοφωνικών, Τηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σελ. 74
Γ. Πωλήσεις από απόσταση (e-shop) Σελ. 97
IV. Τελωνείο και ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 99
V. Ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία
Α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σελ. 143
1. Ισχύσαν νομοθετικό καθεστώς Σελ. 148
2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς Σελ. 149
3. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Σελ. 153
4. Ασύμμετρη κρυπτογραφία Σελ. 153
5. Ειδικότερα για την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Σελ. 154
6. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (E.D.I) Σελ. 157
7. E-mail και διαταγή πληρωμής Σελ. 161
8. Δημιουργία ειδικής διεύθυνσης στην ΑΑΔΕ Σελ. 163
9. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 170
10. Δημόσιες συμβάσεις και ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σελ. 171
Β. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου Σελ. 174
VΙ. Φορολογία κληρονομιών - δωρεών και κερδών από παίγνια Σελ. 176
Α. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) Σελ. 178
1. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής Σελ. 178
2. Περιουσία μη φορολογητέα στην Ελλάδα Σελ. 178
3. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής Σελ. 178
4. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης ή με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της ημεδαπής Σελ. 179
5. Foundation (Αλλοδαπό Ίδρυμα) Σελ. 180
Β. Φορολογία και διαδικτυακά παίγνια Σελ. 182
VII. Ψηφιακοί φόροι και εισφορές
Α. Εισφορά υπερ ΕΔΟΕΑΠ Σελ. 185
Β. Γαλλία: Εισαγωγή ψηφιακού φόρου Σελ. 190
VΙΙI. Blockchain και φορολογία
Α. Εισαγωγικές σημειώσεις Σελ. 193
Β. Blockchain και φορολογούμενοι Σελ. 198
Γ. Blockchain και Φορολογικές Αρχές Σελ. 204
Δ. Το Blockchain και η μελλοντική του ανάπτυξη Σελ. 205
IX. Artificial Intelligence (AI) και φορολογία
Α. Eισαγωγή Σελ. 207
Β. ΑΙ και φορολογία Σελ. 211
Γ. Θέματα BEPS που σχετίζονται με την ΑΙ και ειδικότερα με την Αυτόνομη ΑΙ (ΑΑΙ) Σελ. 213
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 223
Back to Top