ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών: η ελληνική περίπτωση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18500
Μαυρομούστακου Η.
Αντωνίου Θ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Το βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης - Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών: η ελληνική περίπτωση» παρουσιάζει με πληρότητα την ευρύτερη προβληματική της ένταξης του θεσμού των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο σύγχρονο διοικητικό δίκαιο, προσεγγίζοντας ταυτόχρονα συγκριτικά αντίστοιχους θεσμούς στο δίκαιο άλλων χωρών, καθώς και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν βιβλίο οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αναλύονται ως μορφές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Η ταχεία ανάπτυξη του θεσμού των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών συνιστά μια αμετάκλητη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, βέβαια με διαφορετικούς ρυθμούς και περιεχόμενο στα επιμέρους κράτη. Αναφέρεται διεξοδικά η περίπτωση της Γαλλίας ως προσφορότερης χώρας για συγκριτική μελέτη, στην οποία σήμερα καταγράφονται τουλάχιστον δέκα επτά ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και ακόμη οκτώ ανεξάρτητες δημόσιες αρχές που υπόκεινται και αυτές στο ίδιο (γενικό) νομικό καθεστώς. Από τα κοινά κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, το βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης» δίνει έμφαση στις εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των εν λόγω οργάνων, αφού διαμέσου αυτών διερευνάται κυρίως ο βαθμός ανεξαρτησίας τους και διαπιστώνεται στην ελληνική περίπτωση σύγκλιση των δύο κατηγοριών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των δικαιωμάτων και της οικονομικής ρύθμισης. Επιπλέον, το βιβλίο επικεντρώνεται στην ανάλυση της εγχώριας θεωρίας που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης και αποδοχής των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ως διοικητικών οργάνων με αφετηρία την ίδρυση της πρώτης εξ αυτών, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το 1989. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται οι αντιμαχόμενες απόψεις που αναδείχθηκαν στην ακαδημαϊκή διαμάχη, η οποία συνόδεψε την ένταξη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο ελληνικό νομικό σύστημα. Τέλος, στο έργο διερευνάται με ποια εργαλεία μπορεί να διασφαλιστεί η υπαγωγή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών σε ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο σύστημα λογοδοσίας, όπως και το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης των εγγυήσεων ανεξαρτησίας τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. XI
ΣυντομογραφIες Σελ. XXIII
ΕισαγωγH στη μελEτη Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Το προνόμιο ανεξαρτησίας και η διεθνής εμπειρία
Κεφάλαιο 1
Κριτήρια ανεξαρτησίας
Α. Νέες μορφές διοίκησης στην ελληνική έννομη τάξη
1. Χαρακτηριστικά Σελ. 9
2. Ο πρότυπος κατάλογος Σελ. 17
Β. Λόγοι ίδρυσης Σελ. 21
Γ. Τυπολογία Σελ. 26
Δ. Αρμοδιότητες Σελ. 29
Κεφάλαιο 2
Το θεσμικό κεκτημένο
Α. Τα καταγωγικά σχήματα και οι μεταγενέστερες εξελίξεις Σελ. 43
Β. Σύνθεση κριτηρίων ανεξαρτησίας: η περίπτωση της Γαλλίας Σελ. 46
1. Πρόταξη των εγγυήσεων προσωπικής ανεξαρτησίας Σελ. 47
2. Η σημασία των εγγυήσεων λειτουργικής ανεξαρτησίας Σελ. 49
3. Περιπτωσιολογία Σελ. 50
4. Ταξινόμηση Σελ. 54
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Μια νέα νομική κατηγορία: οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές
Κεφάλαιο 3
Η θεσμική ισορροπία
Α. Η νομική «αμηχανία» Σελ. 63
Β. Η συνταγματική «βεβαιότητα» Σελ. 65
Γ. Η τελική θέση του αναθεωρητικού νομοθέτη Σελ. 67
Δ. Η εξειδίκευση: ο εκτελεστικός νόμος Σελ. 70
Κεφάλαιο 4
Κατηγοριοποίηση των θέσεων
Α. Η συζήτηση
1. Η «ιδιότυπη» θέση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη νομολογία Σελ. 75
2. Διοικητικά όργανα με «ιδιομορφίες» ή η «τέταρτη εξουσία»; Σελ. 79
3. Θεσμικά αντίβαρα ή εγγυήσεις Σελ. 82
Β. Το ερμηνευτικό όριο Σελ. 83
Γ. Η συνταγματική «αρχή» Σελ. 84
Δ. Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ βεβαιοτήτων και επιφυλάξεων Σελ. 85
Κεφάλαιο 5
Ζητήματα ενίσχυσης λογοδοσίας, ελέγχου και ανεξαρτησίας
Α. Ο αναπροσανατολισμός της συζήτησης Σελ. 87
Β. Άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου Σελ. 88
Γ. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας Σελ. 93
Δ. Η αντίληψη του νομοθέτη Σελ. 95
Ε. Η νέα αντίληψη του νομοθέτη Σελ. 99
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Σύγκλιση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας
Κεφάλαιο 6
Μέλη ανεξάρτητης διοικητικής αρχής
Α. Σύνθεση και ανάδειξη Σελ. 103
Β. Θεσμικές διακυμάνσεις και επιμέρους σχήματα Σελ. 107
Κεφάλαιο 7
Άλλες αποτυπώσεις προσωπικής ανεξαρτησίας
Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης Σελ. 115
Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτων Σελ. 119
Κεφάλαιο 8
Εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας
Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης Σελ. 127
Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτων Σελ. 130
Γ. Κατοχύρωση και ενίσχυση Σελ. 140
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η επιβεβαίωση του βαθμού ανεξαρτησίας
Κεφάλαιο 9
Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης: προσθήκες στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας (ΕΑ, ΡΑΕ, ΕΕΤΤ)
Α. Προσωπική ανεξαρτησία
1. Σύνθεση και ανάδειξη Σελ. 145
2. Άλλες εγγυήσεις Σελ. 148
Β. Λειτουργική ανεξαρτησία Σελ. 155
Κεφάλαιο 10
Οι περιπτώσεις των «νέων», μετά το 2001, ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
Α. Γενικά περί προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας - Η σύνδεση με τη Βουλή Σελ. 161
Β. Επιμέρους εγγυήσεις προσωπικής ανεξαρτησίας
1. Σύνθεση και ανάδειξη Σελ. 180
2. Θητεία, ανάκληση και παύση Σελ. 195
3. Υποχρεώσεις, κωλύματα και ασυμβίβαστα Σελ. 200
ΕπΙλογος Σελ. 215
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008/2019) Σελ. 221
ΙΙ. Ν. 3051/2002 Σελ. 224
ΙΙΙ. Κανονισμός της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό Σελ. 229
IV. Αρχές ή Επιτροπές που δεν ορίζονται από τον νομοθέτη ως ανεξάρτητες διοικητικές αρχές
V. Ν. 4780/2021 Σελ. 246
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 267
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 291
Back to Top