ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 35.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 79,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17547
Βαγενά Ε., Βόσσος Κ., Γιαννόπουλος Γ., Γιοβαννόπουλος Ρ., Ζάννος Γ. Α., Καπελλάκου Γ., Κοκολινάκης Σ., Μαυροσκότη Ζ., Μήτρου Λ., Μπαμπέτας Γ., Παπαδοπούλου Μ. Δ., Παπαπαναγιώτου Α., Ρούσσου Έ., Σαραφιανός Δ., Σινανίδου Μ., Σταματούδη Ε., Σταυρίδου Σ., Σταυροπούλου Α., Τζουγανάτος Δ., Τρικούκης Γ., Τσικρικάς Δ., Χίου Θ., Χριστοδούλου Κ.
Σταματούδη Ε.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 800
  • ISBN: 978-960-654-014-1
  • ISBN: 978-960-654-014-1
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Το βιβλίο αφορά στην πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση και κατ' άρθρο ερμηνεία του ελληνικού νόμου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν 4481/2017). Περιλαμβάνει ζητήματα όπως την έννοια και το περιεχόμενο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και οργανισμών ανταγωνιστικών σε αυτούς (όπως οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης), την αδειοδότηση των ΟΣΔ και τη λειτουργία τους με βάση τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Καλύπτεται ακόμη το ζήτημα της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βιβλίο περιέχει συμβολές 23 έγκριτων νομικών με ιδιαίτερη πείρα στον χώρο της συλλογικής διαχείρισης. Η εργασία αυτή είναι πολυσχιδής καθώς δεν καλύπτει μόνον ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, δικονομικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.

Άκρως απαραίτητο εγχειρίδιο για όσους ειδικεύονται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είτε διδάσκοντάς το είτε φοιτώντας το (πανεπιστημιακούς, φοιτητές και ερευνητές). Χρήσιμο, επίσης, εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του σχετικού δικαίου [δικηγόρους, δικαστές, τεχνοκράτες των ΟΣΔ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (policy makers)].

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Συνεργάτες (κατ' άρθρο και αλφαβητικά) Σελ. IX
Η Ιστορία της Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα
Ι. Ιστορία της συλλογικής διαχείρισης πριν τον Ν 2121/1993 Σελ. 1
ΙΙ. Συλλογική διαχείριση κατά τον Ν 2121/1993 Σελ. 8
ΙΙΙ. Θέσπιση του Ν 4481/2017 Σελ. 15
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1 – Σκοπός Σελ. 21
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 και 4 Οδηγίας) Σελ. 26
Ι. Γενικά Σελ. 27
ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 29
Α. Εποπτεία Σελ. 30
Β. Εγκατάσταση ΟΣΔ, ΟΣΠ, ΑΟΔ και ΑΟΔ50 Σελ. 30
Γ. Ανάθεση δραστηριοτήτων από ΟΣΔ σε τρίτους Σελ. 31
Δ. ΟΣΔ που αδειοδοτούν μουσικά έργα για επιγραμμική χρήση Σελ. 32
Ε. Διατάξεις που εφαρμόζονται σε ΑΟΔ Σελ. 32
ΣΤ. Εξομοίωση ΑΟΔ50 με ΟΣΔ Σελ. 33
Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Σελ. 35
I. Εισαγωγή Σελ. 39
ΙΙ. Ο ορισμός του «οργανισμού συλλογικής διαχείρισης» Σελ. 40
Α. Γενικά Σελ. 40
Β. Ανάλυση στοιχείων Σελ. 41
Γ. Σχέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με την Οδηγία 2006/123 Σελ. 47
ΙΙΙ. Ο ορισμός του «οργανισμού συλλογικής προστασίας» Σελ. 50
ΙV. Ο ορισμός της «ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης» Σελ. 51
V. Ο ορισμός του «δικαιούχου» Σελ. 53
VI. O ορισμός του «μέλους» Σελ. 55
VIΙ. O ορισμός του «καταστατικού» Σελ. 56
VIΙΙ. O ορισμός του «αντικειμένου προστασίας» Σελ. 56
ΙΧ. O ορισμός της «άδειας λειτουργίας» Σελ. 56
Χ. O ορισμός της «γενικής συνέλευση των μελών» Σελ. 56
ΧΙ. O ορισμός των «εσόδων από δικαιώματα» Σελ. 57
ΧΙΙ. O ορισμός των «εξόδων διαχείρισης» Σελ. 57
ΧΙΙΙ. O ορισμός της «σύμβασης εκπροσώπησης» Σελ. 58
ΧΙV. O ορισμός του «χρήστη» Σελ. 59
ΧV. O ορισμός του «ρεπερτορίου» Σελ. 60
ΧVI. O ορισμός της «πολυεδαφικής άδειας» Σελ. 60
ΧVΙI. O ορισμός των «επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων» Σελ. 61
ΧVΙΙI. O ορισμός του ΟΠΙ Σελ. 61
Άρθρο 4 – Άδεια λειτουργίας Σελ. 64
Ι. Ελευθερία εγκατάστασης - Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Σελ. 67
Α. Εισαγωγικώς Σελ. 67
Β. Ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 68
Γ. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Σελ. 69
Δ. Συμβατότητα του προληπτικού συστήματος αδειοδότησης, υπό το πρίσμα του άρθρ. 9 οδηγίας 2003/126/ΕΕ Σελ. 71
Ε. H «εγκατάσταση» ως προϋπόθεση του βάρους λήψης αδείας Σελ. 74
ΙΙ. Κριτήρια - Τυπικές προϋποθέσεις - Διαδικασία αδειοδότησης - Άδεια Σελ. 76
Α. Εισαγωγικώς Σελ. 76
Β. Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 76
Γ. Κριτήρια Σελ. 81
Δ. Διαδικασία αδειοδότησης - Άδεια Σελ. 82
Ε. Οι μεταβολές Σελ. 84
ΣΤ. Η απαγόρευση λειτουργίας άνευ αδείας Σελ. 85
ΙΙΙ. Δημοσίευση αμοιβολογίου Σελ. 87
Άρθρο 5 – Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης Σελ. 88
Ι. Νομοθετική ανασκόπηση Σελ. 89
Α. Προνομική αναγκαιότητα ίδρυσης ενιαίων οργανισμών - Ιστορική αναδρομή Σελ. 89
Β. Ο Ν 3905/2010 Σελ. 90
Γ. Οι εκφρασθείσες επιφυλάξεις Σελ. 91
ΙΙ. Η ισχύουσα ρύθμιση Σελ. 92
Α. Έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 92
Β. Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4481/2017 στον ενιαίο ΟΣΔ Σελ. 93
Γ. Μεταβατική διάταξη Σελ. 97
ΙΙΙ. Ζητήματα δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού Σελ. 98
Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες Σελ. 101
Ι. Εισαγωγικώς Σελ. 103
Α. Καταγωγή της διάταξης Σελ. 103
Β. Κριτική Σελ. 103
ΙΙ. Οι αρμοδιότητες Σελ. 104
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Διάρθρωση της ανάπτυξης Σελ. 104
Β. Εσωτερική σχέση Σελ. 104
Γ. Εξωτερική σχέση Σελ. 108
Δ. Απαιτήσεις διαφάνειας Σελ. 113
Ε. Θεσμική δράση των ΟΣΔ Σελ. 113
ΣΤ. Οι αρμοδιότητες των ΟΣΠ Σελ. 114
Άρθρο 7 – Τεκμήρια Σελ. 115
Άρθρο 8 – Γενικές διατάξεις - Λειτουργία και Οργάνωση Σελ. 123
Ι. Εισαγωγή - Ο σκοπός της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ στο πεδίο της εν γένει οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας των ΟΣΔ Σελ. 124
ΙΙ. Η νομική μορφή υπό την οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν οι ΟΣΔ Σελ. 127
Α. Γενική Αρχή Σελ. 127
Β. Ειδικότερες προβλέψεις του Ν 4481/2017 αναφορικά με τις νομικές μορφές της ΑΕ και του Συνεταιρισμού Σελ. 130
Άρθρο 9 – Γενική συνέλευση των μελών (άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας) Σελ. 139
I. Εισαγωγή Σελ. 143
ΙΙ. Σύγκληση και αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης μελών Σελ. 145
Α. Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 145
Β. Εκλογή - παύση - αμοιβή - παροχές μελών διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και γενικού διευθυντή Σελ. 146
Γ. Διανομή Σελ. 149
Δ. Χρήση των μη διανεμητέων ποσών Σελ. 149
Ε. Επενδυτική πολιτική και χρήση εσόδων Σελ. 150
ΣΤ. Κρατήσεις Σελ. 151
Ζ. Όροι χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης Σελ. 152
Η. Ζητήματα οικονομικής φύσεως - Πολιτική Διαχείρισης κινδύνου - ακίνητα - συγχωνεύσεις Σελ. 152
Θ. Έκθεση διαφάνειας και ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Σελ. 154
Ι. Γενική ρήτρα Σελ. 154
ΙΙΙ. Δικαιώματα συμμετοχής και άσκησης ψήφου των μελών Σελ. 155
ΙV. Μη αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών στη γενική συνέλευση Σελ. 156
A. Τύπος πληρεξουσίου Σελ. 159
V. Μετάθεση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης - Ειδικότερες ρυθμίσεις Σελ. 160
A. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης από συνέλευση αντιπροσώπων Σελ. 160
Β. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης από το εποπτικό συμβούλιο Σελ. 161
Γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 Σελ. 161
Δ. Μη ενσωμάτωση της δυνατότητας της παρ. 13 του άρθρου 8 της Οδηγίας Σελ. 164
VI. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τους αστικούς συνεταιρισμούς Σελ. 165
Άρθρο 10 – Εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 9 της Οδηγίας) Σελ. 166
Ι. Εισαγωγή Σελ. 169
ΙΙ. Δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση, αμεροληψία και σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 175
Α. Δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση Σελ. 175
Β. Αμεροληψία Σελ. 176
Γ. Σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 176
ΙΙΙ. Αρμοδιότητες Σελ. 180
Α. Γενικές αρμοδιότητες Σελ. 180
Β. Ειδικές Αρμοδιότητες Σελ. 184
IV. Η Ειδική περίπτωση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 (ΑΟΔ50) Σελ. 189
V. Ζητήματα σε σχέση με το Εποπτικό Συμβούλιο των Συνεταιρισμών (άρθρο 8 Ν 1667/1986) Σελ. 195
VI. Ευθύνη και Κυρώσεις Σελ. 196
Α. Ευθύνη του εποπτικού συμβουλίου έναντι του ΟΣΔ Σελ. 196
Β. Ενέργειες του εποπτικού συμβουλίου σε περιπτώσεις παραβάσεων της διοίκησης Σελ. 197
Άρθρο 11 – Σχέσεις Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με δικαιούχους – Γενικές αρχές (άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Σελ. 199
Άρθρο 12 – Ανάθεση διαχείρισης (άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδάφιο α΄ της Οδηγίας) Σελ. 203
Ι. Έννοια και μέρη της σύμβασης ανάθεσης Σελ. 206
Α. Διαχείριση - Προστασία Σελ. 206
Β. Συλλογικός χαρακτήρας Σελ. 206
ΙΙ. Νομική φύση Σελ. 207
Α. Εκποιητική δικαιοπραξία Σελ. 207
Β. Σύμβαση προσχωρήσεως Σελ. 208
Γ. Αναγκαστική σύμβαση Σελ. 208
ΙΙΙ. Τύπος Σελ. 210
IV. Αιτία Σελ. 211
V. Κύριες υποχρεώσεις Σελ. 212
Α. Αντικείμενο διαχείρισης Σελ. 212
Β. Διανεμόμενα έσοδα - Κρατήσεις Σελ. 213
VI. Πρόσθετες-παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 214
Α. Ενημέρωσης Σελ. 215
Β. Πίστεως; Σελ. 215
Γ. Ειδικώς επί πολυεδαφικής συλλογικής διαχείρισης Σελ. 215
VII. Απαγόρευση διακρίσεων - ΓΟΣ Σελ. 216
VIII. Λήξη της σύμβασης ανάθεσης Σελ. 217
Α. Ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια η τριετία Σελ. 217
Β. Ελεύθερη καταγγελία Σελ. 217
ΙΧ. Ειδικές διατάξεις για την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) Σελ. 217
Άρθρο 13 – Εισδοχή μέλους (άρθρο 6 της Οδηγίας) Σελ. 222
Ι. Εισδοχή μελών Σελ. 223
Α. Ο κανόνας: Υποχρεωτική εισδοχή Σελ. 223
Β. Εξαιρέσεις Σελ. 223
ΙΙ. Εταιρική μερίδα Σελ. 224
III. Ηλεκτρονική επικοινωνία δικαιούχων και ΟΣΔ Σελ. 224
ΙV. Αρχεία μελών Σελ. 225
Άρθρο 14 – Άδειες μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας) Σελ. 226
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 228
ΙΙ. Το Αντικείμενο του δικαιώματος Σελ. 231
Α. Χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 14 παρ. 1) Σελ. 231
Β. Η έννοια της «μη εμπορικής χρήσης» ειδικότερα Σελ. 236
ΙΙΙ. Η άσκηση του δικαιώματος Σελ. 239
Α. Γενικές προϋποθέσεις άσκησης Σελ. 239
Β. Λήψη των «αναγκαίων μέτρων» εκ μέρους ΟΣΔ (άρθρο 14 παρ. 2) Σελ. 240
Γ. Αδειοδοτική νομιμοποίηση δικαιούχων Σελ. 245
Δ. Zητήματα εκκαθάρισης δικαιωμάτων τρίτων Σελ. 246
Άρθρο 15 – Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Σελ. 247
Άρθρο 16 – Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων Σελ. 249
Ι. Γενικά Σελ. 250
II. Συμβάσεις ανάθεσης Σελ. 251
III. Δικαιούχοι Σελ. 252
IV. Δημοσιευμένα έργα και αντικείμενα προστασίας Σελ. 252
V. Ετήσια υπενθύμιση των οργανισμών προς τους δικαιούχους Σελ. 255
VI. Στοιχεία της έγγραφης ενημέρωσης των δικαιούχων για τα δημοσιευμένα έργα τους Σελ. 255
VII. Διορθώσεις - Συμπληρώσεις των πληροφοριών Σελ. 256
VIII. Έγγραφη ενημέρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων Σελ. 256
IX. Επιτακτικοί λόγοι εφαρμογής της υποχρέωσης του άρθρου 16 Σελ. 257
X. Άρνηση εκ μέρους των δικαιούχων της τήρησης της υποχρέωσης του άρθρου 16 Σελ. 259
XI. Διαφύλαξη δεδομένων Σελ. 260
Άρθρο 17 – Έσοδα από δικαιώματα (άρθρο 11 της Οδηγίας) Σελ. 261
Άρθρο 18 – Κρατήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας) Σελ. 267
Άρθρο 19 – Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας) Σελ. 273
Άρθρο 20 – Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 14 της Οδηγίας) Σελ. 280
Ι. Συμβάσεις εκπροσώπησης Σελ. 280
II. Συμβάσεις εκπροσώπησης και κανόνες ανταγωνισμού Σελ. 281
Άρθρο 21 – Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις εκπροσώπησης (άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας) Σελ. 283
Άρθρο 22 – Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής (άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4 και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Σελ. 285
Α. Εισαγωγικώς Σελ. 291
Ι. Σημασία - Ερμηνεία υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου Σελ. 291
ΙΙ. Οικονομία της διάταξης - Δομή της ανάπτυξης Σελ. 292
Β. Δίκαιο Συμπεριφοράς Σελ. 293
Ι. Η αναγκαστική σύμβαση Σελ. 293
ΙΙ. Η υποχρέωση διενέργειας διαπραγματεύσεων Σελ. 331
ΙΙΙ. Δικαστικός καθορισμός των αμοιβών Σελ. 360
Γ. Τεχνικό - οργανωτικό δίκαιο Σελ. 435
Ι. Ηλεκτρονική επικοινωνία ΟΣΔ - χρηστών Σελ. 435
ΙΙ. Οι συναλλαγές μεταξύ ΟΣΔ - χρηστών Σελ. 436
Άρθρο 23 – Αμοιβολόγια (άρθρο 16 παράγραφοι 2 εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας) Σελ. 438
Ι. Γενικά Σελ. 440
ΙΙ. Κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων (παρ. 1) Σελ. 441
ΙΙΙ. Αμοιβολόγια (παρ. 2) Σελ. 446
ΙV. Συμφωνίες μεταξύ ΟΣΔ και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών (παρ. 3) Σελ. 448
V. Δυνατότητα υπαγωγής διαφοράς σε διαιτησία (παρ. 4 και 5) Σελ. 449
Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρο 17 της Οδηγίας) Σελ. 452
Ι. Σκοπός και σημασία της διάταξης Σελ. 452
ΙΙ. Περιεχόμενο και υπόχρεοι Σελ. 454
ΙΙΙ. Τρόπος και χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης Σελ. 456
ΙV. Συνέπειες μη εκπλήρωσης Σελ. 458
V. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 459
Άρθρο 25 – Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Οδηγίας) Σελ. 460
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 461
ΙΙ. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 462
ΙΙΙ. Περιεχόμενο υποχρέωσης πληροφόρησης Σελ. 462
Άρθρο 26 – Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 19 της Οδηγίας) Σελ. 464
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 465
ΙΙ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης πληροφόρησης Σελ. 466
ΙΙΙ. Χρόνος και τρόπος πληροφόρησης Σελ. 467
Άρθρο 27 – Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος (άρθρο 20 της Οδηγίας) Σελ. 469
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 470
ΙΙ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης πληροφόρησης Σελ. 470
ΙΙΙ. Δικαιούχοι πληροφόρησης Σελ. 471
ΙV. Παροχή πληροφοριών «κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος» Σελ. 472
V. Ο ΟΣΔ ως πηγή για τη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης Σελ. 473
Άρθρο 28 – Δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας) Σελ. 474
I. Εισαγωγή Σελ. 475
II. Η παροχή πληροφοριών ως μέσο αποτελεσματικότητας και έλεγχου των ΟΣΔ Σελ. 477
III. Υπόχρεοι ανάρτησης πληροφοριών Σελ. 478
IV. Αποδέκτες των πληροφοριών Σελ. 478
V. Οι αναρτητέες πληροφορίες Σελ. 479
Α. Σκοπός των πληροφοριών Σελ. 479
Β. Οι κατ’ ιδίαν πληροφορίες Σελ. 480
Γ. Τεχνική αποτύπωση των πληροφοριών Σελ. 487
VI. Κυρώσεις Σελ. 488
Άρθρο 29 – Ετήσια έκθεση διαφάνειας (άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας) Σελ. 489
Άρθρο 30 – Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας (παράρτημα της Οδηγίας) Σελ. 489
Ι. Εισαγωγή Σελ. 493
IΙ. Υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης Σελ. 495
Α. Η έκθεση διαφάνειας Σελ. 495
Β. Η ειδική έκθεση Σελ. 495
ΙΙΙ. Υποκείμενα της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης Σελ. 496
ΙV. Περιεχόμενο της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης Σελ. 497
Α. Περιεχόμενο της έκθεσης διαφάνειας Σελ. 497
Β. Περιεχόμενο της ειδικής έκθεσης Σελ. 499
V. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης Σελ. 499
Α. Τύπος Σελ. 499
Β. Έλεγχος/Έγκριση Σελ. 500
Γ. Δημοσίευση Σελ. 502
VI. Παράλληλη εφαρμογή διατάξεων άλλων νόμων Σελ. 503
VII. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας Σελ. 504
Άρθρο 31 – Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 10 της Οδηγίας) Σελ. 505
Ι. Εισαγωγή Σελ. 507
Α. Η θεσμοθέτηση της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 507
Β. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 508
ΙΙ. Περιεχόμενο άρθρου 31 Ν 4481/2017 Σελ. 510
Α. Άρθρο 31 παρ. 1 Ν 4481/2017 Σελ. 510
Β. Άρθρο 31 παρ. 2 Ν 4481/2017 Σελ. 512
ΙΙΙ. Εννοιολογικές διασαφήσεις Σελ. 516
Α. Η κρισιμότητα του εννοιολογικού προσδιορισμού Σελ. 516
Β. Σύγκρουση συμφερόντων και δημόσιο δίκαιο Σελ. 517
Γ. Σύγκρουση συμφερόντων και ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 520
IV. Σύγκρουση συμφερόντων και άρθρο 51Α Ν 4481/2017 Σελ. 522
V. Συμπερασματικές σκέψεις Σελ. 524
Άρθρο 32 – Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας) Σελ. 525
I. Εισαγωγή Σελ. 526
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 529
ΙΙΙ. Περιορισμοί των ΑΟΔ (παρ. 1) Σελ. 531
ΙV. Ειδικές ρυθμίσεις για τις ΑΟΔ με τη μορφή ΑΕ (παρ. 2 και 3) Σελ. 533
V. Υποχρεώσεις των ΑΟΔ (παρ. 4) Σελ. 535
VΙ. Προϋποθέσεις εισδοχής (εισόδου) ΑΟΔ σε ΟΣΔ (παρ. 5) Σελ. 538
Άρθρα 33-41 – Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 541
Άρθρο 33 – Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα (άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας) Σελ. 561
Άρθρο 34 – Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 25 της Οδηγίας) Σελ. 570
Άρθρο 35 – Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 26 της Οδηγίας) Σελ. 574
Άρθρο 36 – Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση (άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας) Σελ. 579
Άρθρο 37 – Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων (άρθρο 28 της Οδηγίας) Σελ. 588
Άρθρο 38 – Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 29 της Οδηγίας) Σελ. 592
Άρθρο 39 – Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας) Σελ. 602
Άρθρο 40 – Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες (άρθρο 31 της Οδηγίας) Σελ. 610
Άρθρο 41 – Ειδικές ρυθμίσεις (άρθρο 32 της Οδηγίας) Σελ. 617
Άρθρο 42 – Διαδικασία καταγγελίας (άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας) Σελ. 620
Άρθρο 43 – Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας) Σελ. 622
Άρθρο 44 – Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρο 34 Οδηγίας) Σελ. 624
I. Σκοπός της διάταξης Σελ. 624
II. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 626
ΙΙΙ. Παραπομπή στον νόμο 3898/2010 και η διαδικασία διαμεσολάβησης Σελ. 627
Άρθρο 45 – (άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας) Σελ. 632
Άρθρο 46 – Επιβολή κυρώσεων (άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο της Οδηγίας) Σελ. 633
Άρθρο 47 – Είσπραξη προστίμου Σελ. 639
Άρθρο 48 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 37 της Οδηγίας) Σελ. 640
Ι. Γενικά Σελ. 641
ΙΙ. Υποχρέωση OΠΙ για παροχή πληροφοριών σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παρ. 1 Σελ. 642
ΙΙΙ. Υποχρέωση ΟΠΙ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 Σελ. 643
IV. Υποβολή θεμάτων στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (παρ. 3) Σελ. 645
Άρθρο 49 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 42 της Οδηγίας) Σελ. 646
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 646
II. Η σχέση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων Σελ. 647
III. Η ρύθμιση του άρθρου 42 Σελ. 649
Άρθρο 50 – Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση Σελ. 652
Ι. Η έννοια της ΑΟΔ50 και οι δικαιοπολιτικοί λόγοι υιοθέτησης της σχετικής διάταξης Σελ. 653
ΙΙ. Εξομοίωση ΑΟΔ50 με ΟΣΔ Σελ. 656
ΙΙΙ. Διάκριση μεταξύ υφιστάμενων και μελλοντικών (μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου) ΑΟΔ50 Σελ. 657
IV. Ανάκληση αδείας ΑΕΠΙ Σελ. 658
Άρθρο 51 – Επίτροπος Εξυγίανσης Σελ. 660
I. Εισαγωγικά Σελ. 663
ΙΙ. Πτώχευση ΟΣΔ και ΑΟΔ και λειτουργία του συνδίκου ως οργάνου εξυγίανσης Σελ. 666
Α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 666
Β. Αντικειμενική προϋπόθεση: Παύση πληρωμών - Πτώχευση Σελ. 668
Γ. Ex lege συμπερίληψη των δικαιούχων που έχουν αναθέσει σε ΟΣΔ ή ΑΟΔ, που έχουν πτωχεύσει, τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην κατηγορία των πιστωτών των φορέων που έχουν πτωχεύσει Σελ. 669
Δ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου - Εισήγηση του ΟΠΙ Σελ. 669
Ε. Συνέπειες θετικής απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου Σελ. 670
ΙΙΙ. Ορισμός Επιτρόπου Εξυγίανσης (παρ. 2) Σελ. 671
Α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 671
Β. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 671
Γ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί αιτήσεως Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σελ. 672
Δ. Συνέπειες θετικής απόφασης του δικαστηρίου Σελ. 674
Ε. Αρμοδιότητες - Ευθύνη του Επιτρόπου Εξυγίανσης Σελ. 675
ΣΤ. Αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης Σελ. 677
Ζ. Ενίσχυση του Επιτρόπου Εξυγίανσης με προσωπικό εκτός φορέων και εξωτερικούς συνεργάτες Σελ. 677
Άρθρο 51Α Σελ. 679
Ι. Εισαγωγή Σελ. 682
ΙΙ. Η σύσταση της ΕΥΕΔ και η Έκτακτη Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 684
ΙΙΙ. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον ανακληθέντα οργανισμό στον ΟΠΙ Σελ. 685
Α. Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων ανάθεσης και σύναψη νέων με τον ΟΠΙ Σελ. 685
Β. Μεταφορά πόρων σε ειδικό λογαριασμό για τους σκοπούς της Έκτακτης Διαχείρισης Σελ. 686
Γ. Χρηματοδότηση και στελέχωση της ΕΥΕΔ Σελ. 687
IV. Κριτική επισκόπηση των διατάξεων του άρθρου 51Α Σελ. 689
Α. Σύγχυση ρόλων επόπτη - εποπτευομένου Σελ. 690
Β. Ζητήματα συμβατότητας με την Οδηγία - Αρχή αναλογικότητας Σελ. 692
Γ. Κρατικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού Σελ. 696
Δ. Περιορισμοί στις ενωσιακές ελευθερίες Σελ. 698
Άρθρο 52 – Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο Σελ. 700
Ι. Εισαγωγικά για τη διαδικασία «Ειδοποίησης και Απόσυρσης» Σελ. 704
Α. Η μέθοδος «Notice and take down» στις ΗΠΑ Σελ. 704
Β. Η Διαδικασία Ε&Α στην ΕΕ Σελ. 706
ΙΙ. Η ΕΔΠΠΙ στον ΟΠΙ και η διαδικασία του νέου άρ. 66Ε Ν 2121/93 Σελ. 708
ΙΙΙ. Αντιρρήσεις και ενστάσεις για την μέθοδο Ειδοποίησης & Απόσυρσης Σελ. 710
IV. Η άρση του απορρήτου για προσβολές σε βαθμό κακουργήματος Σελ. 713
V. Συμπερασματικές σκέψεις Σελ. 714
Άρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας) Σελ. 716
Ι. Γενικά Σελ. 718
ΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία υφιστάμενων ΟΣΔ και ΑΟΔ των άρθρων 50 και 32 (παρ. 1 και 2) Σελ. 719
ΙΙΙ. Μεταβατική διάταξη για τα άρθρα 12 (παρ. 1-5) και 14 Σελ. 720
ΙV. Μεταβατικές διατάξεις για τα άρθρα 13, 17, 22 και 42 (παρ. 4 και 5) Σελ. 721
V. Μεταβατική διάταξη για τα διαχειριστικά έξοδα (παρ. 6) Σελ. 721
VΙ. Μεταβατική διάταξη για την υποβολή ατομικών δηλώσεων (παρ. 7) Σελ. 722
VΙΙ. Μεταβατική διάταξη για τα άρθρα 19, 21, 25 και 26 (παρ. 8) Σελ. 722
VΙΙΙ. Μεταβατική διάταξη για την υποβολή διάταξης διαφάνειας (παρ. 9) Σελ. 723
ΙΧ. Μεταβατικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα (παρ. 10 και 11) Σελ. 723
Χ. Μεταβατική διάταξη για τα καταργούμενα άρθρα 54-58 Ν 2121/1993 (παρ. 12) Σελ. 724
Άρθρο 54 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του Ν 2121/1993 Σελ. 725
Ι. Καταργούμενες διατάξεις προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη συλλογική διαχείριση (παρ. 1) Σελ. 734
ΙΙ. Τροποποίηση σχετικά με την ιδιωτική αναπαραγωγή άρθρου 18 Ν 2121/1993 (παρ. 2) Σελ. 736
ΙΙΙ. Τροποποιήσεις αναφορικά με το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού (παρ. 3) Σελ. 740
IV. Τροποποιήσεις σχετικές με τη διάρκεια προστασίας του Ν 4212/2013 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/77 (παρ. 4, 10 και 12 περ. β’ και γ΄) Σελ. 743
V. Τροποποιήσεις σχετικά με τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση, άρθρο 35 Ν 2121/1993 (παρ. 5) Σελ. 745
VI. Τροποποιήσεις σχετικά με το δικαίωμα εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 Ν 2121/1993 (παρ. 6) Σελ. 747
VII. Τροποποιήσεις σχετικά με το ποσό της χρηματικής ποινής στις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 Ν 2121/1993 (παρ. 7) Σελ. 748
VΙΙI. Τροποποιήσεις σχετικές με το διοικητικό πρόστιμο και τις ποινικές διατάξεις του Ν 2121/1993 (παρ. 8 και 9) Σελ. 748
IX. Τροποποίηση σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ά. 69 Ν 2121/1993 (παρ. 11) Σελ. 751
Χ. Τροποποιήσεις σχετικά με τη διάταξη που αφορά στην εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών του άρθρου 71 Ν 2121/1993 (παρ. 12) Σελ. 751
XΙ. Τροποποίηση σχετικά με το άρθρο 72 Ν 2121/1993 (παρ. 13) Σελ. 752
XΙΙ. Κατάργηση ΠΔ 42/2015 που αφορούσε στο διοικητικό πρόστιμο στους ΟΣΔ (παρ. 14) Σελ. 752
ΧΙΙΙ. Διορισμός προσωρινού Επιτρόπου (παρ. 15) Σελ. 752
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 757
Back to Top