Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17428
Παπαδημητρίου Κ.

Στο παρόν έργο αναλύονται με τρόπο περιεκτικό και ταυτοχρόνως πλήρη όλα τα ζητήματα που άπτονται του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, το έργο διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες: συνδικαλιστική ελευθερία και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δίκαιο της απεργίας. Στην πρώτη ενότητα, αρχικά, παρουσιάζεται σφαιρικά η συνδικαλιστική ελευθερία ως θεμελιώδες δικαίωμα και στη συνέχεια, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως ενδεικτικά η δομή, ο σκοπός, η ίδρυση και η διάλυσή τους κ.ο.κ. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται το δίκαιο των ΣΣΕ με αναφορά σε θέματα όπως τα διάφορα είδη, το πεδίο εφαρμογής, η διάρκεια και το χρονικό πεδίο ισχύος τους κ.λπ. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα εξετάζεται το δικαίωμα της απεργίας και πιο συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον σκοπό και τα αιτήματά, τους φορείς, τις μορφές, τους περιορισμούς και τη νομιμότητά της.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση, ούσα πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές (μέχρι και τον πρόσφατο νόμο 4635/2019), αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται, θεωρητικά ή και πρακτικά, με το συλλογικό εργατικό δίκαιο.

Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. VΙΙ
Συντομογραφίες Σελ. XXIΙΙ
Παραπομπές (μόνο με το όνομα του συγγραφέα ή συνοπτικά) Σελ. XIV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η συνδικαλιστική ελευθερία
§1. Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1. Η ιστορική εξέλιξη Σελ. 1
2. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας στο διεθνή χώρο Σελ. 2
3. Η έννοια της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 2
Α) Η θετική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 3
Β) Η αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 3
Γ) Η συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 4
4. Η σχέση της συνδικαλιστικής ελευθερίας με άλλες ατομικές ελευθερίες Σελ. 5
Α) Συνδικαλιστική ελευθερία/ απεργία και συλλογική αυτονομία Σελ. 5
Β) Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι Σελ. 6
5. Οι φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 6
6. Οι περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 7
Α) Η νομοθετική αναγνώριση δικαιωμάτων σε ορισμένες (αντιπροσωπευτικές) οργανώσεις Σελ. 8
Β) Η επιβολή κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας Σελ. 9
7. Οι περιορισμοί άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων Σελ. 10
§ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1. Η έννοια της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 11
2. Η νομοθετική κατοχύρωση
Α) Τα γενικά χαρακτηριστικά του ν. 1264/1982 Σελ. 12
Β) Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 12
3) Η δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 13
Α) Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις Σελ. 14
α) Τα σωματεία Σελ. 14
β) Τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 15
γ) Οι ενώσεις προσώπων Σελ. 15
Β) Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις Σελ. 17
α) Οι Ομοσπονδίες Σελ. 17
β) Τα Εργατικά Κέντρα Σελ. 17
Γ) Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις Σελ. 18
Δ) Οι διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 18
§3. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σελ. 19
1. Η ίδρυση της οργάνωσης Σελ. 20
Α) Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό Σελ. 20
Β) Η διαδικασία δικαστικού ελέγχου Σελ. 20
Γ) Η καταχώρηση στα ειδικά βιβλία Σελ. 21
2. Η διάλυση συνδικαλιστικής οργανώσεως Σελ. 23
§ 4. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σελ. 24
1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων Σελ. 25
2. Η εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών Σελ. 27
3. Η ανάπτυξη κερδοσκοπικής δραστηριότητας Σελ. 29
4. Η οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 30
Α) Οι πηγές χρηματοδότησης Σελ. 31
Β) Η χρηματική ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 32
Γ) Η είσπραξη εισφορών στην επιχείρηση Σελ. 34
Δ) Η παρακράτηση εισφορών Σελ. 35
Ε) Το ακατάσχετο της συνδικαλιστικής περιουσίας Σελ. 36
§5. ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σελ. 37
1. Το δικαίωμα του εργαζομένου να εγγραφεί ως μέλος Σελ. 38
Α) Η συνταγματικότητα του μέτρου Σελ. 39
Β) Η διαδικασία υποβολής αίτησης Σελ. 40
2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής εργαζομένων ως μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 41
Α) Η πολλαπλή συμμετοχή σε οργανώσεις Σελ. 42
Β) Η ιδιότητα του εργαζομένου Σελ. 43
3. Η διαγραφή μέλους συνδικαλιστικής οργανώσεως Σελ. 45
§6. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Τα όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης
Α) Η Γενική Συνέλευση Σελ. 45
α) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 46
β) Η ψηφοφορία Σελ. 48
γ) Η ακυρότητα των αποφάσεων της ΓΣ Σελ. 51
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 57
α) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 58
β) Η προσβολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 59
γ) Ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 59
δ) Το εκλογικό σύστημα Σελ. 60
ε) Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 62
Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή Σελ. 64
Δ) Οι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις Σελ. 65
2. Τα βιβλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 66
§7. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
1. Η προστασία της συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 67
2. Η προστασία από την απόλυση Σελ. 70
Α) Η απαγόρευση καταγγελίας για συνδικαλιστικούς λόγους Σελ. 70
Β) Η ειδική προστασία Σελ. 72
α) Η απαγόρευση καταγγελίας συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 72
Ι. Τα προστατευόμενα πρόσωπα Σελ. 72
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της προστασίας Σελ. 73
ΙΙΙ. Η διάρκεια της προστασίας Σελ. 75
IV. Οι λόγοι της καταγγελίας Σελ. 75
V. Η νομολογιακή επέκταση της δυνατότητας καταγγελίας Σελ. 77
β) Η προστασία από τη μετάθεση Σελ. 78
γ) Η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών Σελ. 79
§8. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 80
1. Η διατήρηση πινάκων ανακοινώσεων Σελ. 81
2. Η παραχώρηση χώρου για Γενική Συνέλευση Σελ. 83
3. Η υποχρέωση για διάλογο Σελ. 85
4. Η παραχώρηση χώρου για γραφείο Σελ. 85
5. Η διανομή ανακοινώσεων Σελ. 86
6. Η παρουσία κατά τις επιθεωρήσεις Σελ. 88
7. Επίλυση διαφορών Σελ. 88
8. Συνδικαλιστικές άδειες Σελ. 88
9. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
§1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
1. Η έννοια της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 93
2. Η διεθνής αναγνώριση της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 95
3. Η ιστορική εξέλιξη της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 95
4. Η παρέμβαση του νομοθέτη - Η διαιτησία Σελ. 97
§2. Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 100
1. Η νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 102
2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ν. 1876/1990 Σελ. 102
§3. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 104
§4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 105
1. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 106
2. Ζητήματα που αφορούν την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων Σελ. 108
3. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 108
4. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής Σελ. 110
5. Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 112
6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Σελ. 113
7. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 113
8. Η ρήτρα ειρήνης Σελ. 114
9. Λοιπά ζητήματα Σελ. 115
§5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Σελ. 115
1. Το δικαίωμα και η υποχρέωση για διαπραγμάτευση σύμ­φωνα με το ν. 1876/1990 Σελ. 116
Α) Ο σκοπός της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση Σελ. 116
Β) Τα υποκείμενο του δικαιώματος και της υποχρέωσης για διαπραγ­μάτευση Σελ. 117
Γ) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης Σελ. 117
Δ) Το περιεχόμενο της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση Σελ. 118
Ε) Οι εγγυήσεις για το σεβασμό της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση Σελ. 119
ΣΤ) Η απεργία κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας Σελ. 120
Ζ) Η παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις Σελ. 120
Η) Η συμβατική ρύθμιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης Σελ. 121
2. Η υποχρέωση για πληροφόρηση Σελ. 121
Α) Το περιεχόμενο της πληροφόρησης Σελ. 121
Β) Το επιχειρηματικό απόρρητο και η υποχρέωση εχεμύθειας των εκπροσώπων των εργαζομένων Σελ. 122
§6. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 123
2. Αδυναμία συνάψεως συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 126
3. Τα είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους Σελ. 126
Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 127
Β) Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 129
Γ) Οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 131
Δ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 133
Ε) Συλλογική σύμβαση ομίλου Σελ. 135
4. Η αντιπροσωπευτικότητα Σελ. 136
5. Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 140
§7. H ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 141
1. Το επαγγελματικό και τοπικό πεδίο ισχύος Σελ. 142
2. Το προσωπικό πεδίο ισχύος Σελ. 142
Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 143
Β) Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 144
Γ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 146
Δ) Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής Σελ. 146
Ε) Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής Σελ. 146
α) Συνυπογραφή της συλλογικής σύμβασης Σελ. 146
β) Προσχώρηση Σελ. 147
ΣΤ) Η επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 148
α) Οι προϋποθέσεις της επέκτασης Σελ. 149
β) Οι συνέπειες της επέκτασης Σελ. 150
Ζ) Η παραπομπή συλλογικής σύμβασης εργασίας σε άλλη συλλογική σύμβαση Σελ. 152
Η) Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης σε περίπτωση μεταβίβασης Σελ. 153
§8. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η χρονική διάρκεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 154
2. Το χρονικό πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης Σελ. 155
Α) Η έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης Σελ. 155
Β) Η λύση της συλλογικής σύμβασης εργασίας – Η καταγγελία Σελ. 156
Γ) Η παράταση της αναγκαστικής ισχύος των συλλογικών συμβάσεων Σελ. 158
Δ) Η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 159
§9. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
1. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και ατομικών συμβάσεων Σελ. 163
2. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και νόμου Σελ. 167
3. Η συρροή συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 168
Α) Ο κανόνας: η αρχή της εύνοιας Σελ. 169
Β) Οι εξαιρέσεις Σελ. 173
4. Η διαδοχή συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 175
§10. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 176
§11. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 177
§12. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 178
1. Η συμφιλίωση Σελ. 179
Α) Η θέση της συμφιλίωσης στο σύστημα επίλυσης των συλλογι­κών διαφορών εργασίας Σελ. 180
Β) Η διαδικασία της συμφιλίωσης Σελ. 180
2. Η μεσολάβηση Σελ. 181
Α) Η συμβατική ρύθμιση των όρων και της διαδικασίας επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας Σελ. 182
Β) Η σπουδαιότητα της μεσολάβησης ως θεσμού επίλυσης συλλο­γικών διαφορών εργασίας Σελ. 183
Γ) Η προσφυγή στη μεσολάβηση Σελ. 184
α) Οι δικαιούμενοι να κινήσουν τη διαδικασία της μεσολάβησης Σελ. 184
β) Η υποβολή της αίτησης για μεσολάβηση και τα αναγκαία στοιχεία της Σελ. 185
Δ) Η επιλογή του μεσολαβητή Σελ. 185
Ε) Η διαδικασία της μεσολάβησης Σελ. 186
α) Ο σχετικά ελαστικός χαρακτήρας της μεσολάβησης Σελ. 187
β) Η συλλογή των αναγκαίων για τη μεσολάβηση στοιχείων και η διεξαγωγή συζητήσεων Σελ. 187
ΣΤ) Η υποβολή πρότασης από το μεσολαβητή Σελ. 189
α) Ο χρόνος της υποβολής της πρότασης του μεσολαβητή Σελ. 190
β) Ο τύπος της πρότασης του μεσολαβητή και τα κριτήριά της Σελ. 190
γ) Η αιτιολόγηση της πρότασης του μεσολαβητή Σελ. 191
Ζ) Η αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή Σελ. 191
3. Η διαιτησία Σελ. 192
Α) Η προσφυγή στη διαιτησία Σελ. 193
α) Η συμβατική προσφυγή στη διαιτησία Σελ. 193
β) Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία Σελ. 193
Ι. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και το Σύνταγμα Σελ. 196
ΙΙ. Η αρχική τάση της νομολογίας Σελ. 196
ΙΙΙ. Η με αριθμό 2307/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 197
B) Η διαδικασία της διαιτησίας Σελ. 200
α) Το όργανο της διαιτησίας Σελ. 200
β) Η άσκηση της απεργίας κατά την διάρκεια της διαιτησίας Σελ. 200
Γ) Η επιλογή του διαιτητή Σελ. 201
Δ) Η διαιτητική απόφαση Σελ. 201
α) Η εξομοίωση της διαιτητικής απόφασης με συλλογική σύμβαση ερ­γασίας Σελ. 202
β) Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διαιτητικής απόφασης - Η αναδρομική εφαρμογή της Σελ. 202
γ) Η αιτιολογία και το περιεχόμενο της διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 203
Ε) Η έφεση κατά της απόφασης διαιτησίας Σελ. 204
ΣΤ) Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 205
4. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας Σελ. 207
Α) Ο σκοπός και η σύνθεση του Οργανισμού Σελ. 207
Β) Τα ειδικά σώματα μεσολαβητών και διαιτητών Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Aπεργία
§1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σελ. 211
§2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Σελ. 212
§3. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σελ. 212
1. Η συνταγματική αναγνώριση Σελ. 212
2. Η διεθνής αναγνώριση Σελ. 213
3. Η νομοθετική αναγνώριση Σελ. 213
§4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σελ. 214
§5. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σελ. 215
§6. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σελ. 215
§7. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σελ. 216
1. Η εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων Σελ. 216
2. Η εκδήλωση αλληλεγγύης Σελ. 217
3. Οι νομικές διαφορές Σελ. 218
4. Η επιχειρηματική πολιτική Σελ. 220
5. Αιτήματα ρυθμίσιμα με συλλογική σύμβαση Σελ. 221
6. Η σύμμειξη νόμιμων και παράνομων αιτημάτων Σελ. 222
§8. ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
1. Καθολική ή μερική απεργία Σελ. 222
2. Η πολιτική απεργία Σελ. 223
3. Συνδικαλιστική και αδέσποτη απεργία Σελ. 224
4. Στάσεις εργασίας - διαλείπουσα απεργία Σελ. 225
5. Διεκδικητική απεργία - προειδοποιητική απεργία - απεργία διαμαρτυρίας Σελ. 225
6. Λευκή απεργία - απεργία ζήλου - μποϋκοτάζ - σαμποτάζ Σελ. 226
7. Απεργία αλληλεγγύης Σελ. 228
§9. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
1. Οι περιορισμοί σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων Σελ. 229
2. Η αναστολή του δικαιώματος απεργίας Σελ. 230
3. Η επιστράτευση απεργών Σελ. 230
§10. Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σελ. 231
1. Η κήρυξη της απεργίας Σελ. 232
Α) Η λήψη απόφασης για την απεργία Σελ. 232
Β) Η αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας Σελ. 233
Γ) Το όργανο κήρυξης της απεργίας Σελ. 235
2. Η προειδοποίηση του εργοδότη και η γνωστοποίηση των αιτημάτων Σελ. 239
Α) Η προειδοποίηση του εργοδότη Σελ. 239
Β) Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας Σελ. 241
α) Η υποχρέωση γνωστοποίησης των αιτημάτων Σελ. 242
β) Η υποχρέωση για διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου Σελ. 243
3. Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό εξυπηρέτησης στοιχειωδών αναγκών Σελ. 245
Α) Το προσωπικό ασφαλείας Σελ. 245
Β) Το προσωπικό για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου Σελ. 247
Γ) Ο καθορισμός του προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου Σελ. 247
Δ) Η διάθεση του προσωπικού Σελ. 250
4. Η παραβίαση της υποχρέωσης ειρήνης Σελ. 251
§11. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
1. Η απαγόρευση πρόσληψης απεργοσπαστών Σελ. 252
2. Η απαγόρευση κηρύξεως ανταπεργίας Σελ. 254
§12. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΊΑ
1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος Σελ. 256
Α) Τα αιτήματα της απεργίας Σελ. 258
Β) Η ζημία της εργοδότριας εταιρείας Σελ. 259
Γ) Ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος απεργίας Σελ. 261
Δ) Η παραβίαση της αρχής της απεργίας ως εσχάτου μέσου Σελ. 262
§13. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ Σελ. 263
1. Οι συνέπειες συμμετοχής σε νόμιμη απεργία Σελ. 264
2. Οι συνέπειες συμμετοχής σε παράνομη απεργία Σελ. 265
3. Το «τεκμήριο νομιμότητας» της απεργίας Σελ. 268
4. Η ευθύνη προς αποζημίωση Σελ. 269
5. Οι συνέπειες της απεργίας στους μη απεργούς μισθωτούς Σελ. 269
§14. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 270
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 273
Back to Top