ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12344
Βερβερίδης Ν.
Τριανταφυλλάκης Γ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 466
  • ISBN: 978-960-272-611-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Mε την παρούσα εργασία επιχειρείται μία πληρέστερη, προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης που κινείται με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών και συνεπώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους πελάτες τους. Αποτελείται από 3 Κεφάλαια: Ερμηνεία – Δικονομία – Υποδείγματα Δικογράφων. Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα σχετικά με το άνοιγμα πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, το όριο της πίστωσης, το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού (καταγγελία – έννοια – αποτελέσματα), την απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο, τον ανατοκισμό, των ευθυνομένων για τη μη πληρωμή του καταλοίπου, την εγγύηση πιστώσεως, την παραγραφή, τη χαρτοσήμανση της σύμβασης, τους καταχρηστικούς όρους συναλλαγών και τέλος τη νομοθετική ρύθμιση των οφειλών. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συναφή δικονομικά θέματα, όπως ενδεικτικά, η επιδίκαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η αγωγή (αοριστία – αίτημα), η ανακοπή και οι λόγοι ανακοπής, η ομοδικία (εναγομένων – καθών), η τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής, η πίστωση ενεχυρασμένων απαιτήσεων και η αναγνωριστική αγωγή. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση σχεδίων, σχετικών δικογράφων, αιτήσεων και αντιστοίχων διαταγών πληρωμής, καθώς και αγωγής για την επιδίκαση απαιτήσεων από αλληλόχρεο λογαριασμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1
I. 'Ανοιγμα (παροχή ή χορήγηση) πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό  
Α. ΕισαγωγήΣελ. 3
Β. Η λειτουργία της (τραπεζικής) πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό στην πράξη  
1. Εφαρμογή - Περιγραφή λειτουργίας της πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό στη τραπεζική πρακτικήΣελ. 4
2. Κονδύλια χρέωσηςΣελ. 5
3. Κονδύλια πίστωσηςΣελ. 7
4. Υπόλοιπο λογαριασμούΣελ. 7
5. Προθεσμία επιστροφής (εξοφλήσεως) των κονδυλίων χρεώσεωςΣελ. 9
6. ΑσφάλειεςΣελ. 11
7. Εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη χρήση της πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό έναντι της χρήσης του δανείουΣελ. 11
Γ. Νομική θεμελίωση της ακολουθούμενης πρακτικής  
1. Νομοθετική ρύθμιση, της πίστωσης και του ανοικτού ή αλληλόχρεου ή τρεχούμενου λογαριασμού μέσω του οποίου αυτή κινείταιΣελ. 14
2. Αξιολόγηση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεωνΣελ. 18
Δ. Οι στη θεωρία διατυπωθείσες απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 20
Ε. Οι κατά τη Νομολογία απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 24
ΣΤ. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός στα ξένα δίκαιαΣελ. 33
Ζ. Έννοια, στοιχεία, όροι ανοίγματος πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (κατά το νόμο, τη θεωρία και νομολογία)Σελ. 33
1. Σχετικά με την πίστωσηΣελ. 33
2. Σχετικά με τον αλληλόχρεο λογαριασμόΣελ. 37
Η. Σύγκριση μεταξύ των τηρούμενων στη πράξη και των γενομένων δεκτών από τη θεωρία και τη νομολογία σε σχέση με το συνδυασμό ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμόΣελ. 41
Θ. Τα στοιχεία του αλληλόχρεου λογαριασμού στη θεωρία και νομολογίαΣελ. 41
Ι. Έννοια πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (Συμπέρασμα μετά από άνω έρευνα)Σελ. 46
ΙΑ. Πότε δεν πρόκειται για αλληλόχρεο λογαριασμό (ειδικές περιπτώσεις)Σελ. 50
ΙΒ. Περιεχόμενο της σύμβασηςΣελ. 51
ΙΙ. Όριο πίστωσης - Έννοια - Τροποποίηση όρων  
Α. Αυξήσεις του ορίου της πίστωσηςΣελ. 53
Β. Μειώσεις ορίου της πίστωσηςΣελ. 56
1. Μηδενισμός υπολοίπου χωρίς πρόθεση κλεισίματος του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 57
Γ. Υπέρβαση του ορίου της πίστωσης  
1. Αποτελέσματα ως προς τον πιστούχοΣελ. 58
2. Αποτελέσματα ως προς τον εγγυητήΣελ. 58
Δ. Τροποποιήσεις όρωνΣελ. 58
ΙΙΙ. Οριστικό κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού - Καταγγελία - Έννοια - ΑποτελέσματαΣελ. 59
Α. Οριστικό κλείσιμο - Καταγγελία - Έννοια - ΑποτελέσματαΣελ. 59
Β. Αναγνώριση υπολοίπου - Έννοια - ΑποτελέσματαΣελ. 64
Γ. Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο - Αναγνώριση αυτού (έννοια - αποτελέσματα)Σελ. 67
IV. Απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 68
Α. Τρόποι αποδείξεως του προκύψαντος υπολοίπου  
1. Με αντίγραφα λογαριασμώνΣελ. 69
2. Λογαριασμός καθυστερήσεων (μετά το κλείσιμο) - Έννοια του τηρούμενου λογαριασμούΣελ. 71
3. Κονδύλια χρεοπιστώσεων λογ/σμών πριν και μετά το οριστικό κλείσιμοΣελ. 71
i. Διαχωρισμός - ενοποίηση λογαριασμώνΣελ. 72
4. Χορήγηση Σελ. 72
5. ΤόκοιΣελ. 73
6. Επιτόκια (εξωτραπεζικά - τραπεζικά)  
i. Εξωτραπεζικά επιτόκιαΣελ. 74
ii. Τραπεζικά επιτόκιαΣελ. 78
7. Διοικητικά καθορισμένο (τραπεζικό) επιτόκιοΣελ. 84
8. Επιτόκιο (τραπεζικό) του οποίου προσδιορίζεται το ελάχιστο όριοΣελ. 85
9. Επιτόκιο ελεύθερα διαπραγματεύσιμοΣελ. 85
i. Επιτόκιο σταθερόΣελ. 86
ii. Επιτόκιο κυμαινόμενοΣελ. 86
iii. Επιτόκιο πιστώσεων σε συνάλλαγμαΣελ. 86
iv. Επιτόκιο αναφοράςΣελ. 86
10. Επιβαρύνσεις επί των τόκωνΣελ. 88
i. Φόρος Κύκλου Εργασιών (ΦΚΕ)Σελ. 88
α. ΧαρτόσημοΣελ. 89
β. ΟΓΑΣελ. 89
ii. Προμήθεια χορηγήσεωςΣελ. 89
iii. Εισφορά υπέρ του ΔημοσίουΣελ. 89
iv. Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ)Σελ. 90
α. Τρόπος εμφανίσεως και διεκδικήσεως του ΕΦΤΕ (επί των τόκων)Σελ. 91
β. Διαδικασία και Αιτιολογία επιδικάσεως του ΕΦΤΕ (για όσο χρόνο ίσχυσε)Σελ. 92
v. Νομισματική ΕπιτροπήΣελ. 94
vi. Οι κατά παράβαση των αποφάσεων της ΝΕ συναπτόμενες συμβάσεις δεν είναι άκυρεςΣελ. 94
vii. Καθορισμός ποινικών ρητρών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για παραβάσεις των όρων της χρηματοδότησηςΣελ. 94
11. Με αναγνώρισηΣελ. 94
V. Ανατοκισμός  
Α. Έννοια του ανατοκισμούΣελ. 94
1. Έννοια του ανατοκισμού - Εφαρμογή στην πράξη - ΕπιπτώσειςΣελ. 96
2. Ιστορικό του ανατοκισμούΣελ. 101
3. Ανατοκισμός σύμφωνα με το άρθρο 112 του ΕισΝΑΚΣελ. 111
4. Ανατοκισμός σύμφωνα με τη 289/1980 απόφαση της Νομισμ. ΕπιτροπήςΣελ. 113
5. Ο Ανατοκισμός σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 Ν 2601/1998Σελ. 129
6. Ανατοκισμός πριν το κλείσιμο καθυστερούμενων τόκωνΣελ. 139
7. Μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 139
Β. Ανατοκισμός και προσδιορισμός επιτοκίου υπερημερίας μετά την έκδοση απόφασης που επιδικάζει την απαίτησηΣελ. 140
1. Ανατοκισμός επί επιδικασθέντων με δικαστική απόφαση απαιτήσεωνΣελ. 142
Γ. Επιδίκαση ανατοκισμούΣελ. 143
1. Ανεξάρτητη επιδίκαση τόκων εξ ανατοκισμού για απαιτήσεις των τραπεζών που είχαν επιδικασθεί (νομιμοτόκως) με έκδοση διαταγής πληρωμής πριν τεθεί σε ισχύ ο Ν 2601/1998Σελ. 143
Δ. Πότε δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός Σελ. 146
Ε. Προβλήματα (νομικά και πρακτικά) που δημιουργήθηκαν μετά την έκδοση των αποφάσεων ΑΠ 96/1996 και 8/1998 και του άρθρου 12 του Ν 2601/1998, σε σχέση με το προισχύσαν δίκαιο του ανατοκισμού που βασίζετο στην 289/1980 απόφαση της ΝΕ και την πάγια, περί της ερμηνείας της διατάξεως αυτής, νομολογίαΣελ. 148
VI. Ποιοι ευθύνονται για την πληρωμή του καταλοίπουΣελ. 149
Α. Ο πιστούχοςΣελ. 150
Β. Τα oμόρρυθμα μέλη των ΟΕ ή ΕΕΣελ. 150
1. Μετά την αποχώρηση από την εταιρίαΣελ. 151
2. Μετά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίαςΣελ. 151
3. Μετά την μετατροπή της ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ ή ΕΠΕ Σελ. 152
Γ. Ευθύνη κληρονόμων  
1. Ευθύνη κληρονόμων των ως άνω φυσικών προσώπων (πιστούχων, ομορρύθμών μελών και εγγυητών)Σελ. 153
2. Ευθύνη εξ αδιαθέτου κληρονόμωνΣελ. 153
3. Ευθύνη εκ διαθήκης κληρονόμωνΣελ. 153
4. Ευθύνη των εξ απογραφής κληρονόμων (άρθρο 1902 επ. ΑΚ)Σελ. 154
5. Διαχειριστής σχολάζουσας κληρονομίαςΣελ. 154
Δ. Συρροή ευθύνηςΣελ. 155
Ε. Ευθύνη της υπό εκκαθάριση ΑΕΣελ. 155
1. Ευθύνη της υπό εκκαθάριση ΟΕ ή ΕΕΣελ. 156
2. Ευθύνη της ΕΠΕ εκ μετατροπής ΟΕΣελ. 156
ΣΤ. Ευθύνη της ΑΕ εκ μετατροπής της ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ Σελ. 156
1. Ευθύνη της ΑΕ για χρέη της συγχωνευθείσης σ' αυτήν ΕΠΕ Σελ. 157
i. Ευθύνη της ΑΕ για χρέη της συγχωνευθείσης σ' αυτήν ατομικής επιχειρήσεωςΣελ. 157
2. Ευθύνη της νέας ΑΕ διά χρέη δύο συγχωνευομένων ΑΕ - Καθολική διαδοχήΣελ. 157
i. Συγχώνευση δύο ΑΕ δι' απορροφήσεως της μιάς από την άλλη. Ευθύνη της απορροφούσας διά τα χρέη της απορροφούμενης. Καθολική διαδοχήΣελ. 158
ii. Ευθύνη αποκτώντος από μεταβίβαση ομάδος περιουσίας (κατ' άρθρο 479 ΑΚ)Σελ. 158
3. Ευθύνη της συνιστωμένης νέας ΑΕ από απόσπαση ή απόσχιση βιομηχανικού κλάδου άλλης ΑΕ και για τα χρέη της παλαιάς ΑΕΣελ. 158
4. Η αγωγή κατά της ΕΠΕ πρέπει να στρέφεται κατ' αυτής και όχι κατά του διαχειριστού τηςΣελ. 158
Z. ΠτώχευσηΣελ. 159
1. Αποτελέσματα παύσης εργασιών της πτώχευσηςΣελ. 160
2. Η ΟΕ δεν λύεται με την κήρυξη της σε πτώχευσηΣελ. 161
Η. ΕκχώρησηΣελ. 161
Θ. Αναδοχή χρέους  
1. Ανανέωση σύμβασης πίστωσης με αλλαγή του προσώπου του οφειλέτουΣελ. 161
Ι. Μεταβίβαση ενοχικής σχέσεωςΣελ. 161
ΙΑ. Σύμβαση ρυθμίσεως ή συμβιβασμούΣελ. 162
ΙΒ. Προβληματικές επιχειρήσειςΣελ. 163
VII. Εγγύηση πιστώσεως (σε συνδυασμό με αλληλόχρεο λογαριασμό). Έννοια (πλήρης - μερική εγγύηση)Σελ. 163
Α. Ευθύνη του εγγυητού για μέρος της πίστωσης(μερική εγγύηση)Σελ. 165
Β. Ευθύνη μεταξύ των εγγυητώνΣελ. 169
Γ. Απόδειξη εγγυήσεωςΣελ. 172
Δ. Εγγυητής προβληματικής επιχειρήσεως (Ν 1386/1983)Σελ. 172
Ε. Μέχρι της αξίας και διά της αξίας παρεχομένης ασφαλείαςΣελ. 173
ΣΤ. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστήΣελ. 173
Ζ. Κληρονόμοι εγγυητώνΣελ. 173
Η. Ευθύνη ΑΕ για εγγύησή της υπέρ τρίτωνΣελ. 173
Θ. Οι μέτοχοι της ΑΕ δεν είναι δανειστές τηςΣελ. 174
Ι. Λόγοι ελευθερώσεως εγγυητού Σελ. 174
Κ. Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητού, υπέρ οφειλετών τραπεζώνΣελ. 174
VIII. Παραγραφή  
Α. Κονδυλίων αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 175
Β. Υπολοίπου περιοδικού κλεισίματος Σελ. 175
Γ. Καταλοίπου οριστικού κλεισίματοςΣελ. 175
Δ. Κονδυλίων καταχωρημένων στον τηρούμενο μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλοχρέου λογαριασμού, απλό λογαριασμόΣελ. 176
Ε. Τόκων  
1. Προ του κλεισίματοςΣελ. 176
2. Μετά το κλείσιμο Σελ. 176
3. Μετά την τελεσίδικη επιδίκαση με απόφαση ή Διατ. ΠληρωμήςΣελ. 177
IX. Χαρτοσήμανση συμβάσεως και λοιπών εγγράφων  
A. Χαρτοσήμανση συμβάσεως Σελ. 178
1. Με χαρτόσημο και ΟΓΑΣελ. 179
2. Με ΕΦΤΕΣελ. 180
3. Χαρτοσήμανση συμβάσεως με Ν 1882/1990 (άρθρο 8 παρ. 16)Σελ. 181
Β. Λοιπών εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση  
1. Αντιγράφων κινήσεως των λογαριασμώνΣελ. 182
2. Επιστολών αναγνωρίσεωςΣελ. 182
3. Ενταλμάτων - Γραμματίων εισπράξεωςΣελ. 182
4. Εκθέσεων επιδόσεωςΣελ. 182
X. Καταχρηστικοί όροι συναλλαγώνΣελ. 183
ΧΙ. Νομοθετική ρύθμιση οφειλώνΣελ. 187
Α. Η ρύθμιση του άρθρου 30 Ν 2789/2000 (ΦΕΚ Α' 21/11.2.2000) Σελ. 188
1. Περιεχόμενο του άρθρου 30 Ν 2789/2000Σελ. 189
2. Ερμηνεία του άρθρου 30Σελ. 193
3. Η βάση του υπολογισμού στον αλληλόχρεο λογαριασμόΣελ. 201
4. Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξηΣελ. 202
Β. Η ρύθμιση του άρθρου 42 Ν 2912/2001 (ΦΕΚ Α' 94/9.5.2001)Σελ. 204
1. Περιεχόμενο του άρθρου 42 Ν 2912/2001 (ΦΕΚ Α' 94/9.5.2001)Σελ. 205
2. Ερμηνεία του άρθρου 42Σελ. 214
3. Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξηΣελ. 221
Γ. Η ρύθμιση του άρθρου 39 Ν 3259/4.8.2004 (ΦΕΚ Α' 149/4.8.2004)  
1. Περιεχόμενο του άρθρου 39Σελ. 223
2. Ερμηνεία του άρθρου 39Σελ. 226
3. Γενική επισκόπηση και των τριών ρυθμίσεων (Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξη)Σελ. 238
4. Διαφορές ερμηνείας της διάταξης μεταξύ οφειλετών και ΤραπεζώνΣελ. 244
5. Η βάση του υπολογισμού στον αλληλόχρεο λογαριασμό (άρθρο 39)Σελ. 267
6. Οφειλές που υπερβαίνουν τα 2.201.000,00 ευρώ (ισόποσον των 750.000.000. δρχ.)Σελ. 267
7. Καταβολές και έξοδαΣελ. 267
8. Οφειλές εξ εγγυήσεως Σελ. 267
9. Μεταχείριση της οφειλής μετά τη ρύθμισηΣελ. 267
10. Επαναρρύθμιση ρυθμισθεισών με τις προηγούμενες διατάξεις (άρθρα 30 και 42) οφειλώνΣελ. 267
11. Μη αναζήτηση ποσών που κατεβλήθησαν προ της ρύθμισηςΣελ. 267
12. Συμφωνία ρύθμισης με βάση τη διάταξη του νόμουΣελ. 267
13. Συμπεράσματα επί των ρυθμίσεωνΣελ. 268
14. Νομολογία (Γενικά επί όλων των διατάξεων περί ρύθμισης οφειλών)Σελ. 268
15. ΘΕΩΡΙΑΣελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 275
Ι. Επιδίκαση αλληλόχρεου λογαριασμού  
Α. Τρόποι επιδίκασηςΣελ. 277
Β. Επιδίκαση με αγωγή (Στοιχεία της αγωγής)  
1. Τοκογονία - Συνέπειες επιδόσεως της αγωγής.Σελ. 278
2. Προσωρινώς εκτελεστή απόφαση (επί αγωγής)Σελ. 279
Γ. Επιδίκαση με Διαταγή Πληρωμής (Στοιχεία αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής)Σελ. 279
1. Συμφωνία ως αποδεικτικού μέσου των αντιγράφων λογαριασμού, και επικύρωση αυτώνΣελ. 285
2. Δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα μαρτυρίαςΣελ. 287
3. Που απευθύνεται η αίτησηΣελ. 287
4. Ποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη Διαταγή ΠληρωμήςΣελ. 289
5. Η Διαταγή Πληρωμής δύναται να εκδοθεί και κατά ανηλίκουΣελ. 290
6. Επίδοση - Συνέπειες επιδόσεως της διαταγής πληρωμήςΣελ. 291
7. Η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη αν η επίδοσή της πρέπει να γίνει σε πρόσωπο που διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι αγνώστου διαμονήςΣελ. 291
8. Μερική επιδίκαση με επιφύλαξη για το υπόλοιποΣελ. 292
9. Επιδίκαση Λογ/σμών Ειδικών Χορηγήσεων (για κάλυμμα εγγυητικών επιστολών)Σελ. 293
ΙΙ. Αοριστία (αγωγής - αιτήσεως Διαταγής Πληρωμής)Σελ. 296
Α. Λόγω μη παραθέσεως της κινήσεως του λογαριασμούΣελ. 297
Β. Λόγω ασαφούς αιτιολογίας των χρεοπιστώσεων των λογαριασμώνΣελ. 297
ΙΙΙ. Αίτημα (αγωγής - αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής)Σελ. 298
Α. Επιδίκαση ανατοκισμού ανά τρίμηνο ή εξάμηνοΣελ. 299
1. Επιδίκαση τόκων εξ ανατοκισμού με ιδιαίτερη αγωγήΣελ. 300
Β. Πληρωμή ΕΦΤΕ επί των τόκωνΣελ. 301
Γ. Δικαστική δαπάνηΣελ. 301
Δ. Δικαστικό ένσημο (πώς υπολογίζεται)  
1. Αμφισβήτηση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί τόκωνΣελ. 302
Ε. Τέλος απογράφου (πώς υπολογίζεται)Σελ. 303
IV. Ανακοπή  
Α. Πώς ασκείται η Ανακοπή κατά Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 303
1. Προθεσμία ανακοπής (Σάββατο αργία)Σελ. 304
2. Αποτελέσματα ασκήσεως της ανακοπήςΣελ. 305
3. Διαδικασία με την οποία δικάζεται η ανακοπή κατά ΔΠ και αρμόδιο ΔικαστήριοΣελ. 305
4. Παραπομπή στο αρμόδιο ΔικαστήριοΣελ. 305
5. Συζήτηση ανακοπής ερήμην των ανακοπτόντωνΣελ. 305
6. Αντικείμενο δίκης που ανοίγει με την ανακοπή του 632, 633 ΚΠΔΣελ. 305
7. Σχέση ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής και ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 307
8. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως Διαταγής Πληρωμής (αποτελέσματα)Σελ. 308
9. Αίτηση στον ΑΠ αναστολής αποτελεσμάτων από το δεδικασμένο αποφάσεων του ΕφετείουΣελ. 308
10. Παραίτηση από του δικογράφου της ασκηθείσης ανακοπήςΣελ. 309
V. Λόγοι ανακοπώνΣελ. 309
Α. Πότε είναι ορισμένοι και σε τι μπορούν να αφορούν  
1. Απόρριψη λόγων ανακοπής λόγω αοριστίαςΣελ. 310
Β. Νέοι λόγοι - Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Προθεσμία ασκήσεωςΣελ. 311
Γ. Περιεχόμενο λόγων ανακοπής  
1. Ενστάσεις που αφορούν τη νομιμότητα γέννεσης της απαίτησηςΣελ. 312
2. Παραίτηση από το δικαίωμα δίζησης (αποτελέσματα)Σελ. 312
3. Μη καταχρηστική η επιλογή του εγγυητή αντί του πρωτοφειλέτηΣελ. 312
4. Η καθυστέρηση επί πολλά έτη της ενάρξεως της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεως δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματοςΣελ. 313
5. 'Ακυρες οι συμβάσεις σε περίπτωση εικονικότηταςΣελ. 314
6. Πλάνη του οφειλέτη κατά την κατάρτιση της συμβάσεωςΣελ. 314
7. Πλάνη του οφειλέτη κατά την αναγνώριση της οφειλήςΣελ. 315
8. ΑπάτηΣελ. 315
9. Απειλή πιστούχου από ΤράπεζαΣελ. 315
10. Απόσβεση απαιτήσεως εκ Διαταγής Πληρωμής συντελεσθείσα μεταγενέστερα της εκδόσεώς της (Ένσταση εξοφλήσεως)Σελ. 316
11. Η κατ' ιδίαν ομολογία κατισχύει της γενικής αρνήσεωςΣελ. 317
12. Ταυτότης των στοιχείων του καθ' ουΣελ. 317
Δ. Λόγοι ελευθέρωσης του εγγυητούΣελ. 317
Ε. Ακύρωση Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 318
1. Μερική ακύρωση Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 319
VI. Ομοδικία (εναγομένων-καθ' ων)Σελ. 319
Α. Απλή ομοδικίαΣελ. 320
Β. Αναγκαστική ομοδικίαΣελ. 320
VII. Τελεσιδικία διαταγής πληρωμής (Κτήση δυνάμεως δεδικασμένου)Σελ. 321
VIII. Πίστωση στον αλληλόχρεο λογαριασμό ενεχυρασμένων απαιτήσεωνΣελ. 322
Α. Ενεχύραση στην πιστώτρια Τράπεζα κινητών πραγμάτων - απαιτήσεων  
1. Ενεχύραση πιστωτικών τίτλων (επιταγών - συναλλαγματικών)Σελ. 323
2. Ενεχύραση μελλοντικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτουΣελ. 325
3. Ενεχύραση στην πιστώτρια τράπεζα απαιτήσεως του εγγυητή επί ονομαστικών μετοχώνΣελ. 325
4. Προεξόφληση συν/κώνΣελ. 325
ΙΧ. Αναγνωριστική (αρνητική) αγωγή  
Α. Απαράδεκτος λόγος καθ ό σημείο ισχύει το δεδικασμένοΣελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (Αιτήσεων - Δ. Πληρωμής και αγωγής)Σελ. 327
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 332
Γενικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των υποδειγμάτωνΣελ. 332
Ι. Υποδείγματα αιτήσεων για έκδοση Διαταγής Πληρωμής, για επιδίκαση απαιτήσεως από αλληλόχρεο λογαριασμό που στηρίζεται σε σύμβαση ανοιγμένης πίστωσηςΣελ. 334
ΙΙ. Υποδείγματα Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 415
ΙΙΙ. Υπόδειγμα αγωγήςΣελ. 425
 
Back to Top