Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)


Ισχύον πλαίσιο και πρακτικά παραδείγματα
Εισηγητές: Ελευθεριάδου Ε., Τσακίρης Κ. Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18202
4 ώρες
Εισηγητές: Ελευθεριάδου Ε., Τσακίρης Κ. Α.
Σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι να αναδείξει, μέσα από την ανάλυση του τρόπου ένταξης και ανάθεσης, τα πλεονεκτήματα των Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα ως ένα όχημα αναπτυξιακής πολιτικής και αποδοτικής αξιοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων. Το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του δημοσίου και των ιδιωτών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, αλλά και ιδιωτικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και παρουσιάζει εκ νέου ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω των έργων που προωθούνται προς υλοποίηση με βάση αυτό το συμβατικό μοντέλο. Προσεγγίζονται εμπεριστατωμένα τα ζητήματα που άπτονται των συμβάσεων και των συμφωνιών που καταρτίζονται στα πλαίσια μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και την διαδικασία ένταξης, τους εμπλεκόμενους φορείς, την ανάθεση όσον αφορά στα κριτήρια και τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τα βασικά έγγραφα μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, ενώ επίσης δίνεται και η χρονική διάσταση αυτών μέσα από την παρουσίαση ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος έργου ΣΔΙΤ. Τα παραπάνω ζωντανεύουν μέσα από πρακτικά παραδείγματα ώστε εν τοις πράγμασι να αντιληφθεί κάποιος πώς λειτουργεί αυτή η ιδιότυπη μορφή συμβάσεων.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πλαίσιο του Ν 3389/2005. Πρακτικά Παραδείγματα

Η διαδικασία ένταξης και οι εμπλεκόμενοι φορείς
- Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
- Η Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ
- Η Αναθέτουσα Αρχή
- Η ιδιωτική πρωτοβουλία

• Η διαδικασία ανάθεσης
- Η εφαρμογή των γενικών αρχών
- Τα κριτήρια ανάθεσης
- Οι διαθέσιμες διαγωνιστικές διαδικασίες

• Τα βασικά συμβατικά έγγραφα
- Η Σύμβαση Σύμπραξης
- Τα έγγραφα χρηματοδότησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενός έργου ΣΔΙΤ - Από την ένταξη στην ανάθεση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, νομικά τμήματα επιχειρήσεων και εταιριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ανάλογα συμβατικά σχήματα, στελέχη της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μηχανικούς, λογιστές και γενικότερα σε όλους όσοι θέλουν να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας και τα πλεονεκτήματα αυτού του συμβατικού μοντέλου που ακολουθείται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα δημόσιων φορέων.

Ελισάβετ Ελευθεριάδου

Η Ελισάβετ Ελευθεριάδου είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1998. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας “Κυριακίδης Γεωργόπουλος”. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακό (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρύζ του Βελγίου. Προέρχεται από τον χώρο της Ενέργειας & Υποδομών της Εταιρείας, όπου έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων από το 2006 τόσο με θέματα χρηματοδότησης όσο και με θέματα ανάπτυξης έργων (κατασκευή και λειτουργία). Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας ασχολείται με έργα ΣΔΙΤ από το 2011 και μέχρι σήμερα, κυρίως από την πλευρά των χρηματοδοτών. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά και με τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top