Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ – ΣΔΙΤ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κορτέσης Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17540
4 ώρες
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Κορτέσης Α.

Στο παρόν Σεμινάριο παρουσιάζεται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούν τα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών, με αναφορά στην πρόσφατη νομολογία της ΑΕΠΠ και των διοικητικών δικαστηρίων. Ειδική αναφορά γίνεται στις συμφωνίες πλαίσιο που τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να δώσουν λύση στο ζήτημα των κεντρικών προμηθειών στον τομέα της Υγείας. Επιπλέον, αναλύεται ο θεσμός του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας, καθώς και ο προληπτικός και κατασταλτικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις προμήθειες Υγείας. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον χώρο της Υγείας με αναφορές στα μοντέλα άλλων χωρών, καθώς και τα οφέλη που δύναται να αποκομίσει η Χώρα από την υιοθέτησή τους.

  • Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών – Η προβληματική των ερευνών αγοράς και παρακαταθήκης υλικών στα Νοσοκομεία – Διαφορές με τη διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά.
  • Η έννοια και η μέχρι σήμερα λειτουργία του θεσμού της συμφωνίας πλαίσιο στις προμήθειες υγείας. Παρουσίαση διακηρύξεων-νομολογιακών πορισμάτων και κριτική αποτίμηση αυτών.
  • Κανόνες διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και νομολογιακά πορίσματα.
  • Ο θεσμός του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας. Ο ρόλος του κατά την περίοδο της κρίσης. Νομολογιακά πορίσματα και κριτική αποτίμηση.
  • Έλεγχος Νομιμότητας των Δημοσίων Συμβάσεων στην Υγεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Η διαμορφωθείσα νομολογία και οι τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις
  • Έννοια - Νομοθετικό Πλαίσιο Ν 4413/2016 και Ν 3389/2005
  • Εργαλεία υλοποίησης των ΣΔΙΤ στην Υγεία με βάση και τη διεθνή πρακτική - Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικών σπουδών ή νομικών μαθημάτων, στελέχη εταιριών και εν γένει ασχολούμενους με τον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top