Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕ

Πεδίο εφαρμογής ρυθμίσεων - Εξαιρέσεις - Αδειοδότηση συναλλαγών - Διατυπώσεις δημοσιότητας

Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.

Το Σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των καίριων πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν 4548/2018 για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, αποδίδοντας έμφαση στις εξαιρέσεις από την απαγόρευση των συγκεκριμένων συναλλαγών, στη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση αυτών καθώς και στους διαφανείς όρους που πρέπει να τις διέπουν.

 • Εισαγωγή στην προβληματική των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (related party transaction)

  • Η ratio και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων

  • Κυριότερες αλλαγές υπό το προϊσχύσαν καθεστώς του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920

 

 • Υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 του Ν 4548/2018

 

 • Εξαιρέσεις από την απαγόρευση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (τρέχουσες συναλλαγές, αποδοχές μελών του ΔΣ και διοικητικών στελεχών κτλ.)

  • Η περίπτωση των συναλλαγών της μητρικής με θυγατρική εταιρία

 

 • Χορήγηση άδειας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

  • Αρμόδιο εταιρικό όργανο (κανόνας και εξαίρεση)

  • Ακολουθητέα διαδικασία χορήγησης άδειας από ΓΣ

  • Το δικαίωμα εναντίωσης των μετόχων της μειοψηφίας

  • Κυρώσεις σε περίπτωση συναλλαγής χωρίς την τήρηση της διαδικασίας

  • Εκ των υστέρων έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη

 

 • Δημόσιος χαρακτήρας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

  • Έκθεση αξιολόγησης του δίκαιου και εύλογου χαρακτήρα της συναλλαγής

  • Συντάκτης, περιεχόμενο και έννομες συνέπειες από την απουσία της έκθεσης αξιολόγησης

  • Έννομες συνέπειες από την παραβίαση των εγγυήσεων δημοσιότητας

  • Η περίπτωση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του μοναδικού μετόχου της

 

 • Πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή – Case studies

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εταιριών που ασχολούνται με το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, σε λογιστές αλλά και ορκωτούς ελεγκτές που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον ενδεδειγμένο τρόπο προσέγγισης των ρυθμίσεων και των πρακτικών ζητημάτων που θέτουν οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης

Ο Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω, Εταίρος και Διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ειδικεύεται σε θέματα ανωνύμων εταιριών, M&A, εταιρικών μετασχηματισμών, ανταγωνισμού, συμβάσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εταιρικής χρηματοδότησης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Lille II (1995) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή» του Ι.Κ. Δρυλλεράκη και συγγραφέας επιστημονικών άρθρων για τις ΑΕ. Συμμετείχε στην παρουσίαση σεμιναρίων για τις ΑΕ και τον Ν 4548/2018, καθώς και ως εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς της εξειδίκευσής του.

Κλεομένης Γιαννίκας

Ο Κλεομένης Γιαννίκας, Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ειδικεύεται στον τομέα του εταιρικού δικαίου, εξαγορών & μετασχηματισμών επιχειρήσεων και ανταγωνισμού. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας του ΣΕΒ για το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σύνταξη και αναθεώρηση του πρότυπου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μετέχει στην Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για θέματα ανταγωνισμού. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή» του Ι.Κ. Δρυλλεράκη και συγγραφέας επιστημονικών άρθρων για τις ΑΕ. Συμμετείχε στην παρουσίαση σεμιναρίων για τις ΑΕ και τον Ν 4548/2018, καθώς και ως εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς της εξειδίκευσής του.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20225
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πεδίο εφαρμογής ρυθμίσεων - Εξαιρέσεις - Αδειοδότηση συναλλαγών - Διατυπώσεις δημοσιότητας

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20225
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.
Back to Top