Συνέδρια

Γνωρίζοντας ότι η επιτυχία ενός Συνεδρίου, πέραν από το πάθος και την επιμέλεια των ανθρώπων που φροντίζουν γι’ αυτή, προϋποθέτει αυστηρό σχεδιασμό, βαθιά γνώση και τεχνογνωσία και άρτια επαγγελματική οργάνωση και υποδομές, η Νομική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει και διοργανώνει από το 2007 εξειδικευμένα ετήσια επιστημονικά Συνέδρια υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη διακεκριμένων Φορέων, τα οποία κινούνται θεματικά στους κλάδους του Δικαίου, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.
Οι εγνωσμένου κύρους ομιλητές των Συνεδρίων προέρχονται από τον χώρο των ακαδημαϊκών και των νομικών, της οικονομίας και των επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εθνικών και ευρωπαϊκών Αρχών και Θεσμών.

Τα Συνέδρια της Νομικής Βιβλιοθήκης συνιστούν επιστημονικά Fora στα οποία

  • διασφαλίζεται ουσιαστική ενημέρωση για τις προκλήσεις, τις εξελίξεις και τις τάσεις, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
  • προάγεται ο επιστημονικός διάλογος και διευκολύνεται η εποικοδομητική συνάντηση της θεωρίας και της πράξης με σκοπό τη διατύπωση υλοποιήσιμων βελτιωτικών προτάσεων
  • παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες μια εξαιρετική και πολλαπλώς χρήσιμη συνεδριακή εμπειρία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 2008, σε συνεργασία με την Association of Corporate Counsel Europe (ACCE) και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Πρωτοπόρο στη σύλληψη και στην υλοποίησή του, το Συνέδριο αποτελεί αναμφισβήτητα το σταθερό σημείο ετήσιας συνάντησης των Ελλήνων δικηγόρων επιχειρήσεων και Οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλέον των 550 συνέδρων. Με επίκαιρη θεματολογία την οποία αναπτύσσουν εκλεκτοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εισηγήσεις, ignite talks, panel discussions, fireside chats, workshops κ.ά. , το Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών έχει καθιερωθεί ως μοναδικός στο είδος του θεσμός στην Ελλάδα.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Συνέδριο Δικαίου της Ενέργειας αποτελεί έναν υψηλού κύρους επιστημονικό θεσμό ανταλλαγής γνώσης και γόνιμου προβληματισμού σε θέματα θεωρίας και πράξης που αφορούν τον σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο της Ενέργειας. Στο Συνέδριο συναντώνται και συνομιλούν όλοι όσοι ορίζουν αλλά και εφαρμόζουν το σχετικό νομικό πλαίσιο, χαράζουν τη σχετική πολιτική και επιβλέπουν την εφαρμογή της: νομικοί σύμβουλοι, δικαστές, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι και στελέχη του κλάδου, εκπρόσωποι του Υπουργείου και σχετικών φορέων και Αρχών.Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο», και έχει τεθεί υπό την επιστημονική επιμέλεια και αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας. Το Συνέδριο τιμούν με την αιγίδα τους το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και η EFELA (European Federation of Energy Law).

Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Με αφετηρία το 2018, το Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας έχει καθιερωθεί ως το πλέον έγκριτο ετήσιο διεπιστημονικό συνέδριο για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, τη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. Οι εγνωσμένου κύρους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η σύγχρονη δομή και πληρότητα των θεματικών του και η μελετημένη οργάνωσή του εξασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου συνεδριακή εμπειρία των συμμετεχόντων.Το Συνέδριο διοργανώνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και το επιστημονικό περιοδικό «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση», με την υποστήριξη της Νομικής Βιβλιοθήκης και τη θεσμική υποστήριξη του Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου.Το Συνέδριο τυγχάνει της τιμής να φέρει την αιγίδα της αυτής Εξοχότητας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από το 2015, το Συνέδριο για το Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, αποτελεί κάθε χρόνο τον τόπο όπου η θεωρία και η πράξη στον χώρο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας συναντώνται. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο αυτό επιτάσσουν συνεχή ενημέρωση και συμμετοχή στην εξέλιξη του διεπιστημονικού διαλόγου. Το Συνέδριο πρωτοπορεί φιλοξενώντας έγκριτους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συνομιλούν και αναπτύσσουν τις κρίσιμες εξελίξεις στα θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της κυβερνοσφάλειας και του κυβερνοέγκληματος, της διανοητικής ιδιοκτησίας, των domain names, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων μορφών συναλλαγών, των νέων τεχνολογιών και της Legal Tech, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Ραδιοτηλεόρασης, του Τύπου, της προσβολής της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου. Το Συνέδριο διοργανώνουν η Νομική Βιβλιοθήκη και το επιστημονικό Περιοδικό «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, DPOs, ειδικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και του τύπου, των εκδόσεων, του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ & τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Συνέδριο για το Δίκαιο & τις Πολιτικές της Υγείας έχει κεντρικό άξονα την εξέταση των κρίσιμων ζητημάτων του δικαίου, του κανονιστικού πλαισίου και των πολιτικών του κλάδου της Υγείας. Ακαδημαϊκοί, νομικοί, σύμβουλοι, δικαστές, εκπρόσωποι φορέων και Αρχών καθώς και ανώτατα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς του ευρύτερου κλάδου (φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας κ.ά.) συζητούν για τις εξελίξεις και τοποθετούνται για τις προκλήσεις που ο ευρύτερος χώρος του κρίσιμου κλάδου της υγείας γνωρίζει. Το Συνέδριο διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ, του ΣΕΙΒ & του ΣΕΚ.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Συνέδριο για την Κανονιστική Συμμόρφωση διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) είναι το επίσημο σωματείο στελεχών κανονιστικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα που κύριο σκοπό έχει να προάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ετήσιο συνέδριο για την Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί σημείο αναφοράς για τα στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα χάριν της επιλεγμένης θεματολογίας και του υψηλού κύρους των ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που πάντα φιλοξενεί.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Συνέδριο για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό Forum στην Ελλάδα για τα θέματα του δικαίου και των πολιτικών του ανταγωνισμού. Σημείο αναφοράς για όλους όσους ασχολούνται με τον ανταγωνισμό, το Συνέδριο φιλοξενεί έγκριτους νομικούς, ακαδημαϊκούς και στελέχη Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ομιλητές στηρίζοντας την ανταλλαγή προτάσεων και την πρόοδο του επιστημονικού διαλόγου επί των πρόσφατων εξελίξεων στους κρίσιμους τομείς του δικαίου του ανταγωνισμού. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και τυγχάνει της τιμής της αιγίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της θεσμικής υποστήριξης του ΣΕΒ.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Συνέδριο για το Φορολογικό Δίκαιο αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό Forum στην Ελλάδα για τα θέματα του φορολογικού δικαίου. Φιλοξενεί ως ομιλητές έγκριτους νομικούς, ακαδημαϊκούς, στελέχη ελεγκτικών εταιριών και οικονομικών τμημάτων εταιριών καθώς και στελέχη Εθνικών φορολογικών και ελεγκτικών Αρχών και λειτουργεί ως πολυσυλλεκτικό επιστημονικό forum ανταλλαγής γνώσης και απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, υπό την επιστημονική αιγίδα και επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση και με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ. Με τη συγκεκριμένη θεματική να είναι πάντα δυναμική λόγω της άρρηκτης σχέσης της φορολογίας με την οικονομία και την ανάπτυξη, το Συνέδριο του φορολογικού δικαίου αποδίδει ιδιαίτερη αξία στην προώθηση του διαλόγου και στην κατάθεση προτάσεων μεταξύ των εταίρων που επιτυγχάνεται στους κόλπους του.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό Forum στην Ελλάδα για τα θέματα των Δημοσίων Συμβάσεων. Βασική του στόχευση είναι η ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων της πολύπλοκης και συνεχώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας των δημοσίων συμβάσεων, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των παραγόντων και η προώθηση υλοποιήσιμων προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και των ίδιων των διαδικασιών. Φιλοξενεί ως ομιλητές διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, νομικούς συμβούλους, δικαστές, εκπροσώπους αναθετουσών Αρχών και οικονομικών φορέων. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ WOMEN IN LAW

Το Συνέδριο Women in Law αποτελεί ένα φόρουμ διαλόγου όπου διακεκριμένες και διακεκριμένοι νομικοί και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συζητούν για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνίδα νομικό, την πορεία και τις κατακτήσεις της, καθώς και τους στόχους για το μέλλον.Σήμερα που η πλειοψηφία των νομικών -στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον- είναι γυναίκες, δίνεται η ευκαιρία στις γυναίκες νομικούς να παρέμβουν καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό του νομικού επαγγέλματος συμμετέχοντας ισότιμα στον σχεδιασμό του μέλλοντός του. Στη εποχή που τα εμπόδια εισόδου στο δικαστικό ή δικηγορικό σώμα αποτελούν παρελθόν, οι γυναίκες καλούνται να επικεντρωθούν στο πώς θα δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανάπτυξης, διατήρησης και εξέλιξης στα νομικά επαγγέλματα με κριτήρια τις ικανότητες, την κατάρτιση, την εμπειρία και το ταλέντο τους. Ενώ εκ της φύσεως του νομικού επαγγέλματος, οι Ελληνίδες νομικοί έχουν επιπλέον την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση από τη θέση που κατέχουν να συμβάλουν στην υπεράσπιση και πραγμάτωση της συνταγματικής επιταγής των ίσων δικαιωμάτων όχι μόνον για τις νομικούς αλλά και για όλους τους “Έλληνες”. Το Συνέδριο στοχεύει να συμβάλει στην ανάδειξη των προβλημάτων που σήμερα συνεχίζουν να στέκονται εμπόδια στην κατάκτηση ίσων ευκαιριών και στη δημιουργία ενός forum διαλόγου και γόνιμης συζήτησης μεταξύ όλων όσων δύνανται να επηρεάσουν τη λύση των προβλημάτων αυτών.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το Συνέδριο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ καθίσταται το σημαντικότερο πολυσυλλεκτικό επιστημονικό forum ανταλλαγής γνώσης, προβληματισμών και προτάσεων στην Ελλάδα που προσεγγίζει το δυναμικό πεδίο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων διεπιστημονικά: κυρίως από πλευράς εργατικού δικαίου (τόσο ατομικού όσο και συλλογικού) και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ενώ όπου επιβάλλεται για λόγους ολιστικής προσέγγισης αξιοποιεί και την Οικονομική και την Κοινωνιολογία της Εργασίας. Φιλοξενεί ως ομιλητές έγκριτους νομικούς, ακαδημαϊκούς, στελέχη των νομικών υπηρεσιών και των τμημάτων ανθρωπίνων πόρων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιριών καθώς και εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων. Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι ο διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων επί των κρίσιμων ζητημάτων που αναδεικνύει η πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων και φιλοδοξία του η διατύπωση υλοποιήσιμων προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των όρων εργασίας.

Περισσότερα
Θέλετε να γίνετε χορηγός στο επόμενο Συνέδριο;
Επικοινωνία
Back to Top