Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

Συνέδρια

Γνωρίζοντας ότι η επιτυχία ενός Συνεδρίου, πέραν από το πάθος και την επιμέλεια των ανθρώπων που φροντίζουν γι’ αυτή, προϋποθέτει αυστηρό σχεδιασμό, βαθιά γνώση και τεχνογνωσία και άρτια επαγγελματική οργάνωση και υποδομές, η Νομική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει και διοργανώνει από το 2007 εξειδικευμένα ετήσια επιστημονικά Συνέδρια υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη διακεκριμένων Φορέων, τα οποία κινούνται θεματικά στους κλάδους του Δικαίου, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.
Οι εγνωσμένου κύρους ομιλητές των Συνεδρίων προέρχονται από τον χώρο των ακαδημαϊκών και των νομικών, της οικονομίας και των επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εθνικών και ευρωπαϊκών Αρχών και Θεσμών.

Τα Συνέδρια της Νομικής Βιβλιοθήκης συνιστούν επιστημονικά Fora στα οποία

  • διασφαλίζεται ουσιαστική ενημέρωση για τις προκλήσεις, τις εξελίξεις και τις τάσεις, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
  • προάγεται ο επιστημονικός διάλογος και διευκολύνεται η εποικοδομητική συνάντηση της θεωρίας και της πράξης με σκοπό τη διατύπωση υλοποιήσιμων βελτιωτικών προτάσεων
  • παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες μια εξαιρετική και πολλαπλώς χρήσιμη συνεδριακή εμπειρία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 2008, σε συνεργασία με την Association of Corporate Counsel Europe (ACCE) και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Πρωτοπόρο στη σύλληψη και στην υλοποίησή του, το Συνέδριο αποτελεί αναμφισβήτητα το σταθερό σημείο ετήσιας συνάντησης των Ελλήνων δικηγόρων επιχειρήσεων και Οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλέον των 550 συνέδρων. Με επίκαιρη θεματολογία την οποία αναπτύσσουν εκλεκτοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εισηγήσεις, ignite talks, panel discussions, fireside chats, workshops κ.ά. , το Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών έχει καθιερωθεί ως μοναδικός στο είδος του θεσμός στην Ελλάδα.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Συνέδριο Δικαίου της Ενέργειας αποτελεί έναν υψηλού κύρους επιστημονικό θεσμό ανταλλαγής γνώσης και γόνιμου προβληματισμού σε θέματα θεωρίας και πράξης που αφορούν τον σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο της Ενέργειας. Στο Συνέδριο συναντώνται και συνομιλούν όλοι όσοι ορίζουν αλλά και εφαρμόζουν το σχετικό νομικό πλαίσιο, χαράζουν τη σχετική πολιτική και επιβλέπουν την εφαρμογή της: νομικοί σύμβουλοι, δικαστές, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι και στελέχη του κλάδου, εκπρόσωποι του Υπουργείου και σχετικών φορέων και Αρχών.Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» και τον Όμιλο Economia, και έχει τεθεί υπό την επιστημονική επιμέλεια και αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας. Το Συνέδριο τιμούν με την αιγίδα τους το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και η EFELA (European Federation of Energy Law).

Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Με αφετηρία το 2018, το Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας έχει καθιερωθεί ως το πλέον έγκριτο ετήσιο διεπιστημονικό συνέδριο για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, τη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. Οι εγνωσμένου κύρους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η σύγχρονη δομή και πληρότητα των θεματικών του και η μελετημένη οργάνωσή του εξασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου συνεδριακή εμπειρία των συμμετεχόντων.Το Συνέδριο διοργανώνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και το επιστημονικό περιοδικό «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση», με την υποστήριξη της Νομικής Βιβλιοθήκης και τη θεσμική υποστήριξη του Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου.Το Συνέδριο τυγχάνει της τιμής να φέρει την αιγίδα της αυτής Εξοχότητας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από το 2015, το Συνέδριο για το Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, αποτελεί κάθε χρόνο τον τόπο όπου η θεωρία και η πράξη στον χώρο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας συναντώνται. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο αυτό επιτάσσουν συνεχή ενημέρωση και συμμετοχή στην εξέλιξη του διεπιστημονικού διαλόγου. Το Συνέδριο πρωτοπορεί φιλοξενώντας έγκριτους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συνομιλούν και αναπτύσσουν τις κρίσιμες εξελίξεις στα θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της κυβερνοσφάλειας και του κυβερνοέγκληματος, της διανοητικής ιδιοκτησίας, των domain names, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων μορφών συναλλαγών, των νέων τεχνολογιών και της Legal Tech, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Ραδιοτηλεόρασης, του Τύπου, της προσβολής της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου. Το Συνέδριο διοργανώνουν η Νομική Βιβλιοθήκη και το επιστημονικό Περιοδικό «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, DPOs, ειδικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και του τύπου, των εκδόσεων, του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΔΙΚΑΙΟ & τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Συνέδριο για το Δίκαιο & τις Πολιτικές της Υγείας έχει κεντρικό άξονα την εξέταση των κρίσιμων ζητημάτων του δικαίου, του κανονιστικού πλαισίου και των πολιτικών του κλάδου της Υγείας. Ακαδημαϊκοί, νομικοί, σύμβουλοι, δικαστές, εκπρόσωποι φορέων και Αρχών καθώς και ανώτατα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς του ευρύτερου κλάδου (φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας κ.ά.) συζητούν για τις εξελίξεις και τοποθετούνται για τις προκλήσεις που ο ευρύτερος χώρος του κρίσιμου κλάδου της υγείας γνωρίζει. Το Συνέδριο διοργανώνουν η Νομική Βιβλιοθήκη και ο όμιλος Economia, υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ, του ΣΕΙΒ & του ΣΕΚ.

Περισσότερα
Θέλετε να γίνετε χορηγός στο επόμενο Συνέδριο;
Επικοινωνία
Back to Top