ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Επετειακή – Αριθμημένη έκδοση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17630
Αλιβιζάτος Ν.
Το έργο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας - The Constitution of Greece» αποτελεί μια επετειακή έκδοση, εξ αφορμής των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, η οποία περιλαμβάνει τις διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος μετά την Αναθεώρησή του από τη Θ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων (Ψήφισμα της 25.11.2019, ΦΕΚ Α’ 187/28.11.2019) όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα. Το κείμενο του Συντάγματος παρατίθεται κωδικοποιημένο με επισήμανση των σχετικών τροποποιήσεων κάτω από τα άρθρα. Το έργο κυκλοφορεί σε μία και μοναδική έκδοση σε 500 αριθμημένα αντίτυπα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Βασικές Διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α’
Μορφή του Πολιτεύματος
Άρθρο 1 – Μορφή του πολιτεύματος Σελ. 23
Άρθρο 2 – Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας Σελ. 23
ΤΜΗΜΑ Β’
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Άρθρο 3 – Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Σελ. 24
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Άρθρο 4 – Ισότητα των Ελλήνων Σελ. 24
Άρθρο 5 – Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία Σελ. 25
Άρθρο 5A – Δικαίωμα στην πληροφόρηση Σελ. 26
Άρθρο 6 – Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση Σελ. 27
Άρθρο 7 – Καμία ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων Σελ. 28
Άρθρο 8 – Δικαίωμα νόμιμου δικαστή Σελ. 28
Άρθρο 9 – Άσυλο της κατοικίας Σελ. 29
Άρθρο 9A – Προστασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 29
Άρθρο 10 – Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές Σελ. 24
Άρθρο 11 – Δικαίωμα του συνέρχεσθαι Σελ. 30
Άρθρο 12 – Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι Σελ. 30
Άρθρο 13 – Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 31
Άρθρο 14 – Ελευθερία του τύπου Σελ. 31
Άρθρο 15 – Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση Σελ. 34
Άρθρο 16 – Παιδεία, τέχνη, επιστήμη Σελ. 34
Άρθρο 17 – Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση Σελ. 36
Άρθρο 18 – Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη Σελ. 39
Άρθρο 19 – Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας Σελ. 40
Άρθρο 20 – Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Σελ. 41
Άρθρο 21 – Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες Σελ. 41
Άρθρο 22 – Προστασία της εργασίας Σελ. 42
Άρθρο 23 – Συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 43
Άρθρο 24 – Προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 43
Άρθρο 25 – Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
ΤΜΗΜΑ Α’
Σύνταξη της Πολιτείας
Άρθρο 26 – Διάκριση των εξουσιών Σελ. 46
Άρθρο 27 – Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας Σελ. 46
Άρθρο 28 – Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί Σελ. 47
Άρθρο 29 – Πολιτικά κόμματα Σελ. 47
ΤΜΗΜΑ Β’
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ανάδειξη του Προέδρου
Άρθρο 30 – Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος Σελ. 49
Άρθρο 31 – Προσόντα εκλογιμότητας Σελ. 49
Άρθρο 32 – Εκλογή Σελ. 49
Άρθρο 33 – Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία Σελ. 51
Άρθρο 34 – Αναπλήρωση Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
Άρθρο 35 – Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή Σελ. 53
Άρθρο 36 – Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες Σελ. 54
Άρθρο 37 – Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης Σελ. 54
Άρθρο 38 – Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων Σελ. 56
Άρθρο 39 – [Το άρθρο 39 καταργήθηκε] Σελ. 57
Άρθρο 40 – Σύγκληση της Βουλής, αναστολή εργασιών Σελ. 57
Άρθρο 41 – Διάλυση της Βουλής Σελ. 57
Άρθρο 42 – Έκδοση και δημοσίευση των νόμων Σελ. 58
Άρθρο 43 – Έκδοση διαταγμάτων Σελ. 59
Άρθρο 44 – Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα Σελ. 60
Άρθρο 45 – Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Σελ. 61
Άρθρο 46 – Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων Σελ. 61
Άρθρο 47 – Χάρη και αμνηστία Σελ. 61
Άρθρο 48 – Κατάσταση πολιορκίας Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 49 – Ευθύνη, κατηγορία, δίκη Σελ. 63
Άρθρο 50 – Τεκμήριο Αρμοδιότητας Σελ. 64
ΤΜΗΜΑ Γ’
Βουλή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής
Άρθρο 51 – Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα Σελ. 64
Άρθρο 52 – Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης Σελ. 65
Άρθρο 53 – Βουλευτική περίοδος Σελ. 65
Άρθρο 54 – Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
Άρθρο 55 – Προσόντα εκλογιμότητας Σελ. 67
Άρθρο 56 – Κωλύματα εκλογιμότητας Σελ. 67
Άρθρο 57 – Ασυμβίβαστα έργα Σελ. 69
Άρθρο 58 – Δικαστικός έλεγχος εκλογών Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθήκοντα και δικαιώματα βουλευτών
Άρθρο 59 – Όρκος Σελ. 71
Άρθρο 60 – Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα Σελ. 72
Άρθρο 61 – Ανεύθυνο των βουλευτών Σελ. 72
Άρθρο 62 – Ακαταδίωκτο των βουλευτών Σελ. 72
Άρθρο 63 – Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 64 – Σύνοδος Σελ. 73
Άρθρο 65 – Κανονισμός, προεδρείο Σελ. 74
Άρθρο 66 – Συνεδριάσεις Σελ. 75
Άρθρο 67 – Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης Σελ. 75
Άρθρο 68 – Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές Σελ. 76
Άρθρο 69 – Αναφορές Σελ. 76
Άρθρο 70 – Άσκηση νομοθετικού έργου Σελ. 77
Άρθρο 71 – Τμήμα διακοπής των εργασιών Σελ. 78
Άρθρο 72 – Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επιτροπών Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Νομοθετική λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 73 – Δικαίωμα πρότασης νόμων Σελ. 79
Άρθρο 74 – Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων Σελ. 81
Άρθρο 75 – Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού Σελ. 82
Άρθρο 76 – Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων Σελ. 83
Άρθρο 77 – Αυθεντική ερμηνεία των νόμων Σελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
Άρθρο 78 – Νόμοι φορολογικού περιεχομένου Σελ. 84
Άρθρο 79 – Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός Σελ. 85
Άρθρο 80 – Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα Σελ. 86
ΤΜΗΜΑ Δ’
Κυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης
Άρθρο 81 – Υπουργικό Συμβούλιο Σελ. 87
Άρθρο 82 – Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής Σελ. 88
Άρθρο 83 – Υπουργοί και Υφυπουργοί Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης
Άρθρο 84 – Εμπιστοσύνη της Βουλής – αρχή της δεδηλωμένης Σελ. 89
Άρθρο 85 – Ευθύνη των Υπουργών Σελ. 90
Άρθρο 86 – Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 90
ΤΜΗΜΑ Ε’
Δικαστική Εξουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
Άρθρο 87 – Ανεξαρτησία των δικαστών Σελ. 92
Άρθρο 88 – Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις Σελ. 93
Άρθρο 89 – Δικαστικά ασυμβίβαστα Σελ. 94
Άρθρο 90 – Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Σελ. 95
Άρθρο 91 – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Σελ. 97
Άρθρο 92 – Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
Άρθρο 93 – Διακρίσεις των δικαστηρίων Σελ. 99
Άρθρο 94 – Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 100
Άρθρο 95 – Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 101
Άρθρο 96 – Ποινική δικαιοσύνη Σελ. 102
Άρθρο 97 – Μικτά ορκωτά δικαστήρια Σελ. 103
Άρθρο 98 – Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 103
Άρθρο 99 – Αγωγές κακοδικίας Σελ. 104
Άρθρο 100 – Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 105
Άρθρο 100Α – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Σελ. 106
ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Οργάνωση της Διοίκησης
Άρθρο 101 – Διοικητική αποκέντρωση Σελ. 107
Άρθρο 101A – Ανεξάρτητες αρχές Σελ. 108
Άρθρο 102 – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
Άρθρο 103 – Δημόσιοι υπάλληλοι Σελ. 110
Άρθρο 104 – Περιορισμοί δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθεστώς του Αγίου Όρους
Άρθρο 105 – Καθεστώς του Αγίου Όρους Σελ. 112
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α’
Ειδικές Διατάξεις
Άρθρο 106 – Κράτος και εθνική οικονομία Σελ. 113
Άρθρο 107 – Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία Σελ. 115
Άρθρο 108 – Απόδημος ελληνισμός Σελ. 115
Άρθρο 109 – Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων Σελ. 116
ΤΜΗΜΑ Β’
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Άρθρο 110 – Αναθεώρηση του Συντάγματος Σελ. 116
ΤΜΗΜΑ Γ’
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 111 – Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα Σελ. 117
Άρθρο 112 – Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα Σελ. 118
Άρθρο 113 – [Kαταργήθηκε] Σελ. 119
Άρθρο 114 – [Kαταργήθηκε] Σελ. 119
Άρθρο 115 – [Kαταργήθηκε] Σελ. 119
Άρθρο 116 – Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών Σελ. 120
Άρθρο 117 – Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές Σελ. 120
Άρθρο 118 – Μεταβατικές διατάξεις για δικαστικούς λειτουργούς Σελ. 121
Άρθρο 119 – Μεταβατική διάταξη για βουλευτικά ασυμβίβαστα Σελ. 123
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ακροτελεύτια Διάταξη
Άρθρο 120 – Ακροτελεύτια διάταξη. Δικαίωμα αντίστασης Σελ. 123
Σημείωση: Παρατίθεται όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 211/24.12.2019 από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με την παρ. Β΄ του Ψηφίσματος της 25.11.2019 της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής. Ο πίνακας περιεχομένων προέρχεται από την επίσημη έκδοση του Συντάγματος από τη Βουλή των Ελλήνων (επανέκδοση Ιουνίου 2010).
Back to Top