ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2019


Χαμένη ευκαιρία ή νέο Ξεκίνημα;

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17847
Στυλιανίδης Ε.
Τασούλας Κ.
Το έργο «Συνταγματική Αναθεώρηση: Χαμένη ευκαιρία ή νέο Ξεκίνημα;» παρουσιάζει τεκμηριωμένα τις 9 συνταγματικές αλλαγές, που πέτυχε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στο πλαίσιο της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής. Παρουσιάζονται τα επιχειρήματα που στήριξαν τις αλλαγές αυτές, γίνεται ιστορική ανάλυση, συγκριτική αναφορά σε ξένα Συντάγματα, παρουσίαση σχετικής ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομολογίας. Όλο το υλικό της Αναθεωρητικής Διαδικασίας τίθεται στη διάθεση του σύγχρονου ερευνητή και μελετητή του Συντάγματος. Στο έργο εμπεριέχεται παράρτημα με τα Πρωτόκολλα Ψηφοφορίας της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής, αλλά και της Προτείνουσας Βουλής, με τις προτάσεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων (Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος) και τις Αιτιολογικές Εκθέσεις (Προτείνουσα Βουλή).
Πρόλογος του Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Σελ. 11
Κυριότερες Συντομογραφίες Σελ. 13
Synopsis (Σύνοψη της μελέτης στα αγγλικά) Σελ. 15
Εισαγωγή Σελ. 19
Συζήτηση επί της Αρχής Σελ. 25
1η Θεματική Ενότητα: Θρησκευτικά Ζητήματα
Θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους Σελ. 29
Άρθρο 3 παρ. 1, 2, 3 και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης
2η Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Σελ. 32
Άρθρο 21 παρ. 1
Απαγόρευση διακρίσεων Σελ. 33
Άρθρο 5 παρ. 2
Δικαίωμα στην υγεία Σελ. 35
Άρθρο 21 παρ. 3
Βασικά κοινωνικά αγαθά Σελ. 35
Άρθρο 21 προσθήκη παρ. 7
Δικαίωμα στην εργασία Σελ. 36
Άρθρο 22 παρ. 1, 2, 4
Κοινωνική ασφάλιση Σελ. 37
Άρθρο 22 παρ. 5
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Σελ. 38
Άρθρο 25 παρ. 3
3η Θεματική Ενότητα: Ζητήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα Πρωθυπουργού Σελ. 39
Άρθρο 37 παρ. 2
Αντικατάσταση Πρωθυπουργού Σελ. 40
Άρθρο 38 παρ. 2
Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας Σελ. 41
Άρθρα 84 παρ. 2 και 38 παρ. 1
Σύσταση εξεταστικών επιτροπών Σελ. 42
Άρθρο 68 παρ. 2
Αναθεωρημένη νέα διάταξη Σελ. 43
Άρθρο 68 παρ. 2
4η Θεματική Ενότητα: Ζητήματα Άμεσης Δημοκρατίας Σελ. 44
Δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία Σελ. 46
Άρθρο 44 παρ. 2
Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία Σελ. 48
Άρθρο 73 παρ. 1
Δημοψήφισμα επί διεθνών συνθηκών Σελ. 50
Άρθρο 28 παρ. 2
5η Θεματική Ενότητα: Βουλευτική Ασυλία & Ευθύνη Υπουργών
Ακαταδίωκτο Βουλευτών Σελ. 51
Άρθρο 62
Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης Σελ. 53
Άρθρο 86 παρ. 3 και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης
6η Θεματική Ενότητα: Στρατιωτική Δικαιοσύνη & Ανεξάρτητες Αρχές
Δικαστικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων Σελ. 57
Άρθρο 96 παρ. 5
Επιλογή μελών των ανεξάρτητων αρχών Σελ. 59
Άρθρο 101Α
7η Θεματική Ενότητα: Διοικητική Αποκέντρωση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Περιφερειακή οργάνωση του Κράτους Σελ. 63
Άρθρο 101 παρ. 1
Νησιωτικές και ορεινές περιοχές Σελ. 64
Άρθρο 101 παρ. 4 και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σελ. 65
Άρθρο 102 παρ. 2
Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 68
8η Θεματική Ενότητα: Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας Σελ. 69
Άρθρο 32 παρ. 4, 5
9η Θεματική Ενότητα: Εκλογικά Ζητήματα
Αναλογικό εκλογικό σύστημα Σελ. 74
Άρθρο 54 παρ. 1 και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης
Ψήφος αποδήμων Ελλήνων Σελ. 76
Άρθρο 54 προσθήκη παρ. 4
Κώλυμα εκλογιμότητας Βουλευτών Σελ. 81
Άρθρο 56 προσθήκη παρ. 5
Συμπεράσματα Σελ. 85
Βιβλιογραφία Σελ. 87
Παράρτημα Σελ. 97
I. Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας Σελ. 97
(συγκεντρωτικά αποτελέσματα)
II. Προτάσεις Κοινοβουλευτικών Ομάδων: Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος Σελ. 105
III. Αποτελέσματα Ψηφοφοριών: Προτείνουσα Βουλή
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας Σελ. 127
(συγκεντρωτικά αποτελέσματα)
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας Σελ. 134
(συγκεντρωτικά αποτελέσματα)
IV. Αιτιολογικές Εκθέσεις: Προτείνουσα Βουλή
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Σελ. 147
Νέα Δημοκρατία Σελ. 169
Δημοκρατική Συμπαράταξη Σελ. 179
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Σελ. 184
Το Ποτάμι Σελ. 191
Ανεξάρτητοι Έλληνες Σελ. 197
Ένωση Κεντρώων Σελ. 210
Back to Top