ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρακτικά θέματα με λύσεις
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17944
Γεωργιάδης Α.
  • Εκδοση: 4η 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 344
  • ISBN: 978-960-654-142-1
  • ISBN: 978-960-654-142-1
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Η νοητική διαδικασία για τη λύση ενός πρακτικού θέματος αστικού δικαίου διέρχεται κατά βάση από την κατανόηση των δεδομένων και των ζητουμένων της άσκησης, τον νομικό χαρακτηρισμό και την επίλυση των ζητημάτων και τη διατύπωση των απαντήσεων. Στο έργο «Σύνθεση Αστικού Δικαίου - Πρακτικά θέματα με λύσεις» αναλύονται τα τρία ανωτέρω βασικά στάδια με τρόπο που ο φοιτητής και γενικότερα ο μελετητής του Αστικού Δικαίου να εμπεδώσει την τεχνική επίλυσης τέτοιων θεμάτων. Τα πρακτικά που αναλύονται στο βιβλίο αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα δικαιοπραξιών, συμβατικών σχέσεων, εξασφάλισης των πιστώσεων, αδικαιολόγητου πλουτισμού, αδικοπραξιών, νομής και κυριότητας, οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Ενδεικτική βιβλιογραφία Σελ. XVII
Εισαγωγή
Το Πρακτικό Θέμα Αστικού Δικαίου και η Μέθοδος Επίλυσής του
I. Τα στάδια επεξεργασίας του πρακτικού θέματος Σελ. 1
II. Πρώτο στάδιο: Η κατανόηση των δεδομένων και των ζητουμένων της άσκησης Σελ. 2
III. Δεύτερο στάδιο: Ο νομικός χαρακτηρισμός και η επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων Σελ. 3
IV. Τρίτο στάδιο: Η τελική διατύπωση των απαντήσεων Σελ. 6
Κεφάλαιο Πρώτο
Πρόσωπα
[01] Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο  Ικανότητα ανηλίκου για κατάρτιση σύμβασης εργασίας (ΑΚ 136) και για σύνταξη διαθήκης Σελ. 9
[02] Υλική πράξη από δικαιοπρακτικώς ανίκανο  Δικαστική συμπαράσταση   Σύνταξη διαθήκης από ανίκανο κατά την ΑΚ 1719 Σελ. 11
[03] Σύσταση ιδρύματος  Επαγωγή της κληρονομίας  Νόμιμη μοίρα   Προσαύξηση (ΑΚ 1826, 1830) Σελ. 14
[04] Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο  Αυτοσύμβαση  Τύπος  Αγωγή διάρρηξης (ΑΚ 939 επ.) Σελ. 17
[05] Δικαιοπρακτική ανικανότητα  Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 20
Κεφάλαιο Δεύτερο
Δικαιοπραξίες
[06] Πρόσκληση προς υποβολή πρότασης  Πλάνη  Ευθύνη από διαπραγματεύσεις  Υπαναχώρηση  Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 23
[07] Πώληση ακινήτου μέσω αντιπροσώπου  Πληρεξουσιότητα υπό όρους   Συνέπειες μη τήρησης του όρου  Πληρεξουσιότητα και εντολή   Πώληση με διαλυτική αίρεση  Κατάλειψη σε μεριδούχο μόνο της επικαρπίας ακινήτου  Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα Σελ. 26
[08] Πλάνη στη δήλωση  Ερμηνεία μονομερούς απευθυντέας δήλωσης βουλήσεως  Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης  Καταγγελία   Καταχρηστικός ΓΟΣ  Πληρεξουσιότητα ανοχής Σελ. 29
[09] Δικαιοπραξία «υπέρ ούτινος ανήκει»  Ευθύνη παραγωγού κατά τον N. 2251/1994  Απαλλακτική ρήτρα Σελ. 34
[10] Πληρεξουσιότητα προς διάθεση  Τύπος  Έγκριση  Έλλειψη κυριότητας του παραχωρούντος δικαίωμα εγγραφής υποθήκης Σελ. 36
[11] Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου  Διμερής πλάνη  Παραβίαση των υποχρεώσεων από το προσύμφωνο  Προστασία του δικαιούχου Σελ. 38
[12] Πώληση ακινήτου διαδοχικά σε περισσότερους αγοραστές  Έγκριση   Αναγκαίος τύπος για την έγκριση  Επίκτηση  Μεταγραφή Σελ. 40
[13] Σύναψη σύμβασης από απόσταση (N. 2251/1994)  Καταχρηστικός ΓΟΣ   Η σιωπή ως δήλωση βουλήσεως Σελ. 42
[14] Eυθύνη από διαπραγματεύσεις  Σύμφωνο προαιρέσεως  Δικαίωμα προαιρέσεως (option) Σελ. 44
[15] Ακυρότητα αιτιώδους δικαιοπραξίας  Καταδολίευση δανειστών   Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 47
[16] Ακύρωση σύμβασης λόγω απειλής  Αντιπροσώπευση  Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων Σελ. 49
[17] Δικαιοπραξία χωρίς πληρεξουσιότητα  Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού  Αδικοπραξία  Ικανότητα για δικαιοπραξία (ΑΚ 134) Σελ. 52
[18] Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης  Ουσιώδης πλάνη ως προς το πρόσωπο του αγοραστή  Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο   Σύσταση ενεχύρου από μη κύριο Σελ. 55
Κεφαλαιο Τρiτο
Νομή και Κυριότητα
[19] Εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου  Εύρεση θησαυρού  Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο  Εσφαλμένη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκη Σελ. 59
[20] Kτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο  Κτήση σε «αγορά» (ΑΚ 1039)  Σύμβαση έργου Σελ. 62
[21] Χρησικτησία ακινήτου  Ευεργέτημα απογραφής  Εκποίηση ακινήτου κατά την ΑΚ 1908 Σελ. 64
[22] Συστατικά και παραρτήματα  Έκταση της υποθήκης  Εγγύηση   Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας (ΑΚ 479) Σελ. 66
[23] Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010, 1011)   Άσκηση και μεταβίβαση της επικαρπίας Σελ. 68
[24] Επαγωγή κληρονομίας  Αρχή της δημοσιότητας  Χρησικτησία   Προσαύξηση χρόνου σε χρησικτησία Σελ. 70
[25] Διάταξη υπέρ συζύγου κατά την ΑΚ 1785  Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο  Ακύρωση της μεταγραμμένης σύμβασης κατά την ΑΚ 1204  Σύμβαση Leasing Σελ. 73
[26] Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας  Καλόπιστη κτήση κινητών  Καλόπιστη κτήση ανώνυμων τίτλων  Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων  Αγωγή περί κλήρου Σελ. 76
[27] Έμμεση αντιπροσωπεία  Κτήση κυριότητας κινητού με προαντιφώνηση της νομής  Καταδολίευση δανειστών Σελ. 79
[28] Παρακαταθήκη  Πληρεξουσιότητα βάσει φαινομένου δικαίου   Υπαίτια αδυναμία παροχής  ΓΟΣ Σελ. 82
Κεφάλαιο Τέταρτο
Συμβατικές Σχέσεις
[29] Δωρεά υπό αναβλητική αίρεση  Διάκριση μεταξύ υποσχετικής σύμβασης και σύμβασης περί μεταβιβάσεως της κυριότητας  Μεταβίβαση του αντικειμένου της δωρεάς κατά τη διάρκεια εκκρεμότητας της αίρεσης Σελ. 85
[30] Παρακαταθήκη  Ευθύνη προστήσαντος  Καλόπιστη κτήση κλοπιμαίου κινητού Σελ. 87
[31] Μίσθωση πράγματος  Ευθύνη ξενοδόχου (ΑΚ 834)  Αδικοπραξία Σελ. 89
[32] Σύμβαση εργασίας  Υπερημερία εργοδότη  Αδυναμία παροχής του εργαζομένου  Ανωτέρα βία Σελ. 92
[33] Μίσθωση πράγματος  Καταγγελία υπό αίρεση  Εκπομπές θορύβου   Υποχρέωση ανοχής Σελ. 94
[34] Τιμαριθμική ρήτρα  Ρήτρα αξίας είδους  Τόπος και χρόνος εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 96
[35] Ευθύνη ξενοδόχου  Ζημία τρίτου  Αδικοπραξία Σελ. 99
[36] Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου και αποστολή  Συγκέντρωση του γένους  Μεταβίβαση κυριότητας του πωληθέντος  Ζημία τρίτου  Φορτωτική Σελ. 101
[37] Σύμβαση έργου  Βοηθός εκπλήρωσης  Προστηθείς  Αδικοπραξία   Αντιπροσωπεία Σελ. 105
[38] Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας  Πρόωρη καταβολή   Δημόσια κατάθεση  Σύγκρουση διαλυτικής αίρεσης και καλόπιστης κτήσης κινητού Σελ. 108
[39] Ενοχή γένους  Άτοκο δάνειο  Ο κίνδυνος επί πωλήσεως  Χρόνος παροχής  Ζημία τρίτου Σελ. 111
[40] Αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα  Σιωπηρή ανανέωση διάρκειας  Τακτική καταγγελία  Θάνατος εταίρου και μισθωτή   Εις ολόκληρον ενοχή  Σύγχυση και υποκειμενική ενέργεια αυτής   Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 113
[41] Μίσθωση  Καθυστέρηση μισθωμάτων  Κακή χρήση μισθίου   Συνδρομή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης   Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 116
[42] Σύμβαση έργου  Απώλεια ύλης  Αδικοπραξία  Πρόστηση   Ευθύνη οφειλέτη κατά την ΑΚ 334  Κτήση κλαπέντος κινητού από μη κύριο Σελ. 118
[43] Σύμβαση έργου  Υπερημερία  Ποινική ρήτρα  Αδικαιολόγητος πλουτισμός  Παραγραφή αξιώσεων εργολάβου Σελ. 120
[44] Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή  Τύπος  Μεταγραφή   Αυτοσύμβαση  Προστασία από διατάραξη της νομής Σελ. 122
[45] Άφεση χρέους  Αρχή παρεπομένου του ενέχυρου  Εξασφάλιση φυσικής (ατελούς) ενοχής Σελ. 125
[46] Παρακαταθήκη  Προστασία των μερών από προσβολή τρίτου   Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 127
[47] Σύμβαση υπέρ τρίτου  Τύπος  Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 129
[48] Μίσθωση κατοικίας  Εκπομπές θορύβου  Αγωγή παράλειψης της προσβολής  Πραγματικό ελάττωμα στη σύμβαση μίσθωσης Σελ. 131
Κεφάλαιο Πέμπτο
Ανώμαλη Εξέλιξη της Ενοχής
[49] Προστασία δουλείας  Νομικό ελάττωμα στην πώληση  Μερισμός των χρεών της κληρονομίας  Υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή (ΑΚ 1298, 1294) Σελ. 133
[50] Σύναψη σύμβασης  Πρόταση και πρόσκληση για την υποβολή προτάσεως   Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης  Αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Σελ. 136
[51] Παρακαταθήκη  Βοηθός εκπλήρωσης  Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη  Συμφωνία απαλλαγής κατά την ΑΚ 334 § 2   Γενικοί Όροι Συναλλαγών Σελ. 138
[52] Υπερημερία οφειλέτη  Έμμεσα ζημιωθέντες  Αποζημίωση τρίτων σε περίπτωση θανάτου Σελ. 141
[53] Συμβατική ευθύνη  Ευθύνη από πταίσμα του βοηθού εκπλήρωσης   Ευθύνη του οφειλέτη και του βοηθού απέναντι στον δανειστή   Αναγωγή μεταξύ τους Σελ. 143
[54] Πώληση πράγματος  Διαζευκτική ενοχή  Απλοποίησή της   Καταστροφή της μιας παροχής μετά την απλοποίηση της ενοχής   Δεν οφείλεται η σωζόμενη παροχή Σελ. 145
[55] Πώληση  Πραγματικά ελαττώματα  Υπαναχώρηση  Ακύρωση της σύμβασης λόγω απάτης Σελ. 147
[56] Πώληση  Πραγματικά ελαττώματα  Υπαναχώρηση  Αποζημίωση   Περαιτέρω ζημία  Πρόστηση  Βλάβη της υγείας συζύγου   Δικαιούχοι αποζημίωσης Σελ. 150
[57] Πώληση κινητού  Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής του πράγματος   Ανώμαλη εξέλιξη αμφοτεροβαρούς σύμβασης  Αδικοπραξία Σελ. 155
[58] Μίσθωση πράγματος  Πλημμελής εκπλήρωση σύμβασης έργου   Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου  Αδικοπραξία   Πρόστηση  Συμψηφισμός Σελ. 157
[59] Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων  Αδικοπραξία  Αδικαιολόγητος πλουτισμός  Διοίκηση αλλοτρίων  Διάθεση από μη δικαιούχο Σελ. 160
Κεφάλαιο Έκτο
Εξασφάλιση των Πιστώσεων
[60] Αιτιώδης χαρακτήρας της εμπράγματης δικαιοπραξίας  Κληροδοσία   Σύσταση υποθήκης με διαθήκη  Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης του ενυπόθηκου δανειστή Σελ. 163
[61] Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή (ΑΚ 858)  Αδικοπρακτική ευθύνη  Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 166
[62] Καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού Σελ. 169
[63] Ενέχυρο υπέρ απαίτησης υπό αίρεση  Παράδοση της νομής με έκταξη   Ενεχυρική τάξη Σελ. 172
[64] Πώληση πράγματος με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή   Καλόπιστη κτήση κινητού ηρτημένης της αιρέσεως (ΑΚ 206, 1036) Σελ. 174
[65] Δωρεά ακινήτου συνεπεία απάτης  Προσημείωση υποθήκης   Έλλειψη κυριότητας του υποθηκικού οφειλέτη Σελ. 177
[66] Πώληση κινητού με τον όρο επιφύλαξης της κυριότητας  Υπερημερία οφειλέτη  Δικαίωμα προσδοκίας και μεταβίβαση αυτού  Προστασία αγοραστή και πωλητή σε περίπτωση κλοπής  Πώληση κινητού από μη κύριο με τον όρο διατήρησης της κυριότητας Σελ. 179
[67] Ακυρότητα υποθήκης λόγω έλλειψης κυριότητας  Ίαση ακυρότητας κατά την ΑΚ 239  Ενέχυρο  Αρχή χρονικής προτεραιότητας Σελ. 182
[68] Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας  Μεταβίβαση της προσδοκίας κυριότητας  Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή στην προσδοκία κυριότητας Σελ. 184
[69] Πώληση και υπαναχώρηση  Ενέχυρο επί ενυπόθηκης απαίτησης   Σύσταση ενεχύρου  Είσπραξη ενεχυρασμένης απαίτησης   Επιτρεπόμενες ενστάσεις  Αποσβεστική προθεσμία  Απόσβεση ενεχύρου και υποθήκης Σελ. 186
[70] Σύμβαση δανείου και σύμβαση εγγυήσεως  Συρροή εγγυήσεως και υποθήκης για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή   Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ εγγυητή και ενυπόθηκου οφειλέτη Σελ. 190
[71] Η εκποίηση μισθίου  Η δύναμη της παρακολούθησης των εμπράγματων δικαιωμάτων  Προσημείωση  Υποθηκική τάξη  Ασφάλιση ενυποθήκου  Απόσβεση υποθήκης  Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας του ακινήτου Σελ. 193
[72] Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας  Υπαναχώρηση   Εξασφαλιστική εκχώρηση μελλοντικής απαιτήσεως  Σύγκρουση μεταξύ περισσότερων εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης Σελ. 197
Κεφάλαιο Έβδομο
Αδικαιολόγητος Πλουτισμός
[73] Μνηστεία  Οι αξιώσεις των ΑΚ 1347-1348  Αδικαιολόγητος πλουτισμός κατά τις ΑΚ 904, 909, 912, 913  Αδικοπραξία κατά την ΑΚ 919 Σελ. 199
[74] Σύμβαση πώλησης με όρο παρακράτησης της κυριότητας του πωληθέντος πράγματος (ΑΚ 532)  Συστατικά πράγματα  Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 202
[75] Πώληση κινητού  Διμερής πλάνη στη βούληση  Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 204
[76] Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά ανηλίκου  Αδικοπραξία   Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 206
[77] Έμμεση αντιπροσώπευση  Εντολή  Πώληση σε ανήλικο   Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 209
Κεφάλαιο Όγδοο
Αδικοπραξίες
[78] Προσβολή προσωπικότητας  Ευθύνη από δυσφημιστικές διαδόσεις (ΑΚ 920)  Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου   Αντίθεση δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη Σελ. 213
[79] Αιτιώδης συνάφεια  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932 εδ. γ΄)  Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο Σελ. 216
[80] Ευθύνη από διαπραγματεύσεις  Ζημία τρίτου Σελ. 219
[81] Ευθύνη προστήσαντος (ΑΚ 922)  Θανάτωση προσώπου (ΑΚ 928)   Δικαιώματα κυοφορουμένου (ΑΚ 36, 1711)  Ευθύνη πλειόνων για την αυτή ζημία Σελ. 221
[82] Σύμβαση και σχέση φιλοφροσύνης  Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου  Αδικοπρακτική ευθύνη  Πρόστηση   Ευθύνη του νομικού προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων του  Δικαίωμα αναγωγής Σελ. 224
[83] Πώληση  Ανυπαίτια αδυναμία παροχής  Αδικοπρακτική ευθύνη   Ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα Σελ. 228
Κεφάλαιο Ένατο
Οικογενειακές Σχέσεις
[84] Ακυρωσία της εκούσιας αναγνώρισης  Σοκίνεια ρήτρα  Η ακυρότητα στην ΑΚ 1829 Σελ. 233
[85] Διακοπή έγγαμης συμβίωσης  Διατροφή συζύγου  Διατροφή τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου Σελ. 236
[86] Διακοπή έγγαμης συμβίωσης  Διατροφή  Διαζύγιο   Οικογενειακή στέγη Σελ. 238
[87] Εντολή αγοράς ακινήτου  Πληρεξουσιότητα  Τύπος  Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού  Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα  Ανύπαρκτη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκη Σελ. 240
[88] Συναινετικό διαζύγιο και ελαττώματα συμφωνίας των συζύγων για την έκδοσή του  Συμβιβασμός ως προς τα δικαιώματα διατροφής και συμμετοχής στα αποκτήματα  Ανήθικη αίρεση Σελ. 243
[89] Εκούσια και δικαστική αναγνώριση  Διαζύγιο και ισχυρός κλονισμός γάμου  Νόμιμη μοίρα  Έκπτωση (παραίτηση) μεριδούχου κατά την ΑΚ 1826 Σελ. 246
[90] Τεκμήριο καταγωγής από γάμο  Προσβολή της πατρότητας   Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση  Αμφιβολία ως προς τον τιμώμενο (ΑΚ 1793) Σελ. 249
[91] Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση άγαμης γυναίκας  Συναίνεση του συντρόφου της και ανάκληση αυτής  Προσβολή εκούσιας αναγνώρισης από τους γονείς του συντρόφου Σελ. 252
[92] Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση της συζύγου παρόλο που ο σύζυγός της είχε συναινέσει σε ομόλογη  Προσβολή της πατρότητας  Διαζύγιο   Προσβολή της προσωπικότητας Σελ. 255
Κεφάλαιο Δέκατο
Κληρονομικές Σχέσεις
[93] Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη  Κληρονομητήριο και το εξ αυτού τεκμήριο  Ακυρότητα διαθήκης  Πώληση πράγματος μη ανήκοντος στην κληρονομία  Δικαιώματα του τρίτου κυρίου Σελ. 259
[94] Προσδιορισμός της κληρονομίας (ΑΚ 1831)  Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς  Νόμιμη μοίρα  Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στην ΑΚ 913 Σελ. 263
[95] Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης  Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου Σελ. 267
[96] Ανάκληση διαθήκης  Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με κληροδοσία   Προσβολή νόμιμης μοίρας  Πώληση κληρονομιαίου κινητού από τον νομιζόμενο κληρονόμο Σελ. 269
[97] Νόμιμη μοίρα  Εν ζωή παροχές του κληρονομουμένου   Μέμψη άστοργης δωρεάς  Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 272
[98] Άμεση κληροδοσία  Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο   Σύσταση υποθήκης  Προστασία κυρίου ακινήτου Σελ. 274
[99] Αναξιότητα κληρονόμου  Δικαιώματα του υπερθεματιστή   Περιορισμένη προσωπική δουλεία  Προστασία του δουλειούχου Σελ. 277
[100] Εγκατάσταση σε κοινή μερίδα  Επαγωγή κληρονομίας για ακίνητα   Ευθύνη από πτώση κτίσματος  Δικαστική αναγνώριση τέκνου   Παράλειψη μεριδούχου από τον διαθέτη κατά την ΑΚ 1786 Σελ. 280
[101] Διαθήκη  Κληρονομητήριο  Εκποίηση κληρονομιαίων από τον αναγραφόμενο ως κληρονόμο  Προστασία πραγματικού κληρονόμου  Κτήση κινητών από μη κύριο Σελ. 283
[102] Ιδιόγραφη διαθήκη  Κύρος προσθήκης γραμμένης από άλλον με τη συναίνεση του διαθέτη  Απαιτήσεις από αδικοπραξία   Βλάβη του σώματος ή της υγείας Σελ. 286
[103] Εκτελεστής διαθήκης  Σχέση του με τους κληρονόμους   Ανήλικος κληρονόμος και αποκλεισμός της διοίκησης των κληρονομιαίων από τους γονείς του  Κληρονομητήριο  Διάθεση από μη δικαιούχο   Κτήση κυριότητας από τον καλόπιστο τρίτο  Εκμίσθωση από μη δικαιούχο  Αποβολή από τη νομή Σελ. 289
[104] Ακυρότητα διαθήκης  Ερμηνεία διαθήκης με βάση στοιχεία εκτός αυτής  Ερμηνευτική διάταξη  Αγωγή περί κλήρου   Περιεχόμενο αυτής  Διακοπή παραγραφής  Χρησικτησία Σελ. 292
[105] Ιδιόγραφη διαθήκη  Μεταγενέστερη μυστική διαθήκη και ανάληψη αυτής  Πλασματική ανάκληση διαθήκης  Διάταξη υπέρ συζύγου και αγωγή διαζυγίου  Εξ αδιαθέτου διαδοχή Σελ. 295
[106] Αίρεση χηρείας σε διαθήκη  Κληρονομική διαδοχή  Διάθεση αντικειμένων της κληρονομίας κατά την ΑΚ 1937  Κτήση κινητού από μη κύριο Σελ. 297
[107] Υποθήκη σε κυριότητα υπό αίρεση  Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής  Επιτροπεία  Δωρεά   Ανάκληση δωρεάς κατά την ΑΚ 512 Σελ. 300
[108] Εικονική διαθήκη  Κληρονομική σύμβαση Σελ. 303
[109] Διατροφή κατιόντος  Εξάρτηση διαθήκης από γνώμη άλλου κατά την ΑΚ 1789 Σελ. 305
[110] Κληρονομητήριο  Έκταση δημόσιας πίστης κληρονομητηρίου (ΑΚ 1963)  Εκποίηση του μισθίου κατά την ΑΚ 615 Σελ. 307
[111] Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με επικαρπία και ψιλή κυριότητα   Περιορισμός στη νόμιμη μοίρα  Επικαρπία  Εκπλειστηρίαση τίτλων Σελ. 309
[112] Εξ αδιαθέτου διαδοχή  Συνεισφορά  Θάνατος δηλούντος μετά την πρόταση για σύναψη συμβάσεως (ΑΚ 167, 188) Σελ. 312
[113] Προσβολή νόμιμης μοίρας  Καλόπιστη κτήση κινητού από μη κύριο   Έννοια «απολωλότος» κατά την ΑΚ 1038  Καταπίστευμα του υπολοίπου (ΑΚ 1939) Σελ. 314
[114] Εγκατάσταση κληρονόμων σε ποσοστά που εξαντλούν τον κλήρο (ΑΚ 1805 § 2)  Νόμιμη μοίρα συζύγου  Εικονικότητα Σελ. 316
[115] Δήλωση αποποίησης της κληρονομίας: τύπος, αίρεση, πλάνη Σελ. 318
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 321
Back to Top