ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική ποινική δίκη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18472
Χιόνη - Χότουμαν Χ.
  • Έκδοση: 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 312
  • ISBN: 978-960-654-515-3
  • ISBN: 978-960-654-515-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Η μονογραφία «Τα δικαιώματα του παθόντος στην ποινική διαδικασία» πραγματεύεται τη δικονομική θέση του παθόντος σε σχέση, ειδικότερα, με τα δικαιώματά του που προβλέπονται τόσο από το εθνικό όσο και από το ενωσιακό δίκαιο, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Η ανάλυση πλαισιώνεται από σχετικές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου.

Περιεχόμενα
Πρόλογος V
Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1
Ορολογικές διευκρινίσεις 3
I. Ιστορική ανάλυση των δικαιωμάτων του θύματος
Α. Αγγλοσαξονικό δίκαιο: από την εποχή της ιδιωτικής δίωξης των εγκλημάτων στη δημόσια δίωξη 6
1. Ηνωμένο Βασίλειο 6
2. Ηνωμένες Πολιτείες 13
Β. Ηπειρωτικό δίκαιο 17
1. Γαλλία: από την ιδιωτική δίωξη στη δημόσια αγωγή και εν τέλει στον διαχωρισμό πολιτικής και δημόσιας αγωγής σύμφωνα με τον σκοπό τους 17
2. Γερμανικός χώρος: η επικράτηση της Inquisitionsprozess και η εγκατάλειψη της ιδιωτικής δίωξης 22
Γ. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του θύματος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 24
1. Ηνωμένο Βασίλειο 26
2. Ηνωμένες Πολιτείες 30
3. Γαλλία 32
4. Γερμανία 34
II. Η αντιμετώπιση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Α. Η Απόφαση-πλαίσιο 2001/220 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες: 42
1. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο 2001/220 47
α. Υπόθεση Pupino 47
β. Υπόθεση Dell’Orto 49
γ. Υπόθεση Győrgy Katz 49
δ. Υπόθεση Eredics και Sápi 51
ε. Υπόθεση Gueye και Salmerón Sánchez 52
στ. Υπόθεση Ποινικής Δίκης κατά Χ 54
ζ. Υπόθεση Giovanardi 55
η. Συμπεράσματα 56
Β. Η Οδηγία 2004/80 για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων 57
1. Παρέκβαση: η Ελληνική Αρχή Αποζημιώσεως 59
Γ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η επίδρασή της στο ποινικοδικονομικό δίκαιο 62
1. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η επίδρασή του στα δικαιώματα των θυμάτων 64
Δ. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων και η διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας 66
Ε. Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ 67
1. Πρόσβαση στην ενημέρωση 69
α. Δικαίωμα των θυμάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά 70
β. Δικαίωμα λήψης πληροφοριών 71
γ. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου της καταγγελίας 74
δ. Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης 75
i. Το δικαίωμα διερμηνείας 75
ii. Το δικαίωμα μετάφρασης 77
iii. Παρατηρήσεις σχετικά με την παροχή του δικαιώματος διερμηνείας και μετάφρασης 79
iv. Σύγκριση με την πρόταση Οδηγίας και την Οδηγία 2010/64 81
2. Δικαιώματα που διασφαλίζουν τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική διαδικασία 84
α. Δικαίωμα ακρόασης 85
β. Δικαίωμα να ζητηθεί επανεξέταση της απόφασης για μη άσκηση δίωξης 86
γ. Δικαίωμα σε νομική συνδρομή 90
δ. Δικαίωμα επιστροφής εξόδων και περιουσιακών στοιχείων 91
ε. Δικαίωμα σε απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση 92
στ. Δικαιώματα θυμάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος-μέλος 93
ζ. Δικαιώματα των θυμάτων στο πλαίσιο υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης 94
3. Δικαίωμα προστασίας 95
4. Συμπεράσματα σχετικά με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2012/29 και προκλήσεις εφαρμογής της 100
5. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Οδηγία 2012/29 106
α. Υπόθεση Gambino και Hyka 106
β. Υπόθεση TG and UF 109
ΣΤ. Ειδικές κατηγορίες θυμάτων 109
1. Οδηγία 2011/36 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων της 110
2. Οδηγία 2011/93 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 112
3. Οδηγία 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 113
III. Η προστασία του θύματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Α. Η υποχρέωση αποτελεσματικής διερεύνησης των υποβαλλόμενων καταγγελιών (άρθρα 2,3,4 και 13 της ΕΣΔΑ) 115
1. Οι υποχρεώσεις του κράτους 115
α. Αποτελεσματική διερεύνηση – το δικαίωμα συμμετοχής του θύματος στη διαδικασία 124
β. Το δικαίωμα ενημέρωσης ως προϋπόθεση συμμετοχής του θύματος στη διαδικασία 127
2. Η απόφαση περί άσκησης ή μη δίωξης 130
3. Ιδιωτική δίωξη και πολιτική αγωγή 131
Β. Η προστασία των θυμάτων στο πλαίσιο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ 132
1. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 στην περίπτωση του θύματος 132
2. Δικαιώματα για το θύμα που απορρέουν από το άρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ υπό το αστικό του σκέλος 143
α. Η πρόσβαση σε δικαστήριο 143
β. Η εκδίκαση της υπόθεσης εντός εύλογης διάρκειας 152
γ. Δικαιώματα που απορρέουν από την αρχή της ισότητας των όπλων 155
δ. Η αρχή της αντιδικίας (audi alteram partem) ή αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως ή αρχή της αντιμωλίας 158
ε. Ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου 159
Γ. Συμπεράσματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με τα δικαιώματα του παθόντος 160
Δ. Η εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στα δικαιώματα του κατηγορουμένου και στα συμφέροντα του θύματος στη νομολογία του ΕΔΔΑ 163
Ε. Σύγκριση της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας 164
IV. Ο ρόλος του παθόντος στην ελληνική ποινική δίκη
Α. Η ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων των θυμάτων στον ελληνικό χώρο 171
1. Η Ποινική Δικονομία του 1834 171
2. Η Ποινική Δικονομία του 1951 176
3. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29 176
α. Το δικαίωμα ενημέρωσης 177
i. Το δικαίωμα του θύματος να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό 177
ii. Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών 178
β. Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης 180
i. Το δικαίωμα διερμηνείας 181
ii. Το δικαίωμα μετάφρασης 184
iii. Η παραίτηση από το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης 186
γ. Τα δικαιώματα των θυμάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη 188
δ. Δικαιώματα που ήδη κατοχυρώνονταν στην εθνική έννομη τάξη 189
i. Το δικαίωμα ακρόασης 189
ii. Το δικαίωμα να ζητηθεί επανεξέταση της απόφασης για μη άσκηση δίωξης 190
iii. Το δικαίωμα σε νομική συνδρομή – Ο νόμος 3226/2004 190
iv. Προστατευτικά μέτρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων 194
ε. Μέθοδοι ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/29 στο εθνικό δίκαιο 197
Β. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας του 2019 199
1. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 200
α. Ενεργητική νομιμοποίηση 201
β. Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας 205
γ. Παραίτηση από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 207
δ. Το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και ο θεσμός του υποστηρίζοντος την κατηγορία 209
2. Δικονομικά δικαιώματα και δυνατότητες του παθόντος από αξιόποινη πράξη βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 212
α. Εξαίρεση δικαστικών προσώπων, ανακριτικών υπαλλήλων και ενόρκων 212
β. Το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης της έγκλησης 215
γ. Το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου 217
δ. Το δικαίωμα παράστασης σε ανακριτικές πράξεις 221
ε. Το δικαίωμα ενημέρωσης 222
στ. Το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας 223
ζ. Τα ειδικότερα δικαιώματα των ανηλίκων θυμάτων εγκλημάτων προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας 226
η. Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης των θυμάτων στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 227
θ. Τα δικαιώματα του υποστηρίζοντος την κατηγορία κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 229
i. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εξαίρεσης του πραγματογνώμονα 230
ii. Δικαίωμα διορισμού τεχνικού συμβούλου 231
iii. Ειδικότερο ζήτημα: το θύμα ως αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης και γενικότερα της έρευνας 232
ι. Τα δικαιώματα του υποστηρίζοντος την κατηγορία κατά την ενδιάμεση διαδικασία του Συμβουλίου 234
i. Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 234
ii. Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών 235
iii. Ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου 236
ια. Τα δικαιώματα του υποστηρίζοντος την κατηγορία στις εναλλακτικές διαδικασίες 236
i. Αποχή από την ποινική δίωξη 237
ii. Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους 243
iii. Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους 251
iv. Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση 253
v. Ποινική συνδιαλλαγή 254
vi. Ποινική διαπραγμάτευση 257
ιβ. Τα δικαιώματα του υποστηρίζοντος την κατηγορία στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία 264
i. Κλήτευση και εξέταση μαρτύρων 264
ii. Διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών 267
iii. Αναβολή και διακοπή της δίκης 269
iv. Δικαιώματα που απορρέουν από την κατ’ αντιδικία διεξαγωγή της κύριας διαδικασίας και το δικαίωμα αποδείξεως του υποστηρίζοντος την κατηγορία 272
ιγ. Λοιπές διατάξεις 275
ιδ. Μέσα θεραπείας των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του υποστηρίζοντος την κατηγορία 276
Γ. Επίλογος 281
Βιβλιογραφία 283
Ευρετήριο όρων 297
Back to Top