ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θεωρία - Νομοθεσία - Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12436
Φυτράκης Ε.
Καμίνης Γ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 768
  • ISBN: 978-960-272-655-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με το έργο «Τα Ελεγκτικά Σώματα της Διοίκησης» επιχειρείται να δοθεί το κανονιστικό περίγραμμα του εξωτερικού διοικητικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης με την παρουσίαση καταρχήν του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τα επιμέρους ελεγκτικά σώματα της διοίκησης, τα οποία θεωρούνται ως «αντίδοτα» απέναντι στη διαφθορά. Κάθε ένα από τα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τον λόγο αρμοδιότητάς του. Στις οικείες ενότητες παρατίθενται, εκτός από το κανονιστικό πλαίσιο του κάθε σώματος, πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία διευκρινιστικές των αναπτυσσόμενων ζητημάτων ενώ δίνονται χρηστικές πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το κάθε επιμέρους σώμα. Στο Εισαγωγικό μέρος του βιβλίου τίθενται ζητήματα που αφορούν στη διαφθορά, στη δημόσια διοίκηση και στους τρόπους αντιμετώπισής της με έμφαση στον πολιτικό - κοινοβουλευτικό, δικαστικό και διοικητικό έλεγχο του φαινομένου. Κατόπιν, στο Πρώτο Μέρος υπό τον τίτλο «Ανεξάρτητες Αρχές» εκτίθεται το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των Ανεξάρτητων Αρχών του Συνηγόρου του Πολίτη και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).  Στο Δεύτερο Μέρος εξετάζονται τα «Αυτοτελή Σώματα», όπως είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ), το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (ΣΕΕΚΚ), το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), με την παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και νομολογίας. Οι δύο ως άνω Ανεξάρτητες Αρχές αναπτύσσουν περισσότερο μια έμμεση, προληπτικού χαρακτήρα δράση, καθώς προάγουν στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης συνταγματικές αρχές που αποτρέπουν την ανάπτυξη της διαφθοράς: ο Συνήγορος του Πολίτη προάγει τη διαφάνεια και το ΑΣΕΠ την αρχή της αξιοκρατικής στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης. Περισσότερο δραστικές, καθώς συμβάλλουν στην ποινική δίωξη και εν γένει καταστολή του φαινομένου της διαφθοράς, είναι οι αρμοδιότητες που ασκούν τα προαναφερθέντα σώματα επιθεώρησης και ελέγχου (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητές Υπηρεσιών Υγείας, Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κ.ά.). Το έργο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των «Ειδικών Υπηρεσιών», ήτοι τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΕΥ ΕΛ.ΑΣ.) και το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΓΕΥΥΕΝ), συμπληρώνεται δε με κατατοπιστικό ευρετήριο θεμάτων, νομοθεσίας και νομολογίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Α. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
1. Τι είναι η διαφθορά;Σελ. 1
2. Η ρητορεία της αντιδιαφθοράςΣελ. 3
3. Το διεθνές πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράςΣελ. 5
4. Το εσωτερικό νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς στο δημόσιο τομέαΣελ. 8
α) Ο διοικητικός έλεγχος Σελ. 9
β) Ο ποινικός έλεγχος Σελ. 12
5. Διαφθορά και κακοδιοίκησηΣελ. 15
6. Θεσμοί και εφαρμοσμένες δημόσιες πολιτικές κατά της διαφθοράς: Κριτική προσέγγισηΣελ. 17
7. Υπάρχουν, άραγε, ελπίδες βελτίωσης;Σελ. 23
8. Τελική θεώρησηΣελ. 24
Β. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  
1. Η προστασία του διοικουμένου Σελ. 25
α) Ο πολιτικός - κοινοβουλευτικός έλεγχοςΣελ. 26
β) Ο δικαστικός έλεγχος Σελ. 27
γ) Ο διοικητικός έλεγχος (εσωτερικός - εξωτερικός)Σελ. 30
2. Η διασφάλιση της διαφάνειαςΣελ. 31
3. Η τυπολογία των «ελέγχων»Σελ. 34
4. Η μορφολογία των ελεγκτικών μηχανισμών Σελ. 39
5. Συγκριτικό Διάγραμμα Ελεγκτικών Σωμάτων της ΔιοίκησηςΣελ. 42
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 45
Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
1. Σύνταγμα Σελ. 48
2. Κανονισμός της Βουλής Σελ. 49
3. Ν 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις Σελ. 51
Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 58
Ι. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣτΠ)  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ΣύστασηΣελ. 61
2. Νομική μορφή Σελ. 62
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 64
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 67
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 69
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχου Σελ. 73
Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
1. Σύνταγμα Σελ. 78
2. Ν 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις Σελ. 79
3. Ν 3293/2004 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.Σελ. 91
4. Ν 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμούΣελ. 92
5. N 3488/2006 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις Σελ. 93
6. N 3769/2009 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξειςΣελ. 95
7. ΠΔ 273/1999 Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 97
8. ΠΔ 291/1998 Κανονισμός λειτουργίας για τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 114
9. Απόφαση ΣτΠ 118/23.1.2003 Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».Σελ. 118
Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
1. ΣτΕ 1041/2004 [Νομική φύση πράξεων ΣτΠ]Σελ. 122
2. ΑΠΔΠΧ 5/2006 [Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΣτΠ]Σελ. 127
3. ΓνΝΣΚ 15/2003 [Ανωνυμία αναφερομένων]Σελ. 130
4. ΓνΝΣΚ Ολ. 731/1999 [Υπηρεσιακό Συμβούλιο εργαζομένων ΣτΠ]Σελ. 134
Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 137
Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣελ. 147
ΙΙ. ΑνΩτατο ΣυμβοΥλιο ΕπιλογΗς ΠροσωπικοΥ (Α.Σ.Ε.Π.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσεις  
1. ΣύστασηΣελ. 149
2. Νομική μορφή Σελ. 154
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 155
4. Αποστολή - ΈργοΣελ. 156
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 157
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 160
B. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
1. Σύνταγμα Σελ. 162
2. Υπαλληλικός Κώδικας (Ν 3528/2007) Σελ. 163
3. Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησηςΣελ. 164
4. Απόφ. Ολ. ΑΣΕΠ 72/2003 Κανονισμός Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. Σελ. 174
5. Υ.Α. 42799/2003 Καθορισμός της οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).Σελ. 192
6. Απόφ. Ολ. ΑΣΕΠ 1/2006 Επιθεώρηση - αυτεπάγγελτος έλεγχος από Επιθεωρητή ΣύμβουλοΣελ. 208
7. Απόφ. Προέδρου ΑΣΕΠ 15221/2006 Διαβάθμιση θέσεων και καθορισμός καθηκόντων του ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π.Σελ. 214
Γ. Νομολογια  
1. ΣτΕ 2362/2002 [Παρεμπόδιση ελέγχου του ΑΣΕΠ]Σελ. 216
2. ΓνΝΣΚ Ολ. 591/2000 [Υπαγωγή του ΑΣΕΠ στον ΚΔΔσίας]Σελ. 219
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 225
Ε. ΠληροφοριεσΣελ. 228
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΣΩΜΑΤΑ  
Ι. ΓενικΟσ ΕπιθεωρητΗς Δημοσιας Διοικησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσειςΣελ. 233
1. Σύσταση Σελ. 233
2. Νομική μορφήΣελ. 234
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 236
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 238
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 239
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 242
Β. Νομοθεσια  
1. Ν 3074/2002 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξειςΣελ. 244
2. Ν 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α. Σελ. 255
3. Ν 3345/2005 Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτωνΣελ. 257
4. Ν 3491/2006 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΣελ. 259
5. Ν 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα, θέματα ΟΤΑ κ.λπ.Σελ. 261
6. ΠΔ 77/2005 Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου - Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας ΔιοίκησηςΣελ. 263
7. Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ Φ.58/194/οικ.4371/27.2.2004 Δικαιοδοσία Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την άσκηση ένδικων μέσων κατ' αποφάσεων πειθαρχικών οργάνωνΣελ. 271
8. Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ Φ.58/213/οικ. 25927/6.12.2004 Δικαιοδοσία Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την άσκηση ένδικων μέσων κατ' αποφάσεων πειθαρχικών οργάνωνΣελ. 273
9. Εγκ.ΥΠΕΣ Φ.58/ 267/4169/13.2.2008 Πειθαρχική αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το Ν 3613/2007Σελ. 275
Γ. ΝομολογιαΣελ. 277
1. ΣτΕ Ολ. 1849/2008 [Νομική φύση ΓΕΔΔ]Σελ. 277
2. ΣτΕ 3403/2006 [Πειθαρχική αρμοδιότητα ΓΕΔΔ]Σελ. 284
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 287
Ε. ΠληροφοριεςΣελ. 288
ΙΙ. Σωμα ΕπιθεωρητΩν - Ελεγκτων Δημοσιας Διοικησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσεις  
1. ΣύστασηΣελ. 289
2. Νομική μορφήΣελ. 291
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 292
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 293
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 294
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 297
Β. ΝομοθεσΙα  
1. Ν 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας ΔιοίκησηςΣελ. 300
2. Ν 3074/2002 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξειςΣελ. 302
3. Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.Σελ. 319
4. ΠΔ 247/1998 Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)Σελ. 320
5. ΠΔ 211/2001 Οργάνωση της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).Σελ. 328
6. Υ.Α. Φ.6/1530/14.10.1999 Σύσταση Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Σελ. 333
7. Υ.Α. Φ.6/5044/18.7.2006 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Σύσταση Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»Σελ. 334
8. Υ.Α. Φ.6/8877/17.10.2008 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΣΕΕΔΔ/Φ.6/1530/14.10.1999 (ΦΕΚ 1925 Β') υπουργικής απόφασης «Σύσταση Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΣΕΕΔΔ/Φ.6/5044/18.7.2006 (ΦΕΚ 1172/τ. Β/30.8.2006) όμοια απόφαση.Σελ. 336
9. Υ.Α. Φ.48/24643/17.12.2002 Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών για το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)»Σελ. 338
Γ. ΝομολογΙα  
1. ΣτΕ 1653/1996 [Φύση εντολής διενέργειας ελέγχου]Σελ. 340
2. ΣτΕ 346/2002 [Επιλογή προσωπικού στο ΣΕλΔΔ]Σελ. 348
3. ΣτΕ 2104/1997 [Απόσπαση υπαλλήλων στο ΣΕλΔΔ]Σελ. 351
4. ΣτΕ 629/1996 [Απόσπαση υπαλλήλων στο ΣΕλΔΔ]Σελ. 352
5. ΔιοικΕφΑθ 331/1992 [Επιλογή ελεγκτών]Σελ. 358
6. ΓνΝΣΚ 465/2006 [Εντολή ελέγχου από Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας]Σελ. 362
7. ΓνΝΣΚ 341/2000 [Δικαίωμα πρόσβασης σε εντολή ελέγχου]Σελ. 364
8. ΓνΝΣΚ 497/1992 [Πρόσβαση ελεγκτών ΣΕλΔΔ σε έγγραφα]Σελ. 370
9. ΕγκΕισΑΠ 8/2005 [Προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση από το ΣΕΕΔΔ]Σελ. 373
10. ΓνΕισΕφΑθ 19169/12.4.2005 [Πόρισμα προκαταρκτικής εξέτασης του ΣΕΕΔΔ]Σελ. 374
Δ. ΒιβλιογραφΙαΣελ. 378
Ε. ΠληροφορΙεςΣελ. 381
ΙΙI. Σωμα Επιθεωρητων Υπηρεσιων Υγειας και Προνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)  
Α. Εισαγωγικες παρατηρησεις  
1. ΣύστασηΣελ. 383
2. Νομική μορφή Σελ. 386
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 387
4. Αποστολή - ΈργοΣελ. 389
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 390
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 393
Β. Νομοθεσια  
1. Ν 2920/2001 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και ΠρόνοιαςΣελ. 396
2. Ν 3730/ 2008 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξειςΣελ. 411
3. Ν 3204/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και ΠρόνοιαςΣελ. 413
4. ΠΔ 278/2002 Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτούΣελ. 414
5. Υ.Α. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ. 16496/12.10.2001 Οργάνωση Διεύθυνσης Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και ΠρόνοιαςΣελ. 422
6. Υ.Α. ΔΥ (3-4)α/οικ. 2161/24.07.2001 Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και ΠρόνοιαςΣελ. 426
7. Υ.Α. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ.85397/3.09.2002 Έναρξη λειτουργίας Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).Σελ. 427
8. Υ.Α. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ.85401/3.09.2002 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) στη ΘεσσαλονίκηΣελ. 429
Γ. Νομολογια  
1. ΣτΕ 2138/2006 [Διενέργεια πειθαρχικής έρευνας]Σελ. 430
2. Νομολογιακός οδηγός Σελ. 433
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 435
Ε. Πληροφοριες Σελ. 440
IV. Σωμα Επιθεωρητων - Ελεγκτων Υπουργειου Μεταφορων & Επικοινωνιων (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)  
Α. Εισαγωγικες παρατηρησεις  
1. ΣύστασηΣελ. 441
2. Νομική μορφή Σελ. 443
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 443
4. Αποστολή - ΈργοΣελ. 445
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 447
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 449
Β. Νομοθεσια  
1. Ν 2671/1998 Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ και άλλες διατάξεις Σελ. 453
2. Ν 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξειςΣελ. 458
3. Ν 2592/1998 Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξειςΣελ. 459
4. ΠΔ 338/2002 Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)Σελ. 460
5. Υ.Α. 29564/3114/20.05.2003 Επιθεώρηση και έλεγχος της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)Σελ. 469
6. Υ.Α Α 28165/3107/25.09.2001 Ανάθεση ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων και στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και ΕπικοινωνιώνΣελ. 472
Γ. Νομολογια  
1. ΓνΝΣΚ 70/2006 [Πρόσβαση στις εκθέσεις ΣΕΕΥΜΕ]Σελ. 473
2. ΓνΝΣΚ 232/2005 [Δικαιοδοσία ελέγχου των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών]Σελ. 484
3. ΓνΝΣΚ 274/2003 [Μισθοδοσία αποσπασμένου υπαλλήλου στο ΣΕΕΥΜΕ]Σελ. 487
4. ΓνΝΣΚ 259/2002 [Αρμοδιότητα ΣΕΕΥΜΕ για έλεγχο των εξετάσεων οδικών μεταφορέων]Σελ. 492
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 495
Ε. ΠληροφορΙεςΣελ. 496
V. Σωμα Επιθεωρησης και Ελεγχου Καταστηματων Κρατησησ (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.)  
Α. Εισαγωγικες παρατηρησεις  
1. ΣύστασηΣελ. 497
2. Νομική μορφήΣελ. 504
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 506
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 509
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 511
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 512
Β. Νομοθεσια  
1. Ν 3090/2002 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων ΚράτησηςΣελ. 514
2. Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 109300/16.7.2009 Λειτουργία Σώματος Επιθεώρησης.Σελ. 517
3. Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 58819/7.4.2003 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α' και Β'.Σελ. 518
4. Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 47503/21.6.2005 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων Σελ. 519
Γ. Νομολογια  
1. ΓνΕισΑΠ 3/2004 [Προανακριτικές αρμοδιότητες αστυνομικών και ΣΕΕΚΚ]Σελ. 520
Δ. ΒιβλιογραφΙαΣελ. 522
Ε. ΠληροφοριεσΣελ. 525
VI. ΣΩμα ΕπιθεωρητΩν ΔημοσΙων Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσειΣ  
1. Σύσταση Σελ. 527
2. Νομική μορφήΣελ. 528
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 529
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 530
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 533
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 534
Β. Νομοθεσια  
1. N 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργωνΣελ. 537
2. N 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Σελ. 540
3. ΠΔ 69/1988 Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων Σελ. 542
4. Κανονισμός για τις Επιθεωρήσεις Έργων του Δημοσίου Τομέα (Υ.Α. ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/9.6.1986) Σελ. 543
Γ. Νομολογια  
1. ΓνΝΣΚ 251/2006 [Αρμοδιότητες ΣΕΔΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου]Σελ. 549
2. ΓνΝΣΚ 494/2005 [Φύση εκθέσεων ΣΕΔΕ - Σύμπραξη δημόσιων αρχών]Σελ. 555
3. ΓνΝΣΚ 41/2005 [Υπαγωγή ΣΕΔΕ στο ΓΕΔΔ]Σελ. 574
4. ΓνΝΣΚ 228/2001 [Απόρρητο έκθεσης ΣΕΔΕ - Μη προσβάσιμο στοιχείο]Σελ. 579
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 583
Ε. ΠληροφοριεςΣελ. 585
VII. ΕιδικΗ ΥπηρεσΙα ΕπιθεωρητΩν ΠεριβΑλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσεις  
1. ΣύστασηΣελ. 587
2. Νομική μορφήΣελ. 590
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 591
4. Αποστολή - ΈργοΣελ. 592
5. Αρμοδιότητες Σελ. 593
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 595
Β. ΝομοθεσΙα  
1. Ν 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξειςΣελ. 597
2. Ν 3044/2002 Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος ΥΠΕΧΩΔΕΣελ. 603
3. Ν 3554/2007 Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.Σελ. 604
4. ΠΔ 165/2003 Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ΠεριβάλλοντοςΣελ. 605
5. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 26/13.1.2004: Συγκρότηση - Οργάνωση - Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)Σελ. 611
Γ. Νομολογια  
1. ΓνΝΣΚ 33/2005 [Εξέταση νομιμότητας πολεοδομικής άδειας από ΕΥΕΠ]Σελ. 618
2. ΓνΝΣΚ 49/2005 [Βεβαίωση προστίμων από ΕΥΕΠ] Σελ. 621
3. ΔΠρΑθ 5232/2005 [Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου από ΕΥΕΠ]Σελ. 624
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 627
Ε. ΠληροφορΙεςΣελ. 630
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
I. Διευθυνση ΕσωτερικΩν ΥποθΕσεων της ΕλληνικΗς ΑστυνομΙας (Δ.Ε.Υ.ΕΛ.ΑΣ.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσεις  
1. Σύσταση Σελ. 637
2. Νομική μορφήΣελ. 640
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 642
4. Αποστολή - ΈργοΣελ. 643
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 646
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχουΣελ. 648
Β. ΝομοθεσΙα  
1. Ν 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξειςΣελ. 650
2. Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπωνΣελ. 659
3. ΠΔ 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής ΑστυνομίαςΣελ. 660
4. ΠΔ 179/1999 Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής ΑστυνομίαςΣελ. 661
5. ΠΔ 148/2005 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τουςΣελ. 671
Γ. Νομολογια  
1. ΓνΝΣΚ 96/2008 [Φορολογικό απόρρητο και προανάκριση από ΔΕΥΕΛΑΣ]Σελ. 675
Δ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 680
Ε. ΠληροφορIεςΣελ. 683
IΙ. Γραφειο Εσωτερικων Υποθεσεων Υπουργειου Εμπορικης Ναυτιλιας (Γ.Ε.Υ.Υ.Ε.Ν.)  
Α. ΕισαγωγικΕς παρατηρΗσεις  
1. Σύσταση Σελ. 685
2. Νομική μορφήΣελ. 687
3. Συγκρότηση - ΣύνθεσηΣελ. 689
4. Αποστολή - Έργο Σελ. 690
5. ΑρμοδιότητεςΣελ. 691
6. Διαδικασία και μέσα ελέγχου Σελ. 692
Β. Νομοθεσια  
1. Ν 2935/2001 Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξειςΣελ. 694
2. Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπωνΣελ. 703
3. N 3569/2007 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣελ. 704
4. ΠΔ 32/2002 Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και καθήκοντα οργάνων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.Σελ. 705
5. ΠΔ 56/2002 Εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού Λιμενικού Σώματος.Σελ. 713
6. ΠΔ 112/2007 Καθορισμός του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων.Σελ. 714
Γ. ΒιβλιογραφιαΣελ. 718
Δ.ΠληροφοριεςΣελ. 719
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ  
Α. ΘεμΑτωνΣελ. 723
Β. ΝομοθεσΙαςΣελ. 731
Γ. ΝομολογΙαςΣελ. 733
 
Back to Top