ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Θεωρία και Πράξη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16185
Χαϊνταρλής Μ.

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας με τίτλο: «Τα Νομικά Χωρικά Εργαλεία Στρατηγικού Χαρακτήρα - Θεωρία και Πράξη» είναι η κατανόηση της νομοθεσίας που αφορά τον στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό μέσα από τον προσδιορισμό της νομικής φυσιογνωμίας των χωρικών εργαλείων στρατηγικού χαρακτήρα και του εν γένει στρατηγικού προσανατολισμού. Η προσέγγιση ξεκινά από τα ευρείας χωρικής αναφοράς και εμβέλειας χωρικά εργαλεία, ήτοι από τα εργαλεία εθνικής εμβέλειας και κλιμακώνεται διαδοχικά προς τα όλο και πιο περιορισμένης χωρικής εμβέλειας, ήτοι τα εργαλεία περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

Με βάση αυτή τη μεθοδολογική γραμμή το πρώτο μέρος αφιερώνεται στη γενική νομοθεσία, ήτοι στην ανάλυση των βασικών διατάξεων του ισχύοντος σήμερα ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241/2016), οι οποίες ακριβώς προβλέπουν τα εξεταζόμενα εργαλεία και οριοθετούν τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά τους. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην προσέγγιση και ανάλυση της ειδικής (τομεακής) νομοθεσίας ή με άλλα λόγια στα νομικά κείμενα που έχουν ήδη εκδοθεί και καλύπτουν είτε έναν τομέα δράσης (λ.χ. τον τουρισμό ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) είτε έναν συγκεκριμένο χώρο, όπως είναι μια Περιφέρεια ή ένας Δήμος, είτε, τέλος, έναν τόπο όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός επενδυτικού σχεδίου.

Την ανά χείρας μελέτη διαπερνά κατά σταθερό τρόπο η βασική θέση ότι το δίκαιο «πραγματώνεται» μέσα από την εφαρμογή του επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ειδικής νομοθεσίας και κυρίως τη σπουδαιότητα της ad hoc εφαρμογής της, που είναι εν τέλει εφαρμογή τόσο της ειδικής όσο και της γενικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η δεύτερη είναι ή οφείλει να είναι η φυσική προέκταση της πρώτης. Αναδεικνύεται έτσι ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η εφαρμογή του δικαίου, παράλληλα με το ρόλο της ερμηνείας των ρυθμίσεών του. Mε άλλα λόγια αναδεικνύεται ο ερμηνευτικός χαρακτήρας του δικαίου και της ενασχόλησής μας με αυτό. Η διατύπωση, άλλωστε, μιας έγκυρης και ορθής θέσης περί του εύρους της δεσμευτικότητας των χωρικών ρυθμίσεων στρατηγικού χαρακτήρα τόσο έναντι της Διοίκησης όσο και έναντι των διοικουμένων, που αποτελεί βασική στόχευση της μελέτης, προϋποθέτει την ερμηνεία τους.

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί απλώς να ανοίξει τη σχετική επιστημονική συζήτηση, με γνώμονα να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην καλή νομοθέτηση ή με άλλα λόγια στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, καθώς και στην ορθή ερμηνεία της από τη Διοίκηση, τη δικαιοσύνη και τους πολίτες. Πρόκειται για μια πρώτη ματιά σε έναν ιδιαίτερο σημαντικό τομέα, όπως είναι η στρατηγικού τύπου χωρική νομοθεσία, που αγγίζει ταυτοχρόνως και με ευθύ τρόπο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ισορροπία και την ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου. Μπορούμε ίσως να προεξοφλήσουμε ότι τα όσα θα επακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στον τομέα αυτό θα μας δώσουν την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση και διερεύνηση του σχετικού θέματος, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα αξιακά και δικαιοπολιτικά διλήμματα που θέτει στο «νομοθετείν» η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. IΧ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIΙΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Τα ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά των χωρικών εργαλείων στρατηγικού χαρακτήρα και προσανατολισμού Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ – Επισημάνσεις (Γενικές - Ειδικές) Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) στην Εθνική Χωρική Στρατηγική Σελ. 21
1. Το άρθρο 6 του ν. 2742/1999 Σελ. 22
2. Το ΓΠΧΣΑΑ από τη σκοπιά των διαδικασιών έγκρισής του Σελ. 22
3. Το ΓΠΧΣΑΑ από τη σκοπιά του περιεχομένου του, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και των ΑΠΕ - Η Εθνική Χωρική Στρατηγική Σελ. 24
α) Η διαπιστωτική ενότητα του ΓΠΧΣΑΑ Σελ. 24
β) Η ρυθμιστική ενότητα του ΓΠΧΣΑΑ Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄ – Το ΕΣΧΑΣΕ ως μια περίπτωση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Η νομική σχέση μεταξύ εργαλείων στρατηγικού χαρακτήρα και προσανατολισμού Σελ. 47
ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η δοκιμασία της φυσιογνωμίας των χωρικών εργαλείων στρατηγικού χαρακτήρα και προσανατολισμού Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό Σελ. 61
1. Προκαταρκτικές θεωρητικές επισημάνσεις Σελ. 63
2. Η δομή και το περιεχόμενο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό Σελ. 67
3. Η εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου στην Κρήτη Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Το ΕΣΧΑΣΕ «Ίτανος Γαία» Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Η νομική σχέση μεταξύ των προαναφερομένων εργαλείων με αφορμή το ΕΣΧΑΣΕ «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» Σελ. 93
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 99
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΑΡΤΕΣ Σελ. 101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241/23.12.2016) [άρθρα 1-14, 56] Σελ. 115
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 143
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 145
ΠΗΓΕΣ Σελ. 147
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 151
Back to Top