Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (12o ΤΜΗΜΑ)

Βασικές έννοιες, Δείκτες & Case studies

Εισηγητές: Ρουμπής Κ., Καρδίζης Ι.

Η κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών και η σημασία του προϋπολογισμού και του κεφαλαίου κίνησης στην ανάπτυξη της οικονομικής οντότητας είναι απολύτως απαραίτητη στην επαγγελματική καθημερινότητα των νομικών της πράξης για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δομές ενός επιχειρηματικού οργανισμού, τους δείκτες της εταιρίας και των ανταγωνιστών της αλλά και το πώς αξιολογούν τα πιστωτικά ιδρύματα εν γένει τις επιχειρήσεις.
Σκοπός του Προγράμματος αυτού που υλοποιείται επί σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία είναι μέσα από ένα πλήθος πραγματικών case studies, να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών μιας επιχείρησης και να τους βοηθήσει ουσιαστικά στην κατανόηση, ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης συνεργάζεται με τον CPD Quality Standards, γνωστό φορέα διαπίστευσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επαγγελματικής ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος εγκρίνει και πιστοποιεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων αποδίδονται εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες CPD (Continuous Professional Development). Όσοι παρακολουθήσουν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα αποκτήσουν 15 πιστωτικές μονάδες CPD.

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 (17:00 - 21:00)

 • Εισαγωγή στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες - Η λειτουργία της οικονομίας
  ▶ Βασικές οικονομικές μεταβλητές
  ▶ «Νεκρό Σημείο» - Εύρεση και Υπολογισμός
  ▶ Το οικονομικό κύκλωμα (περιβάλλον, καταναλωτής,
  προσφορά, ζήτηση, στόχοι, οργάνωση)
  ▶ Πηγές χρηματοδότησης
  ▶ Περιουσιακή και Κεφαλαιακή δομή
 • Ανάλυση της επιχείρησης (Ι)
  ▶ Επιχείρηση - Βασικές έννοιες
  ▶ Ανάγνωση ενός ισολογισμού
  ▶ Βασικά μεγέθη ενός ισολογισμού
  ▶ Εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μελέτη των Ισολογισμών
  ▶ Case Study

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 (17:00 - 20:00)

 • Βασικές έννοιες φορολογίας επιχειρήσεων
  ▶ Υπολογισμός φορολογητέων κερδών και οφειλόμενου φόρου
  ▶ Βασικά θέματα παρακρατήσεων φόρου
  ▶ Αποσβέσεις και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων με βάση τη φορολογική νομοθεσία
  ▶ Χρόνος κτήσης του εισοδήματος και φορολογικής έκπτωσης των δαπανών
  ▶ Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 (17:00 - 21:00)

 • Προϋπολογισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  ▶ Σκοπιμότητα σύνταξης προϋπολογισμού
  ▶ Στρατηγικό πλάνο (strategic), Μεσοπρόθεσμο (developmental), Ετήσιο (operating)
  ▶ Διενέργεια του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
  ▶ Το Costing στο Planning και στο Controlling στο πλαίσιο του Budgeting
  ▶ Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό.

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)

 • Ανάλυση της επιχείρησης (ΙΙ)
  ▶ Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (P/L) και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
  ▶ Δείκτες αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των επενδύσεων και η χρησιμότητά τους για την επιχείρηση (δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας, αποτελεσματικότητας, κ.λπ.)
  ▶ Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
  ▶ Έννοια και υπολογισμός του Κεφαλαίου Κίνησης
  ▶ Case Study

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νομικούς της πράξης χωρίς προηγούμενες γνώσεις οικονομικών, λογιστικής και χρηματοοικονομικών που επιθυμούν να εξοικειωθούν με βασικές και απαραίτητες έννοιες που αφορούν στη χρηματοοικονομική διοίκηση μίας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε άλλους επαγγελματίες, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές οικονομικές γνώσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κινούνται.

Ιωάννης Καρδίζης

Ο Ιωάννης Καρδίζης είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό της Νομικής και έχει πάρει MBA από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Είναι Head of Reporting & Controlling στην Deloitte Ελλάδος και εντάχθηκε στην εταιρία από τον Ιούλιο του 2011. Εκπροσωπεί τη Deloitte σε όλα τα διεθνή συνέδρια που αφορούν το Financial Reporting, Budgeting και Business Plan. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει το σεμινάριο «The Financial Reporting Cycle» και «Finance for Non-Financiers» αρχικά στην PwC Academy (μέχρι το 2011) και τώρα στη Deloitte Academy. Πριν τη Deloitte, ήταν Manager στην PwC στην Οικονομική Διεύθυνση. Έχει επίσης εργαστεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε μεγάλη Ναυτιλιακή εταιρία στον Λονδίνο.

Κωνσταντίνος Ρουμπής

Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό ή και την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy (προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων). Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20700| 20701
15 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
18, 19, 25 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2024 (Τρίτη, Τετάρτη και Δευτέρα)
Εισηγητές: Ρουμπής Κ., Καρδίζης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 300,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Βασικές έννοιες, Δείκτες & Case studies

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (12oΤΜΗΜΑ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20700| 20701
15 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
18, 19, 25 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2024 (Τρίτη, Τετάρτη και Δευτέρα)
Εισηγητές: Ρουμπής Κ., Καρδίζης Ι.
Back to Top