Κωδ. 18241|18242
8 ώρες
Τρίτη 2 & Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Ιωάννης Καρδίζης
Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)


Εμβάθυνση μέσα από case studies
Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Ιωάννης Καρδίζης

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 270,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18241|18242
8 ώρες
Τρίτη 2 & Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Ιωάννης Καρδίζης

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνεχίζοντας με επιτυχία τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας, φορολογίας & λογιστικής ανακοινώνουν την έναρξη του 3ου κύκλου Τα Οικονομικά για Νομικούς (Advanced Programme).

To Advanced Πρόγραμμα, που αποτελεί συνέχεια του βασικού κύκλου του επιτυχημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, στοχεύει μέσα από χαρακτηριστικά case studies να εξειδικεύσει και να εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως: οικονομικές καταστάσεις, ζητήματα φορολογίας, συνδυασμό λογιστικής με τον νέο νόμο για τις ΑΕ, κλείσιμο ισολογισμού με ασκήσεις, αναβαλλόμενη φορολογία με πρακτικά παραδείγματα & εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες με βάση τα ΔΛΠ και φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικές ασκήσεις ομάδας, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν μια καθαρά ουσιαστική κατανόηση του κόσμου της οικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης που θα τους επιτρέψει να γίνουν ουσιαστικοί σύμβουλοι & συνδιαμορφωτές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)

• Επανάληψη βασικών εννοιών της λογιστικής με συγκεκριμένα παραδείγματα
- Οι βασικές έννοιες της λογιστικής (χρέωση, πίστωση, ενεργητικό, παθητικό, καθαρή θέση) αναλύονται συνοπτικά, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν εκ νέου με τις Οικονομικές Καταστάσεις μιας εταιρίας και με τις βασικές λογιστικές εγγραφές της.

• Ανάλυση λογιστικής - φορολογικής βάσης
- Επιχειρείται μια πρώτη σύνδεση της λογιστικής με τον υπολογισμό του φόρου (φορολογική νομοθεσία) με συνδυασμό των δύο πλαισίων. Επίσης αναλύονται και ζητήματα φορολογίας και ειδικά παρακρατούμενων φόρων και εκπεσιμότητας δαπανών για φορολογικούς σκοπούς.

• Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων με άσκηση
- Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στους λογαριασμούς της καθαρής θέσης και συνδέει τη λογιστική με τον νέο νόμο περί ΑΕ.

• Κλείσιμο Ισολογισμού με ασκήσεις
- Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα. Πρόγραμμα

• Διάθεση κερδών
- Εκτός από τις λογιστικές εγγραφές της διάθεσης κερδών στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν και όλα τα σχετικά φορολογικά ζητήματα.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)

• Βασικές αρχές υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας (προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης) & εξειδικευμένα θέματα κύριου και αναβαλλόμενου φόρου
- Μετά από μια σύντομη επανάληψη υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου πραγματοποιείται η βασική εισαγωγή στον αναβαλλόμενο φόρο (Απαίτηση και Υποχρέωση) με πρακτικά παραδείγματα και εξοικείωση με τις έννοιες με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - φορολογική εξίσωση - Αφορολόγητα έσοδα και μη εκπιπτόμενες δαπάνες - Πίστωση παρακρατούμενων φόρων
- Μέσα από ολοκληρωμένο παράδειγμα οι συμμετέχοντες κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλασσόμενο οριστικά και προσωρινά έσοδο και μη εκπιπτόμενη δαπάνη) και του τρόπου υπολογισμού του κύριου και οφειλόμενου φόρου. Δίδεται έμφαση και σε νομικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τους παρακρατούμενους φόρους.

To Advanced Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους επαγγελματίες νομικούς αφενός όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος αφετέρου για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στη λογιστική των εταιριών και να συνδυάσουν τη φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να τους παράσχει καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και της σημασίας της οικονομικής λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Ιωάννης Καρδίζης

Ο Ιωάννης Καρδίζης, είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό της Νομικής και έχει πάρει MBA από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Είναι Head of Reporting & Controlling στην Deloitte Ελλάδος και εντάχθηκε στην εταιρία από τον Ιούλιο του 2011. Εκπροσωπεί τη Deloitte σε όλα τα διεθνή συνέδρια που αφορούν το Financial Reporting, Budgeting και Business Plan. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει το σεμινάριο «The Financial Reporting Cycle» και «Finance for Non-Financiers» αρχικά στην PwC Academy (μέχρι το 2011) και τώρα στη Deloitte Academy. Πριν από τη Deloitte, ήταν Manager στην PwC στην Οικονομική Διεύθυνση. Έχει επίσης εργαστεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε μεγάλη Ναυτιλιακή εταιρία στο Λονδίνο

Ρουμπής Κωνσταντίνος

Ο Ρουμπής Κωνσταντίνος, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με τον σχεδιασμό ή και την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ρουμπής Κωνσταντίνος

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 45746

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Καρδίζης Ιωάννης

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 35602

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top