Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


Εισηγητές: Παπαχρήστου Μ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19145
5 ώρες
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
Εισηγητές: Παπαχρήστου Μ.

Το Σεμινάριο αναλύει τις νομοτεχνικές υποστάσεις των υπηρεσιακών αδικημάτων του νέου Ποινικού Κώδικα. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά η νομολογιακή προσέγγισή τους και θα αναζητηθεί το διαχρονικό δίκαιο. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα καθημερινής πρακτικής που δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ. Περιλαμβάνει αφενός την έννοια του υπαλλήλου, την κατηγοριοποίηση των επιμέρους αδικημάτων και τροποποιήσεων και την ανάλυση των αδικημάτων δωροδοκίας/ δωροληψίας/ εμπορίας επιρροής, αφετέρου τις ισχύουσες και προϊσχύσασες διατάξεις των άρθρων 239 επ. ΠΚ, το ποινολόγιο του νέου ΠΚ, τα ειδικότερα δικονομικά ζητήματα καθώς και την γενική αξιολόγηση των νομοθετικών αλλαγών.

Έννοια υπαλλήλου
  - Άρθρο 13α ΠΚ
  - Κατάργηση άρθρου 263α παλαιού ΠΚ
  - Η διάταξη του άρθρου 237Β ΠΚ-πεδίο εφαρμογής

Συνοπτική παρουσίαση των εγκλημάτων περί την υπηρεσία και των αλλαγών του νέου Π.Κ.
  - Καταργηθείσες διατάξεις
  - Νομοθετικές προσθήκες
  - Η επίδραση της κατάργησης του Ν 1608/1950 στα υπηρεσιακά αδικήματα-διαχρονικό δίκαιο

Ειδικές υποστάσεις των αδικημάτων δωροληψίας-δωροδοκίας υπαλλήλου/ δικαστή-αθέμιτης εμπορίας επιρροής
  - Νομοθετική παλινωδία;
  - Νομοτεχνικές υποστάσεις: δωροληψία-δωροδοκία υπαλλήλουδωροληψία-δωροδοκία δικαστή-εμπορία αθέμιτης επιρροής
  - Ζητήματα απόπειρας-συμμετοχής-συρροής
  - Ειδικότερα η δωροδοκία ως βασικό αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες-διάλογος με τη νομολογία

Ειδικές υποστάσεις των άρθρων 239-262 Π.Κ.
  - Κατάχρηση εξουσίας
  - Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών
  - Παραβίαση οικιακού ασύλου
  - Ψευδής βεβαίωση, νόθευση, καταστροφή, υπεξαγωγή εγγράφου
  - Νόθευση δικαστικού εγγράφου
  - Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου
  - Παραβίαση δικαστικού απορρήτου
  - Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου
  - Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης
  - Αθέμιτη συμμετοχή
  - Παράβαση καθήκοντος
  - Ανυποταξία σε πολιτική αρχή
  - Ειδικότερα, η κατάργηση των άρθρων 256, 258 Π.Κ. και η σχέση τους με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 375 και 390 Π.Κ.- ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Κύριες-παρεπόμενες ποινές
  - Ειδικότερα η ποινή της δήμευσης
  - Ευνοϊκά μέτρα 263Α Π.Κ.

Δικονομικά varia
  - Αρμοδιότητα
  - Προστατευόμενοι μάρτυρες-Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
  - Ειδικές ανακριτικές πράξεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές, αστυνομικούς και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να κατανοήσει την πρακτική διάσταση του χειρισμού των ποινικών υποθέσεων με αντικείμενο τα υπηρεσιακά αδικήματα.

Μαριαλένα Παπαχρήστου

Η Μαριαλένα Παπαχρήστου σπούδασε νομικά στην Αθήνα (Ε.Κ.Π.Α.) και στο Μόναχο στη Γερμανία (LL.M και Dr. Jur. - Ποινικό Δίκαιο). Από το 2004 δικηγορεί στην Αθήνα και ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις Ποινικού Δικαίου. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και από τον Ιούνιο του 2019 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ανήκει στο επιστημονικό επιτελείο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ από το έτος 2016 κι έχει συνεργαστεί με τον καθηγητή Λάμπρο Μαργαρίτη στην εκπόνηση των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου, 2ος τόμος» και «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 1ος τόμος» καθώς και με τον καθηγητή Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη στην εκπόνηση του συλλογικού έργου «Ποινικός Κώδικας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2ος τόμος», έχει αρθρογραφήσει κι έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια της Ε.Ε.Π.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top