Βιντεοσκοπημένο

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη και η νομοθετική τους ρύθμιση

Εισηγητές: Δεληγιάννη M.
Παρέμβαση: Ασημακοπούλου Μ. , Μίχος Στ.

Με την ολοένα αυξανόμενη χρήση των εφαρμογών της ΤΝ, ο σύγχρονος νομικός και εφαρμοστής του δικαίου καλείται πρώτα να κατανοήσει τεχνικά τον τρόπο λειτουργίας της ΤΝ, μετά να εντοπίσει τους νομικούς κινδύνους και εν τέλει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τον νόμο και να συμβουλεύσει τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους από τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εξηγήσει τις εφαρμογές της ΤΝ μέσα από απτά παραδείγματα, να αναδείξει τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση της και να περιγράψει το πλέγμα των υφιστάμενων διατάξεων, αλλά και το επί θύραις ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ΤΝ.

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)
- Τι είναι η ΤΝ
- Πού οφείλεται η ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ
- Τι είναι τα Big Data και ποια η σημασία τους
- Ποιες είναι οι κατηγορίες της ΤΝ
- Τι σημαίνει Machine Learning και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του
- Τι σκοπούς επιτυγχάνουν τα διαφορετικά είδη του Machine Learning
- Παραδείγματα εφαρμογών της ΤΝ
- Προβλέψεις για τη χρήση της ΤΝ στο μέλλον

Προσεγγίσεις για τη ρύθμιση της ΤΝ
- Τα οφέλη και οι κίνδυνοι από τη χρήση της ΤΝ
- Η αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων που διέπουν την ΤΝ
- Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο
- Τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης της Ε.Ε.

Ηθικά διλήμματα
- Τα ηθικά διλήμματα που τίθενται από τη χρήση της ΤΝ
- Οι βασικές ηθικές θεωρίες και η εφαρμογή τους στην ΤΝ
- Οι κατευθυντήριες Γραμμές Δεοντολογίας για Αξιόπιστη ΤΝ
- Η Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. για την ΤΝ

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εξελίξεις
- Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
  • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
  • Eυθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα
  • Οδηγία NIS
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
- Η πρόταση Κανονισμού για την ΤΝ
  • Ουσιαστικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογής
  • Διαβάθμιση συστημάτων ΤΝ βάσει του κινδύνου (“risk-based approach”)
  • Απαγορευμένες πρακτικές
  • Υποχρεώσεις που διέπουν τα Συστήματα Υψηλού Κινδύνου και Μέτριου Κινδύνου
  • Υπόχρεα πρόσωπα
  • Μέτρα που αποκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας
  • Εποπτικές αρχές και διοικητικές κυρώσεις
- Πρώτες αντιδράσεις επί της πρότασης Κανονισμού της Ε.Ε. για την ΤΝ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, δικαστές, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και σε ακαδημαϊκούς ερευνητές στη Νομική, Πληροφορική και την επιστήμη των Δεδομένων.

Μαίρη Δεληγιάννη

Η Μαίρη Δεληγιάννη είναι δικηγόρος, επικεφαλής partner της ομάδας Προσωπικών Δεδομένων και Κυβερνοασφάλειας στη δικηγορική εταιρία «Ζέπος & Γιαννόπουλος». Διαθέτει σημαντική εμπειρία σχεδόν 20 ετών σε θέματα εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση στους τομείς της προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών. Συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρίες σε θέματα τεχνολογιών αιχμής (ΤΝ, Internet of Things, cloud computing). Έχει συμμετάσχει ενεργά σε εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες για την υιοθέτηση νόμων και κανονισμών που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο της επικοινωνίας και έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων στους τομείς εξειδίκευσής της. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της κοινότητας One Trust Privacy Connect και συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα και fora με αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μονοετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Δίκαιο και την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Brussels School of Competition (2021). Είναι πτυχιούχος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (valedictorian) και του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου (LL.M.).

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου είναι οικονομολόγος και δικηγόρος. Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά, με εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο, στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως δικηγόρος, στις ΗΠΑ, ως εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως διευθυντικό στέλεχος εταιρείας συμβούλων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων και ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Βουλευτής Ιωαννίνων το 2012. Εκλέχτηκε εκ νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών. Από το 2019 είναι ευρωβουλευτής με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι, επίσης, μέλος της Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA), μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και συμμετέχει στην Επιτροπή́ για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA).

Στάθης Μίχος

Ο Στάθης Μίχος είναι Διευθυντής Νομικών Θεμάτων Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας & Ισραήλ, Pfizer Hellas. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθήνας. Έχει λάβει τίτλο Master of Laws στο Δίκαιο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήµιο του Strathclyde (Γλασκώβη) καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Ως Δικηγόρος εργάστηκε ατοµικά και σε συλλογικά σχήµατα και από το 2001 έχει διευθύνει τις νοµικές υπηρεσίες των εταιρειών «Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής»(Lafarge), «BP Hellas Α.Ε.», «Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε.» και από το 2013 της «Pfizer Hellas Α.Ε. Διετέλεσε µέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Association of Corporate Counsel Europe και µέλος πολλών µη κυβερνητικών οργανώσεων και επιστηµονικών συλλόγων. Έχει διατελέσει µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου διαφόρων Ανωνύµων Εταιριών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η Επιτήρηση των Επικοινωνιών µέσω Internet στο Χώρο Εργασίας» (Σάκκουλας, 2007) και «Ο Έµµισθος Δικηγόρος» (ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2013) καθώς και του συλλογικού «The Future of the In-house Lawyer - The General Counsel Revolution» (The Law Society of England and Wales, 2016, Gen. Ed. Richard Tapp).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19129
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δεληγιάννη M.
Παρέμβαση: Ασημακοπούλου Μ. , Μίχος Στ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη και η νομοθετική τους ρύθμιση

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19129
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δεληγιάννη M.
Παρέμβαση: Ασημακοπούλου Μ. , Μίχος Στ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top