THE NEW GREEK INSOLVENCY CODE

A bilingual version of the new insolvency code (Law 4738/2020) in greek & english

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18578
Kontogeorgiou Bakopanou and Associates Law Firm
  • Έκδοση: 2022
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 464
  • ISBN: 978-960-654-681-5
Το έργο «The New Greek Insolvency Code» περιέχει τη δίγλωσση απεικόνιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν 4738/2020) και συγκεκριμένα των άρθρων 1 έως 265 και του ακροτελεύτιου άρθρου 308. Το μεταφρασμένο κείμενο παρατίθεται στις δεξιές σελίδες του έργου και το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο στις αριστερές, προς διευκόλυνση του χρήστη ως προς τον ακριβή εντοπισμό του νομικού ζητήματος που τον αφορά και στην εν γένει έρευνά του. Με τον Ν 4738/2020 εισήχθησαν διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας, δυνάμει των οποίων αναδιαμορφώθηκε το νομικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα, την υπεύθυνη ανάληψη κινδύνων, τη χρηματοδότηση χρέους και μετοχικού κεφαλαίου. Σκοπός του παρόντος είναι η διάδοση του νέου Κώδικα σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω της αγγλικής και ελληνικής παρουσίασής του. Το βιβλίο συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για δικηγόρους, δικαστές, επαγγελματίες, νομικούς συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων και κάθε είδους μελετητές.

Foreword................................................................................................................................................................V

LAW 4738/2020..............................................................................................................................................3

Περιεχόμενα

ΠρόλογΟΞ...............................................................................................................................................................V

Ν 4738/2020.....................................................................................................................................................2

VII

Ν 4738/2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-265, 308]

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1 - Σκοπός και εργαλεία...........................................................................................................2

Άρθρο 2 - Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης....................................................4

Άρθρο 3 - Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία

Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών......................................................................................4

Άρθρο 4 - Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι και Ινστιτούτα

Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων................................................................................6

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 5 - Σκοπός...........................................................................................................................................8

Άρθρο 6 - Ορισμοί.........................................................................................................................................8

Άρθρο 7 - Πεδίο εφαρμογής..............................................................................................................16

Άρθρο 8 - Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για

την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών...................................................................20

Άρθρο 9 - Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη...........................................22

Άρθρο 10 - Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση

του οφειλέτη στοιχεία..................................................................................................24

VIII

LAW 4738/2020

Debt settlement and giving a second chance and other provisions

[Articles 1-265, 308]

BOOK ONE

PREVENTION OF INSOLVENCY

PART ONE

INSOLVENCY WARNING - EARLY WARNING

Article 1 - Purpose and tools................................................................................................................3

Article 2 - Electronic Warning Mechanism.................................................................................5

Article 3 - Borrower Service Centres and Borrower Service Offices....................5

Article 4 - Professional Chambers, Associations and Institutional

Social Partners Institutes..............................................................................................7

PART TWO

PREVENTION OF INSOLVENCY PROCEDURES

CHAPTER A' - OUT-OF-COURT

DEBT SETTLEMENT MECHANISM

Article 5 - Purpose........................................................................................................................................9

Article 6 - Definitions..................................................................................................................................9

Article 7 - Scope..........................................................................................................................................17

Article 8 - Debtor's application and creditor's invitation

for out-of-court debt settlement procedure...............................................21

Article 9 - Basic content of the debtor's application......................................................23

Article 10 - Data mandatorily co-filed with the debtor's application..............25

Article 11 - Value of the real estate property declared

in the application...........................................................................................................27

IX

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 11 - Αξία των ακινήτων ms αίτησης...........................................................................26

Άρθρο 12 - Άδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση

των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση............................................28

Άρθρο 13 - Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης......................................................32

Άρθρο 14 - Υπογραφή και μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης..............................34

Άρθρο 15 - Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση

των πιστωτών...................................................................................................................36

Άρθρο 16 - Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης

αναδιάρθρωσης...............................................................................................................36

Άρθρο 17 - Διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθήκον αληθείας

και υποχρέωση εχεμύθειας....................................................................................38

Άρθρο 18 - Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

των συμμετεχόντων πιστωτών............................................................................38

Άρθρο 19 - Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης.................................................40

Άρθρο 20 - Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης...............................................................................................................40

Άρθρο 21 - Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης...........................................................................................................................42

Άρθρο 22 - Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης...........................................................................................................................46

Άρθρο 23 - Αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών

με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης...................50

Άρθρο 24 - Διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών

με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης...................54

Άρθρο 25 - Προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών που υπάγονται

σε σύμβαση αναδιάρθρωσης................................................................................54

Άρθρο 26 - Τήρηση και ολοκλήρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης

από τον οφειλέτη............................................................................................................54

Άρθρο 27 - Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη

και καταγγελία από καταλαμβανόμενο πιστωτή......................................56

Άρθρο 28 - Επιδότηση καταβολής δόσεων.............................................................................58

X

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 12 - Authorisation for processing and notification

of the information stated in the application...........................................29

Article 13 -    Consequences of application filing................................................................33

Article 14 -    Signing and types of restructuring agreements...................................35

Article 15 -    Right to mediation upon creditors'

proposal................................................................................................................................37

Article 16 - Deadline for signing the restructuring

agreement...........................................................................................................................37

Article 17 -    Negotiation procedure, duty of truth and obligation

of confidentiality............................................................................................................39

Article 18 -    Stay of enforcement measures of participating

creditors................................................................................................................................39

Article 19 -    Results of restructuring agreement...............................................................41

Article 20 -    Officer's discharge of liability for participating in the

negotiations for the conclusion of a restructuring agreement...........................................................................................................................41

Article 21 -    Participation of the State and the Social Security

Institutions..........................................................................................................................43

Article 22 -    Rules and restrictions in debt restructuring agreements

concluded with the State and the Social Security Institutions..........................................................................................................................47

Article 23 -    Results of debt restructuring agreements concluded

with the State and the Social    Security    Institutions............................51

Article 24 - Bilateral debt restructuring agreements concluded

with the State and the Social    Security    Institutions............................55

Article 25 -    Existing debt settlements subject to restructuring

agreements........................................................................................................................55

Article 26 -    Observance and completion of the restructuring

agreement by the debtor........................................................................................55

Article 27 -    Breach of the restructuring agreement by the debtor

and termination by the bound creditor........................................................57

Article 28 -    Instalment payment subsidy................................................................................59

Article 29 -    Electronic Platform of out-of-court debt

settlement.........................................................................................................................69

XI

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 29 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού

ρύθμισης οφειλών.........................................................................................................68

Άρθρο 30 - Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων...........................................................70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 31 - Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης................................................................72

Άρθρο 32 - Πεδίο εφαρμογής...........................................................................................................74

Άρθρο 33 - Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................................................74

Άρθρο 34 - Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη πλειοψηφία

πιστωτών..............................................................................................................................76

Άρθρο 35 - Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη συνέλευσης

μετόχων ή εταίρων.......................................................................................................78

Άρθρο 36 - Σύμπραξη τρίτων............................................................................................................80

Άρθρο 37 - Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων............................................80

Άρθρο 38 - Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για την υπογραφή

συμφωνίας εξυγίανσης..............................................................................................82

Άρθρο 39 - Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης.....................................................84

Άρθρο 40 - Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης......................................................88

Άρθρο 41 - Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης......................................................................90

Άρθρο 42 - Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης.....................................................................90

Άρθρο 43 - Επιχειρηματικό σχέδιο.................................................................................................90

Άρθρο 44 - Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης..............................................90

Άρθρο 45 - Στοιχεία της αίτησης.....................................................................................................92

Άρθρο 46 - Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή

του οφειλέτη......................................................................................................................94

Άρθρο 47 - Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη......................................................................................................................96

Άρθρο 48 - Έκθεση του εμπειρογνώμονα................................................................................98

Άρθρο 49 - Δικάσιμος και κλητεύσεις..........................................................................................98

Άρθρο 50 - Αυτοδίκαιη αναστολή - προληπτικά μέτρα................................................100

Άρθρο 51 - Διορισμός ειδικού εντολοδόχου.......................................................................104

XII

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 30    - Collaboration of financial institutions.........................................................71

CHAPTER B' - PRE-BANKRUPTCY REHABILITATION PROCEDURE

Article 31    - Definition and purpose of rehabilitation.....................................................73

Article 32    - Scope.......................................................................................................................................75

Article 33    - Competent court............................................................................................................75

Article 34    - Rehabilitation agreement and required majority

of creditors.........................................................................................................................77

Article 35    - Debtor's consent and collaboration of the meeting

of shareholders or partners..................................................................................79

Article 36    - Collaboration of third parties...............................................................................81

Article 37    - Participation of the State and the public bodies..................................81

Article 38    - Officer's discharge of the liability of signing

the rehabilitation agreement...............................................................................83

Article 39    - Content of the rehabilitation agreement...................................................85

Article 40    - Conditions on the rehabilitation agreement............................................89

Article 41    - Validity of rehabilitation agreement..............................................................91

Article 42    - Form of rehabilitation agreement...................................................................91

Article 43    - Business plan....................................................................................................................91

Article 44    - Application for ratification of rehabilitation agreement.................91

Article 45    - Content of application...............................................................................................93

Article 46    - Documents accompanying the application

for the ratification of rehabilitation agreement with

the participation of the debtor...........................................................................95

Article 47    - Documents accompanying the application

for the ratification of rehabilitation agreement

without debtor's participation.............................................................................97

Article 48    - Expert's report..................................................................................................................99

Article 49    - Hearing day and summonings............................................................................99

Article 50    - Ipso jure stay - precautionary measures................................................101

Article 51    - Appointment of special agent..........................................................................105

XIII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 52 - Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της αναστολής προληπτικών μέτρων και πρόβλεψη εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου.............................................................................104

Άρθρο 53 - Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης

επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης............................................................108

Άρθρο 54 - Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.....................................................108

Άρθρο 55 - Ορισμός ειδικού εντολοδόχου...........................................................................114

Άρθρο 56 - Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης.................114

Άρθρο 57 - Τριτανακοπή.....................................................................................................................116

Άρθρο 58 - Έφεση...................................................................................................................................116

Άρθρο 59 - Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης...........116

Άρθρο 60 - Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης......118

Άρθρο 61 - Εξάλειψη του αξιοποίνου.......................................................................................122

Άρθρο 62 - Εκτελεστός τίτλος........................................................................................................122

Άρθρο 63 - Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.........................................................122

Άρθρο 64 - Μεταβιβάσει περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης

σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης............................................................124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Άρθρο 65 - Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.................126

Άρθρο 66 - Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων....................................................128

Άρθρο 67 - Διορισμός Εμπειρογνώμονα................................................................................128

Άρθρο 68 - Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων.............................................130

Άρθρο 69 - Αμοιβή εμπειρογνώμονα........................................................................................130

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 70 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου....................................130

Άρθρο 71 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Μέρους

Δευτέρου............................................................................................................................132

XIV

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 52 - Revocation or modification or extension of the stay

of precautionary measures and provision of exceptions by virtue of a court judgement.......................................................................105

Article 53 - Precautionary measures prior to the filing of the application

for the ratification of rehabilitation agreement.................................109

Article 54 -    Ratification of rehabilitation agreement..................................................109

Article 55 -    Appointment of special agent..........................................................................115

Article 56 -    Reasoning and publication of the ratification judgement..........115

Article 57 -    Third-party opposition............................................................................................117

Article 58 -    Appeal..................................................................................................................................117

Article 59 -    Modification of the ratified rehabilitation agreement...................117

Article 60 -    Results of the ratification of the rehabilitation agreement.....119

Article 61 -    Extinction of criminal liability...........................................................................123

Article 62 -    Enforceable title.........................................................................................................123

Article 63 -    Annulment of the rehabilitation agreement.......................................123

Article 64 -    Transfers of business assets and liabilities in execution

of rehabilitation agreement...............................................................................125

CHAPTER C' - EXPERTS’ REGISTRY

Article 65 -    Establishment and purpose of the Experts' Registry.....................127

Article 66 -    Members of the Experts' Registry...............................................................129

Article 67 -    Appointment of Expert...........................................................................................129

Article 68 -    Supervision and training of experts...........................................................131

Article 69 -    Expert fee..........................................................................................................................131

PART THREE

AUTHORISING - AMENDING / REPEALING - FINAL -TRANSITIONAL PROVISIONS

CHAPTER Α' - AUTHORISING PROVISIONS

Article 70 -    Authorising provisions of Part One...............................................................131

Article 71 -    Authorising provisions of Chapter A' of Part

Two........................................................................................................................................133

XV

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 72 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Μέρους

Δευτέρου............................................................................................................................142

Άρθρο 73 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους

Δευτέρου............................................................................................................................144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74 - Τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δευτέρου......146

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 75 - Σκοπός της πτώχευσης............................................................................................148

Άρθρο 76 - Υποκειμενικές προϋποθέσεις..............................................................................148

Άρθρο 77 - Αντικειμενικές προϋποθέσεις.............................................................................150

Άρθρο 78 - Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο - Διαδικασία........................................150

Άρθρο 79 - Αίτηση πτώχευσης - Δικαιολογητικά.............................................................154

Άρθρο 80 - Απόρριψη της αίτησης..............................................................................................158

Άρθρο 81 - Περιεχόμενο της απόφασης................................................................................160

Άρθρο 82 - Πτωχευτική ανακοπή.................................................................................................162

Άρθρο 83 - Αίτηση ανάκλησης.......................................................................................................162

Άρθρο 84 - Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο

Φερεγγυότητας.............................................................................................................164

Άρθρο 85 - Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων............................................164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 86 - Προληπτικά μέτρα.......................................................................................................166

Άρθρο 87 - Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.......................................................168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 88 - Αντίκλητοι και κοινοποιήσεις...............................................................................170

XVI

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 72 - Authorising provisions of Chapter B' of Part

Two.......................................................................................................................................143

Article 73 -    Authorising provisions of Chapter    C'    of Part

Two........................................................................................................................................145

CHAPTER B' - FINAL PROVISIONS

Article 74 -    Final provisions of Chapter    B'    of    Part    Two...........................................147

BOOK TWO BANKRUPTCY

PART ONE

DECLARATION OF BANKRUPTCY

CHAPTER A' - SCOPE-CONDITIONS-BANKRUPTCY COURT

Article 75 - Scope of bankruptcy................................................................................................149

Article 76 - Subjective conditions...............................................................................................149

Article 77 - Objective conditions.................................................................................................151

Article 78 - Competent bankruptcy court - Procedure...............................................151

Article 79 - Bankruptcy petition - documentation........................................................155

Article 80 - Rejection of the application...............................................................................159

Article 81 - Content of the judgement...................................................................................161

Article 82 - Bankruptcy opposition............................................................................................163

Article 83 - Revocation application..........................................................................................163

Article 84 - Publications, registrations, Electronic Solvency

Registry...............................................................................................................................165

Article 85 - Registrations of rights in rem...........................................................................165

CHAPTER B' - PROTECTIVE MEASURES

Article 86 - Precautionary measures.......................................................................................167

Article 87 - Sealing of the insolvency estate....................................................................169

CHAPTER C' - PROCESS AGENTS - COSTS - DEADLINES

Article 88 - Process agents and notifications...................................................................171

XVII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 89 - Τα δικαστικά έξοδα.....................................................................................................172

Άρθρο 90 - Οι προθεσμίεε................................................................................................................172

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Άρθρο 91 - Στερήσειε που αφορούν τον οφειλέτη.........................................................172

Άρθρο 92 - Πτωχευτική περιουσία..............................................................................................172

Άρθρο 93 - Πτωχευτική απαλλοτρίωση..................................................................................176

Άρθρο 94 - Ανάθεση στον οφειλέτη..........................................................................................178

Άρθρο 95 - Υποχρέωση ενημέρωσηε και συνεργασίαε..............................................178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Άρθρο 96 - Πτωχευτικόε πιστωτήε - ομαδικόε    πιστωτήε..........................................180

Άρθρο 97 - Απαιτήσειε υπό αίρεση............................................................................................182

Άρθρο 98 - Μη ληξιπρόθεσμεε απαιτήσειε..........................................................................182

Άρθρο 99 - Παύση τοκογονίαε.......................................................................................................182

Άρθρο 100 - Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων...................................................182

Άρθρο 101 - Ρυθμίσεις για τουε ενέγγυουε πιστωτέε.................................................184

Άρθρο 102 - Οφειλέτεε ειε ολόκληρον...................................................................................186

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 103 - Λύση συμβάσεων και εξαιρέσειε..................................................................188

Άρθρο 104 - Συνέπεια επιλογήε συνέχισηε εκκρεμών συμβάσεων..................190

Άρθρο 105 - Συμβάσειε που συνάπτονται από τον σύνδικο....................................190

Άρθρο 106 - Ισχύε συμβατικών όρων λύσηε και καταγγελίαε

λόγω πτώχευσηε......................................................................................................190

Άρθρο 107 - Δικαίωμα καταγγελίαε συμβάσεων προσωπικού

χαρακτήρα και χρηματοοικονομικών συμβάσεων...........................190

Άρθρο 108 - Μεταβίβαση τηε συμβατικήε σχέσηε.........................................................192

Άρθρο 109 - Συμβάσειε εργασίαε...............................................................................................192

Άρθρο 110 - Επιφύλαξη κυριότηταε..........................................................................................194

XVIII

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 89 - Legal costs.......................................................................................................................173

Article 90 - Deadlines..........................................................................................................................173

PART TWO

CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY

CHAPTER A' - CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY FOR THE DEBTOR

Article 91 - Deprivations as to the debtor...........................................................................173

Article 92 - Insolvency estate........................................................................................................173

Article 93 - Bankruptcy divestment..........................................................................................177

Article 94 - Assignment to the debtor....................................................................................179

Article 95 - Information and collaboration obligations.............................................179

CHAPTER B' - CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY FOR THE CREDITORS

Article 96 - Bankruptcy creditor -    group creditor...........................................................181

Article 97 - Contingent claims......................................................................................................183

Article 98 - Non-due claims..........................................................................................................183

Article 99 - Cessation of interest    earning...........................................................................183

Article 100 - Stay of individual enforcement actions................................................183

Article 101 - Provisions for secured creditors................................................................185

Article 102 - Several debtors.........................................................................................................187

CHAPTER C' - CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY FOR CONTRACTS

Article 103 - Termination of contracts and exceptions...........................................189

Article 104 - Consequences of option to continue executory contracts.....191

Article 105 - Contracts concluded by the syndic...........................................................191

Article 106 - Force of termination contractual terms

due to bankruptcy...................................................................................................191

Article 107 - Right of termination of personal and financial

contracts........................................................................................................................191

Article 108 - Transfer of the contractual relationship...............................................193

Article 109 - Employment contracts........................................................................................193

Article 110 - Reservation of title................................................................................................195

XIX

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 111 - Συμψηφισμός...............................................................................................................194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Άρθρο 112 - Δικαίωμα αποχωρισμού......................................................................................196

Άρθρο 113 - Πτωχευτική διεκδίκηση........................................................................................198

Άρθρο 114 - Διεκδίκηση πωλητή.................................................................................................198

Άρθρο 115 - Άσκηση ms διεκδίκησης.....................................................................................200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Άρθρο 116 - Κανόνας...........................................................................................................................200

Άρθρο 117 - Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης.............................................................200

Άρθρο 118 - Πράξεις δυνητικής ανάκλησης.......................................................................202

Άρθρο 119 - Δόλια βλάβη των πιστωτών.............................................................................204

Άρθρο 120 - Εξαιρούμενες πράξεις...........................................................................................204

Άρθρο 121 - Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών.........206

Άρθρο 122 - Πληρωμή χρηματογράφων...............................................................................206

Άρθρο 123 - Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση........................................................206

Άρθρο 124 - Συνέπειες της απόφασης....................................................................................208

Άρθρο 125 - Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου...............................................................208

Άρθρο 126 - Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης.....................................................210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 127 - Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση

παύσης πληρωμών.................................................................................................210

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΙΗ

Άρθρο 128 - Τα όργανα της πτώχευσης.................................................................................212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 129 - Αρμοδιότητα.................................................................................................................214

Άρθρο 130 - Διαδικασία......................................................................................................................214

Άρθρο 131 - Ανακοπή, έφεση και    αναίρεση........................................................................214

XX

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 111 - Offset................................................................................................................................195

CHAPTER D' - SEPARATION AND BANKRUPTCY REVENDICATION

Article 112 - Right of separation................................................................................................197

Article 113 - Bankruptcy revendication.................................................................................199

Article 114 - Seller's revendication...........................................................................................199

Article 115 - Exercise of revendication..................................................................................201

CHAPTER E' - BANKRUPTCY REVOCATION

Article 116 - Rule.....................................................................................................................................201

Article 117 - Mandatory revocation actions......................................................................201

Article 118 - Actions of optional revocation......................................................................203

Article 119 - Fraudulent damage of creditors.................................................................205

Article 120 - Excluded actions......................................................................................................205

Article 121 - Special provisions about financial transactions..............................207

Article 122 - Payment of negotiable instruments........................................................207

Article 123 - Judgement - Legalisation................................................................................207

Article 124 - Consequences of judgement.........................................................................209

Article 125 - Claims of the counterparty.............................................................................209

Article 126 - Time-barring of revocation claim...............................................................211

CHAPTER F' - PROVISIONS FOR LEGAL ENTITIES

Article 127 - Civil liability of companies' directors in case

of suspension of payments............................................................................211

PART THREE BANKRUPTCY BODIES

CHAPTER A' - GENERAL PROVISION

Article 128 - Bankruptcy bodies..................................................................................................213

CHAPTER B' - BANKRUPTCY COURT

Article 129 - Jurisdiction...................................................................................................................215

Article 130 - Procedure.......................................................................................................................215

Article 131 - Stay of proceedings, appeal and writ of cassation.....................215

XXI

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Άρθρο 132    -    Ορισμός εισηγητή....................................................................................................216

Άρθρο 133    -    Καθήκοντα του εισηγητή επί ms διοίκησης

ms πτώχευσης...........................................................................................................216

Άρθρο 134 -    Διατάξεις του εισηγητή.........................................................................................218

Άρθρο 135    -    Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή..........................................................218

Άρθρο 136    -    Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη...................................................220

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΣΥΝΔΙΚΟΣ

Άρθρο 137    -    Ποιος διορίζεται σύνδικος.................................................................................222

Άρθρο 138    -    Αντικατάσταση συνδίκου.....................................................................................224

Άρθρο 139    -    Συντηρητικά μέτρα...................................................................................................226

Άρθρο 140    -    Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ..................226

Άρθρο 141    -    Αποσφράγιση - απογραφή................................................................................226

Άρθρο 142    -    Ενημέρωση εισηγητή............................................................................................228

Άρθρο 143    -    Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη...................228

Άρθρο 144 -    Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρημάτων.....228

Άρθρο 145    -    Συμβιβασμός επί απαιτήσεων.........................................................................230

Άρθρο 146    -    Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις...........................................230

Άρθρο 147    -    Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός.........................................232

Άρθρο 148    -    Υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη..............232

Άρθρο 149    -    Αντιμισθία του συνδίκου.....................................................................................234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Άρθρο 150    -    Σύγκληση της συνέλευσης................................................................................234

Άρθρο 151    -    Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία.........................................236

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΕΛΕΓΙΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Άρθρο 152    -    Πρόσκληση για αναγγελία.................................................................................238

Άρθρο 153    -    Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή..........................................................238

XXII

CONTENTS

LAW 4738/2020

CHAPTER C' - JUDGE RAPPORTEUR

Article 132 -    Appointment of Judge Rapporteur............................................................217

Article 133 -    Duties of the Judge Rapporteur on the administration

of bankruptcy.............................................................................................................217

Article 134 -    Orders of the Judge Rapporteur.................................................................219

Article 135 -    Investigating duties of the Judge Rapporteur.................................219

Article 136 -    Imposition of sanctions on the debtor...................................................221

CHAPTER D' - SYNDIC

Article 137 -    Who is appointed as syndic............................................................................221

Article 138 -    Syndic's replacement..........................................................................................223

Article 139 -    Conservative measures....................................................................................225

Article 140 -    Sale of assets subject to wear and tear, etc....................................227

Article 141 -    Unsealing - inventory...........................................................................................227

Article 142 -    Judge Rapporteur's informing .....................................................................229

Article 143 -    Letters and other means of communication of debtor............229

Article 144 -    Collection of claims - deposit and withdrawal of money.......229

Article 145 -    Compromise of claims........................................................................................231

Article 146 -    Hiring of experts......................................................................................................231

Article 147 -    Examination of accounting books - balance sheet......................233

Article 148 -    Filing of criminal charges for offences against the debtor ...233

Article 149 -    Syndic's retainer.......................................................................................................235

CHAPTER E' - MEETING OF CREDITORS

Article 150 - Convening the meeting of creditors.........................................................235

Article 151 - Who participates - quorum - majority...................................................237

PART FOUR

AUDITING OF CREDITS CHAPTER A' - FILING OF CLAIMS

Article 152 -    Invitation for filing of claims..........................................................................239

Article 153 -    Filing deadline and opposition......................................................................239

XXIII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 154 - Τύπος και περιεχόμενο ms αναγγελίας...................................................240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Άρθρο 155 - Πώς γίνεται η επαλήθευση...............................................................................242

Άρθρο 156 - Δημοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων.........................242

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΙΗ

Άρθρο 157 - Ρευστοποίηση του ενεργητικού και διανομή

στους πιστωτές..........................................................................................................244

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΙΗ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Άρθρο 158 - Απογραφή - Διάθεση του ενεργητικού.....................................................244

Άρθρο 159 - Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής.......................................................248

Άρθρο 160 - Μεταβίβαση του ενεργητικού..........................................................................250

Άρθρο 161 - Περάτωση διαδικασίας εκποίησης του συνόλου

ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων.........................................................252

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 162 - Γενικές διατάξεις για την κατ' ιδίαν εκποίηση.....................................254

Άρθρο 163 - Διαδικασία πλειστηριασμού..............................................................................256

Άρθρο 164 - Επανάληψη πλειστηριασμού.............................................................................266

Άρθρο 165 - Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας.......................................268

Άρθρο 166 - Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας................................................................268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Άρθρο 167 - Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης...................270

Άρθρο 168 - Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης......................................................272

XXIV

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 154 - Form and content of filing...............................................................................241

CHAPTER B' - VERIFICATION

Article 155 - How verification is achieved...........................................................................243

Article 156 - Publication of bankruptcy debts list........................................................243

PART FIVE

LIQUIDATION OF DEBTOR’S PROPERTY AND DISTRIBUTION TO CREDITORS

CHAPTER A' - GENERAL PROVISION

Article 157 - Assets' realisation and distribution

to creditors...................................................................................................................245

CHAPTER B' - GENERAL PROVISION

SALE OF THE DEBTOR’S BUSINESS

AS A GOING CONCERN OR SALE OF DISTINCTIVE

OPERATING UNIT OF THE BUSINESS

Article 158    - Inventory - Disposal of assets......................................................................245

Article 159    - Transaction's approval or rejection .........................................................249

Article 160    - Transfer of assets...................................................................................................251

Article 161    - Completion of the sale procedure of all

or distinctive operating units.........................................................................253

CHAPTER C' - PIECEMEAL SALE

Article 162    - General provisions on piecemeal sale....................................................255

Article 163    - Auction proceedings..............................................................................................257

Article 164    - Repetition of auction............................................................................................267

Article 165    - Sale procedure of low value movable    assets.................................269

Article 166    - Correspondence to enforcement acts

of the Greek Civil Procedure Code.............................................................269

CHAPTER D' - PROVISIONS RELATED TO DISTRIBUTION TO CREDITORS

Article 167    - Distribution of auction proceeds and ranking list.........................271

Article 168    - Oppositions against the ranking list........................................................273

XXV

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 169 - Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων

και κινητών - κατάταξη ενυπόθηκων........................................................274

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 170 -    Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις -

εξαιρετικές διατάξεις.............................................................................................276

Άρθρο 171 -    Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός δικαιωμάτων

και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις..........................................................282

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Άρθρο 172 -    Διαδικασία και αρμόδιο δικαστήριο............................................................284

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Άρθρο 173 -    Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και ορισμός

εισηγητή και διορισμός συνδίκου................................................................286

Άρθρο 174 -    Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης.......................................................286

Άρθρο 175 -    Προληπτικά μέτρα....................................................................................................288

Άρθρο 176 -    Παύση πληρωμών...................................................................................................288

Άρθρο 177 -    Άσκηση παρέμβασης.............................................................................................290

Άρθρο 178 -    Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας

του οφειλέτη................................................................................................................292

Άρθρο 179 -    Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας....................................................292

Άρθρο 180 -    Παραίτηση και διορισμός συνδίκου............................................................292

Άρθρο 181 -    Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων..................................294

Άρθρο 182 -    Παρακράτηση πιστώματος................................................................................294

Άρθρο 183 -    Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά.............................294

Άρθρο 184 -    Ειδικός λογαριασμός..............................................................................................294

Άρθρο 185 -    Ειδικές προβλέψεις.................................................................................................296

Άρθρο 186 -    Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.............................................................296

XXVI

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 169 - Consequences of chronological sale of immovable

and movable assets - ranking of mortgagees................................275

CHAPTER Ε' - EXTRAORDINARY PROVISIONS

Article 170 - Tax and administrative facilities -

extraordinary provisions....................................................................................277

Article 171 - Other facilities - restriction of rights

and fees - extraordinary provisions.........................................................283

PART SIX

SMALL SCALE BANKRUPTCIES

CHAPTER A' - SIMPLIFIED PROCEDURE

OF SMALL SCALE BANKRUPTCIES

Article 172 - Procedure and competent court..................................................................285

CHAPTER B' - SPECIAL PROVISIONS OF THE SIMPLIFIED

PROCEDURE OF SMALL SCALE BANKRUPTCIES

Article 173 - Small scale bankruptcy petition - appointment

of Judge Rapporteur and of syndic..........................................................287

Article 174 - Content of bankruptcy petition...................................................................287

Article 175 - Precautionary measures....................................................................................289

Article 176 - Suspension of payments...................................................................................289

Article 177 - Filing of intervention...........................................................................................291

Article 178 - Insufficiency of non-encumbered assets of debtor's

property...........................................................................................................................293

Article 179 - Sealing of insolvency estate..........................................................................293

Article 180 - Resignation and appointment of syndic .............................................293

Article 181 - Filings and verifications of claims.............................................................295

Article 182 - Withholding of claim............................................................................................295

Article 183 - Sale of assets subject to wear and tear..............................................295

Article 184 - Special account.........................................................................................................295

Article 185 - Special provisions...................................................................................................297

Article 186 - Sale of assets............................................................................................................297

XXVII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 187 - Έφεση...............................................................................................................................296

Άρθρο 188 - Μη περάτωση τηε πτώχευσης με την απλοποιημένη

διαδικασία......................................................................................................................296

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΑ

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ

Άρθρο 189    -    Γενικά................................................................................................................................298

Άρθρο 190    -    Η λογοδοσία του συνδίκου...............................................................................298

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Άρθρο 191    -    Παύση εργασιών πτώχευσης..........................................................................300

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 192    -    Απαλλαγή του οφειλέτη.......................................................................................302

Άρθρο 193    -    Προσφυγή κατά τηε απαλλαγής....................................................................302

Άρθρο 194    -    Οφειλέε που δημιουργήθηκαν    από δόλο ή βαριά

αμέλεια.............................................................................................................................304

Άρθρο 195    -    Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου.....................................306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 196 - Συνέπειες απαλλαγής στη ρευστοποίηση και διανομή -επίπτωση σε συνοφειλέτεε ή σε οφειλέε τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη........................................................................308

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 197    -    Χρεοκοπία......................................................................................................................310

Άρθρο 198    -    Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή..........................................................................312

Άρθρο 199    -    Ποινική ευθύνη τρίτων.........................................................................................314

XXVIII

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 187 - Appeal..............................................................................................................................297

Article 188 - Non-termination of bankruptcy under simplified

procedure.......................................................................................................................297

PART SEVEN

TERMINATION OF BANKRUPTCY

CHAPTER A' - GENERAL

SYNDIC’S RENDERING OF ACCOUNTS

Article 189 -    General............................................................................................................................299

Article 190 -    Syndic's rendering of accounts....................................................................299

CHAPTER B' - SUSPENSION OF BANKRUPTCY ACTIVITIES

Article 191 -    Suspension of bankruptcy activities........................................................301

PART EIGHT DISCHARGES

CHAPTER A' - DISCHARGES

Article 192 -    Debtor's discharge..................................................................................................303

Article 193 -    Petition against the discharge......................................................................303

Article 194 -    Debts which came into existence due to fraud or gross

negligence.....................................................................................................................305

Article 195 -    Discharge of legal entity's representatives........................................307

CHAPTER B' - DISCHARGE CONSEQUENCES

Article 196 - Discharge consequences for realisation and distribution -impact on co-debtors or third-party debts guaranteed by the debtor................................................................................309

PART NINE

SPECIAL CRIMINAL AND PROCEDURAL PROVISIONS

Article 197 -    Bankruptcy..................................................................................................................309

Article 198 -    Favourable treatment of creditors............................................................313

Article 199 -    Criminal liability of third parties.................................................................313

XXIX

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 200 - Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συμβίων

και συγγενών..............................................................................................................314

Άρθρο 201 - Αδικήματα συνδίκων.............................................................................................316

Άρθρο 202 - Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών

προσώπων....................................................................................................................316

Άρθρο 203 - Δικονομικές διατάξεις...........................................................................................316

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 204 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου..........................................318

Άρθρο 205 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου.......................................320

Άρθρο 206 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου..............................................320

Άρθρο 207 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέμπτου.........................................322

Άρθρο 208 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου...............................................322

Άρθρο 209 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόμου........................................322

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 210 - Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου..........................................................324

Άρθρο 211 - Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου..................................................................324

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 212 - Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας...................................................................326

Άρθρο 213 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.....................................................326

Άρθρο 214 - Ανταλλαγή πληροφοριών...................................................................................328

XXX

CONTENTS

LAW 4738/2020

Article 200 - Criminal liability of debtors, spouses, cohabitants

and relatives...............................................................................................................315

Article 201 - Offences of syndics...............................................................................................315

Article 202 - Criminal liability of directors, etc. of legal

entities.............................................................................................................................317

Article 203 - Procedural provisions...........................................................................................317

PART TEN

AUTHORISING - AMENDING / REPEALING - FINAL -

TRANSITIONAL PROVISIONS

CHAPTER A' - AUTHORISING PROVISIONS

Article 204 - Authorising    provisions of Part One...........................................................319

Article 205 - Authorising    provisions of Part Two...........................................................321

Article 206 - Authorising    provisions of Part Three.......................................................321

Article 207 - Authorising    provisions of Part Five...........................................................321

Article 208 - Authorising    provisions of Part Six..............................................................323

Article 209 - Authorising    provisions of Part Seven......................................................323

CHAPTER B' - FINAL PROVISIONS

Article 210 - Final provisions of Part Two...........................................................................325

Article 211 - Final provisions of Part Three.......................................................................325

BOOK THREE

INCREASE OF EFFICIENCY AND SUPERVISION CLAUSES - VULNERABLE DEBTORS

PART ONE

MEASURES TO INCREASE EFFICIENCY CHAPTER A' - USE OF ELECTRONIC MEANS

Article 212 - Electronic means of communication.......................................................327

Article 213 - Electronic Solvency Registry...........................................................................327

Article 214 - Exchange of information...................................................................................329

XXXI

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 215 - Συλλογή στοιχείων..................................................................................................330

Άρθρο 216 - Κατανομή στοιχείων...............................................................................................332

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 217 -    Ορισμοί............................................................................................................................332

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο 218 -    Παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε φορέα

απόκτησης και επαναμίσθωσης.....................................................................336

Άρθρο 219 -    Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης

και επαναμίσθωσης................................................................................................336

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Άρθρο 220 -    Μίσθωση κύριας κατοικίας...............................................................................340

Άρθρο 221 -    Καταγγελία μίσθωσης...........................................................................................342

Άρθρο 222 -    Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο..........................................342

Άρθρο 223 -    Στεγαστικό επίδομα - Λοιπές υποχρεώσει οφειλέτη...................342

Άρθρο 224 -    Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου................................344

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 225 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου και Δεύτερου.........344

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 226 - Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου..........................................................348

XXXII

CONTENTS

LAW 4738/2020

CHAPTER B' - MONITORING OF PROCEDURES AND DATA COLLECTION

Article 215 - Data collection..........................................................................................................331

Article 216 - Data allocation..........................................................................................................333

PART TWO

ARRANGEMENTS FOR VULNERABLE DEBTORS CHAPTER A' - DEFINITIONS

Article 217 - Definitions.....................................................................................................................333

CHAPTER B' - ACQUISITION AND RE-LEASING BODY

Article 218 - Concession of duties and powers to an acquisition

and re-leasing body..............................................................................................337

Article 219 - Transfer of main residence to the acquisition

and re-leasing body..............................................................................................337

CHAPTER C' - VULNERABLE DEBTORS

Article 220 - Lease of main residence...................................................................................341

Article 221 - Termination of lease agreement................................................................343

Article 222 - Repurchase of main residence by vulnerable (debtor).............343

Article 223 - Housing benefit - other debtor's obligations...................................343

Article 224 - Banking and tax disclosure.............................................................................345

PART THREE

AUTHORISING - AMENDING / REPEALING - FINAL -TRANSITIONAL PROVISIONS

CHAPTER A' - AUTHORISING PROVISIONS

Article 225 - Authorising provisions of Part One and Two.....................................345

CHAPTER B' - FINAL PROVISIONS

Article 226 - Final provisions of Part Two...........................................................................349

XXXIII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 227 - Ορισμοί............................................................................................................................350

Άρθρο 228 - ΔιαχειρισχέΞ αφερεγγυότητας.........................................................................352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 229 - Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας...................................................354

Άρθρο 230 - Διαχειριστές αφερεγγυότητας - Προϋποθέσεις διορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότηταε - εγγραφής στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότηταε ανά βαθμίδα.......................................354

Άρθρο 231 - Παροχή πιστοποίησης...........................................................................................356

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 232 - Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης.....................................................360

Άρθρο 233 - Επιτροπή εξετάσεων..............................................................................................362

Άρθρο 234 - Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων.....................................................362

Άρθρο 235 - Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων.......................364

Άρθρο 236 - Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας.................................................364

Άρθρο 237 - Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία

αφερεγγυότητας.......................................................................................................368

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 238 - Κωλύματα......................................................................................................................368

Άρθρο 239 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς...............................................370

Άρθρο 240 - 'Εκθεση περιοδικής ενημέρωσης..................................................................370

Άρθρο 241 - Αμοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας.........................................................372

XXXIV

CONTENTS

LAW 4738/2020

BOOK FOUR

INSOLVENCY ADMINISTRATORS

PART ONE

REGULATION OF MATTERS REGARDING INSOLVENCY ADMINISTRATORS CHAPTER A' - GENERAL PROVISIONS

Article 227    -    Definitions.....................................................................................................................351

Article 228    -    Insolvency administrators................................................................................353

CHAPTER B' - SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 229 - Insolvency Administration Committee...................................................355

Article 230 - Insolvency administrators - Conditions of appointment of the insolvency administrator - of registration in the Insolvency Administrators Registry per rank.....................355

Article 231 - Provision of certification....................................................................................357

CHAPTER C' - ORGANISATIONAL PROVISIONS

Article 232    -    Examination for acquiring certification................................................361

Article 233    -    Examination committee.....................................................................................363

Article 234 -    Certified Persons Registry...............................................................................363

Article 235    -    Constant education of certified persons...............................................365

Article 236    -    Insolvency Administrators Registry.........................................................365

Article 237    -    Appointment of administrator in insolvency

proceedings..................................................................................................................369

CHAPTER D' - PROCEDURAL PROVISIONS

Article 238    -    Hindrances....................................................................................................................369

Article 239    -    Rules of professional conduct.......................................................................371

Article 240    -    Periodic information report.............................................................................371

Article 241    -    Insolvency administrator's remuneration............................................373

XXXV

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242 - ΓενικέΞ αρχές...............................................................................................................376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 243 - Πειθαρχικά παραπτώματα..................................................................................378

Άρθρο 244 - Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων............................................378

Άρθρο 245 - Πειθαρχικές ποινές.................................................................................................380

Άρθρο 246 - Επιμέτρηση ποινής..................................................................................................382

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 247 - Πειθαρχικά Συμβούλια..........................................................................................382

Άρθρο 248 - Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.......................................................384

Άρθρο 249 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο....................................................................384

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 250 - Διαχείριση επιλήψιμων πράξεων και ανάθεση

προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης....................................................386

Άρθρο 251 - Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση...........................................................386

Άρθρο 252 - Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης...................................................................388

Άρθρο 253 - Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης......................................................388

Άρθρο 254 - Ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης από

το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.................................................390

Άρθρο 255 - Υποβολή έφεσης.......................................................................................................392

Άρθρο 256 - Έκδοση αποφάσεων..............................................................................................392

Άρθρο 257 - Εξαίρεση μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων..............................394

Άρθρο 258 - Ανάκληση αδείας......................................................................................................396

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 259 - Έκταση ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας...................................396

XXXVI

CONTENTS

LAW 4738/2020

PART TWO DISCIPLINARY LAW

CHAPTER A' - GENERAL PROVISIONS

Article 242 - General principles...................................................................................................377

CHAPTER B' - SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 243 - Disciplinary offences.............................................................................................379

Article 244 - Time-barring of disciplinary offences.....................................................379

Article 245 - Disciplinary penalties...........................................................................................381

Article 246 - Penalty assessment..............................................................................................383

CHAPTER C' - ORGANISATIONAL PROVISIONS

Article 247 - Disciplinary Boards................................................................................................383

Article 248 - First Instance Disciplinary Board................................................................385

Article 249 - Supreme Disciplinary Board...........................................................................385

CHAPTER D' - DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND REVOCATION OF LICENSE

Article 250 - Management of prejudicial actions and assignment

of preliminary disciplinary examination...............................................387

Article 251 - Preliminary disciplinary examination......................................................387

Article 252 - Pressing of disciplinary prosecution........................................................389

Article 253 - The procedure of disciplinary prosecution..........................................389

Article 254 - Hearing procedure and issuance of judgement    by

the First Instance Disciplinary Board.......................................................391

Article 255 - Filing of appeal.........................................................................................................393

Article 256 - Issuance of decisions.........................................................................................393

Article 257 - Challenge of members of the Disciplinary Boards......................395

Article 258 - License revocation..................................................................................................397

PART THREE

INSOLVENCY ADMINISTRATORS’ LIABILITY

Article 259 - Extent of insolvency administrator's liability....................................397

XXXVII

Ν 4738/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 260 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β'

του Μέρους Πρώτου..............................................................................................400

Άρθρο 261 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ'

του Μέρους Πρώτου..............................................................................................402

Άρθρο 262 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ'

του Μέρους Πρώτου..............................................................................................404

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 263 - Μεταβατικό δίκαιο...................................................................................................406

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΙΕΙΣ

Άρθρο 264 - Απόκτηση κινητών αξιών - Διάθεση κινητών αξιών ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος - Ανατροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση των ν. 3461/2006 (Α' 106), ν. 4514/2018 (Α' 14)

και ν. 4307/2014 (Α' 246)..............................................................................410

Άρθρο 265 - Καταργούμενες διατάξεις...................................................................................414

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 308 - Έναρξη ισχύος............................................................................................................418

XXXVIII

CONTENTS

LAW 4738/2020

PART FOUR

AUTHORISING - AMENDMING / REPEALING - FINAL -TRANSITIONAL PROVISIONS

CHAPTER A' - AUTHORISING PROVISIONS

Article 260 - Authorising provisions of Chapter B'

of Part    One...................................................................................................................401

Article 261 - Authorising provisions of Chapter C'

of Part    One...................................................................................................................403

Article 262 - Authorising provisions of Chapter D'

of Part    One...................................................................................................................405

BOOK FIVE

PART ONE

CHAPTER A' - COMMON FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 263 - Transitional law........................................................................................................407

CHAPTER B' - AMENDMENTING AND REPEALING PROVISIONS

Article 264 - Acquisition of securities - Disposal of securities

of investment service providers (in Greek: ΑΕΠΕΥ) in the context of the procedures of the present - Reversal of the special administration procedure - Amendment of Laws 3461/2006 (A' 106), Law 4514/2018 (A' 14)

and Law 4307/2014    (A' 246).......................................................................411

Article 265    -    Repealed provisions..............................................................................................415

PART FOUR

Article 308.....................................................................................................................................................419

2


Ν 4738/2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ -
ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1

Σκοπός και εργαλεία

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους είναι η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

2. Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς, όπως τα Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί Σύλλογοι και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων.

3. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης της παρ. 2, καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από το χρέος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Βιβλίων Πρώτου και Δευτέρου, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

4

Άρθρο 2

Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης

1. Εισάγεται ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων κινδύνου αφερεγγυότητας, χαμηλού-μέτριου-υψηλού, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο οποίος εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός παρέχεται και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29, έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Η αίτηση υπαγωγής της παρ. 1 παρέχει άδεια από τον ενδιαφερόμενο προς την εποπτεύουσα αρχή για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου αφερεγγυότητας, να κατατάξει τον ενδιαφερόμενο, καθώς και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Άρθρο 3

Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία
Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 92 και της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) της περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν:

α) ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη,

β) συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες,

 

6

γ) συνδρομή αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών,

δ) εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού του.

2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς το Κ.Ε.Υ.Δ. ή το Γ.Ε.Υ.Δ. για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

 

Άρθρο 4

Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι και Ινστιτούτα
Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, μπορεί να απευθυνθεί στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του κινδύνου. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της παρούσας δεν υποκαθιστούν κάθε είδους υπηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας.

2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και την επεξεργασία

8

των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 5

Σκοπός

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία.

2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης ρύθμισης οφειλών και ως προς το περιεχόμενό της και δεν υποχρεούνται να υποβάλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις που τους απευθύνεται αίτηση. Αποτελέσματα ως προς το σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων και, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παράγονται εντούτοις, εφόσον η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων αποδέχεται την αίτηση και συναινεί στη διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης οφειλών.

Άρθρο 6

Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8.

10

β) Ως «ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 21 ή 47 του ν. 4172/2013.

γ) Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοούνται:

γα) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση,

γβ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,

γγ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,

γδ) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ενεργώντας για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και

γε) τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.

δ) Ως «πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

ε) Ως «πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών» νοείται το ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές.

στ) Ως «ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο» νοείται το ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων που εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές.

ζ) Ως «σύμβαση αναδιάρθρωσης» νοείται η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση των οφειλών του οφειλέτη.

η) Ως «σύζυγος» νοείται και ο αντισυμβαλλόμενος σε σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).

θ) Ως «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών» ή «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29.

12

ι) Ως «συμμετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που έχει συμβληθεί στη σύμβαση συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με το άρθρο 71. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν αυτοδικαίως στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και καταλαμβάνονται από τον ορισμό του «συμμετέχοντα πιστωτή».

ια) Ως «συναινών πιστωτής» νοείται ο συμμετέχων πιστωτής που συναινεί στην κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

ιβ) Ως «πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη» νοούνται:

ιβα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι ή συμβίοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη,

ιββ) όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι ή συμβίοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

ιγ) Ως «καταλαμβανόμενος πιστωτής» νοείται το πρόσωπο και ο φορέας που δεσμεύονται από σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

ιδ) Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.

ιε) Ως «οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα» νοούνται οι οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς από κάθε αιτία, στο ύψος που διαμορφώνονται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.

ιστ) Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.

14

ιζ) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώνονται, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.

ιη) Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή ως συνέπεια καθολικής διαδοχής.

ιθ) Ως «συνοφειλέτης χρηματοδοτικών φορέων» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής.

2. Για τις ανάγκες του άρθρου 21 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς οφειλές προς το Δημόσιο, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) ή τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την υποβολή της αίτησης του άρθρου, μετά από τυχόν καταβολές, συμψηφισμό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.

 

β) Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, τόκων, προσαυξήσεων ή προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.

γ) Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά τα άρθρα 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τα ποσά αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.

 

δ) Το Δημόσιο εκπροσωπείται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

16

Back to Top