ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 18,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 18,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18159
Κυριακίδης K., Χατζημιχαήλ Ν.

Το έργο «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας» αποτελεί ένα πλήρες έργο, δεδομένου ότι καταγράφει σε συστηματική βάση έναν προς έναν τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, μεταφρασμένους στα ελληνικά, με ενσωμάτωση όλων των μέχρι σήμερα τροποποιητικών Κανονισμών, όπως είναι ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός, καθώς και των Παραρτημάτων. Η παράθεση στο βιβλίο επεξηγηματικών σχολίων και υποσημειώσεων και η ταξινόμησή τους κάτω από τον αντίστοιχο Θεσμό, στον οποίο αναφέρονται, είναι αποκαλυπτική της ευρείας γνώσης των επιμελητών – μεταφραστών. Το σύγγραμμα είναι πολύ χρήσιμο για Δικαστές, Δικηγόρους, φοιτητές, αλλά και πολύ εύχρηστο, λόγω σχήματος και μεγέθους, για τις καθημερινές τους επαγγελματικές και μορφωτικές ανάγκες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β´ ΕΚΔΟΣΗΣ (Γεώργιος Α. Σεργίδης) Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α´ ΕΚΔΟΣΗΣ (Μύρων Μ. Νικολάτος) Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α´ ΕΚΔΟΣΗΣ (Iωνάς Νικολάου) Σελ. XI
ΕισαγωγικΟ σημεΙωμα Σελ. XIII
ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΓΗ 1
Εισαγωγή και ερμηνεία Σελ. 1
ΔΙΑΤΑΓΗ 2
Τύπος και έναρξη αγωγής Σελ. 4
ΔΙΑΤΑΓΗ 3
Αλλαγή Δικηγόρου Σελ. 9
ΔΙΑΤΑΓΗ 4
Ανανέωση του κλητηρίου εντάλματος Σελ. 9
ΔΙΑΤΑΓΗ 5
Επίδοση του κλητηρίου εντάλματος Σελ. 10
ΔΙΑΤΑΓΗ 5A
Υποκατάστατη επίδοση Σελ. 15
ΔΙΑΤΑΓΗ 5Β
Ιδιωτική επίδοση Σελ. 15
ΔΙΑΤΑΓΗ 6
Επίδοση εκτός δικαιοδοσίας Σελ. 17
ΔΙΑΤΑΓΗ 7
Αγωγές από και εναντίον επιχειρήσεων και προσώπων που διεξάγουν εργασίες με ονόματα άλλα από τα δικά τους Σελ. 22
ΔΙΑΤΑΓΗ 8
Διαδικασίες υπό και εναντίον απόρων προσώπων Σελ. 27
ΔΙΑΤΑΓΗ 9
Διάδικοι Σελ. 31
ΔΙΑΤΑΓΗ 10
Διαδικασία τριτοδιαδίκου Σελ. 37
ΔΙΑΤΑΓΗ 11
Διαδικασία σύμφωνα με το Μέρος ΧΙΙ του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6 Σελ. 44
ΔΙΑΤΑΓΗ 12
Αλλαγή διαδίκων λόγω θανάτου κ.λπ. Σελ. 46
ΔΙΑΤΑΓΗ 13
Συνένωση αιτιών αγωγής Σελ. 50
ΔΙΑΤΑΓΗ 14
Συνένωση αγωγών Σελ. 51
ΔΙΑΤΑΓΗ 15
Διακοπή Σελ. 53
ΔΙΑΤΑΓΗ 16
Εμφάνιση Σελ. 54
ΔΙΑΤΑΓΗ 17
Παράλειψη εμφάνισης Σελ. 57
ΔΙΑΤΑΓΗ 18
Συνοπτική απόφαση και άδεια για υπεράσπιση σε κλητήριο ένταλμα ειδικά οπισθογραφημένο Σελ. 63
ΔΙΑΤΑΓΗ 19
Δικόγραφα Σελ. 67
ΔΙΑΤΑΓΗ 20
Έκθεση απαίτησης Σελ. 73
ΔΙΑΤΑΓΗ 21
Υπεράσπιση, ανταπαίτηση, υπεράσπιση στην ανταπαίτηση και απάντηση Σελ. 75
ΔΙΑΤΑΓΗ 21Α
[Δ.Κ. 23.12.1992] Σελ. 79
[Δ.Κ. 12.3.1993] Σελ. 79
ΔΙΑΤΑΓΗ 22
Πληρωμή στο δικαστήριο Σελ. 79
ΔΙΑΤΑΓΗ 23
Ζητήματα που αναφύονται εκκρεμούσης της αγωγής Σελ. 84
ΔΙΑΤΑΓΗ 24
Παραδοχές Σελ. 85
ΔΙΑΤΑΓΗ 25
Τροποποίηση Σελ. 88
ΔΙΑΤΑΓΗ 26
Παράλειψη καταχώρησης δικογράφων Σελ. 90
ΔΙΑΤΑΓΗ 27
Νομικά σημεία που εγείρονται από τα δικόγραφα Σελ. 96
ΔΙΑΤΑΓΗ 28
Αποκάλυψη και επιθεώρηση Σελ. 97
ΔΙΑΤΑΓΗ 29
Ειδική υπόθεση Σελ. 102
ΔΙΑΤΑΓΗ 30
Κλήση για οδηγίες Σελ. 104
ΔΙΑΤΑΓΗ 31
Ειδοποίηση για ακρόαση Σελ. 115
ΔΙΑΤΑΓΗ 32
Κλήτευση μαρτύρων Σελ. 118
ΔΙΑΤΑΓΗ 33
Διαδικασία κατά την ακρόαση Σελ. 120
ΔΙΑΤΑΓΗ 34
Καταχώρηση απόφασης Σελ. 127
ΔΙΑΤΑΓΗ 35
Εφέσεις Σελ. 129
ΔΙΑΤΑΓΗ 36
Μαρτυρία γενικά Σελ. 142
ΔΙΑΤΑΓΗ 37
Μαρτυρία κατόπιν εντολής ή ενώπιον εξεταστού Σελ. 144
ΔΙΑΤΑΓΗ 38
Μαρτυρία κατά την ακρόαση Σελ. 150
ΔΙΑΤΑΓΗ 39
Ένορκες Δηλώσεις Σελ. 152
ΔΙΑΤΑΓΗ 40
Εκτέλεση γενικά Σελ. 156
ΔΙΑΤΑΓΗ 41
Εκτέλεση διά κατασχέσεως και πωλήσεως κινητής περιουσίας Σελ. 164
ΔΙΑΤΑΓΗ 42
Εκτέλεση διά πωλήσεως ακινήτου περιουσίας Σελ. 165
ΔΙΑΤΑΓΗ 42Α
Σύλληψη και κατάσχεση Σελ. 167
ΔΙΑΤΑΓΗ 43
Εκτέλεση διά κατασχέσεως χρέους ή περιουσίας Σελ. 171
ΔΙΑΤΑΓΗ 43Α
Ένταλμα κατοχής Σελ. 172
ΔΙΑΤΑΓΗ 43B
Ένταλμα παραδόσεως Σελ. 173
ΔΙΑΤΑΓΗ 44
Επιδότες Σελ. 174
ΔΙΑΤΑΓΗ 45
Παραλήπτες Σελ. 181
ΔΙΑΤΑΓΗ 46
Εκτέλεση αποφάσεων σε αγωγές λίβελου εφημερίδων Σελ. 184
ΔΙΑΤΑΓΗ 47
Εκτέλεση εξωδικαστικών διαταγμάτων Σελ. 186
ΔΙΑΤΑΓΗ 48
Αιτήσεις Σελ. 187
ΔΙΑΤΑΓΗ 49
Διαιτησία Σελ. 199
ΔΙΑΤΑΓΗ 50
Διεύθυνση επίδοσης Σελ. 205
ΔΙΑΤΑΓΗ 51
Επίδοση Σελ. 206
ΔΙΑΤΑΓΗ 52
Αιτήσεις σύμφωνα με νόμους περί τοκογλυφίας Σελ. 209
ΔΙΑΤΑΓΗ 53
Εμπορικά σήματα Σελ. 210
ΔΙΑΤΑΓΗ 54
Εκκαθάριση ετερορρύθμων συνεταιρισμών Σελ. 211
ΔΙΑΤΑΓΗ 55
Δηλώσεις σε πρωτογενείς αιτήσεις Σελ. 215
ΔΙΑΤΑΓΗ 56
Αγωγή εξαναγκασμού (Mandamus) Σελ. 215
ΔΙΑΤΑΓΗ 57
Χρόνος Σελ. 216
ΔΙΑΤΑΓΗ 58
Γλώσσα Σελ. 218
ΔΙΑΤΑΓΗ 59
Έξοδα Σελ. 219
ΔΙΑΤΑΓΗ 60
Ασφάλεια εξόδων Σελ. 230
ΔΙΑΤΑΓΗ 61
Συνεδριάσεις δικαστηρίων Σελ. 232
ΔΙΑΤΑΓΗ 62
Βιβλία δικαστηρίων και γραφειακή διαδικασία Σελ. 233
ΔΙΑΤΑΓΗ 63
Τίτλος διαδικασιών, φάκελος διαδικασιών και φάκελος εφέσεως Σελ. 234
ΔΙΑΤΑΓΗ 64
Συνέπειες μη συμμόρφωσης Σελ. 240
ΔΙΑΤΑΓΗ 65
Ειδικοί Κανονισμοί για αγωγές σχετικές με αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τις £50 Σελ. 242
Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020 Σελ. 242
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΙ
ΤΥΠΟΣ 1
Κλητήριον Ένταλμα (Δ.2, Κ.1) Σελ. 243
Οπισθογράφησις Απαιτήσεως Σελ. 245
ΤΥΠΟΣ 2
Κλητήριον Ειδικώς Οπισθογραφημένον (Δ.2, Κ.6) Σελ. 245
Έκθεσις Απαιτήσεως Σελ. 247
ΤΥΠΟΣ 3
Οπισθογράφηση για έξοδα (Δ.2, Κ.7) Σελ. 248
ΤΥΠΟΣ 4
Τύπος Διορισμού Δικηγόρου υπό του ενάγοντος (Δ.2, Κ.14) Σελ. 248
ΤΥΠΟΣ 5
Ένορκη Δήλωση Επίδοσης (Δ.5, Κ.2) Σελ. 250
ΤΥΠΟΣ 5Α
Ειδοποίηση για Υποκατάστατη Επίδοση (Δ.5, Θ.9) Σελ. 251
ΤΥΠΟΣ 6
Ειδοποίηση κλητηρίου εντάλματος για επίδοση σε μη Κύπριο υπήκοο (Δ.6, Κ.6) Σελ. 252
ΤΥΠΟΣ 7
Παράκληση για επίδοση σε ξένη χώρα με την οποία υπάρχει σύμβαση (Δ.6, Κ.7) Σελ. 253
ΤΥΠΟΣ 8
Ειδοποίηση επιδόσεως σε διευθυντή συνεταιρισμού (Δ.7, Κ.4) Σελ. 254
ΤΥΠΟΣ 9
Ειδοποίηση τριτοδιαδίκου (Δ.10, Κ.2) Σελ. 255
ΤΥΠΟΣ 10
Ειδοποίηση τριτοδιαδίκου (Δ.10, Κ.2) Σελ. 256
ΤΥΠΟΣ 11
Οπισθογράφηση σε διάταγμα για συνέχιση διαδικασίας (Δ.12, Κ.5) Σελ. 258
ΤΥΠΟΣ 12
Σημείωμα Εμφανίσεως (Δ.16, Κ.3) Σελ. 259
ΤΥΠΟΣ 12Α
Τύπος Διορισμού Δικηγόρου υπό του Εναγομένου (Δ.16, Κ.11) Σελ. 260
ΤΥΠΟΣ 13
Ειδοποίηση ανταπαίτησης (Δ.21, Κ.8) Σελ. 261
ΤΥΠΟΣ 14
Ειδοποίηση πληρωμής στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.1) Σελ. 263
ΤΥΠΟΣ 15
Πιστοποιητικό πληρωμής στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.2) Σελ. 263
ΤΥΠΟΣ 16
Αποδοχή ποσού που πληρώθηκε στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.3) Σελ. 264
ΤΥΠΟΣ 1718 Σελ. 264
Oμoλoγία υπεράσπισης (Δ.23, Κ.3) Σελ. 264
ΤΥΠΟΣ 18
Ειδοποίηση αποδοχής εγγράφων (Δ.24, Κ.3) Σελ. 265
ΤΥΠΟΣ 19
Ειδοποίηση αποδοχής γεγονότων (Δ.24, Κ.5) Σελ. 266
ΤΥΠΟΣ 20
Αποδοχή γεγονότων σύμφωνα με ειδοποίηση (Δ.24, Κ.5) Σελ. 267
ΤΥΠΟΣ 21
Ειδοποίηση προσαγωγής εγγράφων κατά την ακρόαση (Δ.24, Κ.8) Σελ. 268
ΤΥΠΟΣ 22
Ένορκος δήλωση σχετική με έγγραφα (Δ.28, Κ.2) Σελ. 269
ΤΥΠΟΣ 23
Ειδοποίηση προσαγωγής εγγράφων για επιθεώρηση (Δ.28, Κ.7) Σελ. 270
ΤΥΠΟΣ 24
Ειδοποίηση για επιθεώρηση εγγράφων (Δ.28, Κ.8) Σελ. 270
ΤΥΠΟΣ 25
Κλήση για οδηγίες (Δ.30, Θ.1(β)) Σελ. 271
(Παράρτημα) Σελ. 272
ΤΥΠΟΣ 25A
Κλήση για οδηγίες (Δ.30, Θ.1(γ)) Σελ. 273
ΤΥΠΟΣ 26
Ειδοποίηση για περισσότερες οδηγίες (Δ.30, Κ.4) Σελ. 274
ΤΥΠΟΣ 27
Κλήση μάρτυρος (Δ.33, Κ.5) Σελ. 274
ΤΥΠΟΣ 28
Ειδοποίηση έφεσης (Ο. 35, r. 3) Σελ. 275
[Δ.Κ. (2) 16.11.2018] Σελ. 275
ΤΥΠΟΣ 35
Λεκτικό (jurat) ενόρκου δηλώσεως (Δ.39, Κ.10) Σελ. 278
ΤΥΠΟΣ 36
Λεκτικό και πιστοποιητικό όπου ο καταθέτης είναι αγράμματος ή τυφλός (Δ.39, Κ.13) Σελ. 278
ΤΥΠΟΣ 37
Ένορκος δήλωση σε αίτηση προς το κτηματoλόγιo σύμφωνα με το Άρθρο 99 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 (Δ.42, Κ.5) Σελ. 279
ΤΥΠΟΣ 38
Ειδοποίηση προς τον εξ αποφάσεως οφειλέτη σύμφωνα με το Άρθρο 99 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 (Δ.42, Κ.5) Σελ. 280
ΤΥΠΟΣ 39Γ
Ένορκος δήλωση προς υποστήριξη αιτήσεως για ένταλμα κατοχής (Δ.43Α, Κ.1) Σελ. 280
ΤΥΠΟΣ 41
Ειδοποίηση προς τον εξ αποφάσεως πιστωτή απαιτήσεως τρίτου προσώπου για αγαθά που κατασχέθηκαν σύμφωνα με ένταλμα κατασχέσεως κινητών (Δ.44, Κ.12) Σελ. 282
ΤΥΠΟΣ 42
Παράκληση σε πρόσωπο υπεύθυνο σε ξενοδοχείο ή εργαστήριο για παροχή πληροφοριών κατά πόσον υπάρχει οιαδήποτε απαίτηση για περιουσία που κατασχέθηκε από ξενοδοχείο ή εργαστήριο (Δ.44, Κ.13) Σελ. 283
ΤΥΠΟΣ 43
Απαίτηση για οφειλές ξενοδοχείου ή για εργασία που έγινε στην κατασχεθείσα περιουσία (Δ.44, Κ.13) Σελ. 284
ΤΥΠΟΣ 44
Ένορκος δήλωση προς υποστήριξη αιτήσεως για εκτέλεση απόφασης σε αγωγή λιβέλου κατά εφημερίδας (Δ. 46 Κ. 1) Σελ. 285
ΤΥΠΟΣ 45
Αίτηση μονομερής (Ex parte) (Δ.48, Κ.2) Σελ. 287
ΤΥΠΟΣ 46
Αίτηση δια κλήσεως (By Summons) (Δ.48, Κ.2) Σελ. 288
ΤΥΠΟΣ 47
Ειδοποίηση για πρόθεση ένστασης σε αίτηση διά κλήσεως (Δ.48, Θ.4) Σελ. 289
ΤΥΠΟΣ 52
Τίτλος διαδικασίας τροποποιηθείς (Δ.63, Κ.2) Σελ. 290
ΕπιπρΟσθετοι TΥποι σΥμφωνα με την Δ.44
ΤΥΠΟΣ 2
(Δ.44, Κ.7Α) Σελ. 291
ΤΥΠΟΣ 1
Έντυπο για κινητή περιουσία που κατάσχεται και δεν μετακινείται Σελ. 292
Ο περΙ της ΗλεκτρονικΗς ΔικαιοσΥνης (ΗλεκτρονικΗ ΚαταχΩρηση) ΔιαδικαστικΟς ΚανονισμΟς του 2021 [Δ.Κ. 13.1.2021] Σελ. 293
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 303
Back to Top