ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΕΛΙΖΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 37.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 106,00 € Ειδική Τιμή 90,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15734

Ο παρών Τιμητικός Τόμος αποτελείται από μελέτες συναδέλφων, φίλων και μαθητών της κας Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει διαγράψει και συνεχίζει να διαγράφει λαμπρή πορεία στον χώρο της νομικής επιστήμης.

Μέσα από ένα εκτενέστατο συγγραφικό έργο, που χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια, λιτό γλωσσικό ύφος και γλαφυρότητα, η τιμώμενη έδωσε στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης την ευκαιρία κατανόησης πολύπλοκων νομικών θεμάτων που άπτονται, μεταξύ άλλων, του δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου εταιριών, του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, στου οποίου τη διαμόρφωση συνέβαλε αποφασιστικά. Η επιστημονική διαδρομή της έχει αναγνωρισθεί και διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες, αλλά και μέσω πληθώρας διαλέξεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Η τιμώμενη καθηγήτρια σημείωσε σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της πανεπιστημιακής διοίκησης. Συμμετείχε επίσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ενώ υπήρξε Συντονίστρια του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η τιμώμενη δεν έμεινε, όμως, περιχαρακωμένη στις επιστημονικές ενασχολήσεις της, αλλά ως ενεργός πολίτης έχει έντονη κοινωνική συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.


Η παρούσα έκδοση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη αγάπης προς την τιμώμενη καθηγήτρια Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου και αναγνώρισης του έργου αυτής εκ μέρους των συναδέλφων, φίλων και μαθητών της.


Το έργο συλλογής των μελετών από 52 επιφανείς νομικούς ανέλαβε η Επιτροπή Έκδοσης του τόμου, μέλη της οποίας ήταν: 


Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Σπυρίδων Ψυχομάνης, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Σταματία Κορδή-Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Περιεχόμενα

Πρόλογος Σελ. IX
Συγγραφικό έργο Σελ. XV
Εκδοτική επιτροπή Σελ. XXV
Περιεχόμενα Σελ. XXVII
H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ Σελ. 1
Χαρης Ε. Αποστολοπουλος  
Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση Σελ. 15
Αναστασιος Βαλτουδης  
Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων από την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση Σελ. 25
Αποστολος Σ. Γεωργιαδης  
Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 39§1 εδ. γ΄και δ΄ ΚΝ 2190/1920 Σελ. 49
Πελαγια Γεσιου-Φαλτση  
Η υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου Σελ. 69
Ελενη Γκολογκινα-Οικονομου  
Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ «σχετικά με τα Δικαιώματα των Καταναλωτών» Σελ. 87
Κορνηλια Δελουκα-Ιγγλεση  
Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας: ερμηνευτική συμβολή στη διάταξη του άρθρ. 118 ΣΛΕΕ Σελ. 105
Αννα Δεσποτιδου  
Έλεγχος των δυνάμει εξουσιοδότησης νόμου διοικητικώς καθοριζόμενων ή των υποκείμενων σε διοικητική έγκριση γενικών όρων των συναλλαγών σε συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 135
Φιλιππος Δωρης  
Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως Ανεξάρτητη Αρχή και ως θεσμός διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές Σελ. 161
Γεωργια Θεοχαροπουλου  
Σημεία σύγκρουσης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 173
Ποπη Καλαμπουκα-Γιαννοπουλου  
Η προστασία του ασφαλισμένου από την αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης  
Ο θεσμός της εγγύησης ασφαλίσεων υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου Σελ. 187
Αποστολος Καραγκουνιδης  
Θεωρίες Δικαιοσύνης κατά τους Χριστιανικούς αιώνες Σελ. 201
Μαριανος Δ. Καρασης  
Ένδικη προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων υπό το πρίσμα του Εθνικού Κτηματολογίου Σελ. 227
Γιαννα Καρυμπαλη-Τσιπτσιου  
Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς  
Σκέψεις με αφορμή την από 28.6.2012 Απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθ. C-19/11 Markus Geltl vs. Daimler AGυ Σελ. 237
Εφη Ι. Κινινη  
Η απόφαση επί της συλλογικής αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του δικαιώματος αποκαταστάσεως της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτού  
Σκέψεις ως προς τη νομική φύση, τη δομή, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της κατΑ άρθρο 10 § 16 εδ. δ και § 20 Ν 2251/1994 (3587/2007) δικαστικής αποφάσεως Σελ. 251
Νικολαος Κ. Κλαμαρης  
   
Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ/τος 164/2004  
Για την μετατροπή συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Εκκρεμείς εισέτι υποθέσεις. Άρθρα 103 § 8 και 118 § 7 του Σ. 975/1986/2001/08 (Γνωμοδ.) Σελ. 277
Δημητρα Κοντογιωργα-Θεοχαροπουλου  
Το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατά το Ν 3606/2007 Σελ. 291
Σταματια Κορδη-Αντωνοπουλου  
Πτωχευτικός Κώδικας και Κανονισμοί Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας - «Αυτοδιοίκητο του Ποδοσφαίρου» Συνύπαρξη ή σχέση προτεραιότητας; Σελ. 303
Λαμπρος Ε. Κοτσιρης  
Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 311
Δημητρης Κρανης  
Τα Χρηματιστηριακά Αδικήματα Σελ. 327
Αγγελος Ι. Κωνσταντινιδης  
Το προσυμβατικό στάδιο στον Αστικό Κώδικα και στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή Σελ. 343
Παναγιωτης Λαδας  
Υπεύθυνος δανεισμός: Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο της καταναλωτικής και της ενυπόθηκης πίστης Σελ. 359
Χριστινα Λιβαδα  
Το προσυμβατικό βάρος της περιγραφής του κινδύνου στη σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 379
Κυριακη Μαντενιωτου-Λυρατζοπουλου  
Η συγκατάθεση των εταίρων για τη μεταβίβαση συμμετοχής σε ομόρρυθμη εταιρία ή τη σύσταση δικαιωμάτων επ' αυτής (Μετά το Ν 4072/2012) Σελ. 405
Χρηστος Ι. Μαστροκωστας  
Παραγραφή εμπορικών αξιώσεων  
Η «φθοροποιός δύναμις του χρόνου» σε περιοχές του εμπορικού δικαίου Σελ. 427
Γεωργιος Ν. Μιχαλοπουλος  
Πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων ως παραπλανητική εμπορική πρακτική κατΑ άρθρο 9στ περ. κγ N 2251/1994 - Γνωμοδότηση  
Με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Απριλίου 2014 (υπόθεση C-515/12) Σελ. 447
Αχιλλεας Δ. Μπεχλιβανης  
Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Directive UCP = Unfair Commercial Practices): Ο νομικός μηχανισμός λειτουργίας της και οι δυσλειτουργίες του κατά την εφαρμογή της Οδηγίας  
Πρόταση για αντικατάσταση της Οδηγίας με Κανονισμό (Proposal 2011 for a UCP Regulation), με σκοπό την εξάλειψη των δυσλειτουργιών που επέφερε η εφαρμογή της Οδηγίας Σελ. 471
Γεωργια Μπεχρη-Κεχαγιογλου  
Νομικά ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΕφΘεσ 577/2010. Η αύξηση κεφαλαίου με εταιρικά μέσα και το δικαίωμα πρoτίμησης. Το ανυπόστατο της απόφασης. Η μεταβίβαση της ονομαστικής μετοχής. Η ονομαστική μετοχή ως αξιόγραφο και αντικείμενο τακτικής χρησικτησίας Σελ. 501
Παναγιωτης Κ. Παναγιωτου  
Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών Σελ. 537
Καλλιροη Παντελιδου  
Η έννοια του «κοινού» ως πεδίο αναφοράς των δικαιωμάτων της δημόσιας εκτέλεσης, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και της παρουσίασης/ψηφιακής διάθεσης του έργου Σελ. 547
Ανθουλα Παπαδοπουλου  
Η αρχή του αίματος: Εθνικότητα ή ελληνικότητα;  
Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας Σελ. 567
Ζωη Παπασιωπη-Πασια  
Κτήση δικαιώματος σε ακίνητο από καλόπιστο τρίτο κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο  
Συμβολή στην ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 13, παρ. 3 και 4, Ν 2664/1998 Σελ. 585
Δημητριος Η. Παπαστεριου  
Από το 1 ευρώ στο 0: Σκέψεις για το μηδενικό κεφάλαιο της ΙΚΕ (Ν 4155/2013) Σελ. 607
Ευαγγελος Περακης  
Μια ιδιάζουσα περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας στη Βυζαντινή Μεσόγειο: Τα πλοία των μονών Σελ. 621
Κωνσταντινος Γ. Πιτσακης  
Εξωχώριες εταιρίες Σελ. 645
Νικολαος Κ. Ροκας  
Η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο Σελ. 659
Αριστεα Σινανιωτη-Μαρουδη  
Τρία ζητήματα της εταιρικής αγωγής στην ανώνυμη εταιρία (Αυτόβουλη άσκηση από το διοικητικό συμβούλιο. Εις ολόκληρον ευθύνη. Παραγραφή) Σελ. 675
Λευτερης Σκαλιδης  
Μεθοδολογία εφαρμογής της έννοιας επηρεασμού του ενωσιακού εμπορίου σε κάθετη συμφωνία τοπικού χαρακτήρα Σελ. 693
Χαρις Σκαλιδη  
Αποζημίωση πελατείας και περαιτέρω ζημία κατά το ΠΔ 219/1991 - Αναλογική εφαρμογή Σελ. 703
Μιχαηλ Σταθοπουλος  
Η ρύθμιση οφειλών (αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων) υπό το πρίσμα των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Αυτορρύθμιση στην υπερχρέωση των ιδιωτών) Σελ. 713
Αποστολος Δ. Τασικας  
Παράλληλες εισαγωγές σηματοδοτημένων προϊόντων από χώρες εκτός ΕΟΧ: Σταθμίσεις και προϋποθέσεις για την (κατΑ εξαίρεση) νομιμότητά τους (γνωμοδότηση) Σελ. 773
Νικολαος Δ. Τελλης  
Το σύστημα all inclusive και η σχέση του με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Σελ. 799
Εφη Τζιβα  
Η απόφαση Auto 24 (Υπόθεση C-158/2011) του ΔΕΕ ως αφορμή επανεξέτασης των συμβάσεων διανομής στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 819
Δημητρης Ν. Τζουγανατος  
Η ευθύνη διοικούντων, μετόχων και εταίρων για ασφαλιστικές οφειλές των εταιριών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρ. 31 του Ν 4321/2015 Σελ. 833
Αικατερινη Κ. Φινοκαλιωτη  
Η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Σελ. 847
Κωνσταντινος Δ. Φινοκαλιωτης  
LΑaction civile communautaire en dommages et int?r?ts caus?s par les pratiques anticoncurrentielles Σελ. 861
Θωμας Χατζηγαγιος  
Δείκτες πορείας στην εξέλιξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου  
Ο Κώδικας Lieber - Η διακήρυξη της Aγίας Πετρούπολης - H Pήτρα Martens Σελ. 873
Κωστας Χατζηκωνσταντινου  
Η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης στις ασφαλίσεις ζημιών Σελ. 895
Ρανια Χατζηνικολαου-Αγγελιδου  
Τύχη της ασφαλιστικής αποζημίωσης για αυτοκινητιστικό ατύχημα σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του δράστη από το θύμα Σελ. 905
Κωνσταντινος Ν. Χριστοδουλου  
Η Άλωση της Πόλης. Μια «έσωθεν» Άλωση; Σελ. 915
Ευαγγελος Χρυσος  
Η συστημική σταθερότητα στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 925
Γιωργος Ψαρουδακης  
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - μη εμπόρων (Μετά και το νόμο 4161/2013) Σελ. 949
Σπυριδων Δ. Ψυχομανης
Back to Top