ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 348Α ΠΚ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15658

Το έργο «Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων» έχει ως αντικείμενο το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας της σύγχρονης εποχής που έχει ήδη λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και συνεχίζει να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Συγκεκριμένα επιχειρείται η δογματική διερεύνηση του αξιοποίνου της πορνογραφίας ανηλίκων, η ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 348Α ΠΚ και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του. Ήδη οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές (Ν 4267/2014, Ν 3727/2008, Ν 3625/2007) σε μία ούτως ή άλλως σχετικά πρόσφατη διάταξη (Ν 3064/2002) καταδεικνύουν την αμφιβολία του νομοθέτη ως προς τον ακριβή τρόπο ποινικοποίησης του εξεταζόμενου εγκλήματος.

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος αφιερώνεται στην παρουσίαση του διεθνούς πλαισίου γένεσης του εγκλήματος και μάλιστα συγκριτικά με την εθνική έννομη τάξη, ούτως ώστε στο τέλος της ενότητας να προκύπτει μία σαφής εικόνα σχετικά με την εναρμόνιση του άρθρου 348Α ΠΚ στις διεθνείς και ενωσιακές σχετικές επιταγές. 

 
Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται ο εντοπισμός της βάσης θεμελίωσης των συμπεριφορών που περιγράφονται στο άρθρο 348Α ΠΚ. Η προσέγγιση των εννόμων αγαθών τα οποία προστατεύονται από μία διάταξη συνιστά άλλωστε την πεμπτουσία δικαιολόγησης κάθε ποινικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγεται καταρχάς μία συζήτηση με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί ως προς τα προστατευόμενα από την τυποποίηση του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά, ούτως ώστε τελικά να αναδειχθούν τυχόν συγκλίσεις ή αποκλίσεις τους, ενώ μία ειδική ενότητα επιφυλάσσεται στο πλέον αμφισβητούμενο ζήτημα της εικονικής πορνογραφίας. Η θέση της συγγραφέως ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα διατυπώνεται στο τρίτο κεφάλαιο αυτού του μέρους, όπου επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα γιατί ένα έννομο αγαθό να προστατεύεται από τη συγκεκριμένη διάταξη –και αντίστροφα ενδεχομένως γιατί κάποιο άλλο δεν προστατεύεται τελικά. Όλα τα παραπάνω επιχειρούνται σε μία παράλληλη προσπάθεια ανάδειξης και των διαφοροποιήσεων των επιμέρους εγκληματικών συμπεριφορών (και συνδυασμών) της διάταξης.

Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και ερμηνεία της αξιόποινης συμπεριφοράς του άρθρου 348Α ΠΚ, διατρέχοντας έτσι αναγκαία κάποιες από τις σημαντικότερες θεματικές του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Στη βάση των πορισμάτων της συγκεκριμένης ανάλυσης επιχειρείται, εξάλλου, τόσο η κριτική προσέγγιση του ισχύοντος δικαίου όσο και η αποτύπωση ειδικότερων προτάσεων για κάθε επιμέρους ζήτημα. 
 
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης στο τέταρτο μέρος προτείνεται τελικά μία διαφορετική νομοθετική αντιμετώπιση του εγκλήματος, η οποία φιλοδοξεί να επιτύχει, στο μέτρο που θα κριθεί ικανοποιητική, την εξισορρόπηση ανάμεσα στην αναγκαία ποινική αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων και στη διαφύλαξη του φιλελεύθερου χαρακτήρα του ποινικού δικαίου.
 
Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση χρηστικών πινάκων για το οικείο έγκλημα (συγκριτικός πίνακας νομικών εργαλείων, πίνακας για το υλικό παιδικής πορνογραφίας κ.λπ.), πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ Σελ. 25
ΜΕΡΟΣ Α΄  
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
1. Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ Σελ. 30
1.1. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού Σελ. 30
1.2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία Σελ. 34
1.3. Σχετικές νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 37
2. Το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 39
2.1. Σύσταση Rec (1991) 11 για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την πορνογραφία και την πορνεία των παιδιών και των εφήβων και για την εμπορία αυτών Σελ. 40
2.2. Σύσταση Rec (2001) 16 σχετικά με την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσής τους Σελ. 41
2.3. Η Σύμβαση για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Βουδαπέστη 23/11/2001) - ETS 185 Σελ. 44
2.4. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (LANZAROTE 25/10/2007) ETS αριθ. 201 Σελ. 49
3. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 52
3.1. Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (2000/375/ΔΕΥ) Σελ. 53
3.2. Η Απόφαση-Πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ Σελ. 57
3.3. Οδηγία 2011/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 13ης Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου Σελ. 65
4. Συνολική εικόνα του διεθνούς πλαισίου γένεσης του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας - Βασικά συμπεράσματα και προκείμενες για την εθνική έννομη τάξη Σελ. 81
5. Νομοθετική αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 84
5.1. Σύντομη νομοθετική αναδρομή στο σχετικό πεδίο των εγκλημάτων εναντίον της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων - νομοθετική αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων πριν το Ν 3064/2002 Σελ. 84
5.2. Το αδίκημα του άρθρου 348Α ΠΚ από το Νόμο 3064/2002 μέχρι την τροποποίηση του Νόμου 4267/2014 Σελ. 88
6. Σύγκριση του διεθνούς και εθνικού νομοθετικού πλαισίου - Βασικοί άξονες και κριτική προσέγγιση Σελ. 95
6.1. Βασικοί άξονες Σελ. 95
6.2. Η ειδικότερη σύγκριση του διεθνούς και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για το αξιόποινο της παιδικής πορνογραφίας Σελ. 97
6.2.1. Η οριοθέτηση της ανηλικότητας και του υλικού παιδικής πορνογραφίας Σελ. 98
6.2.1.1. Η οριοθέτηση της ανηλικότητας Σελ. 98
6.2.1.2. Ορισμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας - Το ζήτημα της εικονικής πορνογραφίας ανηλίκων Σελ. 101
6.2.1.2.1. Ο ορισμός Σελ. 101
6.2.1.2.2. Οι δυνατότητες εξαιρέσεων από το αξιόποινο Σελ. 103
6.2.1.2.3. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 105
6.2.3. Η οριοθέτηση της νομοτυπικής μορφής της παιδικής πορνογραφίας Σελ. 108
6.2.3.1. Οι τρόποι τέλεσης Σελ. 108
6.2.3.2. Το πρόβλημα της κατοχής - και της απόκτησης πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας Σελ. 112
6.2.4. Διακεκριμένες μορφές - Επιβαρυντικές περιστάσεις Σελ. 114
6.2.5. Κυρώσεις Σελ. 116
6.2.5.1. Κυρώσεις φυσικών προσώπων Σελ. 116
6.2.5.2. Κυρώσεις νομικών προσώπων Σελ. 119
6.2.6. Το ζήτημα της παραγραφής Σελ. 120
6.2.7. Θεμελίωση δικαιοδοσίας για τη δίωξη της παιδικής πορνογραφίας Σελ. 121
6.3. Συμπέρασμα Σελ. 125
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΤΟ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
1. Εισαγωγικά Σελ. 129
1.1. Σύντομη συγκριτική επισκόπηση της τυποποίησης του εγκλήματος σε άλλα δίκαια Σελ. 129
1.2. Πορνογραφία - Αιδώς και Άσεμνα στο ελληνικό ποινικό δίκαιο Σελ. 134
1.3. Προβλήματα προσέγγισης του εννόμου αγαθού του άρθρου 348Α ΠΚ Σελ. 135
2. Διάλογος με τις υποστηριζόμενες στην ελληνική και αλλοδαπή θεωρία απόψεις για τα προστατευόμενα από την τυποποίηση του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά Σελ. 137
2.1. Τα προστατευόμενα από την ποινικοποίηση της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά Σελ. 138
2.1.1. Πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή της δημόσιας τάξης Σελ. 138
2.1.2. Πορνογραφία ανηλίκων: Μεταξύ δημόσιας τάξης και ανηλικότητας; Σελ. 143
2.1.3. Αμιγώς «Παιδοκεντρικές» θεωρήσεις Σελ. 146
2.1.3.1. Παιδική πορνογραφία και προσβολή διάφορων ατομικών έννομων αγαθών Σελ. 147
2.1.3.1.1. Πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή εικόνας (τιμής) και της δυνάμει σεξουαλικής αυτοδιάθεσης του ανηλίκου Σελ. 148
2.1.3.1.2. Προστασία της υγείας των ανηλίκων Σελ. 151
2.1.3.1.3. Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ανηλίκων Σελ. 154
2.1.3.1.4. Προστασία της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων Σελ. 157
2.1.3.2. Προστασία της ανηλικότητας Σελ. 166
2.1.3.2.1. Η ελεύθερη και αδιατάρακτη ανάπτυξη της ερωτικής ζωής των ανηλίκων Σελ. 166
2.1.3.2.2. Παιδική πορνογραφία και προσβολή της ανηλικότητας, της γενετήσιας αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων Σελ. 170
2.1.3.2.3. Προστασία της προσωπικότητας των αποτυπωμένων ανηλίκων και της ανηλικότητας in abstracto Σελ. 173
2.1.3.2.4. Η διακινδύνευση ανηλίκων λόγω της συγκαλυμμένης πρόκλησης προς τέλεση πράξεων σεξουαλικής κακοποίησης μέσω του καθεαυτό επικίνδυνου («τοξικού» παιδοπορνογραφικού υλικού) Σελ. 175
2.2. Το έννομο αγαθό στην εικονική παιδική πορνογραφία Σελ. 178
2.2.1. Κατηγορίες εικονικού παιδοπορνογραφικού υλικού Σελ. 179
2.2.2. Η ποινικοποίηση της εικονικής παιδικής πορνογραφίας Σελ. 181
2.2.3. Αναζητώντας το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό στην περίπτωση της εικονικής παιδικής πορνογραφίας Σελ. 183
2.2.3.1. Επιχειρήματα σχετικά με την ποινικοποίηση ή μη της εικονικής παιδικής πορνογραφίας Σελ. 183
2.2.3.1.1. Επηρεασμός των θεατών Σελ. 183
2.2.3.1.1.1. Ως προς τους ανήλικους θεατές Σελ. 183
2.2.3.1.1.2. Ως προς τους ενήλικες θεατές Σελ. 184
2.2.3.1.2. Δυσκολία απόδειξης Σελ. 187
2.2.3.2. Κριτήρια προσδιορισμού της αξιόποινης εικονικότητας Σελ. 189
2.3. Συγκλίσεις των απόψεων για το έννομο αγαθό - Βασικοί άξονες Σελ. 194
2.3.1. Πρωταγωνιστές του παιδοπορνογραφικού υλικού Σελ. 194
2.3.2. Ανήλικοι θεατές του παιδοπορνογραφικού υλικού Σελ. 195
2.3.3. Ενήλικοι θεατές του παιδοπορνογραφικού υλικού Σελ. 196
2.3.4. Συμπεράσματα Σελ. 199
3. Θέση της μελέτης Σελ. 200
3.1. Εισαγωγικές Σκέψεις - Αναζητώντας το ουσιαστικό άδικο Σελ. 200
3.2. Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και προστατευόμενα έννομα αγαθά Σελ. 202
3.3. Έννοια της ανηλικότητας Σελ. 204
3.4. Η διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ και τα προστατευόμενα έννομα αγαθά Σελ. 207
3.5. Διακρίβωση της σχέσης του έννομου αγαθού της ανηλικότητας με επιμέρους ατομικά έννομα αγαθά του ανηλίκου (: σωματική ακεραιότητα / υγεία, γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια) στο έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας Σελ. 212
3.5.1. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της σωματικής ακεραιότητας και υγείας του ανηλίκου Σελ. 213
3.5.2. Η σχέση της ανηλικότητας με τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανηλίκου Σελ. 218
3.5.2.1. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας του ανηλίκου Σελ. 219
3.5.2.2. Η σχέση της ανηλικότητας με τη γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου Σελ. 220
3.5.3. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ανηλίκου Σελ. 221
3.5.4. Η επιπρόσθετη προσβολή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων Σελ. 229
3.6. Προσβαλλόμενα έννομα αγαθά σε περιπτώσεις πράξεων που αφορούν πραγματική απεικόνιση ανηλίκου Σελ. 239
3.6.1. Κατά το στάδιο της παραγωγής του υλικού Σελ. 240
3.6.2. Πράξεις μετά την παραγωγή του υλικού Σελ. 244
3.7. Προσβαλλόμενο έννομο αγαθό σε περιπτώσεις πράξεων που αφορούν εικονικό παιδοπορνογραφικό υλικό Σελ. 249
3.8. Διακινδύνευση αορίστου αριθμού ανηλίκων Σελ. 251
3.9. Συμπεράσματα Σελ. 258
ΜΕΡΟΣ Γ΄  
Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 348Α ΠΚ  
1. Νομοτυπική μορφή του άρθρου 348Α ΠΚ Σελ. 265
1.1. Η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 348Α ΠΚ - Άδικο Σελ. 265
1.1.1. Ο ορισμός και το περιεχόμενο του υλικού παιδικής πορνογραφίας Σελ. 265
1.1.1.1. Ηλικιακό όριο συμμετέχοντος στο πορνογραφικό υλικό ανηλίκου Σελ. 266
1.1.1.2. Το είδος της εμφάνισης (αναπαράσταση ή αποτύπωση) Σελ. 269
1.1.1.3. Το περιεχόμενο του παιδοπορνογραφικού υλικού Σελ. 275
1.1.1.3.1. Γεννητικά όργανα ή σώμα εν γένει Σελ. 275
1.1.1.3.2. Πρόδηλη πρόκληση γενετήσιας διέγερσης Σελ. 277
1.1.1.3.3. Ασελγής πράξη Σελ. 280
1.1.1.4. Το μέσο εμφάνισης/έκθεσης του υλικού (ηλεκτρονικός ή άλλος υλικός φορέας -ψηφιακό ή συμβατικό- ηλεκτρονικό υλικό) Σελ. 290
1.1.1.5. Νομοθετικές επιλογές για το υλικό παιδικής πορνογραφίας και προτάσεις βελτίωσης Σελ. 291
1.1.2. Οι επιμέρους τρόποι τέλεσης του αδικήματος Σελ. 297
1.1.2.1. Συμβατική Παιδική Πορνογραφία Σελ. 297
1.1.2.1.1. Περιεχόμενο των τρόπων τέλεσης του άρ. 348Α παρ. 1 Σελ. 298
1.1.2.1.2. Η προβληματική της κατοχής Σελ. 303
1.1.2.1.2.1. Ορισμός Σελ. 304
1.1.2.1.2.2. «Εφαρμογή» των στοιχείων της κατοχής στο άρ. 348Α ΠΚ Σελ. 305
1.1.2.1.3. Κριτική των νομοθετικών επιλογών αναφορικά με τους τρόπους τέλεσης της πορνογραφίας ανηλίκων - Παράμετροι μίας έλλογης ρύθμισης Σελ. 311
1.1.2.2. Η ηλεκτρονική - ψηφιακή πορνογραφία ανηλίκων Σελ. 317
1.1.2.2.1. Είδος εγκλήματος Σελ. 317
1.1.2.2.2. Αναγκαιότητα ξεχωριστής τυποποίησης Σελ. 319
1.1.2.2.3. Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών Σελ. 321
1.1.2.2.4. Περιεχόμενο των τρόπων τέλεσης του άρ. 348Α παρ. 2 ΠΚ Σελ. 324
1.1.2.2.5. Η κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων Σελ. 328
1.1.2.2.5.1. Ψηφιακές πληροφορίες Σελ. 328
1.1.2.2.5.2. Ηλεκτρονικός υλικός φορέας και κατοχή Σελ. 329
1.1.2.2.5.3. Ετερότητα κατόχου του φορέα και συλλέκτη του υλικού Σελ. 330
1.1.2.2.5.4. Κατοχή σε πτητική μνήμη (Ram) και απλή θέαση Σελ. 331
1.1.2.2.6. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών Σελ. 338
1.1.2.2.7. Κριτική των νομοθετικών επιλογών αναφορικά με τους τρόπους τέλεσης της πορνογραφίας ανηλίκων - Παράμετροι μίας έλλογης ρύθμισης Σελ. 340
1.1.2.3. Ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές πορνογραφίας ανηλίκων (άρ. 348Α παρ. 4 ΠΚ) Σελ. 345
1.1.2.3.1. ΚατΑ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση Σελ. 345
1.1.2.3.2. Η εκμετάλλευση αδυναμίας και η περαιτέρω προσβολή άλλων έννομων αγαθών του ανηλίκου Σελ. 348
1.1.2.3.3. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα Σελ. 354
1.1.2.3.4. Κριτική Αποτίμηση - Προτάσεις Σελ. 355
1.1.3. Ζητήματα απόπειρας Σελ. 359
1.1.4. Ζητήματα λόγων άρσης του αδίκου Σελ. 362
1.1.4.1. Τέχνη, επιστήμη και παιδική πορνογραφία Σελ. 362
1.1.4.2. Η συναίνεση του παθόντος Σελ. 368
1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός Σελ. 371
1.2.1. Το προϊσχύσαν καθεστώς της «από κερδοσκοπία τέλεσης» Σελ. 371
1.2.2. Το σημερινό καθεστώς Σελ. 373
1.2.3. Κριτική - Ειδικά ζητήματα ενοχής του δράστη της παιδικής πορνογραφίας Σελ. 375
1.3. Οι κυρώσεις για την αξιόποινη πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων και οι διακεκριμένες μορφές Σελ. 379
1.3.1. Η ταυτότητα των ποινικών κυρώσεων Σελ. 379
1.3.1.1. Ποινές Σελ. 379
1.3.1.1.1. Συμβατική (348Α παρ. 1 ΠΚ) - Ηλεκτρονική (348Α παρ. 2 ΠΚ) πορνογραφία ανηλίκων - Εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης (348Α παρ. 5 ΠΚ) Σελ. 379
1.3.1.1.2. Ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές (άρ. 348Α παρ. 4 ΠΚ) Σελ. 381
1.3.1.1.3. Κριτική αποτίμηση - Προτάσεις Σελ. 383
1.3.1.2. Παρεπόμενες ποινές - Μέτρα ασφαλείας Σελ. 385
1.3.1.2.1. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Σελ. 385
1.3.1.2.2. Δήμευση και κατάσχεση Σελ. 387
1.3.1.3. Οι κυρώσεις των νομικών προσώπων Σελ. 389
1.3.1.3.1. Κριτική αποτίμηση - Προτάσεις Σελ. 390
1.4. Ζητήματα συρροής Σελ. 392
1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Εγκληματική μονάδα Σελ. 392
1.4.2. Πορνογραφία ανηλίκων: ένα υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα Σελ. 393
1.4.3. Υλικό περιέχον περισσότερους ανηλίκους Σελ. 394
1.4.4. Εικονικό παιδοπορνογραφικό υλικό Σελ. 394
1.4.5. Συρροή και κατοχή Σελ. 395
1.4.6. Συρροή διακεκριμένων και βασικής μορφής Σελ. 395
1.4.7. Συρροή βασικής μορφής και εκ του αποτελέσματος Σελ. 396
1.4.8. Συρροή με εγκλήματα του 19ου κεφαλαίου Σελ. 396
1.4.9. Συρροή με άσεμνα Σελ. 404
1.4.10. Συρροή με προσβολές των προσωπικών δεδομένων Σελ. 406
1.4.11. Συρροή με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σελ. 406
1.5. Ζητήματα παραγραφής Σελ. 407
1.6. Ζητήματα δικαιοδοσίας Σελ. 409
ΜΕΡΟΣ Δ΄  
DE LEGE FERENDA ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Άρθρο 348Α ΠΚ Σελ. 417
Άρθρο 8 ΠΚ Σελ. 419
Άρθρο 13 ΠΚ Σελ. 419
Άρθρο 353Α ΠΚ Σελ. 419
Άρθρο 67 παρ. 1 in fine ΠΚ Σελ. 420
1ο άρθρο του Ν 3727/2008 Σελ. 420
ΠΙΝΑΚΕΣ  
ΜΕΡΟΣ Α΄  
1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Σελ. 423
2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Σελ. 424
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Σελ. 431
ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Σελ. 435
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Σελ. 436
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 437
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 439
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 457
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 469
Back to Top