ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ενωσιακής και Διεθνούς

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 101,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 101,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17832
Αθανασίου Λ., Κινινή Ε., Μαστρομανώλης Ε., Μιχαλόπουλος Γ., Μουσταΐρα Ε., Παΐζης Α., Περάκης Ε.
Αθανασίου Λ., Μιχαλόπουλος Γ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 584
  • ISBN: 978-960-654-137-7
  • ISBN: 978-960-654-137-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Το «Δίκαιο της διασυνοριακής αφερεγγυότητας» αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας επτά ακαδημαϊκών/εμπειρογνωμόνων που προσεγγίζει κριτικά και σε βάθος τη σχετική νομοθεσία από ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική. Το πρώτο μέρος αναλύει τους βασικούς πυλώνες και αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό και UNCITRAL καθεστώς. Το δεύτερο μέρος εξετάζει βασικά θέματα, όπως το πεδίο εφαρμογής του Καν. 1215/2012, τις βασικές πτυχές της Οδηγίας 2019/1023, τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο επί της κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας, τη θέση των πιστωτών στη διαδικασία, τη διαδικασία αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών κ.ά.. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς που ασχολούνται εν γένει με το πτωχευτικό δίκαιο.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Παραποµπές βασικής βιβλιογραφίας Σελ. ΧΧΙΧ
Συντομογραφίες Σελ. ΧΧXIIΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή στο δίκαιο των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
Ι. Η εργώδης εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας (1960-2000, 2015): από τον προïσχύσαντα Κανονισμό 1346/2000 στον ισχύοντα Κανονισμό 2015/848 Σελ. 3
Α. Η εθνοκεντρικής αντίληψης προσέγγιση του διεθνούς χαρακτήρα της πτώχευσης Σελ. 3
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 3
2. Τα συστήματα αντιμετώπισης της διεθνούς πτώχευσης Σελ. 5
3. Η πρόκριση της σχετικοποιημένης καθολικότητας της διαδικασίας αφερεγγυότητας από το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 6
Β. Ιστορική περιήγηση στον δύσβατο χώρο των διασυνοριακών πτωχεύσεων Σελ. 10
1. Η Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 και ο αποκλεισμός των πτωχευτικών διαδικασιών από το πεδίο εφαρμογής της Σελ. 10
2. Η πρώτη περίοδος κύησης της ευρωπαϊκής ρύθμισης (1960-1980) και τα πρώτα συμβατικά σχέδια Σελ. 11
α. Το δύστροπο σχέδιο σύμβασης του 1970 Σελ. 11
β. Η αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου σύμβασης του 1980 Σελ. 13
γ. Η διακοπή της κύησης και το τέλος της πρώτης περιόδου Σελ. 13
3. Η παρεμβολή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης επί ορισμένων διεθνών πτυχών της πτώχευσης (Σύμβαση Κωνσταντινουπόλεως, 1990) Σελ. 13
4. Η δεύτερη περίοδος κύησης της ευρωπαϊκής ρύθμισης (1989-1995) και η δυστοκία του δεύτερου σχεδίου σύμβασης Σελ. 17
5. Η παροχέτευση του δεύτερου σχεδίου σύμβασης στον Κανονισμό 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και η ενεργοποίηση της ρήτρας προσαρμογής του: ο ισχύων Κανονισμός 2015/848 Σελ. 19
ΙΙ. Η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας Σελ. 22
A. Η αργή πορεία προς τη διεθνή ομοιόμορφη ρύθμιση Σελ. 22
Β. Η επιλογή του συντονισμού μέσω «πρότυπου νόμου»: πλεονεκτήματα και αδυναμίες Σελ. 26
Γ. Το προφίλ του ΠΝ UNCITRAL για τη διασυνοριακή αφερεγγυότητα (Ν 3858/2010) Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Ι. Επισκόπηση του ευρωπαϊκού δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας Σελ. 32
Α. Σύνοψη των σημαντικότερων επεμβάσεων του Κανονισμού 2015/848 σε συσχετισμό προς τον προïσχύσαντα Κανονισμό 1346/2000 Σελ. 32
1. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: η προσθήκη προπτωχευτικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, εμπορικής και αστικής Σελ. 32
2. Διεθνής δικαιοδοσία: η διατήρηση των δικαιοδοτικών συνδέσμων και η αποτροπή της άγρας ευνοϊκότερου δικαίου Σελ. 36
3. Η εμμένουσα «βασική αρχή»: η άνευ ετέρου αναγνώριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, κυρίας και δευτερευουσών Σελ. 40
4. Το εφαρμοστέο επί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, κυρίας και δευτερευουσών, δίκαιο: ο κανόνας και συνθετική κατηγοριοποίηση των εξαιρέσεών του Σελ. 43
5. To διευρυμένο καθήκον συνεννόησης: η υποχρέωση συνεργασίας των οργάνων συντρεχουσών διαδικασιών αφερεγγυότητας κατά του ίδιου οφειλέτη Σελ. 45
6. Όμιλοι εταιριών: η υποχρέωση συνεργασίας και το αίτημα του συντονισμού συντρεχουσών διαδικασιών αφερεγγυότητας κατά διαφορετικών οφειλετών (- εταιριών του ομίλου) Σελ. 47
7. Καθεστώς δημοσιότητας: η δημιουργία ενδοκοινοτικώς διασυνδεδεμένων εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας και ο εκτελεστικός Κανονισμός 2019/917 της 4.6.2019 Σελ. 49
8. Αναγγελία απαιτήσεων: η διασφάλιση της συμμετοχής αλλοδαπών πιστωτών Σελ. 51
9. Δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας: ο κλονισμός των βεβαιοτήτων του προïσχύσαντος κανονισμού Σελ. 53
10. Ρήτρα αναθεώρησης: η προοπτική της επαναξιολόγησης ρυθμίσεων του νέου κανονισμού Σελ. 57
11. Επίμετρο: η ετοιμότητα των εθνικών δικαίων εν όψει της ανταπόκρισής τους σε ρυθμίσεις του κανονισμού Σελ. 58
Β. Η κινητικότητα του ενωσιακού δικαίου της αφερεγγυότητας: η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 για την προληπτική αναδιάρθρωση Σελ. 60
1. Η συμπληρωματική ενέργεια των ρυθμίσεων της Οδηγίας επί του Καν 848 Σελ. 60
2. Η συμβατότητα των ρυθμίσεων του εθνικού πτωχευτικού δικαίου προς τις ρυθμίσεις της οδηγίας Σελ. 62
IΙ. Επισκόπηση του διεθνούς δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας Σελ. 65
Α. Κύριοι ρυθμιστικοί άξονες, με αναφορά υλοποίησης το Ν 3858/2010 Σελ. 65
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 65
2. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών Σελ. 69
α. Προϋποθέσεις αναγνώρισης Σελ. 69
i. Το δίπολο «κύριας» και «μη κύριας» διαδικασίας Σελ. 69
ii. Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης Σελ. 70
β. Η διαδικασία της αναγνώρισης Σελ. 71
i. Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του αλλοδαπού συνδίκου Σελ. 71
ii. Υλική και τοπική αρμοδιότητα Σελ. 72
iii. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου Σελ. 74
γ. Συνέπειες της αναγνώρισης Σελ. 75
i. Δυνητική προσωρινή προστασία πριν την αναγνώριση Σελ. 75
ii. Αυτόματες συνέπειες αναγνώρισης κύριας διαδικασίας Σελ. 76
iii. Δυνητικές συνέπειες αναγνώρισης Σελ. 78
iv. Ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας Σελ. 80
v. Μη προβλεπόμενες συνέπειες Σελ. 81
δ. Δικαίωμα πρόσβασης Σελ. 83
i. Του αλλοδαπού συνδίκου Σελ. 83
ii. Των αλλοδαπών δανειστών Σελ. 85
ε. Συντονισμός διαδικασιών Σελ. 86
i. Συνεργασία ημεδαπών και αλλοδαπών οργάνων Σελ. 86
ii. Συντονισμός αποτελεσμάτων συντρεχουσών διαδικασιών Σελ. 87
Β. Αλλοδαπά παραδείγματα ενσωμάτωσης Σελ. 89
1. Το αμερικανικό παράδειγμα ενσωμάτωσης: US Chapter 15 Σελ. 89
α. Στόχοι και προϋποθέσεις Σελ. 89
β. Συνέπειες Σελ. 93
2. H βρετανική ρύθμιση (CBIR 2006) Σελ. 97
3. Η πρόσφατη άφιξη της Σιγκαπούρης Σελ. 102
4. Ρύθμιση διεθνούς πτώχευσης εκτός ΠΝ Σελ. 103
Γ. Βασικές διαφορές διεθνούς και ενωσιακής πτώχευσης Σελ. 105
1. Ως προς τα κριτήρια ενεργοποίησης Σελ. 105
2. Ως προς τις ρυθμιστικές διαφορές Σελ. 108
Δ. Σύγκρουση της ρύθμισης της διασυνοριακής πτώχευσης με διεθνώς ομοιόμορφους κανόνες Σελ. 109
1. Κανονισμός 2015/848 vs. διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο Σελ. 110
α. Φύση διεθνούς κανόνα και πιθανότητα σύγκρουσης Σελ. 110
β. Εργαλεία άμβλυνσης της σύγκρουσης Σελ. 112
i. Η ιεράρχηση των κανόνων: κριτήριο αναγκαίο, αλλά όχι επαρκές Σελ. 112
ii. Το χρονικό κριτήριο της κήρυξης αφερεγγυότητας Σελ. 115
iii. Η ad hoc εξέταση της ratio του διεθνούς κανόνα Σελ. 116
γ. Απόπειρες συντονισμού Σελ. 118
i. Συντονισμός με ειδικές ρυθμίσεις διωκτικών μέτρων ή αναγνώρισης αποφάσεων Σελ. 118
γ1. Το παράδειγµα της ΔΣ 1952 για τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων Σελ. 118
γ2. Το παράδειγµα της ΔΣ Νέας Υόρκης 1958 για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 120
ii. Συντονισμός με διεθνή καθεστώτα οιονεί συλλογικών διαδικασιών Σελ. 123
2. ΠΝ UNCITRAL και διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο Σελ. 125
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2015/848
Ι. Γενικά: Το ρυθμιστικό αντικείμενο του άρθρου 1 - ερμηνευτική προσέγγιση Σελ. 129
Α. Το πεδίο εφαρμογής: έννοια Σελ. 129
Β. Ερμηνευτική προσέγγιση · ειδικότερα αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου 1 Σελ. 130
ΙΙ. Το καθ’ ύλην (αντικειμενικό) πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Σελ. 133
Α. Προδιάθεση: η δομή της ρύθμισης και οι καινοτομίες του Κανονισμού Σελ. 133
Β. Τα κατ’ ιδίαν κριτήρια του άρθρου 1 παρ. 1 Σελ. 135
1. Συλλογικότητα της διαδικασίας Σελ. 135
2. Δημόσιος χαρακτήρας της διαδικασίας Σελ. 138
3. Σύνδεση της διαδικασίας με την αφερεγγυότητα Σελ. 139
4. Επιπτώσεις της διαδικασίας επί της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 141
5. Σκοπός της διαδικασίας Σελ. 144
Γ. Η σχέση του άρθρου 1 και του Παραρτήματος Α του Κανονισμού Σελ. 146
ΙΙΙ. Το κατ’ έκταση (προσωπικό) πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Σελ. 148
Α. Μεθοδολογία οριοθέτησης του κατ’ έκταση πεδίου εφαρμογής Σελ. 148
Β. Η αποσύνδεση από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των αφερέγγυων προσώπων Σελ. 149
Γ. Η εξαίρεση: (αφερέγγυα) πιστωτικά ιδρύματα και (αφερέγγυες) ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 151
Δ. Η περίπτωση του ομίλου (αφερέγγυων) εταιρειών Σελ. 153
IV. H κατά τόπον οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Σελ. 154
V. Η χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Το νέο άρθρο 3, σύγκριση με προϊσχύσαν άρθρο 3 Κανονισμού 1346/2000 Σελ. 160
ΙΙ. Η έννοια του κέντρου των κυρίων συμφερόντων (COMI) του οφειλέτη (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 1, υποεδάφιο 1) Σελ. 165
Α. Εισαγωγικά Σελ. 165
Β. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 165
Γ. Ο νομοθετικός ορισμός (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 1 υποεδ. 2 Κανονισμού 848, αιτ. σκ. 13 Κανονισμού 1346) Σελ. 169
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 169
2. Τόπος διοίκησης των συμφερόντων του οφειλέτη Σελ. 172
3. Επαληθευσιμότητα από τους τρίτους Σελ. 173
Δ. Τα τεκμήρια του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. 2, 3 και 4 Σελ. 176
1. Απόδειξη του εναντίου Σελ. 176
2. Εταιρίες και νομικά πρόσωπα Σελ. 178
α. Μεταφορά της καταστατικής έδρας Σελ. 178
β. Ανατροπή του τεκμηρίου Σελ. 180
3. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 182
α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα Σελ. 183
β. Άλλα φυσικά πρόσωπα Σελ. 185
Ε. Η ύποπτη περίοδος (période suspecte, looking back period) Σελ. 188
ΙΙΙ. Συγκρούσεις δικαιοδοσίας Σελ. 190
Α. Θετικές συγκρούσεις Σελ. 190
Β. Αρνητικές συγκρούσεις Σελ. 191
IV. Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 4) Σελ. 191
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 191
Β. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 193
Γ. Υποχρέωση αιτιολόγησης Σελ. 196
Δ. Έλεγχος και αιτιολόγηση από το διαχειριστή αφερεγγυότητας (άρθρο 4 παρ. 2) Σελ. 197
V. Δικαστικός έλεγχος της απόφασης για την έναρξη κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρο 5) Σελ. 198
Α. Εισαγωγικά Σελ. 198
Β. Προσβολή της απόφασης για λόγους διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 5 παρ. 1) Σελ. 199
1. Αντικείμενο αμφισβήτησης Σελ. 199
2. Ο λόγος αμφισβήτησης της απόφασης Σελ. 200
3. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 201
4. Η διαδικασία Σελ. 202
Γ. Προσβολή της απόφασης για άλλους λόγους και από άλλα πρόσωπα (άρθρο 5 παρ. 2) Σελ. 203
VI. Διεθνής δικαιοδοσία για τις αγωγές με παρακολουθηματικό χαρακτήρα (άρθρο 6) Σελ. 204
Α. Εισαγωγικά Σελ. 204
Β. Πεδίο εφαρμογής (χρονικό, προσωπικό, εδαφικό, αντικειμενικό) Σελ. 207
1. Χρονικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 207
2. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 208
3. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 209
4. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 210
Γ. Έκταση των κανόνων δικαιοδοσίας Σελ. 211
1. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 211
2. Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της δικαιοδοσίας Σελ. 212
Δ. Οριοθέτηση των παρεπόμενων αγωγών (άρθρο 6 παρ. 1) Σελ. 215
1. Γενικά κριτήρια Σελ. 215
2. Περιπτωσιολογία (θετικός και αρνητικός κατάλογος) Σελ. 218
α. Θετικός κατάλογος Σελ. 218
β. Αρνητικός κατάλογος Σελ. 220
Ε. Οι συναφείς αγωγές (άρθρο 6 παρ. 2 και 3) Σελ. 223
1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 223
2. Προϋποθέσεις για την επιλογή δικαιοδοσίας Σελ. 224
α. Αγωγή με ενάγοντα το διαχειριστή σε αστική ή εμπορική υπόθεση Σελ. 224
β. Κατοικία του ή των εναγομένων Σελ. 225
γ. Συνάφεια των αγωγών (άρθρο 6 παρ. 3) Σελ. 226
δ. Συνένωση των αγωγών Σελ. 227
3. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 228
α. Ανεπαρκής συνάφεια Σελ. 228
β. Ελλείψεις της αγωγής κατά του «βασικού εναγομένου» Σελ. 228
γ. Περάτωση της δίκης κατά του «βασικού εναγομένου» Σελ. 228
δ. Μεταφορά της κατοικίας του «βασικού εναγομένου» Σελ. 229
ε. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού 848 Σελ. 230
Α. Το μοντέλο της τροποποιημένης καθολικότητας Σελ. 230
Β. Η δευτερεύουσα διαδικασία Σελ. 232
1. Οι λειτουργίες της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 232
2. Η ιεραρχική σχέση μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 233
3. Τα μέτρα για την περιστολή των αρνητικών αποτελεσμάτων της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 236
ΙΙ. Το άνοιγμα των τοπικών διαδικασιών Σελ. 238
Α. Η δευτερεύουσα διαδικασία (άρθρο 3 παρ. 2 και 3, άρθρο 34) Σελ. 238
1. Προϋποθέσεις (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 1, άρθρο 34 εδ. 1 και 2) Σελ. 238
α. Κήρυξη της κύριας διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος Σελ. 239
β. Εγκατάσταση στην ημεδαπή (άρθρο 2 αριθ. 10) Σελ. 242
γ. Το ζήτημα της θεώρησης της θυγατρικής ως εγκατάστασης της μητρικής Σελ. 246
δ. Μη επανεξέταση του λόγου αφερεγγυότητας (άρθρο 34 εδ. 2) Σελ. 248
ε. Άλλες προϋποθέσεις (κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, σκοπιμότητα για την έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας) Σελ. 250
2. Νομιμοποιούμενοι να ζητήσουν την κήρυξη της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 37) Σελ. 251
α. Νομιμοποίηση του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας (άρθρο 37 παρ. 1 στ. α’) Σελ. 251
β. Υπόλοιπα νομιμοποιούμενα πρόσωπα και αρχές (άρθρο 37 παρ. 1 στ. β’) Σελ. 254
i. Αίτηση πιστωτή Σελ. 254
ii. Αίτηση «αρχής» Σελ. 255
iii. Αίτηση οφειλέτη Σελ. 256
3. Προθεσμία για την υποβολή της αιτήσεως για κήρυξη δευτερεύουσας διαδικασίας σε περίπτωση ανάληψης δεσμεύσεων (άρθρο 37 παρ. 2) Σελ. 257
4. Αποτελέσματα (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 2, άρθρο 34 εδ. 3) Σελ. 258
α. Ενεργητικό Σελ. 258
β. Παθητικό Σελ. 263
γ. Περιορισμός των αποτελεσμάτων της κύριας διαδικασίας Σελ. 263
δ. Διαχειριστής της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 264
ε. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας της δευτερεύουσας διαδικασίας στον οφειλέτη Σελ. 265
Β. Η ανεξάρτητη τοπική διαδικασία (άρθρο 3 παρ. 4) Σελ. 265
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 265
2. Οι προϋποθέσεις επιτρεπτού Σελ. 267
α. Αδυναμία κήρυξης κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας στο κράτος του COMI (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. 1 στ. α’) Σελ. 267
β. Απαίτηση του αιτούντος πιστωτή από τη λειτουργία της εγκατάστασης (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. 1 στ. β’ i) Σελ. 268
γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως από δημόσια αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. 1 στ. β’ ii)) Σελ. 269
3. Αυτοτελής εξέταση του λόγου αφερεγγυότητας Σελ. 270
4. Πτωχευτική περιουσία της ανεξάρτητης τοπικής διαδικασίας Σελ. 271
α. Ενεργητικό Σελ. 271
β. Παθητικό Σελ. 271
5. Η αυτόματη μετατροπή της ανεξάρτητης τοπικής σε δευτερεύουσα διαδικασία (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. 2, άρθρο 50) Σελ. 271
Γ. Προκαταβολή εξόδων για το άνοιγμα τοπικής διαδικασίας (άρθρο 40) Σελ. 274
IΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρο 35) Σελ. 275
Α. Επί της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 275
1. Εφαρμογή της lex fori Σελ. 275
2. Εξαιρέσεις Σελ. 276
Β. Επί της ανεξάρτητης τοπικής διαδικασίας Σελ. 278
IV. Η αποφυγή κήρυξης δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας, ιδίως η συνθετική δευτερεύουσα διαδικασία Σελ. 278
Α. Δικαίωμα ανάληψης δέσμευσης με σκοπό την αποφυγή της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας (Συνθετική Δευτερεύουσα) Σελ. 278
1. Σκοπός και λειτουργία της διαδικασίας Σελ. 278
2. Το περιεχόμενο της δεσμεύσεως Σελ. 280
α. Τυπικά χαρακτηριστικά της δεσμεύσεως Σελ. 280
β. Ουσιαστικά χαρακτηριστικά της δεσμεύσεως Σελ. 282
3. Η διαδικαστική υποχρέωση έγκρισης της δεσμεύσεως Σελ. 284
α. Η έννοια των «συμμετεχόντων πιστωτών» Σελ. 284
β. Η έγκριση της δεσμεύσεως από τους γνωστούς τοπικούς πιστωτές Σελ. 287
γ. Ο βαθμός δεσμεύσεως των συμμετεχόντων πιστωτών Σελ. 289
4. Εναλλακτική επιλογή: Αναστολή κήρυξης δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 291
Β. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής Σελ. 292
1. Διεθνής Δικαιοδοσία & Εφαρμοστέο Δίκαιο Σελ. 292
α. Διεθνής Δικαιοδοσία Σελ. 292
β. Εφαρμοστέο Δίκαιο Σελ. 294
2. Ευθύνη Διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τα μέτρα συντονισμού της δευτερεύουσας προς την κύρια διαδικασία
Ι. Μέτρα συντονισμού στο στάδιο κήρυξης της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 38, 39) Σελ. 297
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 297
Β. Ουσιαστικού δικαίου μέτρα συντονισμού (άρθρο 38) Σελ. 298
1. Ενημέρωση και ακρόαση του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 1) Σελ. 298
2. Απόρριψη της αιτήσεως για έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας μετά την ανάληψη δέσμευσης (άρθρο 38 παρ. 2) Σελ. 300
α. Αίτηση του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας Σελ. 300
β. Υποχρεωτική δέσμευση Σελ. 301
γ. Επαρκής προστασία των γενικών συμφερόντων των τοπικών πιστωτών Σελ. 302
3. Αναστολή της κήρυξης της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3) Σελ. 303
α. Προϋποθέσεις Σελ. 304
i. Προσωρινή αναστολή των ατομικών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια διαδικασία Σελ. 304
ii. Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του Σελ. 305
iii. Αίτηση του διαχειριστή ή του οφειλέτη στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 306
iv. Προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών Σελ. 307
β. Αποτελέσματα Σελ. 307
i. Διάρκεια της αναστολής Σελ. 307
ii. Ανάκληση της αναστολής Σελ. 308
4. Κήρυξη διαφορετικού είδους δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 4) Σελ. 309
α. Αίτηση του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας Σελ. 309
β. Συνδρομή των προϋποθέσεων της lex concursus secundarii Σελ. 310
γ. Καταλληλότητα της διαδικασίας Σελ. 310
Γ. Δικονομικού δικαίου μέτρα συντονισμού (άρθρο 39) Σελ. 311
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 311
2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα Σελ. 312
3. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 312
4. Αντικείμενο αμφισβήτησης και λόγοι αμφισβήτησης της κήρυξης της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 313
Δ. Ασφαλιστικά μέτρα στο κράτος της εγκατάστασης μετά από αίτηση του προσωρινού διαχειριστή της κύριας διαδικασίας (άρθρο 52) Σελ. 313
1. Σκοπός Σελ. 313
2. Προϋποθέσεις Σελ. 314
α. Υποβολή αιτήσεως για κήρυξη κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας Σελ. 314
β. Εγκατάσταση του οφειλέτη στο άλλο κράτος μέλος Σελ. 315
γ. Αίτηση του «προσωρινού διαχειριστή» Σελ. 316
3. Επιτρεπτά μέτρα Σελ. 317
ΙΙ. Μέτρα συντονισμού μετά το άνοιγμα της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 318
Α. Συνεργασία και επικοινωνία (άρθρα 41-44) Σελ. 318
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 318
2. Μεταξύ διαχειριστών αφερεγγυότητας (άρθρο 41) Σελ. 319
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 319
β. Υποκείμενα των υποχρεώσεων συνεργασίας (άρθρο 41 παρ. 1 και 3) Σελ. 322
γ. Η εξειδίκευση της συνεργασίας στο άρθρο 41 παρ. 2 Σελ. 324
i. Κοινοποίηση πληροφοριών (άρθρο 41 παρ. 2 στ. α’) Σελ. 324
ii. Διερεύνηση της δυνατότητας αναδιάρθρωσης (άρθρο 41 παρ. 2 στ. β’) Σελ. 327
iii. Συντονισμός της διαχείρισης της ρευστοποίησης ή χρήσης της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 41 παρ. 2 στ. γ’) Σελ. 327
iv. Συμβατικές μορφές συνεργασίας - Πρωτόκολλα Σελ. 329
δ. Όρια της υποχρέωσης συνεργασίας Σελ. 331
ε. Κυρώσεις Σελ. 332
3. Μεταξύ δικαστηρίων (άρθρο 42) Σελ. 333
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 333
β. Δικαίωμα και υποχρέωση σε συνεργασία και επικοινωνία κατά το άρθρο 42 παρ. 1 Σελ. 334
i. Συνεργασία και επικοινωνία Σελ. 334
ii. Μεταξύ δικαστηρίων Σελ. 334
iii. Έκταση συνεργασίας Σελ. 335
iv. Διορισμός ανεξάρτητου προσώπου ή φορέα (άρθρο 42 παρ. 1 εδ. 2) Σελ. 336
v. Όρια της συνεργασίας και επικοινωνίας Σελ. 337
vi. Γλώσσα της επικοινωνίας Σελ. 337
γ. Πραγματοποίηση της συνεργασίας και επικοινωνίας Σελ. 337
i. Απευθείας συνεργασία (άρθρο 42 παρ. 2) Σελ. 337
ii. Ενδεικτικές μορφές συνεργασίας (άρθρο 42 παρ. 3) Σελ. 338
4. Μεταξύ διαχειριστών αφερεγγυότητας και δικαστηρίων (άρθρο 43) Σελ. 340
α. Σκοπός και συμμετέχοντες Σελ. 340
β. Δικαίωμα και υποχρέωση σε συνεργασία και επικοινωνία Σελ. 341
i. Συνεργασία με το διαχειριστή της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρο 43 παρ. 1 στ. α’) Σελ. 342
ii. Συνεργασία με το διαχειριστή της τοπικής και δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 43 παρ. 1 στ. β’ και γ’) Σελ. 343
γ. Περιορισμοί Σελ. 343
5. Κόστος συνεργασίας (άρθρο 44) Σελ. 344
Β. Αναστολή της ρευστοποίησης της περιουσίας της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 46) Σελ. 345
1. Σκοπός Σελ. 345
2. Προϋποθέσεις για την αναστολή (άρθρο 46 παρ. 1) Σελ. 347
α. Αίτηση Σελ. 347
β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 347
γ. Αντικείμενο Σελ. 347
δ. Προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών της κύριας διαδικασίας Σελ. 348
3. Απόφαση επί της αιτήσεως για αναστολή Σελ. 349
α. Απόρριψη της αιτήσεως (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. 3) Σελ. 349
β. Αποδοχή της αιτήσεως Σελ. 349
4. Διάρκεια της αναστολής (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. 4 και 5) Σελ. 351
5. Παύση της αναστολής (άρθρο 46 παρ. 2) Σελ. 351
α. Προϋποθέσεις Σελ. 351
β. Έννομες συνέπειες Σελ. 354
Γ. Μετατροπή της δευτερεύουσας διαδικασίας μετά από αίτηση του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρο 51) Σελ. 354
1. Σκοπός και σχέση με το άρθρο 38 παρ. 4 Σελ. 354
2. Προϋποθέσεις για τη μετατροπή Σελ. 355
α. Κηρυχθείσα δευτερεύουσα διαδικασία (άρθρο 51 παρ. 1) Σελ. 355
β. Αίτηση (άρθρο 51 παρ. 1) Σελ. 356
γ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μετατροπή Σελ. 357
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 358
4. Ο μη εξαντλητικός χαρακτήρας της ρύθμισης Σελ. 358
ΙΙΙ. Η περάτωση της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 358
Α. Δικαίωμα του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας να προτείνει σχέδια αναδιοργάνωσης (άρθρο 47) Σελ. 358
1. Σκοπός Σελ. 358
2. Προϋποθέσεις (άρθρο 47 παρ. 1) Σελ. 360
α. Μέτρα που περατώνουν τη δευτερεύουσα διαδικασία Σελ. 360
β. Δικαίωμα του διαχειριστή της κύριας διαδικασίας Σελ. 360
γ. Αποδέκτης της πρότασης Σελ. 361
3. Περιορισμός των εξωεδαφικών αποτελεσμάτων του σχεδίου αναδιάρθρωσης στη δευτερεύουσα διαδικασία (άρθρο 47 παρ. 2) Σελ. 362
Β. Συνέπειες της περάτωσης μίας διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρο 48) Σελ. 363
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 363
2. Αυτοτέλεια των παράλληλων εκκρεμών διαδικασιών (άρθρο 48 παρ. 1) Σελ. 363
3. Συνέχιση της λυθείσας εταιρίας (άρθρο 48 παρ. 2) Σελ. 364
Γ. Απόδοση του πλεονάσματος της δευτερεύουσας διαδικασίας (άρθρο 49) Σελ. 365
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 365
2. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις Σελ. 366
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 367
Κεφάλαιο εβδομο
Εφαρμοστέο δίκαιο επί της κύριας και των δευτερευουσών διαδικασιών αφερεγγυότητας
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 368
ΙΙ. Γενικός κανόνας - Άρθρο 7 Σελ. 369
ΙΙΙ. Εξαιρέσεις Σελ. 381
Α. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (άρθρο 8) Σελ. 381
1. Γενικά Σελ. 381
2. Περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα στον οφειλέτη Σελ. 384
Β. Συμψηφισμός (άρθρο 9) Σελ. 388
Γ. Επιφύλαξη κυριότητας (άρθρο 10) Σελ. 390
Δ. Σύμβαση με αντικείμενο ακίνητο (άρθρο 11) Σελ. 393
Ε. Συστήματα πληρωμής και χρηματαγορές (άρθρο 12) Σελ. 396
ΣΤ. Σύμβαση εργασίας (άρθρο 13) Σελ. 399
Ζ. Αποτελέσματα επί των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε καταχώριση (άρθρο 14) Σελ. 402
Η. Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και κοινοτικά σήματα (άρθρο 15) Σελ. 404
Θ. Επιβλαβείς πράξεις (άρθρο 16) Σελ. 406
1. Γενικά Σελ. 406
2. Κριτική του άρθρου 16 Αναδιατυπωμένου Κανονισμού (άρθρου 13 του Καν 1346/2000) Σελ. 413
Ι. Προστασία του αποκτώντος τρίτου (άρθρο 17) Σελ. 415
Κ. Αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικών ή διαιτητικών διαδικασιών (άρθρο 18) Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
Ι. Συνθετικές παρατηρήσεις: η αρχή της άμεσης αναγνώρισης και η απεξάρτησή της από όρους αναβολής ή παρεμπόδισής της Σελ. 423
ΙΙ. Η αναγνώριση της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας και η διασυνοριακή απήχηση των αποτελεσμάτων της Σελ. 427
Α. Η βασική αρχή: η άμεση αναγνώριση της εναρκτήριας απόφασης Σελ. 427
Β. Η πολλαπλασιαστική ενέργεια της άμεσης αναγνώρισης της εναρκτήριας απόφασης Σελ. 428
1. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της εναρκτήριας απόφασης στα κράτη μέλη Σελ. 428
2. Η αναγνώριση και το εκτελεστό άλλων αποφάσεων Σελ. 430
α. Η αναγνώριση άλλων αποφάσεων Σελ. 430
β. Το εκτελεστό των αποφάσεων Σελ. 432
γ. Λόγοι απόρριψης της αίτησης εκτέλεσης Σελ. 435
3. Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης Σελ. 435
α. Το περιεχόμενο και η έκταση της επιφύλαξης Σελ. 435
β. Το ζήτημα στη νομολογία Σελ. 438
Γ. Η διασυνοριακή δράση του συνδίκου και τα όρια της διάχυσης των εξουσιών του Σελ. 440
1. Διατυπώσεις νομιμοποίησης του συνδίκου Σελ. 440
2. Η διασυνοριακή άσκηση των εξουσιών του συνδίκου Σελ. 440
3. Ειδικότερα, η επείγουσα λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 442
ΙΙΙ. Το ζήτημα της αναγνώρισης και των αποτελεσμάτων της αναγόμενο στην κλίμακα τοπικών διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 444
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 444
Β. Κοινές ρυθμίσεις για την κύρια και τις τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 445
Γ. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τις τοπικές, ανεξάρτητες και δευτερεύουσες, διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 447
1. Αποτελέσματα της αναγνώρισης Σελ. 447
2. Εξουσίες του συνδίκου Σελ. 449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENATO
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Ι. Αναγγελία απαιτήσεων (άρθρα 45, 53, 54, 55) Σελ. 452
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 452
Β. Δικαίωμα του πιστωτή να αναγγείλει την απαίτηση (άρθρο 45 παρ. 1) Σελ. 453
Γ. Αναγγελία από το διαχειριστή αφερεγγυότητας (άρθρο 45 παρ. 2) Σελ. 455
1. Επωφελής χαρακτήρας της αναγγελίας Σελ. 455
2. Αναγγελτέες απαιτήσεις Σελ. 456
3. Δικαίωμα συμμετοχής του διαχειριστή αφερεγγυότητας στην άλλη διαδικασία (άρθρο 45 παρ. 3) Σελ. 458
Δ. Δικαιώματα αλλοδαπών πιστωτών (άρθρα 53, 54, 55) Σελ. 459
1. Ενημέρωση αλλοδαπών πιστωτών (άρθρο 54) Σελ. 459
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και σκοπός Σελ. 459
β. Υπόχρεοι και δικαιούχοι ενημέρωσης Σελ. 459
γ. Μορφή, περιεχόμενο και χρόνος ενημέρωσης (άρθρο 54 παρ. 2) Σελ. 460
δ. Ενημέρωση μέσω τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 54 παρ. 3 και 4) Σελ. 461
ε. Παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης Σελ. 462
2. Αναγγελία απαιτήσεων αλλοδαπών πιστωτών (άρθρα 53, 55) Σελ. 462
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και σκοπός Σελ. 462
β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 463
γ. Επιτρεπτά μέσα επικοινωνίας και απαγόρευση επιβολής εκπροσώπησης από δικηγόρο Σελ. 464
δ. Αναγγελία απαίτησης με χρήση του τυποποιημένου εντύπου αναγγελίας (άρθρο 55) Σελ. 465
i. Περιεχόμενο του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 55 παρ. 2 και 3) Σελ. 465
ii. Αναγγελία απαίτησης χωρίς χρήση του εντύπου (άρθρο 55 παρ. 4) Σελ. 466
iii. Γλώσσα της αναγγελίας της απαίτησης (άρθρο 55 παρ. 5) Σελ. 466
iv. Προθεσμία αναγγελίας (άρθρο 55 παρ. 6) Σελ. 467
v. Πλημμελής ή μη πλήρης αναγγελία της απαίτησης (άρθρο 55 παρ. 7) Σελ. 467
IΙ. Μέτρα για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών (άρθρο 23) Σελ. 468
Α. Σκοπός Σελ. 468
Β. Αξίωση απόδοσης (άρθρο 23 παρ. 1) Σελ. 469
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 470
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 471
3. Προϋποθέσεις Σελ. 472
α. Έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας Σελ. 472
β. Ικανοποίηση πιστωτή Σελ. 474
i. Έννοια Σελ. 474
ii. Είδος και τρόπος ικανοποίησης Σελ. 475
iii. Χρόνος ικανοποίησης Σελ. 475
γ. Περιουσιακό αντικείμενο της πτωχευτικής περιουσίας της κύριας διαδικασίας ευρισκόμενο σε άλλο κράτος μέλος Σελ. 477
δ. Εξαιρέσεις κατά τα άρθρα 8 και 10 - Περιορισμοί Σελ. 478
4. Έννομες συνέπειες - Αντικείμενο της αξίωσης απόδοσης Σελ. 480
5. Κήρυξη μίας δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 482
Γ. Καταλογισμός (άρθρο 23 παρ. 2) Σελ. 483
1. Εισαγωγικά Σελ. 483
2. Προϋποθέσεις Σελ. 484
α. Μερική ικανοποίηση στην πρώτη διαδικασία Σελ. 484
β. Πιστωτές της αυτής τάξεως ή κατηγορίας στη δεύτερη διαδικασία Σελ. 485
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 485
α. Αποκλεισμός από τη διανομή Σελ. 485
γ. Αναγγελία της απαίτησης ως προς το πλήρες ύψος αυτής Σελ. 486
δ. Διατήρηση του εισπραχθέντος στην πρώτη διαδικασία Σελ. 487
4. Εφαρμογή στη συνθετική δευτερεύουσα διαδικασία Σελ. 487
5. Μοντέλα εφαρμογής Σελ. 488
Δ. Αξίωση παροχής πληροφοριών Σελ. 489
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 490
Α. Προϊσχύον καθεστώς - Κανονισμός 1346/2000 - Ενδεικτική νομολογία Σελ. 490
Β. Έκθεση αξιολόγησης Κανονισμού 1346/2000 - Προτεινόμενες λύσεις Σελ. 492
Γ. Προκρινόμενη λύση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 493
Δ. Τελική λύση από Νομοθέτη Σελ. 494
II. Το κεφάλαιο V του Κανονισμού 848/2015 Σελ. 495
Α. Πεδίο εφαρμογής κεφαλαίου V Σελ. 495
Β. Η λειτουργία του κεφαλαίου V σε σχέση με συγκεντρωτικούς και αποκεντρωμένους ομίλους Σελ. 497
1. Η άρνηση αναγνώρισης κέντρου κύριων συμφερόντων του ομίλου Σελ. 497
α. Από άποψη ουσιαστικού δικαίου Σελ. 497
i. Η απουσία νομικής αυτοτέλειας του ομίλου Σελ. 497
ii. Η ανυπαρξία περιουσιακής αυτοτέλειας του ομίλου υπό το εταιρικό δίκαιο Σελ. 498
β. Από άποψη σύγκρουσης δικαίων Σελ. 498
2. Η λειτουργική υποκατάσταση του κέντρου κύριων συμφερόντων του ομίλου από τις διαδικασίες του κεφαλαίου V Σελ. 499
III. Η Συνεργασία ως μέσο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των μελών του ομίλου εταιριών Σελ. 499
Α. Η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών αφερεγγυότητας Σελ. 499
Β. Η συνεργασία μεταξύ δικαστηρίων Σελ. 502
Γ. Η συνεργασία μεταξύ διαχειριστών αφερεγγυότητας και δικαστηρίων Σελ. 503
Δ. Οι αυξημένες αρμοδιότητες των διαχειριστών αφερεγγυότητας Σελ. 504
IV. Ο Συντονισμός ως μέσο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των μελών ομίλων εταιριών Σελ. 506
Α. H έναρξη της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 506
1. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 506
2. Η κατάθεση της αίτησης ενάρξεως Σελ. 509
3. Προϋποθέσεις κηρύξεως της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 511
4. Έξοδα και κατανομή Σελ. 513
Β. Η θέση του Συντονιστή αφερεγγυότητας Σελ. 514
1. Προσόντα διορισμού Σελ. 514
2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Σελ. 516
3. Ανάκληση διορισμού Σελ. 519
Γ. Ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 520
1. Η διαδικασία προβολής αντιρρήσεων από τους διαχειριστές αφερεγγυότητας Σελ. 520
2. Η δυνατότητα μεταγενέστερης συμμετοχής στη διαδικασία συντονισμού (opt-in) Σελ. 522
3. Η μη δεσμευτικότητα των συστάσεων και του σχεδίου συντονισμού Σελ. 524
V. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 525
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Προς μία ουσιαστική ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας; Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023
I. Εισαγωγή: Ο δισταγμός του ενωσιακού νομοθέτη και η πορεία προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 Σελ. 528
ΙΙ. Η νομοθετική και τελολογική ταυτότητα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 Σελ. 530
Α. Έκδοση και σκοπός Σελ. 530
Β. Σχέση της Οδηγίας με τον Κανονισμό 2015/848 Σελ. 531
Γ. Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις Σελ. 533
Δ. Το «σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης» Σελ. 534
Ε. Προθεσμία μεταφοράς Σελ. 535
ΙΙΙ. Οι κύριες ρυθμίσεις της Οδηγίας Σελ. 535
Α. Ο πρώτος άξονας της Οδηγίας: προληπτική αναδιάρθρωση Σελ. 535
Β. Ο δεύτερος άξονας της Οδηγίας: η δεύτερη ευκαιρία Σελ. 539
Γ. Ο τρίτος άξονας της Οδηγίας: μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών Σελ. 541
IV. Συμπερασματικά: αποτίμηση της Οδηγίας ως εργαλείου ενοποίησης του δικαίου της διασυνοριακής αφερεγγυότητας Σελ. 542
Back to Top