Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚ

Η δικαστηριακή εμπειρία και η κρατούσα νομολογία

Εισηγητές: Ράμμου Μ.

Το Σεμινάριο στοχεύει στο να κάνει μια συνολική παρουσίαση του κεφαλαίου της Διατροφής που περιλαμβάνεται στον Αστικό Κώδικα και ιδίως μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4800/2021 και έχει σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στα καίρια πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτών. Επίσης, αποσκοπεί κυρίως στο να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που διαπραγματεύεται μέσα από βιωματικές αναφορές στη δικαστηριακή εμπειρία και την κρατούσα νομολογία.

  • Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 

  • Διατροφή από το νόμο
    ▶ Δικαιούχοι και υπόχρεοι διατροφής
    ▶ Προϋποθέσεις χορήγησης της αξίωσης διατροφής
    ▶ Η αξίωση διατροφής
    ▶ Η άμυνα του εναγομένου
    ▶ Ειδικότερα ζητήματα
    - Η διατροφή ενήλικου & ανήλικου τέκνου - Η μεταρρύθμιση της
    διατροφής - Η προσωρινή επιδίκαση της διατροφής - Δαπάνες τοκετού και
    διατροφή άγαμης μητέρας - Διατροφή μεταξύ αδελφών

 

  • Διατροφή κατά τη διάσταση
    ▶ Εισαγωγή
    ▶ Προϋποθέσεις χορήγησης της αξίωσης διατροφής
    - Υποστατός γάμος - Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης - Εύλογη αιτία -
    Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του ενός συζύγου
    ▶ Η αξίωση διατροφής
    ▶ Παύση υποχρέωσης διατροφής ή αυξομείωση του ύψους αυτής
    ▶ Η ανάλογη εφαρμογή κατά την ΑΚ 1392

 

  • Διατροφή μετά το διαζύγιο
    ▶ Εισαγωγή
    ▶ Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής
    ▶ Η αξίωση διατροφής
    ▶ Μεταρρύθμιση και παύση της διατροφής
    ▶ Ειδικότερα η άμυνα του εναγομένου στη δίκη της διατροφής κατά το
    διαζύγιο

 

  • Δικονομικές παρατηρήσεις
    ▶ Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
    ▶ Αρμοδιότητα - Διαδικασία
    ▶ Ορισμένο
    ▶ Διαμεσολάβηση
    ▶ Δικαστικό ένσημο - Δικαστικά έξοδα - Τέλος απογράφου
    ▶ Δεδικασμένο - Εκτελεστότητα

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε δικαστές και δικηγόρους, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές των νομικών σχολών.

Μάρα Ν. Ράμμου

Η Μάρα Ράμμου είναι Πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Σύρου. Αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Το 2012 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών με βαθμό «Άριστα», ενώ το 2014 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) με αντικείμενο «Droit des Affaires et de l’Economie» από το Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Είναι, επίσης, Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου. Εργάστηκε ως Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2013 έως το έτος 2019, οπότε και εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Μετά την αποφοίτησή της, διορίστηκε Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών (2020 - 2021). Τέλος, στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνεται συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα στον τομέα του Αστικού Δικαίου καθώς και δημοσίευση άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, έχει δε εισηγηθεί σε σεμινάρια και συνέδρια ζητήματα που άπτονται του Αστικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19961|19962|19963
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ράμμου Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η δικαστηριακή εμπειρία και η κρατούσα νομολογία

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19961|19962|19963
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ράμμου Μ.
Back to Top