ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Οργάνωση επιχειρήσεων - Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 43,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18498
Λαδάς Δ.
Κουκιάδης Ι.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά

Στο έργο «Το Δίκαιον της Εκμεταλλεύσεως», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της επιχείρησης-εκμετάλλευσης μετά και τον Ν 4808/2021, όπως αυτά που σχετίζονται με:

• τα διάφορα μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος (με κυρίαρχο αυτό της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας)
• την οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία
• τον χρόνο εργασίας
• την άσκηση συμμετοχικών δικαιωμάτων και τους φορείς συλλογικότητας εντός της επιχείρησης
• τους κανονισμούς εργασίας (προαγωγές, πειθαρχικό δίκαιο),
• το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, τις ατομικές ελευθερίες των εργαζομένων
• τα προσωπικά δεδομένα εντός της επιχείρησης, τις οικειοθελείς παροχές
• τη διαμόρφωση επιχειρησιακής συνήθειας και τη μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Στο τέλος των επιμέρους κεφαλαίων παρατίθενται σχετικά παραδείγματα – εφαρμογές, για καλύτερη κατανόηση και διευκόλυνση του αναγνώστη. Το έργο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται με το εργατικό δίκαιο.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Λίγα λόγια.... Σελ. IX
Ι. Το δίκαιον της εκμεταλλεύσεως ως ιδιαίτερο τμήμα του εργατικού δικαίου
1. Η παραγωγή εργασίας Σελ. 3
2. Η συμβατική ελευθερία στη θεμελίωση των εργασιακών σχέσεων Σελ. 3
3. Συστηματική οργάνωση του Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως Σελ. 6
α) Το ατομικό εργατικό δίκαιο στην εκμετάλλευση Σελ. 6
β) Το συλλογικό εργατικό δίκαιο στην εκμετάλλευση Σελ. 6
4. Η προστατευτική εργατική νομοθεσία Σελ. 9
5. Κατάστρωση της ύλης Σελ. 11
ΙΙ. Η εξαρτημένη εργασία κυρίαρχη μορφή οργάνωσης της εκμετάλλευσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 15
2. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 17
α) Νομοθετικά καθοριζόμενη εργασία ως εξαρτημένη Σελ. 19
β) Έννομες συνέπειες υπαγωγής μιας εργασιακής σχέσης στην έννοια της εξαρτημένης εργασίας Σελ. 19
αα) Εργατικού Δικαίου Σελ. 19
ββ) Κοινωνικοασφαλιστικές Σελ. 19
3. Η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας Σελ. 23
4. Μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος
α) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 24
β) Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών Σελ. 27
γ) Σύμβαση μισθώσεως έργου Σελ. 29
δ) Ειδικές ρυθμίσεις της σύμβασης έργου Σελ. 31
5. Η σύμβαση εταιρείας Σελ. 34
6. Τεκμήρια εξάρτησης Σελ. 36
7. Συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
α) Η σύμβαση ορισμένου χρόνου Σελ. 37
β) Η σύμβαση μαθητείας Σελ. 42
8. Επεμβάσεις στην εξαρτημένη εργασία Σελ. 44
9. Η τηλεργασία – Ο ψηφιακός εργαζόμενος Σελ. 44
10. Εργασία crowdworking Σελ. 52
11. Η εξάρτηση των απασχολούμενων μέσω πλατφόρμας Σελ. 53
12. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 62
13. Εφαρμογή Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων
α) Πραγματικά Περιστατικά Σελ. 65
β) Αξιολογική υπαγωγή Σελ. 66
γ) Έννομη συνέπεια Σελ. 66
ΙΙΙ. Η οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία
1. Η επιχειρηματική δράση Σελ. 69
α) Στόχευση επιχειρηματικής δράσης Σελ. 69
β) Νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 69
γ) Διακλαδωτική οργάνωση της επιχείρησης Σελ. 71
δ) Εταιρική κοινωνική ευθύνη Σελ. 71
2. Ανάπτυξη οικονομικής δράσης Σελ. 73
α) Οι νομικές βάσεις της οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 74
β) Επιχειρηματική δραστηριότητα από εμπόρους Σελ. 74
γ) Η διαμεσολάβηση Σελ. 75
δ) Η επιχείρηση ως δράση εμφανών προσώπων Σελ. 76
ε) Οικονομική διάσταση της επιχειρηματικότητας Σελ. 78
στ) Νομικά πεδία και επιχειρηματικότητα Σελ. 79
ζ) Η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου ιδίως κατά την αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 81
η) Σύνθεση της έννοιας της επιχείρησης Σελ. 84
θ) Η επιχείρηση ως περιουσιακό στοιχείο αξιοποιήσιμο Σελ. 85
αα) Πλαίσιο προστασίας Σελ. 85
ββ) Έννομη συνέπεια της μεταβίβασης κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 86
3. Η υπαγωγή ενός επιχειρηματικού φορέα στο δημόσιο τομέα
α) Υπαγωγική οριοθέτηση Σελ. 87
β) Έννομες συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις Σελ. 91
4. Η έννοια της εκμετάλλευσης Σελ. 94
5. Διακριτοί Κλάδοι εντός της οργανωτικής ενότητας της εκμετάλλευσης Σελ. 97
6. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 98
7. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σελ. 101
8. Πολλαπλασιασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 104
α) Η δικαιόχρηση (franchise) Σελ. 104
β) Η κοινοπραξία Σελ. 106
9. Κλάδος επιχειρήσεων Σελ. 107
10. Κάμψη νομικής προσωπικότητας Σελ. 109
11. Εφαρμογές Σελ. 111
Εφαρμογή Ι Ο επιχειρηματικός κλάδος και η εφαρμοζόμενη σ.σ.ε.
α) Τα πραγματικά δεδομένα Σελ. 111
β) Τα ερωτήματα Σελ. 112
γ) Η απάντηση Σελ. 112
δ) Το συμπέρασμα Σελ. 113
Εφαρμογή ΙΙ Οι φορτοεκφορτωτές Σελ. 113
α) Τα πραγματικά δεδομένα Σελ. 114
β) Η προσέγγιση Σελ. 114
γ) Συμπέρασμα Σελ. 119
ΙΙΙ. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ. 120
IV. Φορείς συλλογικότητας. Αντίβαρο στην εργοδοτική εξουσία
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 126
2. Η συλλογική αυτονομία Σελ. 129
3. Η συλλογική σύμβαση Σελ. 130
4. Συλλογικός περιορισμός της οργανωτικής ελευθερίας του εργοδότη Σελ. 132
α) Ο διάλογος στην επιχείρηση Σελ. 133
β) Η συλλογική διαπραγμάτευση Σελ. 134
αα) Η καλόπιστη διαπραγμάτευση Σελ. 137
ββ) Πλημμέλειες κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις Σελ. 137
5. Ενώσεις προσώπων Σελ. 140
α) Το προσωπικό των εργαζομένων Σελ. 141
β) Το Συμβούλιο Εργαζομένων (ΣΕ) Σελ. 141
αα) Εκλογή ΣΕ Σελ. 143
ββ) Πεδίο δράσης ΣΕ Σελ. 144
γ) Η ένωση προσώπων του Ν. 1264/1982 Σελ. 148
δ) Η ένωση προσώπων του άρθρου 37 Ν. 4024/2011 Σελ. 150
αα) Προϋποθέσεις ίδρυσης Σελ. 152
ββ) Εκπρόσωποι της ένωσης προσώπων άρθρου 37 Ν. 4024/2011 Σελ. 153
γγ) Πεδίο δράσης Σελ. 153
ε) Ενώσεις προσώπων για διαβούλευση Σελ. 156
6. Οι διαβουλεύσεις στο επίπεδο της επιχείρησης Σελ. 159
α) Μονομερής επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας Σελ. 160
β) Συλλογική διευθέτηση του χρόνου εργασίας Σελ. 161
γ) Μεταβίβαση επιχειρήσεως Σελ. 162
δ) Προσωπικά δεδομένα Σελ. 162
ε) Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων Σελ. 162
στ) Ομαδικές Απολύσεις Σελ. 163
7. Ρυθμιστικό πλαίσιο των διαβουλεύσεων Σελ. 167
8. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας Σελ. 174
α) Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Σελ. 182
β) Θεσμικά όργανα υγιεινής και ασφάλειας Σελ. 183
9. Τα Συλλογικά δικαιώματα εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες Σελ. 185
10. Συνδικαλιστική δράση στην επιχείρηση Σελ. 186
11. Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 188
12. Προστασία των συμμετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 191
13. Εφαρμογή Μονομερής Επιβολή εκ περιτροπής απασχολήσεως
α) Τα πραγματικά περιστατικά Σελ. 192
β) Υπαγωγικός συλλογισμός Σελ. 193
V. Οι Κανονισμοί
1. Ιστορική αναδρομή Σελ. 199
2. Αναγκαιότητα οργάνωσης της εργασίας Σελ. 199
3. Περιεχόμενο των κανονισμών Σελ. 200
4. Ρυθμιστικό αντικείμενο Σελ. 203
5. Διαδικασία κατάρτισης Σελ. 204
6. Πεδίο εφαρμογής ΝΔ 3789/1957 Σελ. 205
α) Μονομερής κατάρτιση Σελ. 206
β) Κύρωση από τη Διοίκηση Σελ. 207
γ) Νομική φύση Σελ. 209
δ) Αξιολογική προσέγγιση των κανονισμών Σελ. 212
7. Το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως Σελ. 214
8. Κανονισμός με επιχειρησιακή σ.σ.ε. Σελ. 215
9. Κανονισμοί ΔΕΚΟ Σελ. 217
10. Τύχη κανονισμού με την πάροδο χρόνου ισχύος του Σελ. 221
11. Κατάργηση κανονισμού Σελ. 222
12. Τροποποίηση Κανονισμού Σελ. 223
13. Συσχέτιση πηγών Σελ. 224
14. Πειθαρχικό Δίκαιο Σελ. 225
α) Διαδικαστικές αρχές Σελ. 228
β) Οι πειθαρχικές ποινές Σελ. 229
γ) Ενεργός σχέση εργασίας Σελ. 232
δ) Πειθαρχικά Συμβούλια Σελ. 232
15. Διατάξεις καταγγελίας και πειθαρχική διαδικασία Σελ. 233
16. Συσχέτιση πειθαρχικής διαδικασίας και άρθρου 672 ΑΚ Σελ. 234
17. Όριο ηλικίας Σελ. 236
18. Οι προαγωγές Σελ. 239
19. Αξιώσεις επί παράλειψης προαγωγής μισθωτού Σελ. 243
20. Ειδικά η καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης Σελ. 245
21. Εφαρμογή Ι Παράλειψη προαγωγής
α) Πραγματικά περιστατικά συγκρινόμενων Σελ. 250
β) Πλαίσιο προαγωγών Σελ. 253
γ) Έννομες συνέπειες Σελ. 254
Εφαρμογή ΙΙ Καταγγελία για σπουδαίο λόγο και πειθαρχική διαδικασία
α) Πραγματικά περιστατικά Σελ. 254
αα) Ο Κανονισμός Προσωπικού της Τράπεζας Σελ. 254
ββ) Η συμπεριφορά του Υπαλλήλου Σελ. 255
β) Υπαγωγή Σελ. 258
γ) Έννομη συνέπεια Σελ. 259
VI. Οι οικειοθελείς παροχές - Επιχειρησιακή συνήθεια
1. Παροχές χωρίς υποχρέωση του εργοδότη Σελ. 262
2. Η πρακτική της εκμετάλλευσης Σελ. 264
3. Η ερμηνεία της δικαιοπρακτικής βούλησης Σελ. 266
4. Αξίωση καταβολής οικειοθελούς παροχής Σελ. 270
5. Ελαττώματα στην παροχή και στη βούληση Σελ. 271
6. Ανάλυση στοιχείων επιχειρησιακής συνήθειας επί οικειοθελών παροχών Σελ. 273
7. Μονομερής διακοπή καταβολής της οικειοθελούς παροχής εκ μέρους του εργοδότη Σελ. 275
α) Ρήτρες αποκλεισμού μελλοντικής, συμβατικής δέσμευσης Σελ. 275
β) Παράλειψη εναντίωσης σε επιχειρούμενη μεταβολή Σελ. 277
γ) Αντίδραση μισθωτού στη μεταβολή Σελ. 280
δ) Επιχειρησιακή συνήθεια και κανονισμός εργασίας. Το σημείο επαφής κατά την τροποποίηση ή κατάργηση της επιχειρησιακής συνήθειας Σελ. 282
ε) Έλεγχος του περιεχομένου της ρήτρας ελευθεριότητας ή ανάκλησης Σελ. 282
8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 285
9. Εφαρμογή Έκτακτη ετήσια μισθολογική παροχή
α) Πραγματικά περιστατικά Σελ. 286
β) Αξιολογική υπαγωγή Σελ. 287
γ) Έννομη συνέπεια Σελ. 287
VII. Το διευθυντικό δικαίωμα
1. Επιχειρηματική ελευθερία και διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 292
α) Η λειτουργικότητα του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 294
β) Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 297
2. Η υποχρέωση δημιουργίας ανθρώπινων συνθηκών εργασίας Σελ. 298
3. Υποχρεώσεις καλόπιστης συμπεριφοράς στη σχέση εργασίας Σελ. 302
4. Υποχρέωση καλόπιστης συμπεριφοράς και διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη Σελ. 307
5. Μεταβολή τόπου ή θέσης εργασίας Σελ. 310
6. Συμβατικοποίηση του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 313
7. Περιπτωσιολογία Σελ. 316
α) Ρήτρες συμψηφισμού Σελ. 317
β) Ρήτρες έγγραφου τύπου Σελ. 318
γ) Μεταβολές των όρων εργασίας Σελ. 319
δ) Έξοδα εκπαίδευσης Σελ. 319
ε) Ποινικές Ρήτρες Σελ. 320
στ) Ρήτρες ανταγωνισμού Σελ. 320
ζ) Διευθέτηση χρόνου εργασίας Σελ. 321
8. Η «μη διάκριση» όριο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 322
9. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως περιορισμός του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 329
10. Κανονιστική συμμόρφωση (Compliance) και διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 337
11. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 341
12. Εφαρμογή Μετάθεση
α) Πραγματικά περιστατικά Σελ. 342
β) Αξιολογική υπαγωγή Σελ. 344
Εφαρμογή ΙΙ Εν τοις πράγμασι υποβιβασμός
α) Πραγματικά περιστατικά Σελ. 344
β) Υπαγωγή Σελ. 345
γ) Έννομη συνέπεια Σελ. 345
VIII. Ατομικές ελευθερίες του εργαζόμενου
1. Οργάνωση της εκμετάλλευσης Σελ. 349
2. Εξωτερική εμφάνιση Σελ. 352
α) Εμφάνιση εκτός εργασίας Σελ. 352
β) Εμφάνιση εντός της σχέσης εργασίας Σελ. 352
αα) Στολές εργασίας Σελ. 353
ββ) Κώδικες εμφάνισης (dress code) Σελ. 355
γγ) Εξωτερικά χαρακτηριστικά προσώπου Σελ. 356
δδ) Παχυσαρκία Σελ. 357
εε) Υποχρέωση διατήρησης σωματικού βάρους Σελ. 358
στστ) Οργάνωση του ιδιαίτερου χώρου εργασίας από το μισθωτό Σελ. 359
3. Το κάπνισμα Σελ. 359
4. Επιπτώσεις της εργασίας στην ιδιωτική ζωή Σελ. 360
5. Ελευθερία γνώμης σε παραβατικές πράξεις Σελ. 361
6. Η ελευθερία χρήσης θρησκευτικών συμβόλων Σελ. 368
7. Γλωσσικά ζητήματα Σελ. 373
8. Συμπεριφορά εκτός εργασίας
α) Ρήτρες προσωπικής ζωής Σελ. 374
β) Πολιτική δραστηριότητα των μισθωτών Σελ. 375
γ) Αθλητικές δραστηριότητες Σελ. 376
δ) Απαγόρευση δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την εργασία καθαυτή Σελ. 377
9. Ρύθμιση της συμπεριφοράς του εργαζομένου στον χώρο εργασίας Σελ. 377
α) Συμπεριφορά του μισθωτού προς πελάτες του εργοδότη Σελ. 378
10. Τεχνολογική εξέλιξη και εργοδοτικός έλεγχος Σελ. 378
11. Τα προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση
α) Γενικό νομικό πλαίσιο προστασίας Σελ. 380
β) Ο Κανονισμός 679/2016 Σελ. 382
γ) Η Αρχή Σελ. 382
δ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας (DPO) Σελ. 383
ε) Εκφάνσεις συλλογικής προστασίας Σελ. 385
στ) Διαβάθμιση των προσωπικών δεδομένων Σελ. 385
ζ) Η επεξεργασία Σελ. 386
η) Ο σκοπός ως όριο της θεμιτής επεξεργασίας Σελ. 389
θ) Η ελεύθερη συγκατάθεση ως νόμιμη βάση επεξεργασίας Σελ. 391
ι) Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης Σελ. 393
ια) Περιπτωσιολογία Σελ. 393
αα) Πίνακες εργασίας προσωπικού Σελ. 393
ββ) Χορήγηση μισθολογικών πληροφοριών Σελ. 394
γγ) Βιντεοσκόπηση Σελ. 394
ιβ) Συνοπτική αξιολόγηση Σελ. 396
ΙΧ. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη
1. Το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της μεταβίβασης Σελ. 401
2. Είδος της μεταβολής Σελ. 402
3. Ο δανεισμός εργαζομένων Σελ. 404
4. Αστικοδικαιική συνέπεια της μεταβολής (άρθρο 479 ΑΚ) Σελ. 404
5. Η διεύρυνση της προστασίας Σελ. 405
6. Πεδίο εφαρμογής Π.Δ. 178/2002 Σελ. 408
α) Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 178/2002 Σελ. 408
β) Ειδική εξαίρεση από προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης του προσωπικού Σελ. 409
7. Συντέλεση μεταβίβασης Σελ. 410
8. Διατήρηση της ταυτότητας Σελ. 418
9. Συλλογική διάσταση Σελ. 422
10. Έννομες συνέπειες της μεταβίβασης
α) Η συνέχιση των εργασιακών σχέσεων Σελ. 423
β) Αλληλέγγυα ευθύνη Σελ. 425
γ) Απαγόρευση απολύσεων λόγω της μεταβίβασης Σελ. 426
11. Η μεταβολή προσώπου του εργοδότη με πτωχευτική διαδικασία Σελ. 428
12. Το καθεστώς πτώχευσης και αφερεγγυότητας Σελ. 429
α) Η πτώχευση Σελ. 430
β) Οι εργασιακές σχέσεις στην πτώχευση Σελ. 432
γ) Η εξυγίανση και η ειδική διαχείριση Σελ. 437
δ) Εξυγιαντικές συμφωνίες pre-pack Σελ. 442
13. Η ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 443
14. Η ειδική προστασία των μισθωτών επί αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 446
15. Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων Σελ. 447
16. Νομοθετική μεταφορά προσωπικού Σελ. 448
α) Ναυπηγεία Ελευσίνας Σελ. 449
β) Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Σελ. 449
γ) ΟΑΠ - ΔΕΗ Σελ. 450
δ) Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Σελ. 451
Εφαρμογή
α) Πραγματικά περιστατικά Σελ. 453
β) Υπαγωγή Σελ. 454
Βασική Βιβλιογραφία Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως Σελ. 455
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 457
Back to Top