ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευρωπαϊκή θεώρηση - Ελληνική εφαρμογή
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11115
Μενγκ Παπαντώνη Μ.
  • Έκδοση: 2003
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 328
  • ISBN: 960-272-223-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του δικαίου της ενέργειας, στην ευρωπαϊκή και ελληνική του θεώρηση. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση των διαδοχικών προσπαθειών απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ υπογραμμίζεται η προσαρμογή, αλλά και οι διαφοροποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Όμοια ανάλυση γίνεται και στο δεύτερο μέρος της μελέτης για το φυσικό αέριο. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι αγορές των ευρωπαϊκών κρατών. Στη συνέχεια, στο πέμπτο μέρος, εξετάζονται τα ζητήματα που γεννώνται από την παράλληλη εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις των παραπάνω τομέων. Τέλος, το έργο ολοκληρώνεται με το έκτο μέρος, όπου εξετάζεται η προσπάθεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων του ενεργειακού τομέα.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΣελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 15
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 17
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 20
Α. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της κοινοτικής αγοράς σύμφωνα με την καταργούμενη Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 23
α) Οι αρχές της καταργούμενης Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 27
β) Η ανεξάρτητη αρχή για την ενέργειαΣελ. 28
γ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 30
1. Η χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 31
i) Οι Επιλέξιμοι ΠελάτεςΣελ. 33
2. Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 35
δ) Η προμήθεια - εισαγωγή - εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 37
ε) Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 39
1. Ο Διαχειριστής του δικτύου μεταφοράςΣελ. 40
στ) Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 46
1. Ο Διαχειριστής του δικτύου διανομήςΣελ. 47
ζ) Η οργάνωση της πρόσβασης στα δίκτυαΣελ. 48
1. Το σύστημα «third party access» (ΤΡΑ)Σελ. 52
i) Η πρόσβαση στα δίκτυα κατόπιν διαπραγματεύσεωνΣελ. 53
ii) H ρυθμιζόμενη πρόσβαση στα δίκτυαΣελ. 56
2. Το σύστημα του μοναδικού αγοραστήΣελ. 57
3. H κατασκευή απευθείας γραμμήςΣελ. 59
4. Τα μικρά απομονωμένα δίκτυαΣελ. 61
η) Η λογιστικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (unbundling)Σελ. 64
θ) Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της καταργούμενης Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 68
Β. Οι ρυθμίσεις της Νέας Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 74
α) Οι αρχές της Νέας Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια -υποχρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειαςΣελ. 76
β) Οι Ρυθμιστικές ΑρχέςΣελ. 82
γ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 86
1. Η χορήγηση αδείαςΣελ. 86
2. Η υποβολή προσφορώνΣελ. 88
δ) Ο εφοδιασμός - προμήθεια - εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 89
ε) Η διαχείριση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 92
στ) Η διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 95
1. Η διαδικασία επανεξέτασηςΣελ. 99
ζ) Η διαχείριση συνδυασμένων δικτύων μεταφοράς και διανομήςΣελ. 100
η) Η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυαΣελ. 101
1. Η κατασκευή απευθείας γραμμώνΣελ. 102
2. Μικρά απομονωμένα δίκτυα και απομονωμένα μικροδίκτυαΣελ. 102
θ) Ο λογιστικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (unbundling)Σελ. 104
Γ. Η ελληνική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 105
α) Το καθεστώς πριν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 107
β) Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 115
1. Η Κρατική εποπτείαΣελ. 115
2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)Σελ. 119
γ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 125
1. Κατόπιν χορήγησης άδειας παραγωγήςΣελ. 125
2. Κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμούΣελ. 130
δ) Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 133
1. Η εισαγωγή / εξαγωγή - μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 140
ε) Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 141
1. Η διαχείριση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 144
στ) Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 147
ζ) Η πρόσβαση τρίτων στο Σύστημα-ΔίκτυοΣελ. 148
η) Λογιστικός διαχωρισμός - διαφάνεια των τιμολογίων και λογαριασμώνΣελ. 150
θ) Οι κατ΄εξουσιοδότηση του Νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια εκδιδόμενες κανονιστικές πράξειςΣελ. 153
1. Ο Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 153
2. Η ενιαία άδεια παραγωγής της Δ.Ε.Η.Σελ. 155
3. Ο Κώδικας προμήθειας σε πελάτεςΣελ. 156
4. Ο Κανονισμός άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 157
5. Ο Κανονισμός άδειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΣυστήματοςΣελ. 157
6. Η άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. καθώς και η έγκριση της σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Η. και του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για την παραχώρηση ελέγχου του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 158
7. Ο Κώδικας διαχείρισης του ΣυστήματοςΣελ. 158
8. Ο Κώδικας συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 158
9. Ο Κανονισμός άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του ΔικτύουΣελ. 159
10. Ο Κώδικας διαχείρισης του ΔικτύουΣελ. 160
11. Τα τιμολόγια των κατόχων άδειαςΣελ. 160
ι) Οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις του Νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια ενόψει της υιοθέτησης της Νέας Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 160
1. Υπηρεσίες παροχής κοινής ωφέλειαςΣελ. 161
2. Κρατική εποπτεία - Ρ.Α.Ε.Σελ. 162
3. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 163
4. Ο εφοδιασμός - προμήθεια-μεταπώληση και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 163
5. Η διαχείριση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 164
6. Η διαχείριση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 165
7. Η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυαΣελ. 165
8. Λογιστικός διαχωρισμός - διαφάνεια των λογαριασμώνΣελ. 167
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η αγορά του φυσικού αερίουΣελ. 169
Α. Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 170
α) Η βάσει της καταργούμενης Οδηγίας για το φυσικό αέριο οργάνωση της αγοράς του φυσικού αερίουΣελ. 171
1. Λογιστικός διαχωρισμός - διαφάνεια των λογαριασμώνΣελ. 175
2. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριώνΣελ. 176
3. Οι παρεκκλίσειςΣελ. 177
β) Η πρόσβαση στην αγοράΣελ. 180
1. Η δημιουργία των εγκαταστάσεωνΣελ. 181
2. Η πρόσβαση στο δίκτυοΣελ. 182
i) Κατόπιν διαπραγματεύσεωνΣελ. 184
ii) Η ρυθμιζόμενη πρόσβαση στο δίκτυοΣελ. 185
iii) Η κατασκευή απευθείας αγωγούΣελ. 186
γ) Η μεταφορά, αποθήκευση και υγροποίηση φυσικού αερίουΣελ. 186
δ) Η διανομήΣελ. 187
ε) Η προμήθειαΣελ. 188
στ) Οι ρυθμίσεις της Νέας Οδηγίας για το φυσικό αέριοΣελ. 189
1. Οι αρχές της Νέας Οδηγίας για το φυσικό αέριοΣελ. 190
2. Η οργάνωση της αγοράς του φυσικού αερίουΣελ. 192
i) Οι ρυθμιστικές αρχέςΣελ. 192
ii) Η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και ΥΦΑΣελ. 194
iii) Η διαχείριση του δικτύου διανομήςΣελ. 197
iv) Η διαχείριση συνδυασμένων δικτύων μεταφοράς και διανομήςΣελ. 198
v) Η χορήγηση αδειώνΣελ. 199
vi) Ο διαχωρισμός των λογαριασμώνΣελ. 199
3. Η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυαΣελ. 200
i) Η κατασκευή απευθείας γραμμήςΣελ. 202
ii) Η πρόσβαση στην αποθήκευσηΣελ. 202
iii) Η πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγώνΣελ. 204
iv) ΠαρεκκλίσειςΣελ. 204
a) Λόγω νέας υποδομήςΣελ. 205
b) Λόγω δεσμεύσεων υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβήςΣελ. 206
c) Λόγω αναδυόμενων και απομονωμένων αγορώνΣελ. 207
Β. Η ελληνική οργάνωση της αγοράς του φυσικού αερίουΣελ. 209
α) Η Κρατική εποπτεία - Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)Σελ. 211
β) Η οργάνωση της αγοράς του φυσικού αερίουΣελ. 212
γ) Η μεταφορά φυσικού αερίουΣελ. 213
1. Ο Φορέας διαχείρισης του εθνικού Συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίουΣελ. 214
2. Οι εταιρείες εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του Συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίουΣελ. 215
δ) Η διανομή φυσικού αερίουΣελ. 216
ε) Η προμήθεια φυσικού αερίουΣελ. 221
στ) Σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Νέα Οδηγία για το φυσικό αέριοΣελ. 223
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)Σελ. 225
Α. Η κοινοτική ρύθμισηΣελ. 228
Β. Η εγχώρια ρύθμισηΣελ. 232
α) Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕΣελ. 234
1. Οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕΣελ. 234
2. Η σύνδεση-μεταφορά της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με τα δίκτυαΣελ. 240
3. Η τιμολόγηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕΣελ. 242
β) Η υδροηλεκτρική ενέργειαΣελ. 244
γ) Η αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερμικού δυναμικούΣελ. 246
δ) Η αξιοποίηση της βιομάζαςΣελ. 249
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ο τομέας της ενέργειας άλλων ευρωπαϊκών χωρώνΣελ. 251
A. Η περίπτωση της ΓαλλίαςΣελ. 251
α) Η ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 253
β) Το φυσικό αέριοΣελ. 255
γ) Οι ΑΠΕΣελ. 257
B. Η περίπτωση της ΓερμανίαςΣελ. 257
α) Η νέα ρύθμιση για την ενέργειαΣελ. 260
Γ. Η περίπτωση της ΙταλίαςΣελ. 262
α) Η ηλεκτρική ενέργειαΣελ. 263
β) Το φυσικό αέριοΣελ. 265
γ) Οι ΑΠΕΣελ. 265
Δ. Η περίπτωση του Ηνωμένου ΒασιλείουΣελ. 266
α) Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 267
β) Το φυσικό αέριοΣελ. 270
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ανταγωνισμόςΣελ. 273
Α. Η έννοια της υπηρεσίας κοινής ωφέλειαςΣελ. 273
α) Ιστορική εξέλιξη της δημόσιας υπηρεσίας-υπηρεσίας κοινής ωφέλειαςΣελ. 274
β) Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 280
Β. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε συνθήκες ανταγωνισμούΣελ. 287
α) Δημόσιες επιχειρήσεις και ανταγωνισμόςΣελ. 288
β) Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ανταγωνισμόςΣελ. 292
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
Ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 297
Α. Η ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 298
Β. Η προστασία του περιβάλλοντος και η παγκόσμια κοινότηταΣελ. 306
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 311
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 325
Back to Top