ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 34€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16515
Πλιάκος Α.

Το έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο», συνιστά μια σύγχρονη, συστηματική και πλήρη συνεισφορά στον χώρο του ενωσιακού δικαίου. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Δίκαιου της Ε.Ε., σχεδόν σε όλους τους τομείς και καθ’ όλο το φάσμα εφαρμογής του, κατέστησε επιβεβλημένη την παρούσα 2η έκδοση του ομότιτλου έργου. Βασικοί ερευνητικοί άξονες αποτέλεσαν το θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε., μέσω μιας πολυσχιδούς ανάλυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας, από ιστορική, πολιτική, οικονομική και, βεβαίως, δικαιική οπτική. Ειδικότερα, η παρούσα –εμπλουτισμένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση– περιλαμβάνει αναπτύξεις που εξετάζουν –μεταξύ άλλων– την ευρωπαϊκή ιδέα, τις αξίες, τις πολιτικές και τους πόρους της Ένωσης, την προσχώρηση της τελευταίας στην ΕΣΔΑ, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, την εξωτερική δράση, την πολιτική ασφαλείας, κ.ά. Εκκινώντας από μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρως κατατοπιστική εισαγωγή σχετικά με ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., το έργο διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη· το θεσμικό και το ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε.

Στο πρώτο μέρος (θεσμικό δίκαιο) προσεγγίζονται ενδελεχώς: ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, τα ιδεώδη και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πηγές του ενωσιακού δικαίου (ΣΕΕ, ΣΛΕΕ, Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες κ.ά.), τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι αρμοδιότητές τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ΔΕΕ, ΕΚΤ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά.), ενώ ιδιαίτερης ανάπτυξης τυγχάνουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή δικαστικής προστασίας εντός του ενωσιακού χώρου.

Στο δεύτερο μέρος (ουσιαστικό δίκαιο) αναλύονται: οι θεμελιώδεις ενωσιακές ελευθερίες (προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, η κοινή εμπορική πολιτική, η οικονομική και νομισματική πολιτική, η εξωτερική δράση, η πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, κ.ά.

Το έργο πλαισιώνουν ένας εμπλουτισμένος και πλήρως επικαιροποιημένος βιβλιογραφικός πίνακας, καθώς και εκτενές λημματικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. ΧΧΧΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Η Ευρωπαϊκή Ιδέα ανά τους αιώνες: μια πολύτροπη έννοια Σελ. 1
B. Το ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο Σελ. 5
α) Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 6
β) Το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 8
γ) ΝΑΤΟ Σελ. 10
δ) Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη Σελ. 12
ε) Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας Σελ. 14
στ) Η Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Σελ. 16
Γ. Η δημιουργία των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σελ. 17
α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Σελ. 17
β) Η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας Σελ. 19
γ) Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Σελ. 20
δ) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη Σελ. 23
Δ. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 23
α) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ Σελ. 25
β) Η Συνθήκη της Νίκαιας Σελ. 27
γ) Η Συνθήκη για ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα Σελ. 28
δ) Η Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 30
Ε. Διδάγματα της Ιστορίας Σελ. 32
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σελ. 39
Α. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σελ. 40
Β. Εσωτερική αγορά, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος Σελ. 41
α) Η λογική διαμόρφωσης Σελ. 42
β) Το περιεχόμενο Σελ. 44
1. Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης Σελ. 44
2. Κοινωνική δικαιοσύνη Σελ. 45
3. Προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 48
4. Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος Σελ. 49
5. Πολιτισμός Σελ. 50
6. Αλληλεγγύη Σελ. 50
γ) Η εσωτερική αγορά Σελ. 51
δ) Η δεσμευτικότητα των στόχων Σελ. 53
Γ. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση Σελ. 56
α) Η οικονομική πολιτική Σελ. 56
β) Η νομισματική πολιτική Σελ. 60
γ) Οι κατευθυντήριες αρχές Σελ. 61
Δ. Η εξωτερική δράση Σελ. 61
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Σελ. 64
Α. Θεσμική σημασία Σελ. 65
Β. Ευρωπαϊκή κοινωνία και αλληλεγγύη Σελ. 68
α) Η αλληλεγγύη ως αρχή του δικαίου της Ένωσης Σελ. 68
β) Η αλληλεγγύη ως δέσμη δικαιωμάτων του Χάρτη Σελ. 72
Γ. Η παραβίαση των αξιών Σελ. 77
α) Η φύση των παραβιάσεων: πολλές και συστηματικού χαρακτήρα Σελ. 78
β) Οι παραβιάσεις αφορούν την αυτόνομη δράση των κρατών μελών Σελ. 79
γ) Ο πολιτικός έλεγχος των παραβιάσεων Σελ. 80
δ) Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Σελ. 83
Α. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 83
Β. Συμβολή και όρια του Χάρτη Σελ. 84
Γ. Η προστασία της αξιοπρέπειας ως γενικής αρχής του δικαίου της ΕΕ Σελ. 87
Δ. Νομολογία για τα δικαιώματα που αντλούνται από την αξιοπρέπεια Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 90
Α. Οι εκφάνσεις της ελευθερίας Σελ. 90
Β. Οι ελευθερίες του Χάρτη Σελ. 91
Γ. Νομολογία για την προστασία των ελευθεριών Σελ. 91
α) Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια Σελ. 91
β) Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής Σελ. 92
γ) Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 94
δ) Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας Σελ. 98
ε) Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας Σελ. 98
στ) Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης Σελ. 99
ζ) Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι Σελ. 101
η) Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης Σελ. 101
θ) Δικαίωμα εκπαίδευσης Σελ. 102
ι) Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία Σελ. 102
ια) Επιχειρηματική ελευθερία Σελ. 103
ιβ) Δικαίωμα ιδιοκτησίας Σελ. 104
ιγ) Δικαίωμα ασύλου Σελ. 105
ιδ) Δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 106
Α. Η έννοια της δημοκρατικής αρχής Σελ. 107
Β. Ο σεβασμός της εθνικής δημοκρατικής αρχής από την Ένωση Σελ. 109
Γ. Η δημοκρατική αρχή ως αρχή της Ένωσης Σελ. 110
α) Η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ένωση Σελ. 111
β) Η συμμετοχική δημοκρατία Σελ. 113
γ) Τα εθνικά κοινοβούλια Σελ. 114
δ) Η δημοκρατική αρχή ως νομική αρχή Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΙΣΟΤΗΤΑ Σελ. 117
Α. Η απαγόρευση των διακρίσεων ως γενική αρχή του δικαίου Σελ. 117
α) Διακρίσεις λόγω ιθαγένειας Σελ. 117
β) Απαγόρευση των διακρίσεων και γενική αρχή της ισότητας Σελ. 119
γ) Όρια και αυτονομία της γενικής αρχής της ισότητας Σελ. 120
Β. Η συμβολή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 128
Α. Η αρχή του κράτους δικαίου και η έννομη τάξη της Ένωσης Σελ. 129
Β. Η αρχή του κράτους δικαίου και οι εθνικές έννομες τάξεις Σελ. 133
Γ. Η συμβολή του Χάρτη Σελ. 135
α) Το δικαίωμα δίκαιης δίκης Σελ. 136
β) Το τεκμήριο αθωότητας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης Σελ. 139
γ) Αρχές της νομιμότητας και αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών Σελ. 142
δ) Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σελ. 145
Α. Δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 146
Β. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 147
α) Οι προσπάθειες για την σύνταξη ενός Χάρτη Σελ. 147
β) Τα κύρια χαρακτηριστικά του Χάρτη Σελ. 149
Γ. Η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ Σελ. 154
α) Η Γνωμοδότηση 2/94 Σελ. 155
β) Η Γνωμοδότηση 2/13 Σελ. 156
1. Το συνταγματικό πλαίσιο της Ένωσης Σελ. 156
2. Επί του συμβατού της σχεδιαζόμενης συμφωνίας με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης Σελ. 158
3. Επί του άρθρου 344 ΣΛΕΕ Σελ. 160
4. Επί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ Σελ. 161
5. Συμπέρασμα Σελ. 162
Δ. Σχέσεις ΔΕΕ-ΕΣΔΑ και εθνικών συνταγμάτων Σελ. 162
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Σελ. 166
Α. Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας Σελ. 166
α) Ο προσωρινός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων Σελ. 166
β) Ο ειδικός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων Σελ. 167
1. Οι αρμοδιότητες απονέμονται από τα κράτη μέλη Σελ. 167
2. Η ρήτρα της ευελιξίας Σελ. 168
3. Η νομολογιακή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων Σελ. 169
3.1. Οι λόγοι οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων Σελ. 170
3.2. Υπέρβαση εξουσίας και προστασία της εθνικής ταυτότητας Σελ. 172
Β. Οι κατηγορίες των αρμοδιοτήτων Σελ. 173
α) Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες Σελ. 174
1. Η συνεισφορά της κοινοτικής έννομης τάξης Σελ. 174
2. Η ρύθμιση των Συνθηκών Σελ. 175
2.1. Η κοινή εμπορική πολιτική ως αποκλειστική αρμοδιότητα Σελ. 177
2.2. Η αρμοδιότητα ρύθμισης του ανταγωνισμού Σελ. 179
β) Οι συντρέχουσες αρμοδιότητες Σελ. 180
1. Η συμβολή της κοινοτικής έννομης τάξης Σελ. 180
2. Η νέα ρύθμιση Σελ. 181
γ) Οι υποστηρικτικές αρμοδιότητες Σελ. 183
δ) Ειδικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Σελ. 184
Α. Η αρχή της επικουρικότητας Σελ. 185
α) Η συμβολή της ΣΕΚ Σελ. 185
β) Η νέα ρύθμιση Σελ. 187
Β. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 192
ΤΜΗΜΑ IV
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΗΓΩΝ Σελ. 195
Α. Το πρωτογενές δίκαιο Σελ. 195
α) Αντικείμενο των Συνθηκών Σελ. 195
1. Οι δύο Συνθήκες Σελ. 195
2. Πρόσθετες πράξεις πρωτογενούς δικαίου Σελ. 198
β) Ισχύς των Συνθηκών Σελ. 199
1. Αυτονομία των Συνθηκών Σελ. 199
2. Έναρξη ισχύος Σελ. 201
γ) Αναθεώρηση των Συνθηκών Σελ. 202
1. Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης Σελ. 202
2. Οι απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης Σελ. 204
Β. Το δευτερογενές δίκαιο Σελ. 206
α) Οι κανονιστικές πράξεις Σελ. 206
1. Πράξεις δικαίου Σελ. 206
1.1. Κανονισμός Σελ. 207
1.2. Οδηγία Σελ. 208
1.3. Απόφαση Σελ. 211
1.4. Συστάσεις και Γνώμες Σελ. 212
β) Οι άτυπες πράξεις Σελ. 213
γ) Το νομικό καθεστώς του παραγώγου δικαίου Σελ. 214
Γ. Οι διεθνείς Συνθήκες Σελ. 217
α) Οι συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση Σελ. 217
β) Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 218
Δ. Οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης Σελ. 219
α) Εξασφάλιση της νομιμότητας και εξουσία διαμόρφωσής της Σελ. 219
β) Γενικές αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα Σελ. 221
γ) Ισχύς των γενικών αρχών Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Σελ. 222
Α. Η ανάγκη συνταγματικής θεμελίωσης Σελ. 223
Β. Το Ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 224
ΤΜΗΜΑ V
ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 229
Α. Η νομική προσωπικότητα Σελ. 229
α) Η Ένωση χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 229
β) Η Ένωση με νομική προσωπικότητα Σελ. 232
Β. Η νομική ικανότητα της Ένωσης Σελ. 235
Γ. Η έδρα των οργάνων της Ένωσης Σελ. 236
Δ. Το προσωπικό της Ένωσης Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 239
ΤΜΗΜΑ VI
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 244
Α. Οργάvωση Σελ. 245
Β. Λειτoυργία Σελ. 246
Γ. Αρμoδιότητες Σελ. 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Σελ. 249
Α. Συγκρότηση Σελ. 250
Β. Λειτουργία Σελ. 251
Γ. Αρμοδιότητες Σελ. 253
α) Τα νομοθετικά καθήκοντα Σελ. 254
β) Τα δημοσιονομικά καθήκοντα Σελ. 255
γ) Τα καθήκοντα πολιτικού ελέγχου Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 255
Α. Οργάνωση Σελ. 256
Β. Λειτουργία Σελ. 257
α) Προεδρία Σελ. 257
β) Τρόπος αποφάσεως Σελ. 259
Γ. Αρμοδιότητες Σελ. 262
Δ. Επικουρικά όργανα Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελ. 264
Α. Οργάνωση Σελ. 264
Β. Λειτουργία Σελ. 267
Γ. Αρμοδιότητες Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 271
Α. Οργάνωση Σελ. 272
Β. Λειτουργία Σελ. 274
Γ. Αρμοδιότητες Σελ. 275
α) Η εξέλιξη των αρμοδιοτήτων Σελ. 275
β) Η διάρθρωση των δικαστικών αρμοδιοτήτων Σελ. 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελ. 278
Α. Οργάνωση Σελ. 278
Β. Ανεξαρτησία Σελ. 281
Γ. Αρμοδιότητες Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 286
Α. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης Σελ. 286
α) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) Σελ. 287
β) Η Επιτροπή των Περιφερειών Σελ. 287
Β. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) Σελ. 287
ΤΜΗΜΑ VII
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σελ. 289
Α. Η νομοθετική πρωτοβουλία Σελ. 290
Β. Η επιλογή της ορθής νομικής βάσης Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 294
Α. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία Σελ. 295
Β. Η ειδική νομοθετική διαδικασία Σελ. 297
α) Πρόταση της Επιτροπής Σελ. 297
1. Η διαδικασία διαβούλευσης Σελ. 297
2. Η διαδικασία έγκρισης Σελ. 298
β) Πρόταση άλλων οργάνων πλην Επιτροπής Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΕ Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 301
Α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Σελ. 301
Β. Οι εκτελεστικές πράξεις Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 306
Α. Το κοινοτικό καθεστώς Σελ. 306
Β. Το ισχύον καθεστώς Σελ. 309
ΤΜΗΜΑ VIII
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ Σελ. 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 317
Α. Οι ειδικές αρμοδιότητες του ΔΕΕ Σελ. 317
Β. Οι αρχές διαδικασίας Σελ. 319
α) Οργανωτικές αρχές Σελ. 319
β) Δικονομικές αρχές Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σελ. 321
Α. Η προσφυγή ακυρώσεως Σελ. 321
α) Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 321
1. Η έννοια της ακυρωτέας πράξης Σελ. 321
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 323
β) Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 326
γ) Ακύρωση της απόφασης Σελ. 327
Β. Η προσφυγή κατά παραλείψεως Σελ. 328
α) Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 328
β) Βάσιμο της προσφυγής και απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 329
Γ. Η ένσταση παρανομίας Σελ. 330
Δ. Προσφυγή αποζημιώσεως Σελ. 331
α) Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 332
β) Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 333
γ) Παραγραφή Σελ. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Σελ. 335
Α. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 336
Β. Το βάσιμο της προσφυγής Σελ. 337
Γ. Η απόφαση διαπίστωσης της παράβασης Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 340
Α. Η παραπομπή Σελ. 341
α) Έννοια δικαστηρίου Σελ. 342
β) Ευχέρεια και υποχρέωση παραπομπής Σελ. 342
Β. Η απόφαση Σελ. 345
α) Αρμοδιότητα Σελ. 345
β) Δεσμευτικότητα Σελ. 347
ΤΜΗΜΑ IX
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Σελ. 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Σελ. 354
Α. Άμεσο αποτέλεσμα και άμεση εφαρμογή Σελ. 355
Β. Θεμελίωση Σελ. 356
Γ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 358
α) Οι Συνθήκες Σελ. 358
β) Οι πράξεις του παραγώγου δικαίου Σελ. 359
γ) Οι διεθνείς Συνθήκες Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 361
Α. Η υποχρέωση μη εφαρμογής του αντίθετου εθνικού κανόνα Σελ. 362
B. Η υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας Σελ. 364
Γ. Η υποχρέωση αποζημίωσης Σελ. 366
α) Η αναγνώριση της αρχής Σελ. 366
β) Οι όροι της ευθύνης Σελ. 368
1. Η ύπαρξη δικαιώματος Σελ. 368
2. Προφανής παραβίαση Σελ. 369
3. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 370
γ) Η εφαρμογή της αρχής Σελ. 370
Δ. Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Σελ. 373
ΤΜΗΜΑ X
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Σελ. 376
Α. Η εθνική κανονιστική συνδρομή Σελ. 376
Β. Η εθνική διοικητική συνδρομή Σελ. 378
Γ. Η εθνική δικαστική συνδρομή Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 380
ΤΜΗΜΑ XI
Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Σελ. 383
Α. Η Ένωση ως διεθνής οργανισμός Σελ. 383
α) Η Ένωση ως κλασικός διεθνής οργανισμός Σελ. 384
β) Η Ένωση ως υπερεθνικός οργανισμός Σελ. 385
Β. Η Ένωση ως ομοσπονδιακό μόρφωμα Σελ. 387
α) Η Ένωση δεν συνιστά ομοσπονδιακό κράτος Σελ. 387
β) Η Ένωση υπόκειται στη διάθεση των κρατών Σελ. 388
γ) Η Ένωση δεν έχει δικό της υποκείμενο νομιμοποίησης Σελ. 390
δ) Η Ένωση ως κοινός συνταγματικός χώρος Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 396
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 401
ΤΜΗΜΑ Ι
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 404
Α. Η τελωνειακή ένωση Σελ. 404
α) Η κατάργηση των δασμών και των ισοδυνάμων επιβαρύνσεων Σελ. 406
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 406
2. Έννοια Σελ. 408
3. Εσωτερικοί φόροι Σελ. 410
4. Απαίτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων Σελ. 412
Β. Το κοινό δασμολόγιο Σελ. 413
Γ. Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 416
α) Έννοια Σελ. 417
1. Διασταλτική ερμηνεία Σελ. 417
1.1. Η νομολογία Dassonville/Cassis de Dijon Σελ. 418
1.2. Η πρόσβαση στην αγορά Σελ. 421
1.3. Η περίπτωση των κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα Σελ. 422
2. Οι όροι πώλησης Σελ. 423
2.1. Έννοια των μορφών πώλησης Σελ. 425
2.2. Πότε συντελείται η παρεμπόδιση της πρόσβασης Σελ. 427
2.3. Αξιολόγηση της νομολογίας Σελ. 428
3. Ποσοτικοί περιορισμοί επί των εξαγωγών Σελ. 429
β) Εξαιρέσεις Σελ. 431
1. Οι νομοθετικές εξαιρέσεις Σελ. 431
2. Οι νομολογιακές εξαιρέσεις Σελ. 434
3. Θεμελιώδη δικαιώματα Σελ. 436
Δ. Κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα Σελ. 439
α) Έννοια Σελ. 440
β) Μονοπώλια που εξαιρούνται Σελ. 441
γ) Διαρρύθμιση Σελ. 442
1. Παραδείγματα διάκρισης Σελ. 442
2. Η εξαίρεση του άρθρου 106 ΣΛΕΕ Σελ. 445
Ε. Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών Σελ. 448
ΣΤ. Πολιτικές επί των προϊόντων Σελ. 450
α) Η πολιτική στον τομέα της ενέργειας Σελ. 451
1. Η εσωτερική αγορά της ενέργειας Σελ. 452
2. Ενεργειακή ασφάλεια Σελ. 453
3. Εξωτερική διάσταση Σελ. 454
4. Η προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 455
β) Η πολιτική στον τομέα της γεωργίας Σελ. 457
1. Η έννοια των γεωργικών προϊόντων Σελ. 459
2. Κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών Σελ. 460
3. Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Σελ. 461
4. Οι άμεσες πληρωμές Σελ. 463
5. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης Σελ. 464
6. Εμπορία των γεωργικών προϊόντων Σελ. 466
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελ. 468
Α. Εργαζόμενοι Σελ. 468
α) Φορείς Σελ. 468
β) Δικαιώματα Σελ. 471
γ) Κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων Σελ. 475
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 477
2. Αρχές συντονισμού Σελ. 479
δ) Περιορισμοί Σελ. 480
1. Προστασία δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας Σελ. 480
2. Προστασία γενικού συμφέροντος Σελ. 482
ε) Απασχόληση στη δημόσια διοίκηση Σελ. 482
στ) Υπήκοοι τρίτων κρατών Σελ. 484
1. Είσοδος και δικαιώματα Σελ. 485
2. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων Σελ. 486
3. Πολιτική μετανάστευσης Σελ. 488
4. Δικαίωμα ασύλου Σελ. 490
Β. Ανεξάρτητοι επαγγελματίες Σελ. 492
α) Φορείς Σελ. 493
β) Δικαιώματα Σελ. 495
1. Έννοια και περιεχόμενο της ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 495
2. Πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκατάστασης μέσω Οδηγιών Σελ. 496
2.1. Οδηγίες κατάργησης εμποδίων λόγω διάκρισης Σελ. 496
2.2. Οδηγίες συντονισμού των εθνικών δικαίων Σελ. 497
2.3. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Σελ. 500
2.4. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά Σελ. 504
2.5. Η Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Σελ. 506
γ) Περιορισμοί Σελ. 508
1. Άσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 508
2. Προστασία δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας Σελ. 510
3. Προστασία του γενικού συμφέροντος Σελ. 511
δ) Η περίπτωση της αντίστροφης διάκρισης Σελ. 513
Γ. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια Σελ. 515
α) Η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Σελ. 516
1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 516
2. Η απόφαση Micheletti Σελ. 517
3. H απόφαση Kaur Σελ. 518
4. Η απόφαση Rottmann Σελ. 519
β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Σελ. 521
1. Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής Σελ. 521
2. Η συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 523
3. Η συμμετοχή στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές Σελ. 525
4. Η πρωτοβουλία πολιτών Σελ. 525
5. Το δικαίωμα αναφοράς Σελ. 527
6. Καταγγελία για κακή διοίκηση Σελ. 529
7. Το δικαίωμα επικοινωνίας με τα όργανα της Ένωσης Σελ. 531
8. Το δικαίωμα σε διπλωματική και προξενική προστασία Σελ. 533
γ) Συμπέρασμα Σελ. 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 534
Α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής (Ratione materiae) Σελ. 535
α) Έννοια της υπηρεσίας Σελ. 535
1. Παροχή αντί αμοιβής Σελ. 535
2. Παροχή σε άλλο κράτος μέλος Σελ. 537
3. Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 537
β) Επικουρική εφαρμογή Σελ. 538
Β. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής (Ratione personae) Σελ. 539
Γ. Απαγόρευση περιορισμών Σελ. 540
α) Περιορισμοί που απαγορεύονται Σελ. 540
β) Περιορισμοί που επιτρέπονται Σελ. 541
γ) Νομοθετική άρση περιορισμών Σελ. 542
δ) Η Οδηγία για την ολική απελευθέρωση των υπηρεσιών Σελ. 543
1. Η αρχή της χώρας καταγωγής και το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο Σελ. 544
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 547
3. Κατάργηση περιορισμών Σελ. 548
4. Ο νόμος 3844/2010 Σελ. 550
Δ. Ειδικά καθεστώτα υπηρεσιών Σελ. 551
α) Υπηρεσίες μεταφορών Σελ. 551
1. Το γενικό καθεστώς επί των μεταφορών Σελ. 551
2. Τα κατά δραστηριότητες νομικά καθεστώτα Σελ. 554
β) Υπηρεσίες νέων τεχνολογιών Σελ. 558
γ) Υπηρεσίες πολιτιστικών υπηρεσιών Σελ. 561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σελ. 562
Α. Έννοια κεφαλαίων και πληρωμών Σελ. 564
Β. Σχέσεις με τις άλλες ελευθερίες Σελ. 566
α) Ελευθερία πληρωμών Σελ. 566
β) Ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων Σελ. 566
γ) Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Σελ. 567
δ) Ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 568
Γ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 569
Δ. Περιορισμοί Σελ. 569
α) Απαγόρευση περιορισμών Σελ. 570
β) Δικαιολόγηση των περιορισμών Σελ. 572
1. Όροι επίκλησης των περιορισμών Σελ. 573
2. Γενικό συμφέρον και σκοποί οικονομικής φύσεως Σελ. 575
3. Η περίπτωση της «χρυσής μετοχής» Σελ. 577
γ) Εξαιρέσεις έναντι τρίτων κρατών Σελ. 578
1. Περιορισμοί που ίσχυαν μέχρι 31.12.1993 Σελ. 578
2. Μέτρα διασφάλισης οικονομικού χαρακτήρα Σελ. 580
Ε. Η συμβολή του παραγώγου δικαίου Σελ. 581
α) Τράπεζες Σελ. 581
β) Χρηματιστήριο και κινητές αξίες Σελ. 583
γ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 583
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 585
Α. Έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 585
α) Η προσέγγιση στις ΗΠΑ Σελ. 586
β) Η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 588
Β. Μορφές νόθευσης του ανταγωνισμού Σελ. 592
α) Συμπράξεις Σελ. 592
1. Η απαγόρευση των συμπράξεων Σελ. 593
1.1. Μορφές συμπράξεων Σελ. 593
1.1.1. Συμφωνίες επιχειρήσεων Σελ. 593
1.1.1.1. Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 593
1.1.1.2. Η έννοια της συμφωνίας Σελ. 595
1.1.1.3. Αυτονομία βούλησης Σελ. 596
1.1.1.4. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ένωσης Σελ. 599
1.1.2. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων Σελ. 599
1.1.3. Εναρμονισμένη πρακτική Σελ. 600
1.2. Περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 602
1.2.1. Έννοια Σελ. 602
1.2.2. Αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 604
1.2.3. Δευτερεύοντες περιορισμοί Σελ. 607
1.2.4. Υπαρκτός και δυνητικός ανταγωνισμός Σελ. 608
1.2.5. Σχέση βουλήσεως και περιορισμού του ανταγωνισμού Σελ. 608
1.2.6. Ο κανόνας της λογικής (rule of reason) Σελ. 609
1.3. Περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 615
1.4. Παραδείγματα συμπράξεων Σελ. 619
1.4.1. Καθορισμός τιμών ή άλλων όρων συναλλαγής Σελ. 620
1.4.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεων Σελ. 622
1.4.2.1. Γενικά Σελ. 622
1.4.2.2. Τα καρτέλ κρίσης Σελ. 623
1.4.3. Κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού Σελ. 624
1.4.4. Εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών Σελ. 624
1.4.5. Εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών (tying) Σελ. 625
2. Ακυρότητα Σελ. 626
2.1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 626
2.2. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης Σελ. 627
3. Το ανεφάρμοστο της απαγόρευσης Σελ. 630
3.1. Γενικές αρχές Σελ. 630
3.2. Οι όροι Σελ. 632
3.2.1. Οικονομική αποτελεσματικότητα Σελ. 632
3.2.2. Όφελος καταναλωτών Σελ. 635
3.2.3. Αναλογικότητα των περιορισμών Σελ. 637
3.2.4. Η μη κατάργηση του ανταγωνισμού Σελ. 640
3.2.4.1. Σχέσεις των άρθρων 101.3 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 640
3.2.4.2. Έννοια κατάργησης του ανταγωνισμού Σελ. 641
3.3. Οι κάθετες συμπράξεις Σελ. 642
3.3.1. Ο Κανονισμός 330/2010 Σελ. 643
3.3.2. Ειδικές μορφές Σελ. 644
β) Δεσπόζουσα θέση Σελ. 646
1. Μονοπώλιο και δεσπόζουσα θέση Σελ. 647
2. Σχέσεις μεταξύ δεσπόζουσας επιχείρησης και σύμπραξης Σελ. 648
3. Σχετική αγορά Σελ. 650
3.1. Η σχετική αγορά προϊόντος Σελ. 650
3.2. Η σχετική γεωγραφική αγορά Σελ. 653
3.3. Αξιολόγηση Σελ. 654
4. Σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς Σελ. 655
5. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 655
5.1. Έννοια Σελ. 655
5.2. Μερίδιο αγοράς Σελ. 657
5.3. Φραγμοί επέκτασης και εισόδου Σελ. 658
5.4. Οικονομική εξάρτηση Σελ. 659
5.5. Συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 660
6. Κατάχρηση Σελ. 663
6.1. Έννοια Σελ. 664
6.2. Άρση της κατάχρησης Σελ. 666
7. Παραδείγματα Σελ. 668
7.1. Επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής Σελ. 669
7.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών Σελ. 670
7.3. Επιβολή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές Σελ. 671
7.4. Τιμές κάτω του κόστους (predatory prices) Σελ. 673
7.5. Καταχρήσεις αποκλεισμού Σελ. 675
7.5.1. Οι συμφωνίες αποκλειστικότητας Σελ. 675
7.5.2. Δέσμευση και τυποποίηση Σελ. 677
7.5.3. Τακτική εξόντωσης (predatory prices) Σελ. 680
7.5.4. Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους Σελ. 682
8. Συμπέρασμα Σελ. 683
γ) Συγκέντρωση επιχειρήσεων Σελ. 685
1. Η αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 687
1.1. Έννοια Σελ. 687
1.2. Το ανεφάρμοστο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ Σελ. 688
1.3. Η δυνητική εφαρμογή του άρθρου 102 Σελ. 689
2. Ο Κανονισμός 4064/89 Σελ. 690
3. Ο Κανονισμός 139/2004 Σελ. 691
3.1. Οι νέες ρυθμίσεις Σελ. 692
3.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 693
3.2.1. Η έννοια της συγκέντρωσης Σελ. 693
3.2.1.1. Απόκτηση ελέγχου Σελ. 694
3.2.2.2. Μόνιμη μεταβολή του ελέγχου Σελ. 695
3.2.2.3. Κοινές επιχειρήσεις Σελ. 696
3.2.2. Ποσοτικά κριτήρια Σελ. 697
3.2.3. Η αντιμετώπιση των απαραίτητων περιορισμών Σελ. 698
3.2.3.1. Εξαγορά επιχείρησης Σελ. 699
3.2.3.2. Κοινές επιχειρήσεις Σελ. 700
4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων Σελ. 701
4.1. Ορισμός της σχετικής αγοράς Σελ. 701
4.2. Σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού Σελ. 704
4.2.1. Αρχή του ασυμβιβάστου Σελ. 704
4.2.2. Κριτήρια αξιολόγησης Σελ. 705
4.2.2.1. Οριζόντιες συγκεντρώσεις Σελ. 706
4.2.2.2. Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις Σελ. 711
4.2.2.2.1. Κάθετες συγκεντρώσεις Σελ. 712
4.2.2.2.2. Συγκεντρώσεις ομίλου (Conglomerate mergers) Σελ. 714
5. Αξιολόγηση του Κανονισμού 139/2004 Σελ. 715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 716
Α. Ο Κανονισμός 17/1962 Σελ. 716
Β. Ο Κανονισμός 1/2003 Σελ. 718
α) Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού Σελ. 718
β) Οι παράλληλες αρμοδιότητες της Επιτροπής Σελ. 719
γ) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού Σελ. 721
δ) Αρχή της υπεροχής Σελ. 721
ε) Συνέπειες παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 722
στ) Αποτελεσματική εφαρμογή και θεσμική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 723
ζ) Η αρχή του βάρους απόδειξης ως παράδειγμα ανάγκης περαιτέρω εναρμόνισης Σελ. 724
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελ. 728
Α. Δημόσιες επιχειρήσεις Σελ. 728
α) Η αρχή της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας Σελ. 729
β) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Σελ. 730
γ) Η οριοθέτηση του εθνικού δημόσιου οικονομικού τομέα Σελ. 731
1. Έννοια επιχείρησης Σελ. 731
2. Αποκλεστικά και ειδικά δικαιώματα Σελ. 732
3. Έννοια μέτρων Σελ. 733
δ) Η νόθευση του ανταγωνισμού Σελ. 734
ε) Αξιολόγηση Σελ. 738
στ) Προστασία γενικού οικονομικού συμφέροντος Σελ. 739
1. Πράξη ανάθεσης Σελ. 740
2. Έννοια υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) Σελ. 741
3. Αδυναμία εκπλήρωσης της αποστολής Σελ. 746
3.1. Αρχή της οικονομικής ισορροπίας Σελ. 747
3.2. Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 750
3.3. Προστασία των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 751
4. Προς ένα νέο καθεστώς; Σελ. 752
Β. Κρατικές ενισχύσεις Σελ. 754
α) Η έννοια των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 754
1. Κρατικοί πόροι Σελ. 754
2. Χορήγηση πλεονεκτήματος Σελ. 756
3. Νόθευση του ανταγωνισμού Σελ. 760
4. Επηρεασμός του εμπορίου Σελ. 761
β) Εξαιρέσεις Σελ. 762
γ) Διαδικασία ελέγχου Σελ. 765
ΤΜΗΜΑ III
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ Σελ. 768
Α. Οι πρώτες προσπάθειες συντονισμού Σελ. 768
Β. Τα στάδια δημιουργίας του Ευρώ Σελ. 771
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 773
Α. Η αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς Σελ. 773
Β. Αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 774
Γ. Το δημοσιονομικό σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 776
α) Η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης Σελ. 776
β) Η ρήτρα μη διάσωσης Σελ. 779
Δ. Η υποχρέωση αποφυγής των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων Σελ. 780
Ε. Ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών Σελ. 782
ΣΤ. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης Σελ. 783
α) Χρηματοπιστωτικός τομέας Σελ. 784
1. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας Σελ. 784
2. Τραπεζική Ένωση Σελ. 785
β) Μηχανισμοί σταθερότητας Σελ. 785
1. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης Σελ. 786
2. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας Σελ. 786
γ) Το σύμφωνο για το ευρώ + Σελ. 787
δ) Ενίσχυση της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών Σελ. 788
1. Οι ρυθμίσεις του 2011 Σελ. 788
1.1. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Σελ. 788
1.2. Ο μηχανισμός κυρώσεων Σελ. 789
1.3. Η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών Σελ. 789
1.4. Διαδικασία αποφυγής υπερβολικών ελλειμμάτων Σελ. 790
1.5. Συμπέρασμα Σελ. 791
2. Οι ρυθμίσεις του 2013 Σελ. 791
2.1. Ο Κανονισμός 472/2013 Σελ. 791
2.2. Ο Κανονισμός 473/2013 Σελ. 792
ε) Το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ Σελ. 793
στ) Η βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ Σελ. 793
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 795
Α. ΕΣΚΤ και ΕΚΤ Σελ. 795
α) Συγκρότηση Σελ. 796
β) Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σελ. 796
γ) Καθήκοντα Σελ. 798
δ) Δημοκρατική νομιμοποίηση Σελ. 799
Β. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή Σελ. 800
Γ. Εξωτερικές νομισματικές σχέσεις Σελ. 801
α) Η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών Σελ. 801
β) Ενιαία εκπροσώπηση Σελ. 802
Δ. Τα κράτη μέλη με παρέκκλιση Σελ. 803
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ Σελ. 804
Α. Η θεσμική υστέρηση Σελ. 805
α) Η σύσταση ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Σελ. 805
β) Η Ευρωομάδα Σελ. 806
γ) Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας Σελ. 807
δ) Η ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ) στο δίκαιο της ΕΕ Σελ. 808
Β. Η δημοκρατική υστέρηση Σελ. 809
α) Λογοδοσία του Ευρωπαίου Υπουργού των Οικονομικών Σελ. 810
β) Λογοδοσία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου Σελ. 810
γ) Λογοδοσία στο πλαίσιο της ΣΣΣΔ Σελ. 810
ΤΜΗΜΑ IV
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
KEΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σελ. 814
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 816
A. Έννοια Σελ. 816
α) Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων Σελ. 817
β) Το πρόβλημα της συντρέχουσας αρμοδιότητας Σελ. 819
B. Διαδικασία Σελ. 820
Γ. Εφαρμογή Σελ. 822
α) Οι εμπορικές συμφωνίες Σελ. 822
1. Οι πολυμερείς συμφωνίες Σελ. 822
1.1. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) Σελ. 822
1.2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) Σελ. 823
1.2.1. Η συμφωνία για τα εμπορεύματα Σελ. 823
1.2.2. Η συμφωνία για τις υπηρεσίες Σελ. 824
1.2.3. Η συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 824
1.2.4. Η συμφωνία για τις επενδύσεις Σελ. 824
1.2.5. Η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 825
1.2.6. Η συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα Σελ. 825
1.2.7. Το σύστημα επίλυσης των διαφορών Σελ. 825
2. Σχέσεις με αναπτυσσόμενα κράτη Σελ. 826
3. Οι σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ACP) Σελ. 827
4. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά Σελ. 828
β) Αυτόνομα μέτρα Σελ. 830
1. Το κοινό καθεστώς εισαγωγών Σελ. 830
2. Το κοινό καθεστώς εξαγωγών Σελ. 831
3. Εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης Σελ. 831
4. Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων Σελ. 831
5. Εμπορική άμυνα Σελ. 831
5.1. Ντάμπινγκ Σελ. 832
5.2. Επιδοτήσεις Σελ. 832
5.3. Δίκαια μέτρα εμπορικής άμυνας Σελ. 833
6. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων Σελ. 833
γ) Προς μια πολιτική διεθνών επενδύσεων Σελ. 834
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σελ. 835
Α. Η Πολιτική καλής γειτονίας Σελ. 835
Β. Η συνεργασία με τρίτες χώρες και ανθρωπιστική βοήθεια Σελ. 836
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σελ. 838
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 839
Α. Το σύνταγμα της ΚΕΠΠΑ Σελ. 840
α) Αρμοδιότητες, όργανα και μορφές δράσης Σελ. 840
β) Η αρχή της πολιτικής αλληλεγγύης Σελ. 841
γ) Διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 841
δ) Επιχειρησιακή δράση Σελ. 842
ε) Διορισμός ειδικών εντεταλμένων Σελ. 843
στ) Εκπροσώπηση της ΕΕ Σελ. 843
ζ) Η νομική φύση της ΚΕΠΠΑ Σελ. 844
η) Κατανομή αρμοδιοτήτων Σελ. 844
Β. Εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ Σελ. 846
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Σελ. 847
Α. Το σύνταγμα της ΚΠΑΑ Σελ. 848
α) Έννοια Σελ. 848
β) Επιχειρησιακή ικανότητα Σελ. 849
γ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας Σελ. 850
δ) Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία Σελ. 851
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 851
2. Η Απόφαση 2017/2315/ΚΕΠΠΑ Σελ. 852
Β. Εφαρμογή της ΚΠΑΑ Σελ. 852
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ. 855
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 859
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 869
Back to Top