ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (2 ΤΟΜΟΙ)


στο κοινοδίκαιο και το κυπριακό δίκαιο
1ος Τόμος: 978-960-654-290-9 / 978-960-654-313-5
2ος Τόμος: 978-960-654-291-6 / 978-960-654-314-2

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18151
Πολυβίου Π.
Βασικός σκοπός του δίτομου έργου «To Δίκαιο των Συμβάσεων στο κοινοδίκαιο και το κυπριακό δίκαιο» είναι η παράθεση του γενικού δικαίου των συμβάσεων όπως ισχύει στην Κύπρο, η εξέταση διάφορων πτυχών αυτού του δικαίου, όπως παρουσιάζονται στη νομολογία του κοινοδικαίου, του δικαίου δηλαδή που ακολουθείται στην Αγγλία και σε διάφορες χώρες της Κοινοπολιτείας (common law), με τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τις αρχές της επιείκειας (equity), και η ανάλυση της εξέλιξης του δικαίου των συμβάσεων μέσα από την εξέταση του δικαστικού έργου και της δικαστικής μεθοδολογίας. Η μελέτη αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για δικαστές, δικηγόρους, φοιτητές, μελετητές του δικαίου, ακαδημαϊκούς.
Back to Top