ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 101,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 101,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18443
Βασιλειάδης Δ., Διβάνη Χ., Κανελλοπούλου Θ., Κουσκουνά Μ., Παπαπετρόπουλος Α.
Ράντος Α.
  • Έκδοση: 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1072
  • ISBN: 978-960-654-472-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Το «Δίκαιο του Περιβάλλοντος» αποτελεί συλλογικό έργο από επιφανείς νομικούς που έχουν, ο καθένας από τη δική του ιδιαίτερη θέση και ιστορία, ουσιώδη συμβολή στην βαθμιαία διαμόρφωση και εξέλιξη του κλάδου αυτού, μεταξύ των οποίων και δύο δικαστές του Ε΄ Τμ. του ΣτΕ. Το σύγγραμμα μέσα από την εκτεταμένη παράθεση και συστηματοποίηση της νομολογίας του ΣτΕ συνδυάζει τη μορφή ενός θεωρητικού συγγράμματος, με την ερμηνευτική - πρακτική προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων τα οποία πραγματεύεται, όπως είναι:

• τα κατ’ ιδίαν προστατευόμενα αγαθά
• η περιβαλλοντική αδειοδότηση
• η σύνταξη δασολογίου
• τα ύδατα – ρέματα
• ο αιγιαλός, η παραλία και οι λιμένες
• τα απόβλητα
• το πολιτιστικό περιβάλλον
• ο χωρικός σχεδιασμός
• η εν γένει δικαστική προστασία

Το έργο, αποσκοπώντας και στην πρακτική του αξιοποίηση από τους νέους, κυρίως, νομικούς, περιέχει, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, και ασκήσεις, υπό τη μορφή ερωτήσεων, προκειμένου ο αναγνώστης να καθοδηγείται προς την ορθή απάντηση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο, που επιτρέπει στον νομικό αναγνώστη να αποκτήσει, με εύχρηστο τρόπο, μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον συγκεκριμένο «ιδιότυπο» κλάδο του Δικαίου, βοηθούμενος στην ενημέρωση, τη μελέτη ή την έρευνά του.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IΧ
Εισαγωγή στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος Σελ. 1
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Περιβάλλον Σελ. 3
Β. Προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 3
Γ. Κατευθυντήριες αρχές Σελ. 3
1. Απαίτηση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 3
2. Αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης Σελ. 4
3. Αρχή της αειφορίας Σελ. 4
4. Αρχή της επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή Σελ. 4
5. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Σελ. 4
6. Αρχή της συμμετοχής των πολιτών και της ελεύθερης πληροφόρησης για περιβαλλοντικά θέματα Σελ. 5
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 5
ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν 1650/1986 άρθρο 1) Σελ. 8
ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 9
Β. Σύνταγμα 1975 (άρθρο 24, 117, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 17, 25, 106) Σελ. 11
Γ. Ελληνική νομοθεσία Σελ. 15
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 15
IV. ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Α. Δασικό περιβάλλον Σελ. 17
1. Δάσος. Έννοια Σελ. 18
2. Δασική έκταση. Έννοια Σελ. 18
3. Ποιες εκτάσεις υπάγονται στην δασική νομοθεσία Σελ. 19
4. Ποιες εκτάσεις δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία Σελ. 19
5. Ιδιωτικά δάση Σελ. 20
6. Οικοδομήσιμες εκτάσεις - δρόμοι Σελ. 20
7. Υποχρεωτικό της αναδασώσεως Σελ. 21
8. Κατεδάφιση κτισμάτων εντός δασών Σελ. 21
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 21
Β. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων Σελ. 22
1. Ως προς την ωφελιμότητα και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν Σελ. 23
2. Ως προς τη θέση σε σχέση προς τους χώρους ανθρωπίνης εγκαταστάσεως και δραστηριότητος Σελ. 23
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 24
3. Χαρακτηρισμός δάσους ή δασικής έκτασης Σελ. 25
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 28
4. Επιτρεπτές επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων Σελ. 29
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 32
5. Γεωργική εκμετάλλευση - Εκχέρσωση δασών και δασικών εκτάσεων Σελ. 33
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 37
Γ. Διάνοιξη οδών Σελ. 38
1. Προϋποθέσεις Σελ. 38
2. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις Σελ. 39
3. Δαπάνες κατασκευής - συντήρησης Σελ. 39
4. Απόδοση της οδού σε δημόσια χρήση Σελ. 39
5. Οδός προσπέλασης σε έργο κατασκευής ΧΥΤΑ Σελ. 39
6. Οδοί προσπέλασης σε αιολικά πάρκα σε περιοχές ΣΠΠ εκτός ΖΕΠ Σελ. 40
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 40
Δ. Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα Σελ. 41
1. Επέμβαση σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις για δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων Σελ. 41
2. Έκθεση τουριστικής αξιοποίησης Σελ. 42
3. Εξαιρέσεις Σελ. 42
4. Χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων Σελ. 42
5. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής Σελ. 43
6. Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων Σελ. 44
7. Τουριστικές εγκαταστάσεις υφιστάμενες πριν το 1975 Σελ. 44
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 45
Ε. Κατασκηνώσεις Σελ. 45
1. Πού επιτρέπεται κατά το νόμο η εγκατάσταση κατασκηνώσεων Σελ. 45
2. Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκηνώσεων Σελ. 46
3. Δικαιούχοι της επέμβασης Σελ. 46
4. Επιτρεπόμενες κατασκευές Σελ. 47
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 47
ΣΤ. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Σελ. 47
1. Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών Σελ. 48
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 50
Ζ. Μεταλλεία - Λατομεία (άρθρο 52 Ν 998/1979) Σελ. 51
1. Διενέργεια ερευνών Σελ. 51
2. Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων Σελ. 52
3. Αποκατάσταση φυσικού τοπίου - αναδάσωση Σελ. 52
4. Ποινικό αδίκημα Σελ. 52
5. Εναπόθεση - επεξεργασία - αξιοποίηση αποβλήτων σε μη λειτουργούντα μεταλλεία και λατομεία Σελ. 53
6. Χωροθέτηση εξορυκτικών μονάδων Σελ. 53
7. Εξόρυξη σε προστατευόμενες περιοχές Σελ. 53
8. Επιλογή περιοχής εξόρυξης Σελ. 53
9. Αξιοποίηση μεταλλείων - Ακυρωτική διαφορά Σελ. 54
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 54
Η. Έργα υποδομής Σελ. 55
1. Μεγάλα έργα υποδομής Σελ. 55
2. Λοιπά έργα υποδομής Σελ. 55
3. Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Σελ. 56
4. Φωτοβολταϊκά Σελ. 56
5. Μετεωρολογικοί και γεωδαιτικοί σταθμοί Σελ. 57
6. Δίκτυα ηλεκροπαραγωγής συμβατικών καυσίμων Σελ. 57
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 57
Θ. Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα Σελ. 58
1. Ανασκαφές Σελ. 58
2. Εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα Σελ. 58
3. Υποχρέωση αποκατάστασης βλάστησης Σελ. 58
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 59
Ι. Στρατιωτικά έργα Σελ. 59
1. Σκοπός Σελ. 59
2. Οχυρωματικά έργα Σελ. 60
3. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Σελ. 60
4. Στρατόπεδα - Κέντρα εκπαίδευσης Σελ. 60
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 60
ΙΑ. Ορειβατικά καταφύγια Σελ. 61
1. Ορειβατικό καταφύγιο Σελ. 61
2. Ορειβατικό μονοπάτι Σελ. 61
3. Δασική οδός Σελ. 61
4. Καταφύγιο ανάγκης Σελ. 62
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 62
ΙΒ. Αγροί που άλλαξαν μορφή Σελ. 62
1. Αναγνώριση εκτάσεων ως ιδιωτικών με τίτλους ιδιοκτησίας Σελ. 62
2. Διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή όχι Σελ. 63
3. Ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής Σελ. 63
4. Αμφιβολίες για την αγροτική ή δασική μορφή Σελ. 63
5. Αγροί που άλλαξαν μορφή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας Σελ. 64
6. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 64
7. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 65
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 65
ΙΓ. Αναδασωτέες εκτάσεις Σελ. 66
1. Αναδάσωση - Έννοια Σελ. 66
2. Υποχρεωτικές αναδασώσεις Σελ. 66
3. Δυνητικές αναδασώσεις Σελ. 67
4. Διάθεση εκτάσεων ΝΠΔΔ για αναδάσωση (άρθρο 40 Ν 998/1979) Σελ. 67
5. Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων Σελ. 67
6. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων Σελ. 68
7. Άρση αναδασώσεων Σελ. 68
8. Συνταγματική προστασία Σελ. 69
9. Αντικειμενική η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος Σελ. 69
10. Αιτιολογία αποφάσεως περί αναδασώσεως Σελ. 69
11. Αναδάσωση - Χαρακτηρισμός δασικής εκτάσεως - Δύο διακεκριμένες διαδικασίες Σελ. 70
12. Μη αναγκαία προϋπόθεση η κλήση σε ακρόαση του ενδιαφερόμενου Σελ. 71
13. Αδιάφορος ο χαρακτήρας της αναδασωτέας εκτάσεως ως δημόσιας ή ιδιωτικής Σελ. 71
14. Μη αναγκαία προϋπόθεση για την αναδάσωση ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής Σελ. 71
15. Αποτελέσματα κηρύξεως αναδασώσεως Σελ. 71
16. Ανάκληση πράξης αναδάσωσης Σελ. 72
17. Εκτάσεις χρησιμοποιηθείσες παρανόμως πριν από την 11η Ιουνίου 1975 Σελ. 72
18. Έργα υποδομής σε αναδασωτέες εκτάσεις Σελ. 72
19. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις - Έργα ΑΠΕ Σελ. 73
20. Αρμόδιο Δικαστήριο για εκδίκαση αιτήσεσως ακυρώσεως κατά πράξεων περί κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων Σελ. 73
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 74
ΙΔ. Δασικοί χάρτες Σελ. 75
1. Δασικοί χάρτες - Έννοια Σελ. 75
2. Κατάρτιση δασικών χαρτών Σελ. 75
3. Ανάρτηση δασικών χαρτών Σελ. 75
4. Δημοσίευση ανακοίνωσης - πρόσκλησης Σελ. 76
5. Δημοσιοποίηση δασικού χάρτη Σελ. 76
6. Άσκηση αντιρρήσεων Σελ. 76
7. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών Σελ. 77
8. Συνέπειες της κύρωσης Σελ. 81
9. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες Σελ. 82
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 83
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 84
ΙΕ. Βιοποικιλότητα Σελ. 85
1. Γενικά Σελ. 85
2. Νομοθετικό - κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 85
3. Προστασία της βιοποικιλότητας κατά τον Ν 3937/2011 Σελ. 85
4. Εθνικοί στόχοι διατήρησης Σελ. 88
5. Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας Σελ. 88
6. Επιστημονική έρευνα Σελ. 88
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 89
ΙΣΤ. Δίκτυο Natura 2000 Σελ. 90
1. Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών Σελ. 90
2. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 90
3. Προστατευόμενες περιοχές: Διακρίσεις Σελ. 91
4. Ζώνη Ειδικής Προστασίας Σελ. 92
5. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (strict nature reserves) Σελ. 92
6. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves) Σελ. 92
7. Φυσικά πάρκα (Natural parks) Σελ. 92
8. Εθνικά πάρκα (National parks) Σελ. 93
9. Περιφερειακά πάρκα (Regional parks) Σελ. 93
10. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management areas) Σελ. 94
11. Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) Σελ. 95
12. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations) Σελ. 96
13. Διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural monuments) Σελ. 96
14. Σχέδια διαχείρισης Σελ. 96
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 97
ΙΖ. Τοπίο Σελ. 100
1. Γενικά-Λόγοι προστασίας του τοπίου Σελ. 100
2. Θεσμικό πλαίσιο Σελ. 100
3. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 101
4. Τοπίο - Έννοια Σελ. 101
5. Γενικές υποχρεώσεις του κράτους Σελ. 101
6. Συγκεκριμένα μέτρα Σελ. 102
7. Ευρωπαϊκή συνεργασία Σελ. 102
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 103
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 103
V. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. Εισαγωγή Σελ. 105
1. Διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες Σελ. 105
2. Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική Σελ. 109
3. Νομική βάση. Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 109
4. Εθνικό Δίκαιο Σελ. 112
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 211
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 214
VI. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ
Α. Γενικά Σελ. 217
1. Σύνταγμα Σελ. 218
2. Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 223
Β. Νομοθεσία Σελ. 238
1. Ν 998/1979 Σελ. 242
Γ. Ο δρόμος προς το δασολόγιο. Διάλογος νομοθεσίας νομολογίας Σελ. 246
1. Προ της Αναθεώρησης του Συντάγματος Σελ. 247
2. Αναθεώρηση του Συντάγματος. Νομοθετικά προσκόμματα στην έννοια δασών και δασικών εκτάσεων Σελ. 249
3. Κτηματολόγιο. Δασολόγιο. Συνερέτες ή αντίπαλοι; Σελ. 255
Δ. Ν 3889/2010 («...Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις») Σελ. 268
Ε. Κατάρτιση των δασικών χαρτών. Δασικός χάρτης Σελ. 275
ΣΤ. Περιεχόμενο δασικού χάρτη Σελ. 275
1. Μέσα προσδιορισμού δασικών εκτάσεων Σελ. 276
Ζ. Αρμόδιες Υπηρεσίες Σελ. 278
Η. Θεώρηση, διόρθωση, συμπλήρωση, επανυποβολή δασικού χάρτη Σελ. 278
1. Κατάρτιση από ιδιωτικό γραφείο. Σταδιακή υποβολή. Διόρθωση σφαλμάτων Σελ. 279
Θ. Διαδικασία δημοσιοποίησης. Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Σελ. 279
1. Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη. Πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 280
2. Συνέπειες δημοσιοποίησης Σελ. 280
3. Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Σελ. 281
Ι. Ισχύς αναρτημένου δασικού χάρτη Σελ. 283
ΙΑ. Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη Σελ. 283
1. Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 284
2. Παραδεκτό αντιρρήσεων Σελ. 284
4. Τεχνικός Σύμβουλος Σελ. 286
5. Αποστολή στοιχείων στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη. Συμπληρωματικά στοιχεία Σελ. 286
6. Αρμόδια όργανα εξέτασης των αντιρρήσεων Σελ. 286
ΙΒ. Αποτύπωση ορίων οικισμών στα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Υποχρεώσεις Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε Σελ. 289
1. Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Δόμησης Σελ. 290
2. Εξαίρεση από την κατάρτιση δασικού χάρτη Σελ. 291
3. Εξαίρεση από την ανάρτηση δασικού χάρτη. Περιοχές της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν 3889/2010 Σελ. 292
ΙΓ. Οικιστικές πυκνώσεις και ανάρτηση δασικού χάρτη Σελ. 294
ΙΔ. Εκτάσεις που δεν απεικονίζονται στο δασικό χάρτη Σελ. 294
ΙΕ. Κύρωση Δασικού Χάρτη σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 294
1. Θεώρηση δασικού χάρτη Σελ. 295
2. Κύρωση δασικού χάρτη Σελ. 296
3. Δημοσίευση δασικού χάρτη. Συνέπειες δημοσίευσης Σελ. 296
4. Ισχύς δασικού χάρτη για τις εκτάσεις που ασκήθηκαν αντιρρήσεις Σελ. 297
5. Εξαιρέσεις εκτάσεων από την κύρωση δασικού χάρτη Σελ. 297
ΙΣΤ. Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος Σελ. 300
1. Απόρριψη αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος Σελ. 300
2. Κατηγορίες προδήλων σφαλμάτων Σελ. 301
3. Αντιμετώπιση προδήλων σφαλμάτων Σελ. 301
4. Διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος Σελ. 303
IZ. Κύρωση Δασικού Χάρτη σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 305
1. Διόρθωση, συμπλήρωση δασικού χάρτη. Αρμόδια όργανα Σελ. 305
2. Θεώρηση του διορθωμένου και συμπληρωμένου χάρτη Σελ. 306
3. Οριστική Κύρωση Δασικού Χάρτη Σελ. 306
4. Συνέπειες οριστικής κύρωσης Σελ. 306
5. Δικαστική προστασία Σελ. 307
ΙΗ. Αναμόρφωση δασικού χάρτη Σελ. 307
1. Συνέπειες αναμόρφωσης Σελ. 308
2. Κύρωση του αναμορφωμένου δασικού χάρτη Σελ. 308
3. Κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση δασολογίου Σελ. 308
4. Εμπράγματα δικαιώματα. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών για το χαρακτήρα της έκτασης Σελ. 309
5. Χρήση στοιχείων δασικού χάρτη Σελ. 310
ΙΘ. Νομολογία Σελ. 310
1. Θεώρηση και ανάρτηση δασικού χάρτη. Εκτελεστότητα Σελ. 310
2. Κύρωση δασικού χάρτη (άρθρα 17 και 19 του Ν 3889/2010). Εκτελεστότητα των πράξεων κύρωσης. Φύση αντιρρήσεων. Ανάρτηση. Εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεως. Αιτιολογία πράξεων κύρωσης Σελ. 311
3. Συνέπειες παραδεκτής άσκησης αντιρρήσεων. Εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεως στην κυρωτική, κατά το άρθρο 17 του Ν 3889/2010, πράξη. Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 313
4. Διατυπώσεις δημοσιότητος ανάρτησης δασικού χάρτη, έναρξη προθεσμίας προσβολής της πράξεως περί κύρωσης αυτού. Τεκμήριο πλήρους γνώσεως. Βάρη ενδιαφερομένων Σελ. 314
5. Χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση εκτάσεων ως δασικών μέχρι την ανάρτηση δασικού χάρτη Σελ. 322
6. Αντιρρήσεις, περιεχόμενο, σκοπός. Αίτηση ακυρώσεως, αντικείμενο ελέγχου, λόγοι ακυρώσεως Σελ. 323
7. Διαδικασία προδήλου σφάλματος. Περιοχές νομίμως υφιστάμενων οικισμών προ του έτους 1923. Ειδική διαδικασία αντιρρήσεων άρθρου 24 του Ν 3889/2010 Σελ. 335
8. Ενέργειες κατά τη διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης δασικού χάρτη (άρθρο 23 του Ν 3889/2010) για την αποτύπωση με πορτοκαλί χρώμα των ορίων των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών Σελ. 339
9. Κτηματογράφηση, δασικοί χάρτες, καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας Σελ. 340
10. Δάση, αναδασωτέες εκτάσεις. Αυθαίρετες κατασκευές. Οικιστικές πυκνώσεις Σελ. 340
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 342
VII. ΥΔΑΤΑ - ΡΕΜΑΤΑ
Α. Τα ύδατα ως φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα Σελ. 345
1. Η πολιτική για τους υδατικούς πόρους Σελ. 350
2. Το Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων Σελ. 351
3. Νομικές βάσεις προστασίας των υδάτων στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 374
4. Νομολογία: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 375
Β. Υδατορέματα (Ν 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις») Σελ. 381
1. Δικαιολογητικοί λόγοι προστασίας των ρεμάτων Σελ. 381
2. Το νομοθετικό καθεστώς της οριοθέτησης ρεμάτων Σελ. 383
3. Φάκελος Οριοθέτησης. Υδρολογική και υδραυλική μελέτη Σελ. 385
4. Διαδικασία και επικύρωση της οριοθέτησης ρέματος. Γενικά Σελ. 392
5. Πότε δεν απαιτείται οριοθέτηση Σελ. 397
6. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Σελ. 399
7. Διάκριση καθορισμού οριογραμμών, οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σελ. 401
8. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 401
9. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας - Αρμοδιότητα ανάθεσης, μελέτης και εκτέλεσης Σελ. 403
10. Διευθέτηση υδατορεμάτων εντός επιχειρηματικών πάρκων ή υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων Σελ. 404
11. Δόμηση σε ρέματα Σελ. 406
12. Πολεοδομία και οριοθέτηση ρέματος Σελ. 409
13. Το νέο πρότυπο διαχείρισης των ρεμάτων Σελ. 410
14. Τεχνικά έργα πλησίον ρέματος Σελ. 411
Γ. Υγρότοποι - Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ (ΝΔ 191/1974) Σελ. 412
2. Ορισμός - Κατηγορίες Σελ. 412
3. Λειτουργίες των υγροτόπων Σελ. 412
4. Υποχρεώσεις συμβεβλημένων στη Σύμβαση μερών Σελ. 413
5. Οι ελληνικοί υγρότοποι της Σύμβασης Ραμσάρ Σελ. 413
6. Λοιπές διατάξεις Σελ. 413
Δ. Όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών Σελ. 416
Σχετική νομολογία - σχόλια Σελ. 418
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 429
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 432
VIII. ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΙΜΕΝΕΣ
Α. Γενικά Σελ. 435
1. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης αιγιαλού και παραλίας Σελ. 436
2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 441
3. Προορισμός. Δικαίωμα επί του αιγιαλού και της παραλίας Σελ. 443
Γ. Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας Σελ. 445
1. Γενικά Σελ. 445
2. Καθορισμός αιγιαλού Σελ. 446
3. Καθορισμός παλαιού αιγιαλού Σελ. 451
4. Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί Σελ. 452
5. Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού Σελ. 454
6. Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού και παραλίας Σελ. 455
7. Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας Σελ. 456
Δ. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων. Αναγγελία δικαιωμάτων Σελ. 458
Ε. Υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους και συμβάσεις που έληξαν. Αντάλλαγμα Σελ. 459
1. Διαδικασία για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των έργων και εγκαταστάσεων Σελ. 459
2. Έργα δημοσίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα Σελ. 460
ΣΤ. Διάβρωση των ακτών. Τεχνικά έργα Σελ. 461
1. Προστατευτικά έργα για την προστασία ιδιωτικού ακινήτου Σελ. 462
2. Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 464
Z. Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα Σελ. 464
1. Διαδικασία Σελ. 465
Η. Διαχείριση αιγιαλού και παραλίας Σελ. 465
1. Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 466
Θ. Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 480
1. Κυρώσεις Σελ. 480
2. Παραχώρηση σε περιοχές εντός του δικτύου Natura 2000 Σελ. 480
3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Σελ. 480
4. Ειδικές διατάξεις σχετικά με το αντάλλαγμα των παραχωρήσεων Σελ. 480
Ι. Έργα Σελ. 481
1. Μη εφαρμογή διατάξεων παραχώρησης χρήσης για εκτέλεση έργων Σελ. 483
2. Γενικές διατάξεις Σελ. 483
3. Ειδικές διατάξεις για προσωρινά ή μόνιμα έργα Σελ. 483
4. Χρονική σχέση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απόφασης παραχώρησης Σελ. 484
5. Επισκευή και συντήρηση των έργων Σελ. 484
6. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 485
ΙΑ. Γενικές διατάξεις ως προς το αντάλλαγμα, τους όρους χρήσης, τους περιορισμούς παραχώρησης Σελ. 485
1. Κατάθεση και απόδοση του ανταλλάγματος Σελ. 486
ΙΒ. Ανάκληση της παραχώρησης Σελ. 486
ΙΓ. Παραχώρηση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων Σελ. 486
1. Διαδικασία παραχώρησης Σελ. 487
2. Κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου Σελ. 487
3. Γενικές διατάξεις Σελ. 487
ΙΔ. Αντάλλαγμα χρήσης – αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης Σελ. 488
1. Κριτήρια Σελ. 488
2. Γενικές διατάξεις Σελ. 489
ΙΕ. Λιμένες. Έννοια Σελ. 489
1. Κατηγορίες Σελ. 489
2. «Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα» Σελ. 491
3. Ζώνη Λιμένα Σελ. 491
4. «Λιμενικά έργα» Σελ. 493
5. Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα Σελ. 495
ΙΣΤ. Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα. Αρμοδιότητα, διαδικασία Σελ. 496
ΙΖ. Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα Σελ. 497
ΙΗ. Καθεστώς γηπέδων που σχηματίζονται από προσχώσεις στη ζώνη λιμένα Σελ. 498
ΙΘ. Επανακαθορισμός ζώνης λιμένα Σελ. 498
Κ. Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα. Διαδικασία, χρόνος παραχώρησης Σελ. 499
1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης και παραχωρήσεις που συνοδεύονται από έργο μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα. Γενικά Σελ. 500
2. Εκμίσθωση χώρων. Προϋποθέσεις Σελ. 503
3. Παραχώρηση σε αλλοδαπό πρόσωπο Σελ. 503
4. Δωρεά ανάληψης εκτέλεσης έργου Σελ. 503
5. Γενικές διατάξεις Σελ. 503
ΚΑ. Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα Σελ. 504
ΚΒ. Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Μέτρα προστασίας, κυρώσεις Σελ. 504
1. Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης Σελ. 504
2. Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (ΠΚΑΑΧ). Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης Σελ. 505
3. Κατάληψη για εποχιακή χρήση. Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης Σελ. 506
ΚΓ. Κατεδάφιση παράνομων κτισμάτων. Πρωτόκολλο κατεδάφισης. Διαδικασία έκδοσης Σελ. 508
1. Εξαιρέσεις από την κατεδάφιση Σελ. 508
2. Περιπτώσεις μη εντοπισμού του παραβάτη Σελ. 508
ΚΔ. Γενικές διατάξεις Σελ. 509
1. Υποχρεώσεις δημοτικών αρχών Σελ. 509
2. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Σελ. 510
3. Τελικές διατάξεις Σελ. 510
4. Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 510
ΚΕ. Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα. Έννοια, διαδικασία καθορισμού, σκοπός Σελ. 510
1. Εξομοιούμενοι χώροι Σελ. 511
2. Διαδικασία καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα Σελ. 512
3. Έργα χωρίς άδεια ή καθ’υπέρβαση αυτής σε χώρους που δύνανται να εξομοιωθούν με ζώνη λιμένα Σελ. 513
ΚΣΤ. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις Σελ. 514
1. Κυρώσεις στον παραβάτη της μεταβολής του αιγιαλού κλπ Σελ. 514
2. Εξαιρείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 στις υδατοκαλλιέργειες Σελ. 514
3. Κυρώσεις στον παραχωρησιούχο Σελ. 515
4. Κυρώσεις σε όποιον παρανόμως κάνει απλή χρήση χώρων ζώνης λιμένα και υδάτινου στοιχείου θάλασσας Σελ. 516
ΚΖ. Ειδικές διατάξεις Σελ. 516
1. Τουριστικοί λιμένες Σελ. 516
2. Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Σελ. 516
3. Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων Σελ. 516
4. Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους Χ.Ζ.Λ. Σελ. 516
ΚΗ. Γενικές Διατάξεις Σελ. 517
ΚΘ. Σχετική νομολογία - σχόλια Σελ. 517
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 565
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 569
ΙX. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά Σελ. 571
Β. Στόχοι της πολιτικής για τα απόβλητα Σελ. 572
1. Περιβαλλοντικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 576
Γ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών Σελ. 577
Δ. Αρχές που διέπουν τη νομοθεσία και την πολιτική για τα απόβλητα Σελ. 580
1. Περιεχόμενο της αρχής της ιεράρχησης Σελ. 580
Ε. Διαχείριση αποβλήτων Σελ. 580
ΣΤ. Νομολογία ΔΕΚ/ΔΕΕ Σελ. 582
1. Έννοια αποβλήτου Σελ. 582
2. Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σελ. 584
3. Χωματερές - προϋποθέσεις συνέχισης λειτουργίας Σελ. 584
4. Επικίνδυνα απόβλητα Σελ. 585
5. Επεξεργασία αστικών λυμάτων - ανεπάρκεια μέτρων Σελ. 586
6. Επεξεργασία των αστικών λυμάτων - εξαιρετικές συνθήκες - κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής - διαδικασία παραβάσεως κράτους μέλους Σελ. 587
Ζ. Η νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Σελ. 589
1. Εισαγωγή Σελ. 589
2. Προστασία βιοποικιλότητας Σελ. 590
3. Αρχή βιώσιμης ανάπτυξης Σελ. 590
4. Αναγκαίος ο προγενέστερος χωροταξικός σχεδιασμός Σελ. 591
5. Ρύπανση ποταμού Ασωπού Σελ. 594
6. Ανθρωπογενής δραστηριότητα εντός πυρήνα βιοτόπου Σελ. 597
7. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τις αρχές της πρόληψης και της εγγύτητας Σελ. 598
8. Κυρώσεις για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως Σελ. 601
9. Επικίνδυνα, «ιστορικά» απόβλητα. Εφαρμογή της αρχής προφύλαξης και επί των «προσωρινώς» αποθηκευμένων αποβλήτων Σελ. 602
10. Αρχή προφύλαξης και λήψη περιοριστικών μέτρων Σελ. 606
11. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια). Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις Σελ. 607
12. Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Σελ. 608
13. Αρμοδιότητα αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Σελ. 611
14. Σχεδιασμός διαχείρισης των αποβλήτων Σελ. 611
15. Υγειονομική ταφή αποβλήτων Σελ. 613
16. Αποτέφρωση αποβλήτων. Περιεχόμενο ΜΠΕ. Αιτιολογία ΑΕΠΟ. Τήρηση σύμβασης Aarhus Σελ. 617
17. Μεταφορά αποβλήτων Σελ. 619
18. Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Aρχές της πρόληψης, της εγγύτητας και της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων. Ελάχιστο περιεχόμενο ΜΠΕ Σελ. 621
19. Βιολογική ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σελ. 623
20. Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών-ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση Σελ. 627
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 628
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 629
X. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α. Γενικά Σελ. 631
1. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 632
2. Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών Σελ. 635
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 641
1. Καθεστώς προ του Συντάγματος του 1975 Σελ. 641
Β. Σύνταγμα 1975/1986 Σελ. 650
1. Περιεχόμενο προστασίας Σελ. 651
2. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας κατά την αρχαιολογική νομοθεσία. Ν 3028/2002 Σελ. 651
Γ. Ακίνητα μνημεία και χώροι. Ορισμοί. Διακρίσεις ακινήτων μνημείων Σελ. 656
1. Διακρίσεις ακινήτων μνημείων Σελ. 656
2. Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης χαρακτηρισμού. Διαδικασία Σελ. 657
3. Αντιρρήσεις κατά της πράξεως χαρακτηρισμού Σελ. 658
4. Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων Σελ. 658
5. Ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισμού Σελ. 658
6. Κατεδάφιση ή εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα προγενέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών Σελ. 659
7. Άρση της προστασίας μνημείου Σελ. 659
Δ. Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς Σελ. 659
1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς Σελ. 659
2. Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 660
3. Διατήρηση και ανάδειξη ακινήτων αρχαίων. Περιορισμοί ιδιώτη ιδιοκτήτη Σελ. 661
Ε. Επεμβάσεις σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους Σελ. 666
1. Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους Σελ. 666
ΣΤ. Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων Σελ. 671
1. Ετοιμόρροπα μνημεία Σελ. 672
2. Δυνατότητα ανάληψης δαπανών από το Δημόσιο. Υποχρεώσεις συνεχούς συνεργασίας του κυρίου, νομέα ή κατόχου Σελ. 672
3. Ετοιμόρροπα μεταγενέστερα του 1453 Σελ. 673
4. Γενικές διατάξεις Σελ. 674
Ζ. Αρχαιολογικοί χώροι Σελ. 674
1. Κήρυξη, οριοθέτηση ή αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Σελ. 674
2. Προσωρινή οριοθέτηση Σελ. 677
3. Καθορισμός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών Σελ. 678
4. Ανάλογη εφαρμογή Σελ. 678
5. Γενικά Σελ. 678
Η. Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών. Ζώνες προστασίας Σελ. 680
1. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες Σελ. 680
2. Ζώνη απόλυτης προστασίας Σελ. 681
3. Ζώνη Προστασίας Β΄ Σελ. 681
4. Ανακαθορισμός ζωνών Σελ. 682
5. Φύση πράξεως καθορισμού ή ανακαθορισμού Σελ. 682
6. Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης Σελ. 683
Θ. Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς. Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους Σελ. 684
1. Ζώνες προστασίας. Ενεργοί οικισμοί εντός σχεδίου πόλεως Σελ. 685
2. Επεμβάσεις που δεν θίγουν in concreto τον χαρακτήρα του οικιστικού συνόλου Σελ. 685
3. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες Σελ. 686
4. Ειδικές ρυθμίσεις όρων δόμησης, χρήσεων γης Σελ. 686
I. Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι Σελ. 689
1. Ενάλιες αρχαιότητες και προσωρινή οριοθέτηση Σελ. 691
2. Ζώνη προστασίας Σελ. 691
3. Ενάλιες αρχαιότητες και ιδιοκτησία Σελ. 691
ΙΑ. Ιστορικοί τόποι Σελ. 692
ΙΒ. Ζώνες προστασίας γύρω από μνημεία Σελ. 693
ΙΓ. Απαλλοτριώσεις-Στέρηση χρήσης. Δυνατότητες Δημοσίου Σελ. 694
1. Μνημεία σε ακίνητα ιδιοκτησίας ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων Σελ. 694
2. Ένσταση του ενδιαφερομένου Σελ. 694
3. Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης Σελ. 694
ΙΔ. Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου Σελ. 695
1. Υπολογισμός της αποζημίωσης σε προσωρινό περιορισμό ή προσωρινή στέρηση Σελ. 695
2. Ουσιώδης περιορισμός ή οριστική στέρηση Σελ. 695
3. Γενικές διατάξεις Σελ. 696
4. Κήρυξη απαλλοτριωτέου Σελ. 696
5. Μνημεία σε ακίνητα ιδιοκτησίας ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων Σελ. 696
6. Μη χρηματική αποζημίωση Σελ. 696
7. Γενικές διατάξεις Σελ. 697
ΙΕ. Νομολογία. Υποχρεώσεις της Διοικήσεως, δικαιώματα των ενδιαφερομένων Σελ. 697
ΙΣΤ. Κινητά μνημεία Σελ. 701
ΙΖ. Εργασίες σε ακίνητα μνημεία. Προϋποθέσεις διαδικασία Σελ. 701
1. Ειδικοί κανόνες Σελ. 701
ΙΗ. Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων Σελ. 703
1. Αντικείμενο ελέγχου. Μέτρα Σελ. 703
2. Κατεδάφιση. Προϋποθέσεις Σελ. 704
3. Γενικές διατάξεις Σελ. 705
ΙΘ. Μεταφορά ακινήτου μνημείου. Απόσπαση τμημάτων Σελ. 705
Κ. Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις Σελ. 707
1. Κυριότητα εκκλησιαστικών νομικών προσώπων Σελ. 707
2. Κυριότητα Αγίου Όρους Σελ. 707
3. Απόλυτη προστασία Σελ. 707
4. Δυνατότητες της Διοικήσεως σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση άμεσου και σοβαρού κινδύνου. Σήματα και πρωτόκολλα διακοπής εργασιών Σελ. 708
ΚΑ. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία Σελ. 710
1. Διατηρητέα Σελ. 710
2. Παραδοσιακοί οικισμοί Σελ. 724
3. Αυθαίρετη δόμηση. Τακτοποίηση. Νομοθεσία Σελ. 739
4. Ζώνη αγοράς και μεταφοράς συντελεστή δόμησης Σελ. 742
5. Ζώνη Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων σε παραδοσιακούς οικισμούς Σελ. 747
6. Ν 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» Σελ. 747
Σχετική νομολογία - σχόλια Σελ. 749
1. Αυξημένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 749
2. Προστασία με βάση την αρχαιολογική και πολεοδομική νομοθεσία Σελ. 762
3. Μηχανισμοί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς Σελ. 764
4. Διατήρηση αρχαιοτήτων in situ Σελ. 765
5. Μεγάλα έργα υποδομής Σελ. 766
6. Αρχαιολογικές ζώνες Σελ. 769
7. Έννοια ιστορικού τόπου ή κτίσματος με ιστορική σπουδαιότητα - θερινός κινηματογράφος Σελ. 770
8. Επικινδύνως ετοιμόρροπο – διατηρητέο. Αιτιολογία. Υποχρέωση αποκατάστασης Σελ. 770
9. Επεμβάσεις επί ή πλησίον αρχαίων ή μνημείων - προϋπόθεση η προηγούμενη άδεια ΥΠΠΟ Σελ. 771
10. Παραχώρηση δημοσίου ακινήτου με σκοπό την ανέγερση μουσείου Σελ. 773
11. Παραδοσιακοί οικισμοί - πολλαπλή προστασία Σελ. 773
12. Οριοθέτηση ρεμάτων σε παραδοσιακό οικισμό Σελ. 780
13. Καθορισμός οριογραμμής παραλίας σε παραδοσιακούς οικισμούς. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν 2971/2001 Σελ. 780
14. Διατηρητέα κατά ΓΟΚ/1985 Σελ. 782
15. Αυθαίρετο κτίσμα σε αιγιαλό για το οποίο κινήθηκε η διαδικασία χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου Σελ. 783
16. Φορολογικό καθεστώς δεσμευμένων ακινήτων Σελ. 784
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 784
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 789
XΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Α. Αντικείμενο, χαρακτηριστικά και ιστορική εξέλιξη της έννοιας του Χωρικού Σχεδιασμού Σελ. 791
1. Η Ιστορική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για το χωρικό σχεδιασμό Σελ. 793
2. Ο χωρικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη στο Ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 803
3. Ο χωρικός σχεδιασμός ως αντικείμενο αυτοτελούς συνταγματικής ρύθμισης Σελ. 812
B. Χωροταξικός Σχεδιασμός Σελ. 830
1. Έννοια και περιεχόμενο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής Σελ. 831
2. Τα Μέσα υλοποίησης του Χωροταξικού Σχεδιασμού Σελ. 834
Γ. Πολεοδομικός Σχεδιασμός Σελ. 845
1. Τα Μέσα Υλοποίησης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Σελ. 849
2. Το διοικητικό σύστημα των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 861
Δ. Το Δίκαιο της Δόμησης Σελ. 871
1. Το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής Σελ. 872
2. Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση Σελ. 874
3. Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος Σελ. 878
4. Έννοια και περιεχόμενο των χρήσεων γης Σελ. 882
5. Η Αδειοδότηση της Δόμησης Σελ. 888
Ε. Δόμηση Εκτός Σχεδίου και Αυθαίρετη Δόμηση Σελ. 893
1. Όροι και περιορισμοί για την Δόμηση Εκτός Σχεδίου Σελ. 900
2. Έννοια και πρακτική της αυθαίρετης δόμησης Σελ. 912
XII. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
A. Εισαγωγή Σελ. 945
1. Η ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 945
2. Η σταδιακή διαμόρφωση του ενωσιακού δικαίου του περιβάλλοντος Σελ. 947
Β. Το περιεχόμενο του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος Σελ. 950
1. Η ενωσιακή αρμοδιότητα στο περιβάλλον Σελ. 950
2. Η άσκηση της ενωσιακής αρμοδιότητας στο περιβάλλον Σελ. 961
Γ. Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος Σελ. 973
1. Εργαλεία και μέθοδοι εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος Σελ. 974
2. Ο έλεγχος της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος Σελ. 976
XIII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 984
Α. Διοικητικά δικαστήρια Σελ. 984
Β. Αγωγή αποζημιώσεως Σελ. 997
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 998
Γ. Πολιτικά δικαστήρια Σελ. 1000
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 1012
Δ. Ποινική προστασία Σελ. 1013
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 1019
Ε. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 1020
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 1024
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 1025
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 1027
Back to Top