ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

N 4636/2019
«ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17782
Μαρούδα Μ. Ν., Σαράντη Β.

Το έργο «Το νέο δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου» μέσα από πλούσιες εισαγωγικές παρατηρήσεις προσεγγίζει ερμηνευτικά τον Ν 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες, όπως μια νέα διαδικασία υποδοχής και διαλογής, η ιεράρχηση ορισμένων κατηγοριών αιτήσεων και αυστηρές προθεσμίες, νέες διατάξεις σχετικά με τους λόγους κράτησης, ο περιορισμός του αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης, κ.ά.

Στο βιβλίο παρατίθενται οι σχετικές με τα ζητήματα υποδοχής και ασύλου ΥΑ και προσαρτώνται πίνακες με τις βασικότερες προθεσμίες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με διαδικασίες αιτήσεων ασύλου.

Προλογικό σημείωμα Σελ. 1
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Μέρος πρώτο Υποδοχή και ταυτοποίηση
Ι. Η έννοια των αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής και τα πρότυπα που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία Σελ. 5
ΙΙ. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες υποδοχής Σελ. 9
Α. Εισαγωγικά Σελ. 9
i. Οι βασικές προβλέψεις για την υποδοχή Σελ. 9
ii. Στέγαση και άλλες υλικές συνθήκες υποδοχής Σελ. 9
iii. Εκπαίδευση Σελ. 11
iv. Εργασία Σελ. 11
v. Οργανωτική δομή των υπηρεσιών που εμπλέκονται
στην υποδοχή Σελ. 12
Β. Η αρχική υποδοχή και ταυτοποίηση - Το άρθρο 39 Σελ. 13
Γ. Τα ζητήματα του περιορισμού της ελευθερίας κίνησης και της προσωπικής ελευθερίας Σελ. 17
i. Γεωγραφικός περιορισμός Σελ. 17
ii. Η διαδικασία της διοικητικής κράτησης Σελ. 18
Δ. Ευάλωτα πρόσωπα Σελ. 25
i. Οι αλλαγές στον ορισμό Σελ. 25
ii. Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 26
iii. Χωρισμένοι ανήλικοι Σελ. 30
iv. Θύματα βασανιστηρίων και βίας Σελ. 30
Ε. Κυρώσεις στους αιτούντες για παραβίαση των υποχρεώσεών τους Σελ. 31
Μέρος δεύτερο Η διαδικασία ασύλου
I. Η πρωτοβάθμια διαδικασία ασύλου Σελ. 35
Α. Ο ορισμός της τελεσίδικης απόφασης και της μεταγενέστερης αίτησης Σελ. 35
Β. Χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας Σελ. 37
Γ. Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή Σελ. 37
Δ. Διαδικασία της εξέτασης και προθεσμίες Σελ. 38
i. Πρόσβαση στην κανονική διαδικασία ασύλου Σελ. 39
ii. Εξέταση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα Σελ. 39
iii. Εξέταση κατά προτεραιότητα Σελ. 40
iv. Εξέταση με την ταχύρρυθμη διαδικασία Σελ. 40
Ε. Συνέντευξη Σελ. 41
ΣΤ. Σιωπηρή ανάκληση Σελ. 44
Ζ. Ασφαλείς χώρες Σελ. 45
i. Ασφαλείς χώρες καταγωγής Σελ. 46
ii. Ασφαλείς τρίτες χώρες Σελ. 47
Η. Ειδική συνοριακή διαδικασία των νησιών Σελ. 51
ΙΙ. Η δευτεροβάθμια διαδικασία ασύλου Σελ. 55
Α. Δικαίωμα παραμονής στο έδαφος και ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής Σελ. 55
Β. Άσκηση προσφυγής και λόγοι Σελ. 58
Γ. Η δυνατότητα/υποχρέωση παραπομπής για ανθρωπιστικούς λόγους και η τελική κατάργησή της Σελ. 60
Δ. Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο Σελ. 61
III. Δικαστική προστασία εκτός πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου Σελ. 65
IV. Διατάξεις που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας Σελ. 66
β. Νομοθεσία
Ν 4636/2019
Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α’ 169/1.11.2019)
[Άρθρα 1-120, 123, 125]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Οδηγία 2011/95/εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «Σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Σκοπός Σελ. 69
Άρθρο 2 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ορισμοί Σελ. 70
Άρθρο 3 – Ερμηνεία και εφαρμογή Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4 – (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων Σελ. 72
Άρθρο 5 – (Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου Σελ. 74
Άρθρο 6 – (Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης Σελ. 74
Άρθρο 7 – (Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Φορείς προστασίας Σελ. 74
Άρθρο 8 – (Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Εγχώρια προστασία Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 9 – (Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πράξεις δίωξης Σελ. 76
Άρθρο 10 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Λόγοι δίωξης Σελ. 77
Άρθρο 11 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Παύση καθεστώτος πρόσφυγα Σελ. 78
Άρθρο 12 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 13 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα Σελ. 80
Άρθρο 14 – (Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 15 – (Άρθρο 15 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Σοβαρή βλάβη Σελ. 81
Άρθρο 16 – (Άρθρο 16 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Παύση επικουρικής προστασίας Σελ. 81
Άρθρο 17 – (Άρθρο 17 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Αποκλεισμός από την επικουρική προστασία Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 18 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας Σελ. 83
Άρθρο 19 – (Άρθρο 19 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης καθεστώτος επικουρικής προστασίας Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 20 – (Άρθρο 20 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ Γενικοί κανόνες Σελ. 84
Άρθρο 21 – (Άρθρο 21 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Προστασία από την απομάκρυνση Σελ. 84
Άρθρο 22 – (Άρθρο 22 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ενημέρωση Σελ. 85
Άρθρο 23 – (Άρθρο 23 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας Σελ. 85
Άρθρο 24 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Άδειες διαμονής Σελ. 85
Άρθρο 25 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ταξιδιωτικά έγγραφα Σελ. 86
Άρθρο 26 – Έγγραφα και πιστοποιητικά Σελ. 87
Άρθρο 27 – (Άρθρο 26 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην απασχόληση Σελ. 87
Άρθρο 28 – (Άρθρο 27 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην εκπαίδευση Σελ. 88
Άρθρο 29 – (Άρθρο 28 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων Σελ. 88
Άρθρο 30 – (Άρθρο 29 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Κοινωνική αρωγή Σελ. 89
Άρθρο 31 – (Άρθρο 30 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ιατρική περίθαλψη Σελ. 89
Άρθρο 32 – (Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 89
Άρθρο 33 – (Άρθρο 32 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε κατάλυμα Σελ. 91
Άρθρο 34 – (Άρθρο 33 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ελεύθερη κυκλοφορία Σελ. 91
Άρθρο 35 – (Άρθρο 34 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης Σελ. 91
Άρθρο 36 – (Άρθρο 35 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Επαναπατρισμός Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 37 – (Άρθρο 36 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Συνεργασία Σελ. 92
Άρθρο 38 – (Άρθρο 37 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Προσωπικό Σελ. 92
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «Σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Σελ. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 39 – Γενικές Διατάξεις για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης Σελ. 93
Άρθρο 40 – Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Σελ. 101
Άρθρο 41 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ορισμοί Σελ. 101
Άρθρο 42 – (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 102
Άρθρο 43 – (Άρθρο 5 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ενημέρωση Σελ. 103
Άρθρο 44 – (Άρθρο 6 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Επίσημα έγγραφα Σελ. 103
Άρθρο 45 – (Άρθρο 7 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας Σελ. 103
Άρθρο 46 – (Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Κράτηση των αιτούντων Σελ. 104
Άρθρο 47 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Συνθήκες κράτησης Σελ. 107
Άρθρο 48 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Κράτηση ευάλωτων ατόμων και αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής Σελ. 109
Άρθρο 49 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Οικογένειες Σελ. 110
Άρθρο 50 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ιατρικές εξετάσεις Σελ. 110
Άρθρο 51 – (Άρθρο 14 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Εκπαίδευση των ανήλικων Σελ. 110
Άρθρο 52 – Πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σελ. 111
Άρθρο 53 – (Άρθρο 15 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Απασχόληση Σελ. 112
Άρθρο 54 – (Άρθρο 16 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Επαγγελματική Κατάρτιση Σελ. 112
Άρθρο 55 – (Άρθρα 17 και 19 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Σελ. 113
Άρθρο 56 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Σελ. - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 57 – (Άρθρο 20 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 58 – (Άρθρα 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων Σελ. 117
Άρθρο 59 – (Άρθρο 23 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ανήλικοι Σελ. 118
Άρθρο 60 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισμένοι ανήλικοι Σελ. 119
Άρθρο 61 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Θύματα βασανιστηρίων και βίας Σελ. 122
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «Σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Σελ. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 – (Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Σκοπός Σελ. 123
Άρθρο 63 – (Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ορισμοί Σελ. 123
Άρθρο 64 – (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Σελ. - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 65 – (Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πρόσβαση στη διαδικασία Σελ. 125
Άρθρο 66 – (Άρθρο 8 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε κέντρα κράτηση και σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια Σελ. 129
Άρθρο 67 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων Σελ. 130
Άρθρο 68 – (Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις Σελ. 130
Άρθρο 69 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Εγγυήσεις για τους αιτούντες Σελ. 131
Άρθρο 70 – Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία Σελ. 134
Άρθρο 71 – (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παροχή πληροφοριών - Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή Σελ. 136
Άρθρο 72 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ιατρική Εξέταση Σελ. 138
Άρθρο 73 – (Άρθρο 29 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης Σελ. 140
Άρθρο 75 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων Σελ. 141
Άρθρο 76 – (Άρθρο 30 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Τήρηση εμπιστευτικότητας Σελ. 142
Άρθρο 77 – (Άρθρα 14 έως 17 και 34 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Προσωπική συνέντευξη Σελ. 143
Άρθρο 78 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Υποχρεώσεις των Αιτούντων Σελ. 146
Άρθρο 79 – Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων Σελ. 148
Άρθρο 80 – (Άρθρο 27 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παραίτηση από την αίτηση Σελ. 150
Άρθρο 81 – (Άρθρο 28 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Σιωπηρή Ανάκληση Σελ. 150
Άρθρο 82 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ
Άρθρο 83 – (Άρθρο 31 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Διαδικασία της εξέτασης Σελ. 155
Άρθρο 84 – (Άρθρο 33 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Απαράδεκτες αιτήσεις Σελ. 158
Άρθρο 85 – (Άρθρο 35 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πρώτη χώρα ασύλου Σελ. 159
Άρθρο 86 – (Άρθρο 38 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ασφαλείς τρίτες χώρες Σελ. 159
Άρθρο 87 – (Άρθρα 36 και 37 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ασφαλείς χώρες καταγωγής Σελ. 161
Άρθρο 88 – (Άρθρο 32 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αβάσιμες αιτήσεις Σελ. 162
Άρθρο 89 – (Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Μεταγενέστερες αιτήσεις Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Άρθρο 90 – (Άρθρο 43 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Διαδικασίες στα σύνορα Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 91 – (Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ανάκληση Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 92 – (Άρθρο 46 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα άσκησης προσφυγής Σελ. 169
Άρθρο 93 – Περιεχόμενο Προσφυγής Σελ. 170
Άρθρο 94 – Άσκηση της Προσφυγής Σελ. 171
Άρθρο 95 – Προσδιορισμός Προσφυγής Σελ. 172
Άρθρο 96 – Έκθεμα Σελ. 174
Άρθρο 97 – Συζήτηση Προσφυγής Σελ. 175
Άρθρο 98 – Αναβολή της συζήτησης Σελ. 176
Άρθρο 99 – Υπομνήματα Σελ. 177
Άρθρο 100 – Παραίτηση από την προσφυγή Σελ. 177
Άρθρο 101 – Προθεσμία για έκδοση απόφασης Σελ. 177
Άρθρο 102 – Υπογραφή-Διόρθωση απόφασης Σελ. 178
Άρθρο 103 – Επίδοση απόφασης Σελ. 178
Άρθρο 104 – Δικαίωμα παραμονής Σελ. 178
Άρθρο 105 – Αναπομπή στον πρώτο βαθμό Σελ. 180
Άρθρο 106 – Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 180
Άρθρο 107 – (Άρθρο 50 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Υποβολή Εκθέσεων Σελ. 180
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 108 – (Άρθρο 47 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αίτηση ακύρωσης Σελ. 180
Άρθρο 109 – Προθεσμία Σελ. 181
Άρθρο 110 – Προσδιορισμός αίτησης ακύρωσης Σελ. 181
Άρθρο 111 – Έκδοση απόφασης Σελ. 182
Άρθρο 112 – (άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Προσφυγές Σελ. 182
Άρθρο 113– … Σελ. 182
Άρθρο 114– … Σελ. 183
Άρθρο 115 – Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σελ. 184
Άρθρο 115Α – Θέματα λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών Σελ. 186
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Άρθρο 116 – Τροποποιήσεις του Ν 4375/2016 Σελ. 186
Άρθρο 117 – Μεταβατικές Διατάξεις Σελ. 194
Άρθρο 118 – … Σελ. 196
Άρθρο 119 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 197
Άρθρο 120 – … Σελ. 197
Άρθρο 123 – Τροποποίηση των άρθρων 11 και 17 του Ν 4375/2016 (Α’ 51) Σελ. 197
Άρθρο 125 – Έναρξη ισχύος Σελ. 199
ΥΑ 1140/20.12.2019
Περιορισμός Κυκλοφορίας των Αιτούντων Διεθνή Προστασία
(ΦΕΚ Β’ 4736/20.12.2019) Σελ. 200
ΥΑ 1333/31.12.2019
Εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 90 του Ν 4636/2019 (ΦΕΚ 169 Α’) (ΦΕΚ Β’ 4892/31.12.2019) Σελ. 203
Άρθρο 1– … Σελ. 204
Άρθρο 2– … Σελ. 204
Άρθρο 3– … Σελ. 206
Άρθρο 4– … Σελ. 206
Άρθρο 5– … Σελ. 206
ΥΑ 1302/31.12.2019
Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγωγής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν 4636/2019 (ΦΕΚ Β’ 4907/31.12.2019) Σελ. 207
ΥΑ 717/31.1.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας - Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (ΦΕΚ Β’ 199/31.1.2020) Σελ. 209
Άρθρο 1– Σκοπός - Δικαιούχοι Σελ. 213
Άρθρο 2– Απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Σελ. 213
Άρθρο 3– Παροχές υγείας Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Σελ. 213
Άρθρο 4– Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη Σελ. 215
Άρθρο 5– Δικαίωμα Πρόσβασης στην εργασία Σελ. 216
Άρθρο 6– Διάρκεια ισχύος Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Σελ. 216
Άρθρο 7– Τεχνικές προδιαγραφές Π.Α.Α.Υ.Π.Α Σελ. 217
Άρθρο 8– Διαδικασία Επανέκδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δελτίου αιτούντος Σελ. 217
Άρθρο 9– Διαδικασία μεταβολών Σελ. 218
Άρθρο 10– Διαδικασία απενεργοποίησης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Σελ. 220
Άρθρο 11– Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε ΑΜΚΑ Σελ. 220
Άρθρο 12– Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 221
Άρθρο 13– Μεταβατικές Διατάξεις Σελ. 221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α– Σελ. 222
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β– Σελ. 224
Άρθρο 14– Έναρξη ισχύος Σελ. 224
ΥΑ 2099/ΓΔ4/3.2.2020
Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας (ΦΕΚ Β’ 208/3.2.2020) Σελ. 225
Άρθρο 1 … Σελ. 226
Άρθρο 2 … Σελ. 227
ΥΑ 13348/7.4.2020
Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό το πρόγραμμα «ΕSTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία (ΦΕΚ Β’ 1199/7.4.2020) Σελ. 228
Άρθρο 1– Ορισμοί Σελ. 229
Άρθρο 2– Σκοπός Σελ. 230
Άρθρο 3– Όροι εισαγωγής και παραμονής στο πρόγραμμα Σελ. 230
Άρθρο 4– Διακοπή παροχών Σελ. 232
Άρθρο 5– Τερματισμός παροχών Σελ. 233
Άρθρο 6– Παράταση παροχών Σελ. 233
Άρθρο 7– Παράταση παραμονής ως μέτρο προφύλαξης από τον κορωνοϊό COVID-19 Σελ. 234
Άρθρο 8– … Σελ. 234
Άρθρο 9– Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 234
Άρθρο 10 – Έναρξη ισχύος Σελ. 234
ΥΑ 10302/30.5.2020
Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία (ΦΕΚ Β’ 2036/30.5.2020) Σελ. 235
Άρθρο 1– Προϋποθέσεις χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 236
Άρθρο 2– Αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 239
Άρθρο 3– Αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 239
Άρθρο 4– Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Σελ. 239
Άρθρο 5– Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων Σελ. 242
Άρθρο 6– Χρονική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 243
Άρθρο 7– Αρμόδια υπηρεσία - Υποβολή αίτησης - Διαδικασία ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 244
Άρθρο 8– Παράδοση ταξιδιωτικού εγγράφου στους δικαιούχους Σελ. 245
Άρθρο 9– Αντικατάσταση ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 246
Άρθρο 10– Ακύρωση, ανάκληση και αφαίρεση ταξιδιωτικού εγγράφου Σελ. 246
Άρθρο 11– Απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικού εγγράφου Σελ. 247
Άρθρο 12– Υποχρεώσεις κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου Σελ. 248
Άρθρο 13– Τύπος, σχήμα ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 249
Άρθρο 14– Περιεχόμενο ενδείξεων ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 249
Άρθρο 15– Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος Σελ. 250
Γ. Πίνακες με προθεσμίες Σελ. 251
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 267
Back to Top