Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ GDPR

Μέσα από νομολογιακά παραδείγματα

Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος έφερε ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας έχει πλέον διατρέξει ικανό χρόνο ισχύος. Η νομολογία των εθνικών και ενωσιακών δικαστηρίων, όπως και το κεκτημένο των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορούν συνεπώς να παρέχουν ορισμένες κατευθύνσεις σε δύσκολα ζητήματα οριοθέτησης ατομικών δικαιωμάτων και στη χάραξη κατευθυντηρίων αρχών πρακτικής εναρμόνισης του δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα με άλλα εξίσου άξια συνταγματικής προστασίας συμφέροντα. Τέτοια ανάγκη οριοθέτησης ανακύπτει με ένταση όταν οι πολίτες αναζητούν έγγραφα και στοιχεία από δημόσιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και τα οποία εμπεριέχουν διάφορες πληροφορίες τρίτων προσώπων, ευαίσθητου ή μη χαρακτήρα. Η θεωρητική ανάλυση για την στάθμιση των δικαιωμάτων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά παραδείγματα ώστε ο εφαρμοστής, όργανο της διοίκησης ή δικαστής, να πατά σε ασφαλή βάση για την έκδοση της όποιας απόφασής του. Ταυτόχρονα τόσο ο αιτών τις πληροφορίες όσο και οι τρίτοι, τα δεδομένα των οποίων περιέχονται στα έγγραφα, θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματα τους και τις διαδικασίες προάσπισής τους. Στόχος του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με συστηματικό τρόπο τη σχετική προβληματική και να οργανώσει την πλούσια νομική ύλη με τρόπο που την καθιστά πρακτικά αξιοποιήσιμη.

• Βασικές αρχές του δικαίου των προσωπικών δεδομένων
• Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα κατά τον Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας
• Οι ουσιαστικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας όταν εξετάζει αίτημα χορήγησης στοιχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
• Οι διαδικαστικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας όταν
εξετάζει αίτημα χορήγησης στοιχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
• Κατευθυντήριες αρχές αξιολόγησης του αιτήματος
• Νομολογιακά παραδείγματα από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποφάσεις του ΝΣΚ και των ελληνικών Δικαστηρίων.
• Η διαχείριση της πληροφορίας κατά τη διαδικασία διαγωνισμών, καταγγελιών, εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης ερευνητικών εργασιών κ.λπ.
• Η συναφής νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ
• Έννομη προστασία σε περίπτωση παράνομης χορήγησης στοιχείων ή παράνομης άρνησης χορήγησης στοιχείων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους/Νομικούς Συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη του δημόσιου τομέα, νομικούς συμβούλους δήμων και περιφερειών καθώς και κρατικών υπηρεσιών και φορέων.

Μιχάλης Ροδόπουλος

Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα, στους τομείς Αστικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (2011), ενώ έχει επιμεληθεί από κοινού με τον Καθηγητή Β. Χριστιανό το συλλογικό έργο «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (2020). Από κοινού εξέδωσαν και το διδακτικό βοήθημα «Πρακτικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2021). Συμμετείχε επίσης στο συλλογικό έργο: «Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρον ερμηνεία» του Καθηγητή Β. Χριστιανού (2012), καθώς και στο επίσης συλλογικό έργο: «Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων» του ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ (2013) υπό την επιμέλεια της Ε. Μουαμελετζή. Έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά, καθώς και σε θέματα τρέχουσας νομικής και πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας στον ηλεκτρονικό και περιοδικό τύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ, ως δικηγόρος υποστηρίζει νομικά επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε θέματα εταιρικού, ενωσιακού και διοικητικού δικαίου. Από το 2018 είναι Data Protection Officer σε Ειδική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19187|19188
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Μέσα από νομολογιακά παραδείγματα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ GDPR

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19187|19188
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.
Back to Top