ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17981
Μηλιώνης Ν.
Θεοχαροπούλου Ελ.
Με το έργο «Το Ελεγκτικό Συνέδριο – Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις» επιχειρείται η νομική και ιστορική εμβάθυνση στις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ερμηνεύεται η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και η διαδικασία του κατασταλτικού ελέγχου των δημοσίων λογαριασμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ένδικη προστασία ενώπιον του ΕλΣυν με παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στη δικονομία του με τον Ν 4700/2020. Επίσης, παρουσιάζονται οι σχέσεις του ΕλΣυν με τη Βουλή, η έκθεση του ΕλΣυν επί του απολογισμού - ισολογισμού του κράτους, καθώς και η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΕλΣυν. To έργο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον νομικό της θεωρίας και της πράξης.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. ΙΧ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σελ. 7
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗ
Ι.ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σελ. 10
Α. Ο έλεγχος των δανείων της ανεξαρτησίας Σελ. 10
Β. Η επιβολή ευρωπαϊκών θεσμικών προτύπων Σελ. 11
ΙΙ.ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗ Σελ. 12
α) Η Λογιστική Επιτροπή Σελ. 12
β) Η Αναθεωρητική Επιτροπή Σελ. 14
γ) Η Επιτροπή επί της Οικονομίας και Χρηματιστικής Τραπέζης - Γενικόν Φροντιστήριον Σελ. 14
δ) Το Λογιστικόν και Ελεγκτικόν Συμβούλιον Σελ. 15
ε) Το Λογιστελεγκτικόν Κριτήριον Σελ. 17
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Σελ. 19
Α. Το ιδρυτικό διάταγμα Σελ. 19
1. Οι ιδρυτικοί σκοποί του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 20
2. Οι αρχικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 22
Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι άλλες δικαιοδοσίες Σελ. 24
1. Η σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 25
2. Τα αίτια της θεσμικής επιβίωσης υπό το Σύνταγμα του 1844 Σελ. 26
3. Η θέση του θεσμού μετά τη διατήρησή του έναντι του Αρείου Πάγου Σελ. 28
II.Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 32
1. Η νομική φύση του κανονισμού συντάξεων Σελ. 33
2. Ο κανονισμός των συντάξεων ως θεσμική επιβάρυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 35
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 37
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ι.Ο ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ Σελ. 37
Α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίοδο στασιμότητας Σελ. 37
1. Υπό τα Συντάγματα του 1864 και του 1911 Σελ. 38
2. Υπό τα Συντάγματα της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας (1925, 1927) Σελ. 39
Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίοδο ακμής Σελ. 39
1. Υπό το Σύνταγμα του 1952 Σελ. 39
2. Υπό τα «συνταγματικά κείμενα» της δικτατορίας (1968, 1973) Σελ. 41
II.Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 43
Α. Το Σύνταγμα 1975 και η περιαγωγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου μεταξύ των υπολοίπων δικαιοδοσιών Σελ. 43
1. Τυπικό κριτήριο Σελ. 47
2. Οργανωτικό κριτήριο Σελ. 48
Β. Το Σύνταγμα του 1975 και η αναγνώριση της θέσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανώτατου δικαστηρίου Σελ. 50
1. Η ύπαρξη ρητής συνταγματικής διάταξης Σελ. 51
2. Η ύπαρξη έμμεσων συνταγματικών κριτηρίων Σελ. 56
III.ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 57
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
I.ΤΟ ΝΔ ΤΗΣ 4ης/ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1923: Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 63
II.ΤΟ ΝΔ 2712/1953: ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Σελ. 66
Α. Η δημιουργία των κλιμακίων ως «πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας» Σελ. 67
Β. Η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως αναιρετικός σχηματισμός Σελ. 68
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 73
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
I.Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Σελ. 77
Α. Ανάλογα με το γεγονός της προΰπαρξης του θεσμού από τη δημιουργία νομοθετικού σώματος Σελ. 77
Β. Ανάλογα με το γεγονός της δημιουργίας του θεσμού μετά την εγκαθίδρυση συνταγματικής τάξης Σελ. 80
II.Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Σελ. 84
Α. Συλλογικά όργανα δημοσιονομικού ελέγχου που λειτουργούν ως δικαστήρια Σελ. 84
Β. Συλλογικά όργανα δημοσιονομικού ελέγχου που δεν λειτουργούν ως δικαστήρια Σελ. 99
Γ. Μονοπρόσωπα όργανα αμιγώς αγγλοσαξονικού τύπου Σελ. 116
Δ. Σκανδιναβικό-δυαδικό σύστημα ελέγχου Σελ. 123
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 125
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΦΥΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 127
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι.ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σελ. 127
Α. Η άποψη περί του διφυούς οργάνου Σελ. 128
1. Οι αρχικές επισημάνσεις Σελ. 128
2. Η ορολογική σύγχυση Σελ. 129
3. Οι διατυπωθείσες απόψεις Σελ. 130
Β. Η άποψη περί της δικαστικής φύσης Σελ. 136
1. Σε ό,τι αφορά την ιδιότητα των μελών του Σελ. 137
2. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Σώματος Σελ. 144
II.ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 146
Α. Η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου Σελ. 146
Β. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 148
1. Η κυριαρχία του οργανικού κριτηρίου Σελ. 148
2. Οι αποφάσεις 2908-9/1986 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 148
Γ. Το ζήτημα του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων Σελ. 149
1. Κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων Σελ. 150
2. Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων Σελ. 163
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
Ι.ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σελ. 166
Α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ειδικό ή ειδικής δικαιοδοσίας διοικητικό δικαστήριο Σελ. 167
Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως τακτικό δημοσιονομικό δικαστήριο Σελ. 168
1. Υπό το οργανικό κριτήριο Σελ. 169
2. Υπό το λειτουργικό κριτήριο Σελ. 170
II.ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 171
III.Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σελ. 173
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Η ΑΠΙΣΧΝΑΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 187
Ι.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελ. 189
Α. Το πλαίσιο άσκησης του ελέγχου Σελ. 193
1. Ο διατάκτης της δημόσιας δαπάνης ως υποκείμενο του ελέγχου Σελ. 193
2. Οι ειδικές δαπάνες ως αντικειμενικό πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου της Βουλής Σελ. 197
Β. Περιεχόμενο και όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχου των δαπανών της Βουλής Σελ. 200
1. Το περιεχόμενο του προληπτικού ελέγχου της Βουλής Σελ. 201
2. Τα όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχου Σελ. 207
II.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 208
Α. Η επίλυση διαφωνίας διατάκτη και εντεταλμένου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 209
Β. Η νομική φύση του προληπτικού ελέγχου Σελ. 218
ΙΙΙ.ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σελ. 230
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 234
I.Το νομοθετικο πλαισιο Σελ. 236
Α. Η ιστορική διαδρομή της νομοθετικής καθιέρωσης του ελέγχου Σελ. 236
Β. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν 4700/2020) Σελ. 239
Γ. Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο Σελ. 242
Δ. Διαδικασία άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου Σελ. 243
Ε. Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο Σελ. 244
1. Προσφυγή ανάκλησης Σελ. 244
2. Προσφυγή αναθεώρησης Σελ. 246
3. Άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας Σελ. 247
II.Το συνταγματικο πλαισιο Σελ. 247
III.Η νομικη φυση του προσυμβατικου ελεγχου Σελ. 249
IV.Σχεση του ελεγχου με παραλληλες αρμοδιοτητες αλλων δικαστηριων Σελ. 253
V.Συγκριτικα στοιχεια Σελ. 262
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Σελ. 264
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
I.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
Α. Κατά το οργανικό κριτήριο Σελ. 267
1. Η διαχείριση του δημόσιου χρήματος Σελ. 267
2. Η έννοια του δημόσιου χρήματος Σελ. 270
Β. Κατά το λειτουργικό κριτήριο Σελ. 281
1. Οι δημόσιοι λειτουργοί ως δημόσιοι υπόλογοι Σελ. 282
2. Οι de facto υπόλογοι Σελ. 289
3. Οι συνευθυνόμενοι Σελ. 295
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ι.Το Ελεγκτικο Συνεδριο ως κριτης της υπολογης διαχειρισης Σελ. 298
Α. Η έννοια των λογαριασμών Σελ. 300
Β. Η σύνταξη των λογαριασμών Σελ. 302
Γ. Το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποβολή των λογαριασμών Σελ. 304
Δ. Η νομική φύση του ελέγχου των λογαριασμών Σελ. 311
Ε. Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης Σελ. 317
ΣΤ. Περί του τύπου των δικαιολογητικών εγγράφων Σελ. 324
Ζ. Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης της λογοδοσίας Σελ. 326
ΙΙ.Το Ελεγκτικο Συνεδριο ως κριτης του δημοσιου υπολογου Σελ. 328
Α. Η έκταση της ευθύνης του δημόσιου υπολόγου Σελ. 328
1. Στον έλεγχο των λογαριασμών Σελ. 330
2. Στην αίτηση για απαλλαγή λόγω απώλειας Σελ. 332
Β. Η έννοια του ελλείμματος Σελ. 334
Γ. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 340
Δ. Το ζήτημα της νομιμοποίησης των δαπανών Σελ. 342
Ε. Συγκριτικό δίκαιο Σελ. 345
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι.Ο ειδικος κατασταλτικος ελεγχος επι των δημων Σελ. 349
1. Ο κατά προτεραιότητα ειδικός κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων Σελ. 349
2. Η αναγωγή του δημάρχου σε υπόλογο Σελ. 350
ΙΙ.Ο ελεγχος της περιουσιακης καταστασης («ποθεν εσχες») Σελ. 350
ΙΙΙ. Οι ληξιπροθεσμες οφειλες προς το Δημοσιο Σελ. 354
ΙV.Ορισμενες δημοσιες επιχειρησεις Σελ. 355
A. Έλλειψη συνταγματικής ρύθμισης Σελ. 355
B. Η πρώτη απόπειρα υπαγωγής δημόσιας επιχείρησης: Η περίπτωση του ΕΟΜΜΕΧ Σελ. 355
Γ. Η αρχική νομοθετική διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου επί των ν.π.ι.δ. Σελ. 357
Δ. Η μεταγενέστερη συνταγματική διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου επί των ν.π.ι.δ. Σελ. 358
Ε. Το γαλλικό παράδειγμα: Η Επιτροπή Επαλήθευσης Λογαριασμών Δημόσιων Επιχειρήσεων Σελ. 359
ΣΤ. Η ελληνική εμπειρία: Το Συμβούλιο Ελέγχου της ΔΕΗ Σελ. 361
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ι.Η εννοια της χρηστης δημοσιονομικης διαχειρισης Σελ. 363
ΙΙ. Η ελληνικη αντιμετωπιση του ζητηματος Σελ. 365
ΙΙΙ. Η αλλοδαπη εμπειρια Σελ. 370
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 379
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ι.Ενωπιον των τμηματων του Ελεγκτικου Συνεδριου Σελ. 380
Α. Έφεση κατά πράξεων του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 382
Β. Έφεση κατά πράξεων ή παραλείψεων επί ελέγχου των λογαριασμών Σελ. 383
Γ. Έφεση επί ειδικών υποθέσεων καταλογισμού Σελ. 387
Δ. Έφεση κατά πράξεων ή παραλείψεων κανονισμού συντάξεων Σελ. 387
Ε. Αίτηση του γενικού επιτρόπου της επικρατείας για καταλογισμό επί αστικής ευθύνης των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 391
ΣΤ. Τριτανακοπή Σελ. 397
Ζ. Αγωγή Σελ. 397
Η. Αίτηση αναθεώρησης Σελ. 401
Θ. Δίκαιη ικανοποίηση Σελ. 402
ΙΙ.Ενωπιον της ολομελειας του Ελεγκτικου Συνεδριου Σελ. 402
Αίτηση αναίρεσης Σελ. 402
ΙΙΙ. Δικη επι παραπομπων στην ολομελεια Σελ. 405
α) Παραπομπή ζητήματος συνταγματικότητας τυπικού νόμου Σελ. 405
β) Πρότυπη δίκη Σελ. 405
γ) Προδικαστικό ερώτημα Σελ. 406
ΙV. Αιτηση για επαναληψη της διαδικασιας Σελ. 406
V.Ανακοπη εκτελεσης Σελ. 407
VI. Διορθωση και ερμηνεια αποφασης Σελ. 412
VII. Ανακοπη ερημοδικιας Σελ. 412
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Σελ. 412
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 423
I.Η γνωμοδοτηση του Ελεγκτικοy Συνεδριου ως στοιχειο του μηχανισμου για τη θeσπιση κανονων συνταξιοδοτικοy δικαιου Σελ. 424
A. Το νομικό πλαίσιο Σελ. 429
B. Η θεωρητική άποψη Σελ. 430
Γ. Η θέση της νομολογίας Σελ. 433
1. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου Σελ. 433
2. Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 433
3. Η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου Σελ. 434
II.Το Ελεγκτικο Συνεδριο ως γνωμοδοτικο σωμα επι λοιπων θεματων νομοπαραγωγικης διαδικασιας Σελ. 435
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ «ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 437
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι.Η ετησια εκθεση Σελ. 438
Α. Το τυπικό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης Σελ. 439
1. Το ιστορικό πλαίσιο Σελ. 440
2. Το νομικό πλαίσιο Σελ. 441
Β. Η ουσιαστική αποστολή της ετήσιας έκθεσης Σελ. 442
Ii.Η εκθεση του ελεγκτικου συνεδριου επι του απολογισμου και ισολογισμου του κρατους Σελ. 443
Α. Ο έλεγχος του απολογισμού του κράτους Σελ. 445
Β. Ο έλεγχος του ισολογισμού του κράτους Σελ. 446
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι. Η ελληνικη πρακτικη Σελ. 447
ΙΙ. Η αλλοδαπη πρακτικη Σελ. 447
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Σελ. 457
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ Σελ. 463
Back to Top