Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχές της Ένωσης & Θεμελιώδη Δικαιώματα - Ενιαία Αγορά – Ενέργεια & Περιβάλλον - Ανταγωνισμός & Κρατικές Ενισχύσεις

Εισηγητές: Ηλιόπουλος Θ., Ροδόπουλος Μ.

Το Σεμινάριο επιχειρεί να φωτίσει τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης μέσα από μια συστηματική ομαδοποίηση σε τέσσερις μεγάλες ενότητες ανάλογα και με το πρακτικό ενδιαφέρον που αυτές παρουσιάζουν: 1) Αρχές της Ενωσιακής Δικαιοταξίας & Θεμελιώδη Δικαιώματα, 2) Ενιαία Αγορά, 3) Ενέργεια & Περιβάλλον και 4) Ανταγωνισμός & Κρατικές Ενισχύσεις. Οι ενότητες αυτές θα παρουσιαστούν με αυτόνομο τρόπο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επιλέξουν μία, περισσότερες ή όλες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Το Σεμινάριο συνεπώς θα φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με κρίσιμα ζητήματα που θέτει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην καθημερινή νομική πρακτική, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΓΔΕΕ.

 • Αρχές της Ενωσιακής Δικαιοταξίας & Θεμελιώδη Δικαιώματα (2 ώρες)

  • Οι βασικές νομολογιακές αφετηρίες - Η «πολιτική» ένωση

  • Χαρακτηριστικά της ενωσιακής δικαιοταξίας - Αρχές της Ένωσης (Κράτος Δικαίου)

  • Σχέση ενωσιακού & εθνικών δικαίων (εθνικές διατάξεις με συνταγματική διάσταση / συνέπειες του Brexit)

  • Θεμελιώδη δικαιώματα (ΧΘΔΕΕ) - Επιλογή σημαντικών αποφάσεων (πεδίο εφαρμογής του Χάρτη - Οριζόντιο και κάθετο αποτέλεσμα - Προστασία επιμέρους θεμελιωδών δικαιωμάτων) / Προστασία του ατόμου από την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 • Ενιαία Αγορά (2 ώρες)

  • Οι βασικές νομολογιακές αφετηρίες - Η συνένωση των εθνικών αγορών ως μέσο πολιτικής ενοποίησης - από την αρχή της μη διακρίσεως μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών

  • Ελευθερίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (ιδιωτικά πανεπιστήμια / γλώσσα διδασκαλίας, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και πρόσβαση σε ρυθμισμένο επάγγελμα)

  • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (διασυνοριακές πληρωμές)

  • Προστασία των καταναλωτών

 

 • Ενέργεια & Προστασία του Περιβάλλοντος (2 ώρες)

  • Οι βασικές νομολογιακές αφετηρίες - Από τα τρία πακέτα απελευθέρωσης στο «Μοντέλο - Στόχο» («Target Model») και την ενεργειακή ένωση

  • Ρόλος του ACER

  • Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest - PCI’s (ευχέρειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέπειες του Brexit) 

  • Προστασία του περιβάλλοντος - Ανακύκλωση ηλεκτρικού εξοπλισμού (φωτοβολταϊκά panels)

 

 • Ανταγωνισμός & Κρατικές Ενισχύσεις (2 ώρες)

  • Βασικές νομολογιακές αφετηρίες - Αντιμετώπιση των κρίσεων & Ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού

  • Συμπράξεις / ιδιωτική επιβολή (private enforcement) του δικαίου του ανταγωνισμού

  • Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης [αποτέλεσμα αποκλεισμού (foreclosure effect) - test του εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή (as efficient competitor) - Βάρος αποδείξεως

  • Κρατικές ενισχύσεις: εξελίξεις στον προσδιορισμό της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης (107 παρ. 1 ΣΛΕΕ) - Συμβιβάσιμο ενισχύσεων (και ιδιαίτερα των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς που έχουν βασική γνώση Ευρωπαϊκού Δικαίου και επιθυμούν να εμβαθύνουν αλλά και να επικαιροποιήσουν αυτή τη γνώση μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης.

Δρ. Θεόδωρος Γ. Ηλιόπουλος

Ο δρ. Θεόδωρος Γ. Ηλιόπουλος είναι επισκέπτης καθηγητής δικαίου περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Hasselt, εντεταλμένος καθηγητής δικαίου ενέργειας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (VUB), και μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Έρευνας της Φλάνδρας (FWO), σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Hasselt και της Γάνδης για την έρευνά του «Quo Vadis, European Renewable Energy Support Law». Έχει διακριθεί με διεθνή βραβεία, όπως το Βραβείο Νέου Ερευνητή για το 2020 από το Παγκόσμιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Φορολογίας (GCET Award «Young Researcher») ή η διάκριση για τη δημοσίευση του πλέον παρατεθέντος άρθρου για το 2020-2021 από τον εκδοτικό οίκο Wiley.

Μιχάλης Ροδόπουλος

Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα, στους τομείς Αστικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (2011), ενώ έχει επιμεληθεί από κοινού με τον Καθηγητή Β. Χριστιανό το συλλογικό έργο «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (2020). Συμμετείχε επίσης στο συλλογικό έργο: «Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρον ερμηνεία» του Καθηγητή Β. Χριστιανού (2012), καθώς και στο επίσης συλλογικό έργο: «Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων» του ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ (2013) υπό την επιμέλεια της Ε. Μουαμελετζή. Έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά, καθώς και σε θέματα τρέχουσας νομικής και πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας στον ηλεκτρονικό και περιοδικό Tύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υποστηρίζει νομικά επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε θέματα εταιρικού, ενωσιακού και διοικητικού δικαίου.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ηλιόπουλος Θ., Ροδόπουλος Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βίντεο On demand   + 0,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αρχές της Ένωσης & Θεμελιώδη Δικαιώματα - Ενιαία Αγορά – Ενέργεια & Περιβάλλον - Ανταγωνισμός & Κρατικές Ενισχύσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ηλιόπουλος Θ., Ροδόπουλος Μ.
Back to Top