ΤΟ ΗΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12940
Παπαδοπούλου Ρ. Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.
Η μονογραφία «Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι προϊόν μιας έρευνας που ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαντλείται σε συγκεκριμένους τύπους πράξεων, αλλά ανιχνεύεται σε ένα ευρύ φάσμα κανόνων και κειμένων που επηρεάζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τη λειτουργία της ενωσιακής έννομης τάξης. Η μελέτη του ήπιου δικαίου δεν αφορά μόνο νομικές πράξεις και κανόνες, αλλά ανάγεται ταυτόχρονα σε μελέτη της δομής και της λειτουργίας του θεσμικού συστήματος της Ένωσης. Η μονογραφία διαρθρώνεται σε τρία μέρη: α) Η δομή του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) η λειτουργία του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γ) η φύση του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται οι νομικές μορφές του ήπιου δικαίου στην ΕΕ, όπως η Σύσταση, η Γνώμη, το Πρόγραμμα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές, οι Ανακοινώσεις της Επιτροπής, τα Συμπεράσματα, τα Ψηφίσματα κ.ά. Η έκδοση εμπλουτίζεται από πλήρες ευρετήριο νομολογίας, ευρετήριο βιβλιογραφίας, αλφαβητικό ευρετήριο και κατάλογο των πράξεων που αναφέρονται στη μελέτη.
Εισαγωγικό ΚεφάλαιοΣελ. 1
1. Ορολογικές αποσαφηνίσειςΣελ. 1
2. Το «σημείο εκκίνησης»: το ήπιο δίκαιο στη διεθνή έννομη τάξηΣελ. 3
α. Το «φάσμα» του ήπιου δικαίουΣελ. 3
β. Οι εκδηλώσεις του ήπιου δικαίουΣελ. 14
γ. Η λειτουργία του ήπιου δικαίουΣελ. 25
3. Η μελέτη του ήπιου δικαίου υπό το φως της «ιδιοτυπίας» της ενωσιακής έννομης τάξηςΣελ. 28
α. Μια «σκληρή» έννομη τάξη με ρητές αναφορές στο ήπιο δίκαιοΣελ. 29
β. Ένας αυτόνομος ορισμός του ήπιου δικαίου στην ενωσιακή έννομη τάξη;Σελ. 32
4. Αντικείμενο και μέθοδος της μελέτηςΣελ. 34
Πρώτο Μέρος Η Δομή του Ήπιου Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κεφάλαιο 1 Οι νομικές βάσεις: η νομιμοποίηση της προσφυγής στο ήπιο δίκαιοΣελ. 37
Παράγραφος Α. Η προσφυγή στο ήπιο δίκαιο ως νομοθετική δυνατότηταΣελ. 38
ι. Ρητώς προβλεπόμενη αρμοδιότητα υιοθέτησης κανόνων ήπιου δικαίουΣελ. 38
α. Γενική αρμοδιότητα υιοθέτησης κανόνων ήπιου δικαίου: οι οριζόντιες ρήτρεςΣελ. 38
β. Ειδική αρμοδιότητα υιοθέτησης κανόνων ήπιου δικαίου: οι κάθετες διατάξειςΣελ. 42
ιι. Συναγόμενη αρμοδιότητα υιοθέτησης κανόνων ήπιου δικαίουΣελ. 51
α. Συναγόμενη αρμοδιότητα ratione materiaeΣελ. 52
β. Συναγόμενη αρμοδιότητα ratione personaeΣελ. 54
 
Παράγραφος Β. Η προσφυγή στο ήπιο δίκαιο ως νομοθετική επιλογήΣελ. 59
ι. Η προσφυγή στο ήπιο δίκαιο υπό την οπτική της αρχής της επικουρικότηταςΣελ. 60
ιι. Η προσφυγή στο ήπιο δίκαιο υπό την οπτική της ευρωπαϊκής διακυβέρνησηςΣελ. 64
Κεφάλαιο 2 Οι νομικές μορφές: η παραγωγή του ήπιου δικαίουΣελ. 68
Παράγραφος Α. Μορφές ήπιου δικαίου που προβλέπονται ρητώς στη ΣυνθήκηΣελ. 69
ι. Οι πράξεις ήπιου δικαίου της «επίσημης» τυπολογίαςΣελ. 69
α. Η ΣύστασηΣελ. 69
β. Η ΓνώμηΣελ. 79
ιι. Οι πράξεις ήπιου δικαίου που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της ΣυνθήκηςΣελ. 81
α. Το ΠρόγραμμαΣελ. 81
β. Οι Κατευθυντήριες ΓραμμέςΣελ. 85
Παράγραφος Β. Μορφές ήπιου δικαίου που έχουν διαμορφωθεί από την πρακτική των θεσμικών οργάνωνΣελ. 86
ι. Οι Ανακοινώσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 87
ιι. Οι πράξεις ήπιου δικαίου που υιοθετεί το ΣυμβούλιοΣελ. 95
α. Τα ΣυμπεράσματαΣελ. 97
β. Τα Ψηφίσματα και οι ΔηλώσειςΣελ. 98
ιιι. Τα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 101
Συμπεράσματα του Πρώτου ΜέρουςΣελ. 106
Δεύτερο Μέρος Η Λειτουργία του Ήπιου Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κεφάλαιο 1 Η συμπληρωματική λειτουργία του ήπιου δικαίουΣελ. 108
Παράγραφος Α. Το ήπιο δίκαιο ως εργαλείο παραγωγής του δικαίου της Ένωσης: η προπαρασκευαστική λειτουργίαΣελ. 108
ι. Οι ήπιες πράξεις του ΣυμβουλίουΣελ. 110
ιι. Τα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 115
ιιι. Οι ήπιες πράξεις της ΕπιτροπήςΣελ. 118
Παράγραφος Β. Το ήπιο δίκαιο ως εργαλείο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης: η ερμηνευτική λειτουργίαΣελ. 125
ι. Ερμηνεία των διατάξεων του ενωσιακού δικαίουΣελ. 127
α. Η ερμηνευτική παρέμβαση του ήπιου δικαίου στον τομέα του ανταγωνισμούΣελ. 128
β. Η ερμηνευτική παρέμβαση του ήπιου δικαίου σε άλλους τομείς ενωσιακής δράσηςΣελ. 136
ιι. Ερμηνεία της νομολογίας του ΔικαστηρίουΣελ. 141
Κεφάλαιο 2 Η εναλλακτική λειτουργία του ήπιου δικαίουΣελ. 147
Παράγραφος Α. Αυτόνομη εναλλακτική δράσηΣελ. 147
Παράγραφος Β. Συντονιστική εναλλακτική δράσηΣελ. 153
ι. Ο συντονιστικός ρόλος του ήπιου δικαίου κατά το πρωτογενές δίκαιοΣελ. 153
ιι. Ο συντονιστικός ρόλος του ήπιου δικαίου στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου ΣυντονισμούΣελ. 158
Συμπεράσματα του Δεύτερου ΜέρουςΣελ. 162
Τρίτο Μέρος Η Φύση του Ήπιου Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κεφάλαιο 1 Η έννοια της «ηπιότητας»Σελ. 165
Παράγραφος Α. Η έλλειψη νομικής δεσμευτικότηταςΣελ. 166
Παράγραφος Β. Η παραγωγή νομικών αποτελεσμάτωνΣελ. 172
ι. Η (συν)διαμόρφωση του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου και ο ενωσιακός δικαστήςΣελ. 173
ιι. Η επίδραση στη νομική κατάσταση των παραγόντων της ενωσιακής έννομης τάξηςΣελ. 179
α. Η αυτοδέσμευση του συντάκτηΣελ. 180
β. Η νομική βεβαιότητα του αποδέκτηΣελ. 183
Κεφάλαιο 2 Οι συνέπειες της «ηπιότητας»Σελ. 187
Παράγραφος Α. Το ήπιο δίκαιο, παράγοντας εμπέδωσης του θεσμικού συστήματος της Ένωσης;Σελ. 187
ι. Η ένταξη στις πηγές του δικαίου της ΈνωσηςΣελ. 188
ιι. Η υπαγωγή στις αρχές που διέπουν το δίκαιο της ΈνωσηςΣελ. 192
α. Η αρχή της νομιμότητας και ο ενωσιακός δικαστήςΣελ. 192
β. Οι αρχές της υπεροχής και του αμέσου αποτελέσματος και ο εθνικός δικαστήςΣελ. 197
Παράγραφος Β. Το ήπιο δίκαιο, παράγοντας διατάραξης του θεσμικού συστήματος της Ένωσης;Σελ. 199
Συμπεράσματα του Τρίτου ΜέρουςΣελ. 205
Γενικά ΣυμπεράσματαΣελ. 207
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 209
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣελ. 215
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 222
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣελ. 227
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 267
 
Back to Top