ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 32€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16180|16182
Κληρίδης Χ.
Κληρίδης Κ.

Το νομικό σύστημα της Κύπρου βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο αγγλικό νομικό σύστημα, με προεξάρχοντες τους κανόνες του Κοινοδικαίου και τις αρχές του Δικαίου της Επιείκειας. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, η Κυπριακή Δημοκρατία διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την επίδραση του Αγγλικού Δικαίου, πλην όμως, εμπλουτίστηκε σε κάποια θέματα με στοιχεία του Ηπεριωτικού Δικαίου, όπως αυτό εφαρμόζεται στην Γαλλία, στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύρια διαφορά από το αγγλικό δίκαιο, αποτέλεσε η υιοθέτηση γραπτού, κωδικοποιημένου Συντάγματος και η εφαρμογή συστήματος Διοικητικού Δικαίου.

To Kυπριακό Νομικό Σύστημα καταγράφει με τεκμηριωμένο τρόπο και ιστορική ακρίβεια την ιστορία και φύση του κυπριακού νομικού συστήματος. Επεξηγείται η ιεράρχηση των κανόνων δικαίου και αναφέρονται οι αρχές που ισχύουν στο κυπριακό δικαϊκό σύστημα. Κατόπιν, παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το οργανόγραμμα των δικαστηρίων και εξειδικεύεται η καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους, όπως και οι ιδιαίτερες εξουσίες τους. Στην ύλη του βιβλίου εντάσσονται τα Διατάγματα και ο ρόλος τους, η παρακοή σε αυτά και οι συνέπειες αυτής της ενέργειας, οι ισχύοντες Κανόνες στην Πολιτική και Ποινική Δικονομία και το Δίκαιο της Απόδειξη, θέματα που αποτελούν υψίστης σημασίας αντικείμενα του κυπριακού δικαίου. Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος των Κύπριων δικαστών και δικηγόρων.

Μέσα από τις ενδελεχείς αναλύσεις όλων των θεμάτων που πραγματεύεται το σύγγραμμα, επιτελείται, επιπρόσθετα, μία πολύ εύστοχη τεκμηρίωση των γραφομένων, με παραπομπή σε νομολογία και σε αποσπάσματά της, καθώς επίσης, παρατίθενται σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις του συγγραφέα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πίνακες με πλούσια νομολογία και νομοθεσία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από καμία κυπριακή και ελληνική νομική βιβλιοθήκη, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση που «πλουτίζει» και εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία του κυπριακού δικαίου.

Πρόλογος Σελ. 7
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. 9
Συντομογραφίες Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αρχαίοι Χρόνοι Σελ. 23
Από το Βυζάντιο στην Αγγλοκρατία Σελ. 24
Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας (1571-1878) Σελ. 25
Η περίοδος της Αγγλοκρατίας (1878-1960) Σελ. 25
Το Σύνταγμα του 1960 Σελ. 31
α. Πρώτη τροποποίηση Σελ. 33
β. Δεύτερη τροποποίηση Σελ. 33
γ. Τρίτη τροποποίηση Σελ. 34
δ. Τέταρτη τροποποίηση Σελ. 34
ε. Πέμπτη τροποποίηση Σελ. 34
στ. Έκτη τροποποίηση Σελ. 34
ζ. Έβδομη τροποποίηση Σελ. 34
η. Όγδοη τροποποίηση Σελ. 34
θ. Ένατη τροποποίηση Σελ. 35
ι. Δέκατη τροποποίηση Σελ. 35
Βασικές πρόνοιες του Συντάγματος του 1960 Σελ. 35
Το Δίκαιο της Ανάγκης Σελ. 36
Ο περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60 Σελ. 51
Το ισχύον Δίκαιο Σελ. 52
10. Ιεράρχηση των Κανόνων Δικαίου Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή Σελ. 67
2. Ανώτατο Δικαστήριο Σελ. 67
3. Συνταγματικά θέματα και θέματα Δημοσίου Δικαίου Σελ. 70
4. Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου Σελ. 86
5. Εκλογοδικείο Σελ. 97
6. Επαρχιακά Δικαστήρια Σελ. 98
7. Υποθέσεις Αστικής Φύσεως Σελ. 98
8. Κατά τόπο αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε εκδίκαση υποθέσεων αστικής φύσεως Σελ. 100
9. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Επαρχιακών Δικαστηρίων Σελ. 101
Ποινικές υποθέσεις Σελ. 102
Καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης Σελ. 103
Κακουργιοδικεία Σελ. 104
Εξειδικευμένα Δικαστήρια Σελ. 106
Οικογενειακά Δικαστήρια Σελ. 106
Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων Σελ. 113
Εργατικές Διαφορές Σελ. 115
Στρατοδικείο Σελ. 116
Εκκλησιαστικά Δικαστήρια Σελ. 118
Αναθεωρητικές Αρχές Σελ. 119
Εμπορικό Δικαστήριο Σελ. 120
Γενικές Παρατηρήσεις Σελ. 122
22. Το Δικαστηριακό Πλαίσιο: Κριτική και Εισηγήσεις Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή Σελ. 133
2. Σημασία ύπαρξης δικαιοδοσίας και εκδίκαση μίας διαφοράς Σελ. 134
3. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 136
4. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 141
5. Άρθρο 146 του Συντάγματος Σελ. 145
6. Ποινικές Υποθέσεις Σελ. 145
7. Εξειδικευμένα Δικαστήρια Σελ. 147
8. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Σελ. 148
9. Σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 152
10. Παραπομπή αγωγής από ένα Δικαστήριο σε άλλο Δικαστήριο Σελ. 156
11. Γενικές Παρατηρήσεις Σελ. 157
12. Η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σελ. 158
α. Τα Προνομιακά Εντάλματα: Certiorari και Prohibition Σελ. 158
β. Διαδικασία για έκδοση προνομιακών ενταλμάτων
και λόγοι έκδοσης Σελ. 161
γ. Certiorari Σελ. 163
δ. Prohibition Σελ. 165
ε. Νομολογιακά παραδείγματα Σελ. 166
στ. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Εισαγωγή Σελ. 175
2. Εξουσίες του Δικαστηρίου - Κεφάλαιο 6 Σελ. 179
3. Μέρος Τέταρτο του Περί Δικαστηρίων Νόμου:
Εξουσίες των Δικαστηρίων Σελ. 182
α. Καθορισμός του επίδικου θέματος πλήρως και τελικώς Σελ. 183
β. Τόκος επί οφειλών και Αποφάσεων Σελ. 197
γ. Κατάρτιση εγγράφων με διαταγή του Δικαστηρίου Σελ. 198
δ. Προδικαστική Παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Σελ. 200
ε. Παραπομπή σε Διαιτησία ή για έκθεση Σελ. 208
στ. Εξουσία του Δικαστηρίου να εκδίδει αποφάσεις αναγνωριστικές δικαιώματος
Σελ. 210
ζ. Εξουσία Επιδικάσεως Εξόδων Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 217
2. Άρθρο 32. Περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60 Σελ. 217
3. Άρθρα 4, 5 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου - Κεφ. 6 Σελ. 218
4. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων Σελ. 224
5. Παραδείγματα από τη Νομολογία Σελ. 229
6. Διαδικασία έκδοσης προσωρινού διατάγματος Σελ. 247
7. Πλήρης αποκάλυψη ουσιωδών γεγονότων Σελ. 261
8. Καθαρά χέρια Σελ. 267
9. Καθυστέρηση και συγκατάνευση Σελ. 267
10. Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου «IN PERSONAM» Σελ. 273
11. Αποζημιώσεις και/ή διάταγμα Σελ. 274
12. Μη Διάδικοι Σελ. 275
13. Παραδείγματα διαταγμάτων Σελ. 275
14. Quia Timet Injunction (Προληπτικό Διάταγμα) Σελ. 280
15. Διατάγματα Mareva, Anton Piller Σελ. 281
16. Διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων - Mareva Σελ. 282
17. Τα κριτήρια Σελ. 283
18. Τρίτοι μη διάδικοι επηρεαζόμενοι Σελ. 296
19. Διάταγμα Mareva Παγκόσμιου Εμβέλειας Σελ. 296
20. Αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων Σελ. 297
21. Διάταγμα Ερεύνης - Anton Piller Σελ. 297
22. Προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος ερεύνης Σελ. 298
23. Όροι έκδοσης Anton Piller Σελ. 303
24. Προνόμιο ενάντια στην ενοχοποίηση Σελ. 304
25. Εργαλείο απονομής δικαιοσύνης Σελ. 305
26. Διατάγματα Norwich Pharmacal Σελ. 305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΑΡΑΚΟΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Εισαγωγή Σελ. 311
2. Άρθρο 42 του Ν. 14/60: Παρακοή Διατάγματος Σελ. 311
3. Άρθρο 44 του Ν. 14/60: Καταφρόνηση του Δικαστηρίου Σελ. 312
4. Παρατηρήσεις σε σχέση με θέματα παρακοής Σελ. 313
5. Mens Rea Σελ. 318
6. Δικαίωμα ενόχου να ακουστεί Σελ. 320
7. Διαδικασία σε σχέση με εταιρείες Σελ. 321
8. Τρίτοι μη διάδικοι Σελ. 323
9. Πρόσφατα παραδείγματα Σελ. 325
10. Καταφρόνηση Δικαστηρίου Σελ. 333
α. Εισαγωγή Σελ. 333
β. Νομολογία Σελ. 333
γ. Υπόθεση Μιχαλάκη Κυπριανού και/ή τροποποίηση Νόμου 14/60 Σελ. 339
δ. Τροποποίηση του Νόμου 14/60: Συμμόρφωση με απόφαση Κυπριανού Σελ. 341
ε. Γενικές Παρατηρήσεις Σελ. 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 349
2. Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 350
3. Νομική Αρωγή Σελ. 353
4. Στάδια της διαδικασίας Σελ. 359
α. Έναρξη της διαδικασίας Σελ. 360
β. Δικογράφηση Σελ. 364
γ. Προετοιμασία της Ακρόασης Σελ. 379
δ. Διαδικασία στη δίκη - Διαταγή 33 Σελ. 384
ε. Διαδικασία Εφέσεων Σελ. 386
στ. Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων Σελ. 369
i. Εισαγωγή Σελ. 390
ii. Νομοθετικό Πλαίσιο Σελ. 390
iii. Το Σύνταγμα Σελ. 391
iv. Ο περί Δικαστηρίων Νόμος Σελ. 391
v. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος Σελ. 392
vi. Οι Δικονομικοί Θεσμοί Σελ. 394
vii. Διαταγή 40 Σελ. 395
viii. Διαταγή 41 Σελ. 395
ix. Διαταγή 42 και έπειτα Σελ. 395
x. Διαταγή 44 Σελ. 396
xi. Διαταγή 46 και 47 Σελ. 396
xii. Ποινικό Δίκαιο Σελ. 397
xiii. Βασικοί Κανόνες Εκτέλεσης Αποφάσεων Κυπριακών Δικαστηρίων Σελ. 397
xiv. Αποφάσεις Κυπριακών Δικαστηρίων Σελ. 399
xv. Παλαιότερες Αποφάσεις επί Αγγλοκρατίας Σελ. 400
xvi. Εξειδικευμένα θέματα Σελ. 400
xvii. Το Απαραβίαστο της Κατοικίας Σελ. 401
xviii. Διάφορα Σελ. 401
5. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος - Κεφάλαιο 6 Σελ. 402
α. Εκτέλεση με πώληση κινητών Σελ. 403
β. Εκτέλεση με πώληση ακίνητης περιουσίας Σελ. 405
γ. Επιβάρυνση γης με εγγραφή Απόφασης Σελ. 405
δ. Εγγραφή ιδιοκτησίας στο όνομα του οφειλέτη χρέους για σκοπούς εκτέλεσης Σελ. 406
ε. Εκτέλεση με μεσεγγύηση γης Σελ. 406
στ. Εκτέλεση με κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου Σελ. 406
ζ. Εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη Σελ. 407
6. Άδεια για Καταχώρηση Εφέσεων και Δημιουργία Δευτεροβάθμιου και Τριτοβάθμιου Εφετείου Σελ. 408
α. Ιστορική ανασκόπηση Σελ. 408
β. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Σελ. 409
γ. Αύξηση όγκου Εφέσεων: Πανευρωπαϊκό πρόβλημα Σελ. 410
δ. Μοντέλα φιλτραρίσματος Εφέσεων Σελ. 410
ε. Η κυπριακή πραγματικότητα Σελ. 411
στ. Καταληκτικά Σελ. 412
7. Καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης Σελ. 414
8. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 423
2. Έρευνα - Σύλληψη - Κράτηση Σελ. 424
3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Σελ. 442
4. Κράτηση και παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου Σελ. 452
5. Προσωποκράτηση κατηγορούμενου Σελ. 453
6. Καταχώρηση Κατηγορητηρίου Σελ. 455
7. Προανάκριση - Παραπομπή (Άρθρα 92-106) Σελ. 463
8. Απάντηση στις Κατηγορίες Σελ. 465
9. Δίκη Σελ. 478
10. Δίκη εντός Δίκης - Hearing on the Voir Dire Σελ. 485
11. Διαδικασία διεξαγωγής της δίκης εντός δίκης Σελ. 486
12. Κανόνες των Δικαστών Σελ. 487
13. Οι Δικαστικοί κανόνες του 1964 Σελ. 488
14. Έφεση (Αρθρο 131-153 του Κεφ. 155) Σελ. 489
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
1. Εισαγωγή Σελ. 491
2. Κεφάλαιο 9 - Ο περί Αποδείξεως Νόμος Σελ. 496
3. Η τροποποίηση του Νόμου του 2004 Σελ. 497
α. Αποδοχή Εξ Ακοής Μαρτυρίας Σελ. 497
β. Αξιολόγηση της βαρύτητας εξ ακοής μαρτυρίας Σελ. 506
γ. Αντεξέταση μαρτύρων επί εξ ακοής μαρτυρίας Σελ. 508
δ. Η αποδοχή γραπτών καταθέσεων σαν μέρος της κυρίως Εξέτασης Σελ. 511
Οι υπόλοιπες πρόνοιες του Κεφ. 9 Σελ. 512
Ικανοί και εξαναγκάσιμοι μάρτυρες Σελ. 512
Πρόνοιες για έγγραφη μαρτυρία στο Κεφ. 9 Σελ. 513
Αποδεκτά γεγονότα και δηλώσεις Σελ. 514
Ενισχυτική μαρτυρία και άμεσο παράπονο Σελ. 515
Άλλοι βασικοί κανόνες του Δικαίου της Απόδειξης εκτός Κεφ. 9 Σελ. 517
α. Σχετικότητα μαρτυρίας Σελ. 517
β. Βάρος και επίπεδο της απόδειξης Σελ. 519
γ. Προνόμιο Σελ. 525
δ. Φρεσκάρισμα μνήμης των μαρτύρων Σελ. 526
ε. Μαρτυρία Γνώμης Σελ. 526
10. Διαφορές μεταξύ αστικών και ποινικών υποθέσεων Σελ. 530
11. Παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία Σελ. 531
α. Μαρτυρία εξασφαλισθείσα κατά παράβαση συνταγματικών προνοιών
Σελ. 531
β. Μαρτυρία ληφθείσα κατά παράβαση νομοθετικών προνοιών Σελ. 535
γ. Μαρτυρία υπό κάλυψη πρακτόρων Σελ. 536
δ. Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο: Συγκριτική Ανασκόπηση Σελ. 537
i. Το κρατούν στην Αγγλία Κοινοδίκαιο Σελ. 537
ii. Η στάση του Κυπριακού Δικαίου Σελ. 539
iii. Συμπεράσματα Σελ. 543
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
1. Εισαγωγή Σελ. 547
2. Ο ρόλος των Δικηγόρων Σελ. 547
3. Ο ρόλος των Δικαστών Σελ. 542
4. Δικαστές στην Κύπρο Σελ. 560
5. Δικηγόροι στην Κύπρο Σελ. 563
6. Ο περί Δικηγόρων Νόμος Σελ. 565
7. Εισδοχή και Εγγραφή Σελ. 567
8. Ασκείν τη Δικηγορία Σελ. 570
9. Πειθαρχία Σελ. 571
α. Σχέση με πελάτες Σελ. 572
β. Σχέση με Δικαστές Σελ. 573
γ. Σχέσεις μεταξύ των Δικηγόρων Σελ. 574
δ. Σχέσεις με κοινωνία γενικότερα Σελ. 574
10. Πειθαρχική διαδικασία κατά Δικαστών Σελ. 581
11. Σχέσεις Δικηγόρων - Δικαστών στην πράξη Σελ. 582
12. Η υπόθεση Καμένου: Απαράδεκτη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά Σελ. 586
13. Υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου: Ανάρμοστη συμπεριφορά Σελ. 588
14. Αίτηση για παύση του Γενικού Εισαγγελέα: Η υπόθεση Τρύφωνος Σελ. 594
15. Υπόθεση Κυπριανού και τροποποίηση της Νομοθεσίας στην Κύπρο Σελ. 598
16. Ορισμένες παρατηρήσεις Σελ. 601
Παράρτημα Α - Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1960 (14/60) Σελ. 603
Παράρτημα Β - Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμος του 1964 (33/1964) Σελ. 633
Παράρτημα Γ - Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017, Διαταγή 25 και 30 Σελ. 639
Πίνακας Νομοθεσίας Σελ. 649
Πίνακας Αποφάσεων Σελ. 663
Βιβλιογραφία Σελ. 677
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 681
Back to Top