ΤΟ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18552
Γραμμένος Α.
Μαργαρίτης Λ.

Αντικείμενο του βιβλίου «Το Κλητήριο Θέσπισμα» αποτελεί αυτό το κομβικής σημασίας εισαγωγικό έγγραφο της ποινικής δίκης, το οποίο αποτελεί διαχρονικά πεδίο επιστημονικής αντιπαράθεσης, αφορμή πλούσιας νομολογίας και παράγωγο ουσιωδών συνεπειών στον χώρο του δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού δικαίου.

Στο έργο αναλύονται τα βασικότερα θέματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία του κλητηρίου θεσπίσματος, όπως
η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με κλήση
οι περιπτώσεις της απευθείας παραπομπής
η επίδοση και οι συνέπειες αυτής
το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος
η προβολή, η θεραπεία και ο αναιρετικός έλεγχος της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος
το κατηγορητήριο στη διαδικασία έκδοσης της ποινικής διαταγής

Το έργο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και νομικούς της πράξης κατευθύνοντάς τους αποτελεσματικά στην πορεία προς την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης.

New Page
Πρόλογος Σελ. XI
Προλογικό Σημείωμα Συγγραφέα Σελ. XV
Κυριότερες Συντομογραφίες Σελ. XXIII
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 1
ΙΙ. Κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με κλήση Σελ. 5
ΙΙΙ. Απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο
Α. Κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με κλητήριο θέσπισμα Σελ. 11
Β. Υλοποίηση της απευθείας παραπομπής Σελ. 12
ΙV. Περιπτώσεις απευθείας παραπομπής
Α. Ευθύτατη παραπομπή στο ακροατήριο Σελ. 17
Β. Απευθείας κλήση στο ακροατήριο για πλημμέλημα Σελ. 22
Γ. Απευθείας κλήση στο ακροατήριο για πλημμέλημα μετά τη διενέργεια προανάκρισης Σελ. 23
Δ. Απευθείας παραπομπή για πλημμέλημα στο ακροατήριο μετά από κύρια ανάκριση Σελ. 24
E. Ποινική δίωξη σε βάρος προσώπου ειδικής δωσιδικίας Σελ. 29
ΣΤ. Απευθείας παραπομπή για κακούργημα στο ακροατήριο Σελ. 31
Ζ. Απευθείας κλήση μετά τη σύνταξη πρακτικού συνδιαλλαγής για κακούργημα Σελ. 32
Η. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο Σελ. 33
Θ. Ποινική διαπραγμάτευση: Απευθείας κλήση στο Μονομελές Εφετείο επί κακουργημάτων και στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επί πλημμελημάτων Σελ. 34
Ι. Άμεση παραπομπή επί αυτόφωρων πλημμελημάτων - Κλητήριο θέσπισμα και αυτόφωρη διαδικασία Σελ. 35
V. H έννοια του αντιτύπου στο άρθρο 320 παρ. 2 ΚΠΔ
Α. Ιστορική αναδρομή Σελ. 41
Β. Απόδειξη της έλλειψης στοιχείου του κύρους του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 44
Γ. Σχετική νομολογία Σελ. 44
Δ. Επίδοση στον κατηγορούμενο δύο κλητηρίων θεσπισμάτων, αναφερόμενα σε διαφορετικά πραγματικά περιστατικά της ίδιας αξιόποινης πράξης Σελ. 46
VI. Επίδοση Κλητηρίου Θεσπίσματος Σελ. 49
VII. Συνέπειες επίδοσης του Κλητηρίου Θεσπίσματος Σελ. 53
Α. Αρχικές Παρατηρήσεις Σελ. 53
Β. Δικονομικές συνέπειες Σελ. 56
1. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να αποσύρει την υπόθεση από τη δικάσιμο που ορίστηκε (αρ. 320 παρ. 3 ΚΠΔ) Σελ. 56
i. Εξαιρέσεις από τον κανόνα που απαγορεύει την απόσυρση της υπόθεσης από τη δικάσιμο που ορίστηκε Σελ. 58
α. Περίπτωση του άρθρου 169 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 58
β. Περίπτωση του άρθρου 302 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 58
γ. Εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 324 ΚΠΔ (προϋποθέσεις και παραδείγματα) Σελ. 59
γα. Απόσυρση της υπόθεσης όταν υπάρχουν λόγοι που εμφανίστηκαν μετά την απευθείας κλήση στο ακροατήριο και προσδίδουν στην πράξη χαρακτήρα κακουργήματος, οπότε ο εισαγγελέας διατάσσει κύρια ανάκριση (άρθρο 324 παρ. 1 περ. α΄ ΚΠΔ) Σελ. 61
γβ. Απόσυρση της υπόθεσης όταν το κλητήριο θέσπισμα δεν περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 321 ΚΠΔ (άρθρο 324 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠΔ) Σελ. 64
γγ. Απόσυρση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα εφετών (άρθρο 324 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 65
γδ. Απόσυρση της υπόθεσης όταν, χωρίς να έχει τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να έχει χωριστεί η συζήτηση ορισμένης πράξης ή να υπάρχει λόγος αναβολής, αναστολής ή αποχής από την ποινική δίωξη, δεν έχει εισαχθεί προς εκδίκαση πράξη η οποία περιγράφεται στην ίδια έγκληση, μήνυση, αναφορά ή αίτηση προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών (άρθρο 324 παρ. 3 ΚΠΔ) Σελ. 66
δ. Άλλες περιπτώσεις απόσυρσης της υπόθεσης Σελ. 70
δα. Απόσυρση της υπόθεσης στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 Σελ. 70
δβ. Απόσυρση της υπόθεσης μετά την άσκηση προσφυγής κατά του κλητηρίου θεσπίσματος (άρθρο 322, 323 ΚΠΔ) Σελ. 70
2. Γνωστοποίηση μαρτύρων στον κατηγορούμενο (άρθρο 326 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 71
3. Δικαίωμα του κατηγορούμενου για κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 327 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 73
4. Περάτωση της προδικασίας Σελ. 74
5. Εκκρεμοδικία Σελ. 74
6. Παραμονή των δικογραφιών και των πειστηρίων κατά τις εργάσιμες ώρες στο οικείο δικαστικό γραφείο Σελ. 75
Γ. Μικτές συνέπειες Σελ. 76
1. Αναστολή της παραγραφής Σελ. 76
i. Παραδείγματα σχετικά με την αναστολή της παραγραφής σε περίπτωση απευθείας παραπομπής του κατηγορουμένου σε δίκη με κλητήριο θέσπισμα Σελ. 77
ii. Παραδείγματα σχετιζόμενα με την άκυρη επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος με συνεπακόλουθο την μη αναστολή της παραγραφής Σελ. 80
2. Οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης Σελ. 81
VIII. Περιεχόμενο του Κλητηρίου Θεσπίσματος Σελ. 83
Α. Τα περιοριστικώς αναφερόμενα στο άρθρο 321 παρ. 1 ΚΠΔ στοιχεία του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 83
1. Το ονοματεπώνυμο και, αν υπάρχει ανάγκη, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του κατηγορουμένου Σελ. 84
2. Ο προσδιορισμός του δικαστηρίου στο οποίο καλείται ο κατηγορούμενος Σελ. 85
3. Η χρονολογία, η ημέρα της εβδομάδας και η ώρα που πρέπει να εμφανιστεί ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο Σελ. 87
i. Σχετική νομολογία που αφορά στην ημερομηνία δικασίμου Σελ. 87
ii. Σχετική νομολογία που αφορά στην ώρα της δικασίμου Σελ. 88
4. Ο ακριβής καθορισμός της πράξης για την οποία κατηγορείται o κατηγορούμενος Σελ. 89
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
ii. Το δικαίωμα πληροφορήσεως του κατηγορουμένου Σελ. 89
iii. Σχετική νομολογία αναφορικά με τον ακριβή καθορισμό της πράξης Σελ. 93
iv. Η αναφορά του τόπου και του χρόνου τέλεσης της πράξης στο κλητήριο θέσπισμα - Παράθεση σχετικής νομολογίας Σελ. 98
v. Προσδιορισμός του χρόνου τέλεσης της πράξης στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Παράθεση σχετικής νομολογίας Σελ. 101
vi. Νομολογία των δικαστηρίων στο ζήτημα του ακριβούς καθορισμού της πράξης σε συγκεκριμένα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα Σελ. 103
vii. Ειδικοί ποινικοί νόμοι και κλητήριο θέσπισμα Σελ. 127
viii. Υποχρέωση μετάφρασης του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 152
α. Ιστορική αναδρομή με παράθεση της σχετικής νομολογίας Σελ. 152
β. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς Σελ. 159
5. Μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο Σελ. 160
i. Παράθεση σχετικής νομολογίας Σελ. 161
ii. Ειδικότερη νομολογία για τα άρθρα 314 και 315 ΠΚ (πλέον 314 παρ. 1 και 2 ΠΚ) Σελ. 164
iii. Περίπτωση εσφαλμένης διάταξης που τέθηκε στο κλητήριο θέσπισμα εκ προφανούς παραδρομής - Εκ παραδρομής σφάλμα - Παράθεση σχετικής νομολογίας Σελ. 165
iv. Νομοθετική μεταβολή και κλητήριο θέσπισμα - Παράθεση σχετικής νομολογίας Σελ. 167
v. Διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και κλητήριο θέσπισμα Σελ. 172
7. Η αναγραφή της ερήμην εκδίκασης ως συνέπεια της μη εμφάνισης του κατηγορουμένου Σελ. 196
IX. Θεραπεία και προβολή της ακυρότητας του Κλητηρίου Θεσπίσματος
Α. Χρόνος προβολής της ένστασης ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 197
Β. Πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τον χρόνο προβολής της ένστασης ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στον πρώτο βαθμό Σελ. 203
Γ. Προβολή αντιρρήσεων για την πρόοδο της δίκης και νομική φύση του ισχυρισμού περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 204
Δ. Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος σε περίπτωση πλειόνων κατηγορουμένων - Ποιος δικαιούται να προβάλλει την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος - Ενέργειες του δικαστηρίου Σελ. 205
Ε. Το έννομο συμφέρον του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας για προβολή της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 210
ΣΤ. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα και ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 215
Ζ. Χρόνος απόφανσης του δικαστηρίου επί του ισχυρισμού περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 218
Η. Αναβολή της συζήτησης από το δικαστήριο (αρ. 175 παρ. 2 εδ. τελευταίο ΚΠΔ) Σελ. 221
Θ. Δυνατότητα ή μη ανάκλησης: α) της απόφασης που ακυρώνει το κλητήριο θέσπισμα, β) της απόφασης που απορρίπτει την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 222
Ι. Προβολή της ένστασης ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στο Εφετείο Σελ. 227
1. Νομολογία και θέσεις της επιστήμης Σελ. 227
2. Τι πράττει το Εφετείο όταν κάνει δεκτή την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση; Σελ. 232
ΙΑ. Δυνατότητες του εισαγγελέα στον οποίο θα διαβιβασθεί η δικογραφία μετά την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος από το δικαστήριο Σελ. 235
ΙΒ. Το ζήτημα της αναστολής ή μη της παραγραφής όταν το δικαστήριο κηρύσσει εαυτόν αναρμόδιο και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Σελ. 238
Χ. Αναιρετικός έλεγχος της ακυρότητας του Κλητηρίου Θεσπίσματος Σελ. 241
ΧΙ. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης (αρ. 430 ΚΠΔ) και αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (αρ. 341 ΚΠΔ)
Α. Ανατροπή ή μη της αναστολής της παραγραφής από την ακύρωση της απόφασης Σελ. 247
Β. Ανατροπή ή μη της αναστολής της παραγραφής από την ακύρωση της διαδικασίας Σελ. 251
ΧΙΙ. Το κατηγορητήριο στην διαδικασία έκδοσης ποινικής διαταγής Σελ. 253
Αντί Επιλόγου Σελ. 257
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 259
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 267
Back to Top