ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17171
Γρηγοροπούλου Μ.
Σωτηρόπουλος Γ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Στο βιβλίο «Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς» παρουσιάζεται συστηματικά η σημασία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου ειδικά στο χώρο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εστιάζοντας στην έννοια του επενδυτή. Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάλυσης των ρυθμίσεων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς στην παρούσα μονογραφία, αξιοποιούνται θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από την οικονομική επιστήμη σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το άτομο. Στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης έχουν αναπτυχθεί η Rational Choice Theory και η Behavioral Decision Theory, οι οποίες για πολλά χρόνια θεωρούνταν αντικρουόμενες θεωρίες, ενώ τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια κυρίως από την πλευρά των εκπροσώπων των Behavioral Economics να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ αυτών των θεωριών. Με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων εμπειρικών ερευνών που αμφισβητούσαν το μοντέλο του ορθολογικώς δρώντος υποκειμένου άρχισε ένας διάλογος με επιχειρήματα υπέρ και κατά της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας τόσο από το χώρο της οικονομικής επιστήμης, ιδίως από τους εκπροσώπους της κλασικής οικονομικής θεωρίας, όσο και από το χώρο του φιλελευθερισμού ενόψει των πατερναλιστικών παρεμβάσεων, τις οποίες φαινόταν να νομιμοποιούν τα σχετικά ευρήματα της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας. Ειδικότερα, πεδίο ανάδειξης της βασιμότητας των πορισμάτων της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας αποτελεί η κεφαλαιαγορά, όπου συγκεντρώνεται η οικονομική δραστηριότητα πλείστων ατόμων. Οι εξειδικευμένες εμπειρικές έρευνες που έλαβαν χώρα στην κεφαλαιαγορά με σκοπό την επιβεβαίωση ή τη διάψευση του μοντέλου του ορθολογικού επενδυτή συνέβαλαν στην ανάδειξη του κλάδου της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής θεωρίας (Behavioral Finance). Τα πορίσματα των ερευνών αυτών επέφεραν πλήγμα στην Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Capital Markets Hypothesis), η οποία βασιζόταν στο πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή. Απέναντι σε αυτό το πλήγμα ο νομοθέτης καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναπροσαρμογή θεσμών του δικαίου κεφαλαιαγοράς που βασίζονταν στο πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή στα νέα εμπειρικά δεδομένα. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι προς δύο κατευθύνσεις, αφενός προς την κατεύθυνση της ρύθμισης της σχέσης μεταξύ εκδοτριών εταιρειών και επενδυτών αφετέρου προς την κατεύθυνση της ρύθμισης της σχέσης μεταξύ εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτών. Στην πρώτη περίπτωση η πληροφοριακή ασυμμετρία σε βάρος των επενδυτών μπορεί να ωθήσει τις εκδότριες εταιρείες να εκμεταλλευτούν συμπεριφορικές ανωμαλίες των επενδυτών κατά το στάδιο πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών, τις οποίες εκδίδουν οι εταιρείες προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Στη δεύτερη περίπτωση η φύση της σχέσης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών επιβάλλει στους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όχι μόνο να μην εκμεταλλεύονται αλλά ενίοτε και να αναλαμβάνουν προστατευτική δράση υπέρ των επενδυτών-πελατών τους λόγω της έκθεσης αυτών σε συμπεριφορικές ανωμαλίες κατά την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας.

Πρόλογος Σελ. VII
Ευχαριστίες Σελ. XI
Εισαγωγή Σελ. 1
Α. Οικονομικές θεωρίες
Ι. Rational Choice Theory (Homo oeconomicus) Σελ. 5
II. Behavioral Decision Theory (Homo hominus) Σελ. 15
1. Περιορισμένη ορθολογικότητα Σελ. 17
α. Παράγοντες εσφαλμένων εκτιμήσεων Σελ. 17
i. Μηχανισμοί επεξεργασίας πληροφοριών Σελ. 18
ii. Μηχανισμός αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 18
iii. Μηχανισμός διαθεσιμότητας Σελ. 20
iv. Συντηρητισμός κατά την πρόσληψη νέων πληροφοριών Σελ. 21
v. Αντίληψη για προσωπικές ικανότητες Σελ. 24
β. Παράγοντες επηρεασμού προτιμήσεων Σελ. 26
i. Αποφυγή των άκρων Σελ. 27
ii. Prospect Theory Σελ. 27
iii. Framing Σελ. 34
2. Περιορισμένη αυτοπειθαρχία Σελ. 35
α. Προτιμησιακή ασυνέπεια Σελ. 35
β. Αυτοκηδεμονισμός Σελ. 38
3. Περιορισμένα ιδιοτελή κίνητρα Σελ. 39
α. Παίγνιο τελεσιγράφου Σελ. 39
β. Δίλημμα κρατουμένου Σελ. 41
III. Η κριτική στην Behavioral Decision Theory Σελ. 43
1. Από τη Rational Choice Theory Σελ. 43
α. Επικράτηση ορθολογικών συμπεριφορών στην αγορά Σελ. 43
β. Εσφαλμένες μεθοδολογικές παραδοχές BDT Σελ. 46
2. Από την πειραματική οικονομική επιστήμη (experimental economics) Σελ. 47
α. Πορίσματα νευροεπιστημών Σελ. 47
β. Πορίσματα εξελικτικής ψυχολογίας Σελ. 49
Περιεχόμενα
3. Από φιλοσοφικοδικαιική άποψη Σελ. 51
α. Πατερναλισμός: Ήπιος / Φιλελεύθερος (Nudges) Σελ. 51
i. Κανόνες προεπιλογής Σελ. 54
ii. Πληροφοριακοί κανόνες Σελ. 55
iii. Κανόνες αναγκαστικής επιλογής Σελ. 57
iv. Προθεσμίες νηφάλιου αναστοχασμού Σελ. 59
β. Φιλελευθερισμός Σελ. 59
γ. Συμπερασματικές σκέψεις Σελ. 62
Β. Ορθολογικότητα στην κεφαλαιαγορά Σελ. 67
Ι. Efficient Capital Markets Hypothesis Σελ. 69
II. Αμφισβήτηση παραδοχών της ECMH Σελ. 78
1. Όρια ορθολογικής δράσης επενδυτών Σελ. 78
α. Συμπεριφορικές ανωμαλίες κατά την επεξεργασία πληροφοριών Σελ. 79
β. Συμπεριφορικές ανωμαλίες ως προς την αντίληψη των ίδιων εκτιμητικών ικανοτήτων Σελ. 82
γ. Εφαρμογή της Prospect Theory επί των επενδυτών Σελ. 84
δ. Παράγοντες επηρεασμού των προτιμήσεων των επενδυτών Σελ. 84
ε. Συστηματικότητα συμπεριφορικών ανωμαλιών Σελ. 87
στ. Συμπεριφορικές ανωμαλίες των επαγγελματιών επενδυτών Σελ. 90
2. Όρια στη λήψη αντισταθμιστικών επενδυτικών θέσεων Σελ. 91
α. Οικονομικοί περιορισμοί Σελ. 91
β. Ανταγωνιστικοί περιορισμοί Σελ. 94
III. Επιχειρήματα υπέρ της ECMH Σελ. 96
IV. Αμφισβήτηση Behavioral Finance Σελ. 98
V. Επιχειρήματα υπέρ Behavioral Finance Σελ. 99
Γ. Εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων στην κεφαλαιαγορά Σελ. 103
I. Σχέση ΕΠΕΥ - επενδυτών Σελ. 105
1. Η έννοια του επενδυτή στο πλαίσιο της MiFID II Σελ. 105
2. Παροχή πληροφοριών Σελ. 111
3. Έλεγχος συμβατότητας και καταλληλότητας Σελ. 115
α. Εργαλεία αξιολόγησης Σελ. 118
β. Απαλλαγή από υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας Σελ. 121
4. Διακυβέρνηση επενδυτικών προϊόντων (product governance) Σελ. 123
α. Αξιολόγηση επενδυτικού προφίλ Σελ. 126
ΙΙ. Σχέση εκδοτών - επενδυτών Σελ. 129
1. Δικαιολογητικές βάσεις υποχρεώσεων πληροφόρησης Σελ. 129
2. Αποδέκτες πληροφοριών Σελ. 133
α. Επαγγελματίες ή και ιδιώτες επενδυτές Σελ. 133
β. Επενδυτές χονδρικής - επενδυτές λιανικής Σελ. 137
3. Τρόπος παρουσίασης πληροφοριών Σελ. 140
4. Τρόπος παρουσίασης συγκεκριμένων πληροφοριών Σελ. 144
α. Παρουσίαση παραγόντων κινδύνου Σελ. 144
β. Προειδοποιήσεις Σελ. 147
γ. Προγνώσεις Σελ. 150
III. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας Σελ. 154
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 161
Ε. Επίμετρο Σελ. 166
1. Μέθοδοι υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης ενός μελλοντικού γεγονότος
α. Rational Expectations Theory Σελ. 166
β. Bayes Theorem Σελ. 167
Νομοθετικό πλαίσιο
Ελληνικό Σελ. 169
Ενωσιακό
α. 1ο επίπεδο Σελ. 169
β. 2ο επίπεδο Σελ. 171
γ. 3ο επίπεδο Σελ. 171
Βιβλιογραφία
Ελληνική Σελ. 173
Αλλοδαπή Σελ. 174
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 193
Back to Top