Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4886/2022

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1

Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.

Το Σεμινάριο παρουσιάζει όλες τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε στο δίκαιο του ανταγωνισμού ο Ν 4886/2022. Εξετάζεται το νέο δίκαιο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, όπως εκείνο διαμορφώθηκε με την εισαγωγή του άρθρου 1Α στο Ν 3959/2011 καθώς και το δίκαιο ελέγχου των συγκεντρώσεων. Πέραν των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξετάζονται οι νέες δυνατότητες διευθέτησης διαφορών καθώς και το πρόγραμμα επιείκειας και οι όροι και οι προϋποθέσεις μείωσης ή απαλλαγής από τα πρόστιμα κατά το στάδιο της παράβασης. Τέλος, αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις αρχές ανταγωνισμού άλλων κρατών μελών της ΕΕ κατά το στάδιο τόσο της διερεύνησης παραβάσεων όσο και εκτέλεσης αποφάσεων

Το νέο άρθρο 1Α του Ν 3959/2011

 -Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη

 -Ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης

 -Προϋποθέσεις και πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου

Οι αλλαγές στον έλεγχο συγκεντρώσεων

 -Όρια γνωστοποίησης συγκεντρώσεων

 -Διαδικασία δεσμεύσεων

 -Προθεσμίες γνωστοποίησης και έγκρισης

Οι νέες εξουσίες της Επιτροπής

 -Οι εξουσίες έρευνας για αντιανταγωνιστικές πρακτικές

 -Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

 -Χαρτογράφηση αγορών

 -Επιστολή μη ανάληψης δράσης

Πρόστιμα και υπολογισμός τους

 -Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων

 -Το νέο πλαίσιο των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων

 Το νέο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΑ

 -Διαδικασία δεσμεύσεων σε περίπτωση πιθανολόγησης

   αντιανταγωνιστικών πρακτικών

 -Η διεύρυνση της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών

 -Το νέο πλαίσιο απαλλαγής και μείωσης προστίμων

 Συνεργασία της ΕΑ με αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της ΕΕ

 -Κατά τη διενέργεια μέτρων έρευνας

 -Κατά το στάδιο της επίδοσης εγγράφων

 -Κατά την εκτέλεση αποφάσεων

 -Εφαρμοστέο δίκαιο επί σύνθετων διαδικασιών

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το δίκαιο του ανταγωνισμού καθώς και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μια ενδελεχή εικόνα του νέου θεσμικού πλαισίου, σε δικαστές και νομικούς εν γένει που θέλουν ενημερωθούν για τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν 4886/2022, καθώς και σε επαγγελματίες άλλων κλάδων, στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες, οικονομολόγους κ.ά. που θέλουν να ενημερωθούν για το νέο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης

Ο Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω, Εταίρος και Διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ειδικεύεται σε θέματα ανωνύμων εταιριών, M&A, εταιρικών μετασχηματισμών, ανταγωνισμού, συμβάσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εταιρικής χρηματοδότησης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Lille II (1995) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή» του Ι.Κ. Δρυλλεράκη και συγγραφέας επιστημονικών άρθρων για τις ΑΕ. Συμμετείχε ως βασικός εισηγητής στην παρουσίαση συνεχόμενων και επιτυχημένων σεμιναρίων για τις ΑΕ και τον Ν 4548/2018 που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, καθώς και ως εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς της εξειδίκευσής του. Μετέχει σε αρκετά ΔΣ ΑΕ ως μέλος και ως Πρόεδρος.

Κλεομένης Γιαννίκας

Ο Κλεομένης Γιαννίκας, Δικηγόρος Αθηνών παρ΄Αρείω Πάγω, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ειδικεύεται στον τομέα του εταιρικού δικαίου, εξαγορών & μετασχηματισμών επιχειρήσεων και ανταγωνισμού. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας του ΣΕΒ για το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σύνταξη και αναθεώρηση του πρότυπου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μετέχει στην Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για θέματα ανταγωνισμού. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή» του Ι.Κ. Δρυλλεράκη και συγγραφέας επιστημονικών άρθρων για τις ΑΕ. Συμμετείχε ως βασικός εισηγητής στην παρουσίαση συνεχόμενων και επιτυχημένων σεμιναρίων για τις ΑΕ και τον Ν 4548/2018 που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, καθώς και ως εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς της εξειδίκευσής του.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19239|19240|19253
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4886/2022

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19239|19240|19253
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Δρυλλεράκης Ι.
Εισηγητές: Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top