ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (Ν 4679-2020)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17680
Χρυσάνθης Χ.

Το βιβλίο «Το Νέο Δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων» προσεγγίζει ερμηνευτικά τόσο τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των σημάτων με τον Ν 4679/2020 όσο και τις βασικές έννοιες του νέου νόμου υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας. Για την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών παρατίθεται ο νόμος μαζί με την Εισηγητική του Έκθεση, και περιλαμβάνει και τους πίνακες αντιστοίχισης των νέων διατάξεων με τις παλαιότερες του Ν 4072/2012.

Βασικό και καινοτόμο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η παράθεση εικονογραφημένων παραδειγμάτων περί σημάτων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια τόσο επί του ερμηνευτικού κειμένου, όσο και επί των διατάξεων του νέου νόμου.

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό, που ασχολείται με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κυρίως των σημάτων.

Πρόλογος Σελ. I
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1
1. Τα κυριότερα οφέλη από το νέο νόμο Σελ. 1
2. Οι σημαντικότερες αλλαγές συνοπτικά Σελ. 3
3. Οικονομική ανάλυση του δικαίου των σημάτων Σελ. 15
4. Σήμα Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Σελ. 19
5. Η περιγραφή των προϊόντων - Η σημασία της χρήσης του σήματος - Τυπικό και ουσιαστικό σύστημα Σελ. 23
6. Ο διακριτικός χαρακτήρας (διακριτική ικανότητα) Σελ. 27
7. Παραδείγματα για το διακριτικό χαρακτήρα Σελ. 30
8. Το σχήμα και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος Σελ. 33
9. Γεωγραφικοί όροι, ΠΟΠ/ΠΓΕ Σελ. 34
10. Σε τι χρησιμεύει η διαίρεση της δήλωσης σήματος Σελ. 37
11. Κατάργηση της αυτεπάγγελτης απόρριψης για σχετικά απαράδεκτα Σελ. 38
12. Η επιστολή συναίνεσης Σελ. 39
13. Η χρονική προτεραιότητα και η επιφύλαξη των προγενέστερων δικαιωμάτων Σελ. 40
14. Το περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 40
15. Κίνδυνος σύγχυσης Σελ. 44
16. Παραδείγματα κινδύνου σύγχυσης Σελ. 59
A. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης Σελ. 59
Β. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης Σελ. 61
17. Η προστασία της φήμης Σελ. 63
18. Παραδείγματα προσβολής φήμης Σελ. 75
Α. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι υπάρχει προσβολή φήμης Σελ. 75
Β. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι δεν υπάρχει προσβολή φήμης Σελ. 76
19. Η φήμη και η χρήση του Ευρωπαϊκού σήματος Σελ. 77
20. Η ένσταση απόδειξης χρήσης Σελ. 80
21. Τα ενδιάμεσα δικαιώματα Σελ. 83
22. Ο περιορισμός της προστασίας του σήματος Σελ. 84
23. Η σημασία της καταχώρισης του σήματος Σελ. 91
24. Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής Σελ. 95
25. Ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας Σελ. 103
26. Παρακωλυτική αντιδικία Σελ. 106
27. Έννομο συμφέρον για ανακοπή, αίτηση έκπτωσης και ακυρότητα Σελ. 111
28. Αποτελέσματα της έκπτωσης και της ακυρότητας Σελ. 112
29. Η μεταφορά δικαιοδοσίας από τα διοικητικά δικαστήρια στα πολιτικά Σελ. 112
30. Αποτελέσματα των εγγραφών στο μητρώο Σελ. 114
31. Αυτοδίκαιη λήξη του σήματος Σελ. 114
32. Η ποινική προστασία του σήματος Σελ. 115
33. Η αναδρομική ισχύς Σελ. 117
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις Σελ. 119
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σελ. 189
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ Σελ. 218
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 2004/48/ΕΚ Σελ. 222
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΟ Ν 4679/2020 Σελ. 223
ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Σελ. 225
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΠ Ολ 27/2019 Σελ. 227
ΣτΕ Ολ 11/2019 Σελ. 240
ΝΣΚ 240/2017 (Τμήμα Β ) Σελ. 249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 273
Α. Ελληνική Σελ. 273
Β. Αλλοδαπή Σελ. 273
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σελ. 275
Α. Υποθέσεις για τη διακριτική ικανότητα Σελ. 275
Β. Υποθέσεις για τον κίνδυνο σύγχυσης και την προσβολή φήμης Σελ. 281
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Back to Top