Κωδ. 19455 | 19456 | 19457
6 ώρες
Τετάρτη 2 & Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.
Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4933/2022


Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19455 | 19456 | 19457
6 ώρες
Τετάρτη 2 & Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.

Το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, όπως έχει κωδικοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με τον Ν 2251/1994, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη. Πρώτα ο Ν 4512/2018 επέφερε τροποποιήσεις σε σημαντικά κεφάλαια του Ν 2251/1994 και στη συνέχεια ο πρόσφατος Ν 4933/2022, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/2161 και επίσης τροποποίησε σε αρκετά σημεία το παραπάνω νομοθέτημα. Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις αλλαγές αυτές που αφορούν κατά κύριο λόγο, βασικές έννοιες, όπως την έννοια του καταναλωτή, τις υποχρεώσεις των προμηθευτών κατά την πώληση αγαθών και την παροχή εμπορικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των on-line αγορών σε πλατφόρμες αναζήτησης, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τους ΓΟΣ.

 • Η εξέλιξη του δικαίου προστασίας καταναλωτή
  • Ορισμοί - Διαχρονικό δίκαιο
 • Το δίκαιο των ΓΟΣ
  • Ποιοι ΓΟΣ ελέγχονται - εξαιρέσεις
  • Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής
  • Τα στάδια του ελέγχου - Η αρχή της διαφάνειας
  • Η αγωγή για καταχρηστικούς ΓΟΣ - Οι συνέπειες της ακυρότητας των όρων και η αποζημίωση του καταναλωτή
  • Πρακτική εφαρμογή στις τραπεζικές συμβάσεις, στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Συμβάσεις από απόσταση - εκτός εμπορικού καταστήματος
  • Υποχρεώσεις ενημέρωσης
  • Επιγραμμικές αγορές και πλατφόρμες αναζήτησης
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Δικαίωμα υπαναχώρησης
 • Πώληση αγαθών
  • Νόμιμη και εμπορική εγγύηση
  • Αγαθά με ψηφιακά στοιχεία και ψηφιακά αγαθά
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  • Διαφήμιση
  • Η μεγάλη γενική ρήτρα απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
  • Παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις και επιθετικές εμπορικές πρακτικές
  • Κυρώσεις και αποζημίωση του καταναλωτή
 • Η δικαστική προστασία του καταναλωτή στο σύστημα του Ν 2251/1994
  • Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων και παρέχοντος υπηρεσίες
  • Ζητήματα ατομικής και συλλογικής προστασίας καταναλωτή - Συνέπειες της συλλογικής αγωγής στην ατομική δίκη
  • Δικαστική αντιμετώπιση διασυνοριακών διαφορών εντός της ΕΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς αλλά και όσους απασχολούνται στην αγορά πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες πτυχές του Ν 2251/1994, όπως ειδικότερα ισχύει μετά τον Ν 4933/2022. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραδείγματα τόσο της ελληνικής όσο και της ενωσιακής νομολογίας, καθώς και σε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τους νομικούς που εφαρμόζουν το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή.

Βίκτωρας Τσιαφούτης

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή της Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔΕ) από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Εμπορικό Δίκαιο. Είναι δικηγόρος Αθηνών, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Τύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών "Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top