Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 5106/2024

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα

Εισηγητές: Γαλάνης Π.

Με το παρόν Σεμινάριο, ο συμμετέχων θα αποκτήσει μία συνολική και επίκαιρη εικόνα του κλάδου του Δικαίου της Δόμησης. Ειδικότερα, θα αποκτήσει γνώση του τρόπου χειρισμού νομικών προβλημάτων δόμησης, τόσο νόμιμης, όσο και αυθαίρετης, αφού θα έλθει σε γόνιμη επαφή με τις βασικές έννοιες του τομέα, όπως η οικοδομική άδεια, η αυθαίρετη δόμηση, αλλά και με βασικά νομοθετήματα (όπως ο Ν 4495/2017, ο Ν 4759/2020, ο ΝΟΚ κλπ.) και δικαστικές αποφάσεις. Έμφαση δίνεται στον νέο 5106/2024, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

■ Εισαγωγή στο Δίκαιο της Δόμησης
▶ το δικαίωμα δόμησης: συνταγματικές διαστάσεις
▶ η τριπλή διάσταση της δόμησης: αδειοδότηση – έλεγχος – αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης
▶ γενική παρουσίαση του νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας»
Δίκαιο της οικοδομικής άδειας
▶ η οικοδομική άδεια ως διοικητική πράξη
▶ έκδοση οικοδομικής άδειας (αιτιολογία, ισχύς, αρμοδιότητα, δημοσιότητα)
▶ ανάκληση οικοδομικής άδειας
▶ δικαστική προστασία κατά οικοδομικής άδειας
Δίκαιο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ-Ν. 4067/2012)
▶ παρουσίαση ΝΟΚ
▶ επισκόπηση και ερμηνεία των σημαντικότερων άρθρων του ΝΟΚ (άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 25 κλπ.)
▶ οι μεταβολές του Ν 5106/2024
Αυθαίρετη δόμηση
▶ η έννοια του «αυθαιρέτου» στον Ν 4495/2017
▶ η νομολογιακή ωρίμανση της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης
▶ η έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου: νομικές διαστάσεις
▶ η κατεδάφιση αυθαιρέτου κατά τις νέες διατάξεις
▶ οι κυρώσεις αυθαιρέτων
▶ η καταγγελία αυθαιρέτου μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγγελιών (ΕΗΣΥΚΑ)
▶ οι νέες διατάξεις για τα πρόστιμα αυθαιρέτων – η νέα κατάστρωση των προστίμων
▶ η δικαστική προστασία στη νομοθεσία της αυθαίρετης δόμησης
▶ επισκόπηση καίριων άρθρων του Ν 4495/2017 (π.χ. 81, 82, 104, 105,106 κλπ.)

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο.

Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ και Μεταδιδάκτωρ Δικαίου Περιβάλλοντος στην ίδια σχολή. Έχει συγγράψει βιβλία δικαίου περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση», «Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή», «Μέσα και Εργαλεία Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού», «Το Νομικό Πλαίσιο της Δόμησης», «Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή», «Πρακτικά Θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας», «Πολιτιστικό Δίκαιο», «Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος», «Δασικό Δίκαιο», «Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη), καθώς και περισσότερες από 50 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά, όπως και σχολιασμούς αποφάσεων. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, αλλά και πολυάριθμα σεμινάρια σε φορείς κατάρτισης μηχανικών και νομικών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20837| 20838| 20839
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γαλάνης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 5106/2024

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20837| 20838| 20839
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γαλάνης Π.
Back to Top