ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Γενική ανάλυση του νέου Ν 4782/2021

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 55,50 €

e-book   + 55,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18475
Δελλής Γ., Κροκίδας Γ., Τσιρωνάς Α., Πούγγουρας Π.
Δελλής Γ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί

  Συνδυαστική Προσφορά

  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 74,00 €
  X1
  ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  +
  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 53,00 €
  X1
  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
  =
  Σύνολο:

  από 127,00 €

  95,25 €

  έκπτωση 25%

Το έργο «Το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων» παραθέτει το πλέον κρίσιμο νομοθέτημα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, τον Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε σε πολλά σημεία με τον Ν 4782/2021. Ο τελευταίος διατηρεί την εσωτερική δομή (και τα αντίστοιχα προβλήματα) του Ν 4412/2016, μεταθέτοντας για το μέλλον την εκ βάθρων αναμόρφωση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, όμως, δίνει λύσεις σε αρκετές από τις αγκυλώσεις που ταλανίζουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, εισάγοντας αλλαγές προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης και της διαφάνειας. Επίσης, μεταβάλλει σημαντικά τον μηχανισμό επίλυσης των σχετικών διαφορών με ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο, παντρεύοντας την προσωρινή και την οριστική δικαστική προστασία και περιορίζοντας δραστικά τον χρόνο της εκκρεμοδικίας. Τέλος, επιχειρεί καινοτόμες μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.
Μεγάλο πλεονέκτημα του έργου αποτελούν οι αναλυτικές εισαγωγικές παρατηρήσεις των συγγραφέων, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή κ. Γ. Δελλή, μέσω των οποίων παρουσιάζεται και περιγράφεται ο «νέος 4412», προσφέροντας, έτσι, στον αναγνώστη μία πρώτη γενική εικόνα για το νομοθέτημα και τις μείζονες αλλαγές του ιδίως στο στάδιο της ανάθεσης και της δικαστικής προστασίας, πριν αυτό τεθεί στη δοκιμασία της πράξης, καθώς και μία συστημική ματιά στον -άγνωστο στους περισσότερους- κόσμο της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης.

Περιεχόμενα
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν 4412/2016
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ι. Τοποθετώντας το Ν 4412 στο σύστημα του δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 1
Α. Το διακύβευμα και η αυξανόμενη σημασία της σύναψης δημοσίων συμβάσεων Σελ. 3
Β. Τι είναι δημόσια σύμβαση (γενικά) Σελ. 5
Γ. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο και στο Ν 4412 - η περίπτωση των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ Σελ. 8
Δ. Το σύστημα του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε σχέση με την ανάθεσή τους, και ο Ν 4412 Σελ. 12
ΙΙ. Ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 15
Α. Προκαταρκτικές σκέψεις Σελ. 15
Β. Οι αλλαγές στο Ν 4412/2016 για το στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Σελ. 17
1. Ενίσχυση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και της διαφάνειας Σελ. 17
2. Απλοποίηση, εξορθολογισμός και επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης Σελ. 20
2.1. Στάδιο προετοιμασίας της διαδικασίας ανάθεσης Σελ. 20
2.2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Σελ. 24
2.3. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Σελ. 25
2.4. Υπεργολαβία Σελ. 26
2.5. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών Σελ. 26
2.6. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές Σελ. 29
2.7. Σύναψη της σύμβασης Σελ. 31
3. Περιορισμός της τυπολατρίας και της υπερβολικής αυστηρότητας Σελ. 31
3.1. Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Σελ. 32
3.2. Περιεχόμενο προσφορών Σελ. 34
3.3. Λόγοι αποκλεισμού Σελ. 36
4. Συμβάσεις κάτω των ορίων Σελ. 38
5. Έννομη προστασία κατά το στάδιο της ανάθεσης Σελ. 40
5.1. Εξορθολογισμός της προδικαστικής διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ Σελ. 40
5.2. Ταχεία και αποτελεσματική δικαστική προστασία σε ένα στάδιο Σελ. 43
5.3. Συμβάσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου IV Σελ. 46
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α. Η εξέλιξη της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 47
1. Η νομοθετική εξέλιξη των κανόνων εκτέλεσης δημοσίων έργων μέχρι τον Ν 4782/2021 Σελ. 47
2. Η νομοθετική εξέλιξη των κανόνων εκπόνησης μελετών μέχρι τον Ν 4782/2021 Σελ. 49
3. Η νομοθετική εξέλιξη των κανόνων εκτέλεσης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών μέχρι τον Ν 4782/2021 Σελ. 49
4. Η βασική αποστολή των ρυθμίσεων του Ν 4782/2021 Σελ. 51
Β. Οι νέες ρυθμίσεις στην εκτέλεση δημοσίων έργων Σελ. 52
1. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στους ορισμούς για τις συμβάσεις δημοσίων έργων Σελ. 53
2. Οι νέες ρυθμίσεις για την επίβλεψη στα δημόσια έργα Σελ. 54
2.1. Η διατήρηση της παραδοσιακής διαδικασίας επίβλεψης και διοίκησης του έργου Σελ. 55
2.2. Η θέσπιση δυνατότητας επίβλεψης του έργου από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ) Σελ. 56
2.3. Το Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Σελ. 60
3. Η αναμόρφωση των γενικών υποχρεώσεων του αναδόχου Σελ. 62
3.1. Η επιβεβαίωση της υποχρέωσης του αναδόχου να τηρεί τους όρους της μελέτης του έργου Σελ. 62
3.2. Ο έλεγχος της μελέτης από τον ανάδοχο πριν από την εκτέλεση του έργου Σελ. 63
3.3. Η απαγόρευση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών χωρίς εντολή Σελ. 66
4. Οι προθεσμίες και το ημερολόγιο του έργου Σελ. 69
4.1. Η συνολική αναδιάρθρωση των προθεσμιών του έργου Σελ. 69
4.2. Η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου Σελ. 73
5. Το νέο σύστημα επιμέτρησης των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών Σελ. 74
5.1. Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος των επιμετρήσεων στο προγενέστερο καθεστώς Σελ. 74
5.2. Οι μεταβολές που επέφερε στις «επιμετρήσεις» ο Ν 4782/2021 Σελ. 76
6. Η νέα διαδικασία υποβολής λογαριασμών και η πληρωμή του αναδόχου Σελ. 80
6.1. Η κατάργηση των πιστοποιήσεων Σελ. 80
6.2. Η διαδικασία υποβολής των λογαριασμών Σελ. 81
6.3. Προκαταβολές και πριμ Σελ. 86
6.4. Η ίδρυση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) Σελ. 88
7. Η νέα διαδικασία παραλαβής του έργου Σελ. 89
7.1. Η κανονιστική αναβάθμιση της «βεβαίωσης περάτωσης εργασιών» Σελ. 90
7.2. Η μία και ενιαία διαδικασία παραλαβής του έργου Σελ. 92
8. Η επιβάρυνση του αναδόχου με τον κίνδυνο του έργου πριν και μετά την περάτωση των εργασιών Σελ. 94
8.1. Ο κίνδυνος του έργου πριν την περάτωση των εργασιών Σελ. 94
8.2. Ο κίνδυνος του έργου μετά την περάτωση των εργασιών - Η υποχρεωτική συντήρηση Σελ. 95
9. Η υπεργολαβία στην σύμβαση δημόσιου έργου Σελ. 96
10. Τροποποιήσεις του συμβατικού αντικειμένου στην σύμβαση δημοσίου έργου Σελ. 98
10.1. Ο κανόνας της απαγόρευσης τροποποίησης της μελέτης του έργου και οι εξαιρέσεις του Σελ. 99
10.2. Η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών Σελ. 100
10.3. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκρισή τους με Α.Π.Ε. Σελ. 105
11. Τροποποίηση της σύμβασης δημόσιου έργου στο πρόσωπο του αναδόχου Σελ. 106
11.1. Η επαναφορά της «κατασκευαστικής κοινοπραξίας» Σελ. 107
11.2. Η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου Σελ. 108
12. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης δημόσιου έργου Σελ. 109
12.1. Η έκπτωση του αναδόχου Σελ. 110
12.2. Η διάλυση της σύμβασης Σελ. 111
13. Η διοικητική επίλυση των συμβατικών διαφορών Σελ. 112
13.1. Η σύντμηση της προθεσμίας άσκησης της ένστασης Σελ. 112
13.2. Η σύντμηση της προθεσμίας κρίσεως επί της ένστασης Σελ. 113
13.3. Η σύσταση Τμημάτων στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών Σελ. 114
13.4. Η ίδρυση Τεχνικού Συμβουλίου Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων Σελ. 114
13.5. Η κρίση επί των ενστάσεων σε έργα Ο.Τ.Α. Σελ. 114
14. Η διαιτητική επίλυση των συμβατικών διαφορών Σελ. 114
14.1. Η προσφυγή σε διαιτησία χωρίς σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Σελ. 115
14.2. Η δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης πριν από την προσφυγή στην διαιτησία Σελ. 115
Γ. Οι νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών Σελ. 116
1. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στους ορισμούς για τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών Σελ. 116
2. Η επίβλεψη στις δημόσιες συμβάσεις μελετών Σελ. 116
2.1. Η ιδιωτική επίβλεψη στις δημόσιες συμβάσεις μελετών Σελ. 117
2.2. Το Μητρώο Επιβλεπόντων Σελ. 117
3. Οι προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης Σελ. 117
3.1. Η κατάργηση του «καθαρού χρόνου» Σελ. 117
3.2. Η καθιέρωση απώτατου χρονικού ορίου από την λήξη της συνολικής προθεσμίας Σελ. 118
3.3. Οι παρατάσεις των προθεσμιών με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής Σελ. 118
3.4. Πριμ ταχύτερης εκπόνησης Σελ. 119
4. Η παραλαβή της μελέτης Σελ. 119
4.1. Η μία και ενιαία έγκριση της μελέτης Σελ. 119
4.2. Οι ιδιώτες ελεγκτές των μελετών Σελ. 120
4.3. Η συντόμευση των προθεσμιών ελέγχου κατά την παραλαβή Σελ. 120
4.4. Παραγραφές εκατέρωθεν αξιώσεων Σελ. 121
5. Η θέσπιση ανωτάτου ορίου υπερημερίας του εργοδότη Σελ. 121
6. Η έκπτωση του αναδόχου Σελ. 122
7. Η διάλυση της σύμβασης Σελ. 122
Δ. Οι νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών Σελ. 123
1. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου Σελ. 123
2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Σελ. 123
3. Χρόνος παράδοσης υλικών Σελ. 124
4. Παραλαβή υλικών Σελ. 124
5. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας Σελ. 125
6. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών Σελ. 125
ΝΟΜΟΣ 4412/2016
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ΒΙΒΛΙΟ I
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 Σελ. 138
ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 138
ΤΜΗΜΑ II - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Σελ. 140
ΤΜΗΜΑ III - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σελ. 143
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σελ. 148
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σελ. 148
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 150
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Σελ. 152
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 160
ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 160
ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 172
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 172
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 178
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 186
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 194
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σελ. 194
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Σελ. 220
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 228
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σελ. 233
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σελ. 247
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Σελ. 256
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 257
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σελ. 267
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 274
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 288
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. 288
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Σελ. 292
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Σελ. 295
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 313
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Σελ. 313
ΤΜΗΜΑ I Σελ. 313
ΤΜΗΜΑ II - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σελ. 314
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελ. 314
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σελ. 334
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 360
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ Σελ. 367
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελ. 372
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 378
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Σελ. 384
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 385
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 388
ΤΜΗΜΑ I - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σελ. 388
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 388
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 403
ΤΜΗΜΑ II - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 409
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 413
ΤΜΗΜΑ I - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 413
ΤΜΗΜΑ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Σελ. 419
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 430
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 433
ΒΙΒΛΙΟ II
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 Σελ. 441
ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 441
ΤΜΗΜΑ II - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σελ. 445
ΤΜΗΜΑ III - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Σελ. 448
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σελ. 451
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Σελ. 451
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Σελ. 454
ΤΜΗΜΑ V - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σελ. 454
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 454
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σελ. 457
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σελ. 461
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Σελ. 461
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ. 464
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 476
ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 476
ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 485
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 485
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 492
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 496
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σελ. 496
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Σελ. 507
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 514
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σελ. 521
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σελ. 525
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 527
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 535
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. 535
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Σελ. 539
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 541
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 547
ΒΙΒΛΙΟ III
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σελ. 554
ΒΙΒΛΙΟ IV
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 559
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Σελ. 560
ΤΜΗΜΑ I - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Σελ. 560
ΤΜΗΜΑ II - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Σελ. 572
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 578
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 586
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 580
ΤΙΤΛΟΣ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελ. 584
ΒΙΒΛΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 586
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - Ν 4782/2021: ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 605
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελ. 631
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Σελ. 631
Βιβλιογραφία Σελ. 633
Ευρετήριο Σελ. 641
Back to Top