Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Πιστωτικά ιδρύματα – Εποπτική λειτουργία – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Τεχνολογία blockchain

Εισηγητές: Κόντης Γ., Μελισσινός Π.

Το νέο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει μετά την Οδηγία 2015/2366 (η οποία ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με τον Ν 4537/2018) αποτυπώνει τη φιλοδοξία της ΕΕ να προσαρμοσθεί στις σημαντικές και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα επιχειρηθεί η ανάλυση της προσφάτως εισαχθείσας και μη επεξεργασμένης σήμερα νομοθεσίας με πληθώρα νέων νομικών όρων. Καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν και θα αποτελέσουν κρίσιμο και αναπόσπαστο σκέλος της ψηφιοποίησης (digitalization) του τραπεζικού κλάδου, αλλά και θα συμβάλουν στην περαιτέρω συμμετοχή των FinTech εταιριών στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών πληρωμών, η θεματική του Σεμιναρίου αναδεικνύεται άκρως ενδιαφέρουσα και πρακτική. Σημαντική, εξάλλου, διάστασή του είναι ότι θα αναδειχθεί ένα νέο σκέλος του δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

  • Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: «υπηρεσία πληρωμής», «πράξη πληρωμής», «υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού», «υπηρεσία εκκίνησης πράξης πληρωμής», «υπηρεσία εμβάσματος», «λογαριασμός πληρωμών». Εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αρχές οι οποίες διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών: Οι αρχές της διαφάνειας, των ισότιμων όρων ανταγωνισμού, της ασφάλειας των συναλλαγών και της απρόσκοπτης προσβασιμότητας στην αγορά πληρωμών. Η «ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη» (Strong Customer Authentication), τα «εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας» και το «αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης» ως τεχνικά μέσα κατοχύρωσης της ασφάλειας των αγορών.
  • Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας «ιδρυμάτων πληρωμών» και «παρόχων υπηρεσιών πληρωμών» και ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διακρατικές υπηρεσίες πληρωμών. Η πρόσβαση των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμούς. Η κατοχύρωση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων κατά την εκτέλεση των πληρωμών και την παροχή πληροφοριών λογαριασμού.
  • Ο εποπτικός ρόλος της ΤτΕ σχετικά με την ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Οι αρμοδιότητες της ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή. Υποχρεώσεις και περιορισμοί των ιδρυμάτων πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κατά την παροχή των υπηρεσιών. Οι εναλλακτικές – εξωδικαστικές μορφές της επίλυσης των διαφορών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και καταναλωτών-χρηστών.
  • Σύνδεση του Ν 4537/2018 με τη νομοθεσία: για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
  • Το μέλλον των υπηρεσιών πληρωμών: Αντικατάσταση της χρήσης Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) από τεχνολογία Blockchain; Κατάργηση του πορτοφολιού και αντικατάστασή του από ψηφιακό πορτοφόλι;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο, σε τραπεζικά στελέχη με ειδίκευση στο digital banking και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και σε οικονομολόγους, λογιστές και στελέχη FinTech εταιριών.

Γεώργιος Κόντης

Ο Γεώργιος Κόντης είναι δικηγόρος και διδάκτωρ της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστημονική ειδίκευση στη νομική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων. Κατά τα τελευταία τρία έτη, μέρος της επαγγελματικής του ενασχόλησης ως δικηγόρου αφορά τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής τραπεζικής (digital banking).

Παναγιώτης Μελισσινός

Ο Παναγιώτης Μελισσινός είναι δικηγόρος, κάτοχος LLM. Χρηματοοικονομικού Δικαίου και απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύεται στο Δίκαιο Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυμάτων και στις νομικές πτυχές που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωμών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17635
4 ώρες
Εισηγητές: Κόντης Γ., Μελισσινός Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πιστωτικά ιδρύματα – Εποπτική λειτουργία – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Τεχνολογία blockchain

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17635
4 ώρες
Εισηγητές: Κόντης Γ., Μελισσινός Π.
Back to Top