Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ο Ν 4819/2021)

Εισηγητές: Χαροκόπου Α.

Ο τομέας των αποβλήτων και η διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση για τη σημερινή κοινωνία, επεκτείνεται συνεχώς, έχει σοβαρό οικονομικό αντικείμενο και έντονα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Οι νομικές ρυθμίσεις στηρίζονται σε ένα βασικό κορμό και αρχές. Επιπλέον, όμως, έχουν ήδη γίνει περίπλοκες, με συνέπεια να γεννώνται νομικά προβλήματα καθώς και προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζονται δύσκολα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει συνολικό σχολιασμένο κείμενο για τον τομέα αυτό. Ειδικά δε οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν 4819/2021) δεν έχουν υποστεί ακόμη θεωρητική επεξεργασία και δεν υπάρχει σχετική νομολογία, ωστόσο στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει μια πρώτη κριτική προσέγγιση των σημαντικών τροποποιήσεων, ενώ θα σχολιαστεί η σχετική μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία του ΔΕΕ, του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων μέσα από παραδείγματα.

Ενότητα Α΄- Γενικό μέρος
- Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο
- Ορισμός αποβλήτων - Πεδίο εφαρμογής
- “Μη απόβλητα” (υποπροϊόντα-αποχαρακτηρισμός)
- Ιεράρχηση των αποβλήτων-Αρχές
- Κυκλική οικονομία
- Είδη αποβλήτων (με αναφορά και στους νεότερους ορισμούς)
- Τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων
- Σχέδια και προγράμματα
- Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
- Ευθύνη (και διευρυμένη) και κόστος
- Κυρώσεις

Σημαντικές τροποποιήσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851
• Νέες διατάξεις
• Εξουσιοδοτήσεις
• Μεταβατικές διατάξεις και καταργούμενες.

Ενότητα Β΄- Ειδικό μέρος
- Αστικά απόβλητα
 • Αρμοδιότητες (Φορείς, ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ).
 • Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός.
 • ΧΥΤ, ΧΥΤΑ, ΟΕΔΑ, ΧΑΔΑ.
 • Αδειοδότηση- σχέση με το καθεστώς της περ/ντικής αδείας.
- Επικίνδυνα
 • Κατάλογος-κριτήρια
 • Ιστορικά αποθηκευμένα
 • Ειδικές υποχρεώσεις
- Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
- Ιατρικά
- Εξορυκτικά
- Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
- Συσκευασίες
- Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς, στελέχη της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και μηχανικούς

Αγγελική Χαροκόπου

Η Αγγελική Χαροκόπου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη σε θέματα περιβαλλοντικού και γενικότερα διοικητικού δικαίου. Έχει παρασταθεί σε υποθέσεις επί των οποίων έχουν δημοσιευθεί περίπου τριακόσιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίδασκε δίκαιο περιβάλλοντος στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» επί σειρά ετών. Έχει συγγράψει μελέτες, άρθρα, σχόλια σε αποφάσεις και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Έχει ασχοληθεί με το δίκαιο των αποβλήτων και με το καθεστώς της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έτος 1990. Διδάσκει διοικητικό δίκαιο στα σεμινάρια ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει την μελέτη «Η νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των αποβλήτων» (ΘΠΔΔ 5/2015) και έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» με το τμήμα «Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, στο «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις» με θέμα τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των αποβλήτων εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, στο «Greek Law Digest-The Official Guide to Greek Law» με θέματα Tourism, Mining, Waste, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019. Το 2019 είχε εισήγηση με θέμα “Τα κρίσιμα ζητήματα των αποβλήτων στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας” στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. (βλ. Πρακτικά Ημερίδας 11-02-2019 «Διαχείριση Αποβλήτων-Επίκαιρα νομικά ζητήματα». Βλ. λεπτομέρειες στο www.charokopoulawfirm.com.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19091
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαροκόπου Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ο Ν 4819/2021)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19091
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαροκόπου Α.
Back to Top